Najpopularniejsze leki na depresję

Cital
kolejna wizyta -20%

Uzyskaj receptę online

 • Krok 1 Wybierz leki z wyszukiwarki
 • Krok 2 Uzupełnij wywiad i opłać konsultację
 • Krok 3 Oczekuj na kod do e-recepty lub wiadomość od lekarza
kolejna wizyta -20%

Wybierz specjalizację

 • Krok 1 Wybierz specjalistę i termin, który najbardziej Ci odpowiada
 • Krok 2 Uzupełnij wywiad i opłać konsultację
 • Krok 3 Oczekuj na telefon o ustalonej godzinie
Depresja
Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację

Czym jest depresja? Krótka charakterystyka

Depresja należy do najczęściej występujących chorób psychicznych, charakteryzujących się obniżonym nastrojem, utratą zainteresowań i osłabieniem koncentracji. Jest to choroba psychiczna, która może mieć różne rodzaje i fazy. Rodzaje depresji obejmują typy, takie jak:
 • depresja sezonowa,
 • depresja poporodowa,
 • depresja lękowa,
 • choroba afektywna dwubiegunowa.
Depresja to choroba, która może wpływać zarówno na zdrowie psychiczne, jak i somatyczne. Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób (ICD-10) wydaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), depresja jest klasyfikowana jako jedno z zaburzeń nastroju, z różnymi podtypami i stopniami nasilenia objawów depresji.

Występowanie depresji w Polsce i na świecie: Najnowsze badania i statystyki

Depresja jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, wpływając na ponad 264 miliony osób na całym świecie. W Polsce również obserwuje się wzrost liczby przypadków.

Zaburzenia depresyjne — grupy podwyższonego ryzyka

W odniesieniu do specyficznych grup demograficznych, zwrócono uwagę na zwiększone ryzyko wystąpienia depresji wśród osób starszych, zwłaszcza w okresie pandemii. W Polsce przeprowadzono badanie, które pokazało, że kobiety w ciąży również były grupą szczególnie narażoną na objawy depresyjne w tym trudnym okresie. Najnowsze badania i statystyki podkreślają wagę problemu depresji i potrzebę skoncentrowania się na efektywnym leczeniu depresji oraz wsparciu dla osób zmagających się z tym zaburzeniem. W kontekście globalnym i krajowym depresja pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań dla systemów opieki zdrowotnej, co wymaga zintegrowanego podejścia w diagnostyce depresji, leczeniu depresji i wsparciu psychologicznym.

Przyczyny depresji: czynniki biologiczne, środowiskowe i psychologiczne

Depresja jest złożoną chorobą psychiczną, której przyczyny często są wieloczynnikowe i mogą być zróżnicowane w przypadku różnych osób. Wśród najważniejszych czynników można wyróżnić trzy główne kategorie: biologiczne, środowiskowe i psychologiczne.

Czynniki biologiczne

Przyczyny depresji na poziomie biologicznym, zaburzenia neurologiczne, choroby somatyczne oraz zaburzenia hormonalne mogą być przyczyną depresji. Badania naukowe wskazują również na rolę genetyki w ryzyko wystąpienia depresji.

Czynniki środowiskowe

Czynniki środowiskowe, takie jak stres, wydarzenia życiowe, czy też warunki socjoekonomiczne, również mogą być przyczyną depresji. Nawet zmiany sezonowe mogą wpływać na wystąpienie depresji sezonowej.

Czynniki psychologiczne

Na poziomie psychologicznym do wystąpienia depresji przyczyniają się niska samoocena, poczucie winy, i utrata zainteresowań są często obserwowane jako objawy depresji, które mogą być również jej przyczyną. Warto również zauważyć, że substancje psychoaktywne, takie jak alkohol czy narkotyki, mogą przyczyniać się do wystąpienia depresji i nasilenia objawów depresji. Wszystkie te czynniki mogą wpływać na przebieg depresji i jej objawy, dlatego też rozpoznanie depresji i jej leczenie wymagają indywidualnego podejścia i mogą obejmować różne metody leczenia depresji, od leków przeciwdepresyjnych po terapie psychologiczne.

Objawy depresji: jak je rozpoznać?

Rozpoznanie depresji jest kluczowym etapem w leczeniu i wymaga uwzględnienia różnorodnych objawów choroby. Objawy depresyjne mogą być zarówno psychiczne, jak i somatyczne, a ich nasilenie depresji być różne. Typowym objawem depresji jest obniżony nastrój, jednak spektrum objawów jest szerokie i może obejmować utratę zainteresowań, uczucie zmęczenia, nadmierną senność, bóle głowy i zaburzenia koncentracji. W niektórych przypadkach mogą wystąpić również objawy psychotyczne i myśli samobójcze. Ważne jest, aby depresja u pacjenta została rozpoznana przez specjalistę w dziedzinie zdrowia psychicznego, takiego jak psychiatra lub psycholog, zwłaszcza gdy objawy depresyjne utrzymują się przez dłuższy czas. W diagnostyce mogą być również uwzględniane choroby somatyczne i choroby neurologiczne, które mogą wpływać na przebieg depresji.
Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację

Depresja a zaburzenia snu

Zaburzenia snu są często związane z depresją i mogą być jednym z pierwszych objawów tej choroby. Wpływają one na jakość życia i mogą nasilać objawy depresyjne. Nadmierna senność w ciągu dnia, trudności z zasypianiem i częste przebudzenie się w nocy są typowymi objawami depresji związanymi z zaburzeniami snu. Z drugiej strony zaburzenia snu mogą również być przyczyną depresji, tworząc błędne koło, które utrudnia leczenie. W kontekście leczenia depresji, zarówno leki przeciwdepresyjne, jak i terapie behawioralne mogą być stosowane w celu poprawy jakości snu i redukcji objawów depresyjnych. Zaburzenia snu są również uwzględniane w diagnostyce przez psychologów i psychiatrów.

Leczenie depresji: terapie, leki i alternatywne metody

Leczenie depresji jest złożonym procesem, który może obejmować różne metody leczenia depresji, w tym farmakoterapię i terapie psychologiczne. Leki przeciwdepresyjne są podstawą farmakologicznego leczenia depresji i mogą być podzielone na kilka kategorii, takich jak:
 • inhibitory selektywne wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) — na przykład fluoksetyna, sertralina;
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne — takie jak amitryptylina;
 • inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) — jak fenelzyna.
W zastosowaniu leków przeciwdepresyjnych ważne jest uwzględnienie potencjalnych skutków ubocznych i interakcji z innymi lekami lub chorobami współistniejącymi. Terapie psychologiczne (np. terapia poznawczo-behawioralna) również są efektywne w leczeniu depresji, zwłaszcza w połączeniu z farmakoterapią. Alternatywne metody leczenia depresji, takie jak stymulacja nerwu błędnego czy akupunktura, mogą być również rozważane w niektórych przypadkach. Celem leczenia depresji jest nie tylko redukcja objawów depresyjnych, ale także zapobieganie nawrotom depresji i poprawa jakości życia.

Najpopularniejsze leki stosowane w depresji

W leczeniu depresji stosuje się różne rodzaje leków przeciwdepresyjnych, które są klasyfikowane na podstawie ich mechanizmu działania. Do najpopularniejszych należą:
 • Inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) — np. fluoksetyna, sertralina
 • Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne — np. amitryptylina, imipramina
 • Inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) - np. wenlafaksyna, duloksetyna
 • Inhibitory monoaminooksydazy (MAOI) — np. fenelzyna, tranycypromina
Warto zauważyć, że wybór leku jest indywidualny i zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i nasilenie objawów depresji, obecność innych chorób somatycznych czy chorób neurologicznych, a także od innych leków, które pacjent może już przyjmować. Dlatego też, leczenie depresji powinno być zawsze prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty.

Jak wspierać osobę z depresją? Porady dla bliskich

Wspieranie osoby z depresją jest kluczowym elementem w przebiegu choroby afektywnej i może znacząco wpłynąć na efektywność leczenia depresji. Bliscy odgrywają ważną rolę w rozpoznaniu depresji, zwłaszcza jeśli objawy depresyjne utrzymują się przez dłuższy czas. Jeśli zauważysz, że ktoś z Twoich bliskich wykazuje niepokojące symptomy, spróbuj zachęcić go do skonsultowania się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego. Wsparcie emocjonalne, słuchanie i zrozumienie, również może pomóc w redukcji objawów depresyjnych. Jest to szczególnie ważne, gdyż depresja może prowadzić do myśli samobójczych i innych zaburzeń psychicznych. Ponadto bliscy mogą pomóc w monitorowaniu przebiegu i nasilenie objawów depresji, co jest kluczowe dla skutecznego leczenia choroby. Wsparcie w poradni zdrowia psychicznego i w zastosowaniu leków przeciwdepresyjnych może również być nieocenione.

Depresja a pandemia COVID-19: nowe wyzwania dla zdrowia psychicznego

Pandemia COVID-19 wpłynęła na zdrowie psychiczne na globalną skalę, a depresja stała się jedną z najczęściej występujących chorób w tym kontekście. Ryzyko wystąpienia depresji znacząco wzrosło w wyniku izolacji społecznej, strachu przed zakażeniem i utraty bliskich. W tym okresie, objawy depresji często były mocno zintensyfikowane przez zaburzenia snu i osłabienie koncentracji, co dodatkowo wpływa negatywnie na leczenie depresji. W związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia WHO zalecała i umożliwiała dodatkowe wsparcie w diagnostyce i leczeniu depresji w czasie pandemii. Postępowanie w tym kontekście wymagało zastosowania alternatywnych metod leczenia depresji, takich jak telemedycyna i terapie online, głównie z uwagi na to, że dostęp do poradni zdrowia psychicznego było mocno ograniczony.

COVID-19 a depresja — badania naukowe

W kontekście wpływu pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne, badania naukowe dostarczają istotnych danych. Badanie przeprowadzone w Nepalu wśród pracowników służby zdrowia wykazało, że 15,0% respondentów doświadczało ciężkiego lub ekstremalnie ciężkiego poziomu depresji, a 44,3% odczuwało strach w trakcie pandemii COVID-19. Innym badaniem była analiza przeprowadzona we Włoszech, która wykazała, że ryzyko wystąpienia depresji w okresie okołoporodowym wzrosło z 11,6% w 2019 roku do 25,5% w okresie od listopada 2021 do kwietnia 2022. Z kolei badanie w Hongkongu wykazało, że 40,0% studentów doświadczało umiarkowanego lub wyższego poziomu depresji po roku od wystąpienia COVID-19. Wyniki tych i wielu innych badań podkreślają, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na nasilenie objawów depresji i innych zaburzeń psychicznych, co stanowi nowe wyzwania dla zdrowia psychicznego na świecie.

Profilaktyka: jak zapobiegać nawrotom depresji?

Profilaktyka w kontekście depresji jest kluczowym elementem zarówno w leczeniu choroby, jak i w zapobieganiu jej nawrotom. Wdrożenie skutecznych strategii profilaktycznych może znacząco obniżyć ryzyko wystąpienia depresji oraz zminimalizować nasilenie objawów choroby w przypadku ich wystąpienia. Ważnym aspektem profilaktyki jest edukacja pacjenta i jego bliskich na temat objawów depresji, rodzajów depresji i metod leczenia depresji. Ponadto regularne wizyty u lekarza pierwszego kontaktu i specjalistów od zdrowia psychicznego są niezbędne do monitorowania przebiegu depresji i dostosowania leczenia. W niektórych przypadkach zaleca się połączenie terapii z lekami przeciwdepresyjnymi już na etapie profilaktyki, szczególnie jeśli pacjent ma historię ciężkiej depresji lub choroby afektywnej dwubiegunowej.

Profilaktyka depresji — co na to nauka?

W kontekście profilaktyki nawrotów depresji warto zwrócić uwagę na najnowsze badania naukowe. Jedno z nich, opublikowane w grudniu 2022 roku, skupia się na zastosowaniu spersonalizowanej aplikacji mobilnej "StayFine" w celu zapobiegania nawrotom depresji i zaburzeń lękowych wśród młodzieży. Badanie to podkreśla znaczenie nowoczesnych narzędzi w profilaktyce nawrotów, co może być szczególnie ważne dla młodszych pokoleń, które są bardziej zaznajomione z technologią. Inne badanie z sierpnia 2022 roku koncentruje się na efektywności różnych interwencji psychologicznych w zapobieganiu nawrotom depresji. Wyniki sugerują, że interwencje te znacząco zmniejszają ryzyko nawrotów w ciągu 24 miesięcy. W lipcu 2022 przeprowadzono również ciekawe badanie, które sprawdzało efektywność programu opartego na uważności, jednak z wykorzystaniem natury i zwierząt. Badanie to pokazuje, że taka forma terapii może być bardziej efektywna w zapobieganiu nawrotom depresji, szczególnie u osób, które doświadczyły traum w dzieciństwie. Wszystkie te badania podkreślają znaczenie indywidualizacji leczenia i profilaktyki, co jest zgodne z obecnymi wytycznymi w leczeniu depresji.

Choroba afektywna dwubiegunowa a depresja

Choroba afektywna dwubiegunowa i depresja to dwa różne, ale często mylone zaburzenia psychiczne. Oba te stany są klasyfikowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10) i są przedmiotem intensywnych badań w dziedzinie psychiatrii.

Depresja

Depresja jest zaburzeniem, które charakteryzuje się przewagą objawów depresyjnych, takich jak obniżenie nastroju, utrata zainteresowań, i poczucie winy. W diagnostyce depresji kluczowe jest rozpoznanie depresji przez specjalistę i wdrożenie odpowiedniego leczenia depresji, które może obejmować leki przeciwdepresyjne i terapie psychologiczne.

Choroba afektywna dwubiegunowa

W przeciwieństwie do depresji choroba afektywna dwubiegunowa charakteryzuje się występowaniem epizodów manii i depresji. W fazie manii pacjent może doświadczyć nadmiernej euforii, nadaktywności i nierealistycznych planów. W fazie depresyjnej objawy są podobne do tych w depresji, ale leczenie jest znacznie bardziej skomplikowane i może wymagać zastosowania innych leków, takich jak stabilizatory nastroju.

Różnice w leczeniu

W leczeniu depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej stosuje się różne metody leczenia depresji i różne leki przeciwdepresyjne. W przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej często stosuje się stabilizatory nastroju i leki przeciwpsychotyczne, podczas gdy w depresji dominują leki przeciwdepresyjne, takie jak inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

Depresja — choroba XXI wieku

Depresja jest jednym z najpoważniejszych i najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, wpływającym na jakość życia milionów osób na całym świecie. Z tego powodu ogromne znacznie ma znajomość aspekty tej choroby, począwszy od jej definicji, przez przyczyny, objawy, aż po metody leczenia depresji i wsparcie dla osób zmagających się z tym stanem. Mamy nadzieję, że artykuł ten będzie użytecznym źródłem informacji dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć depresję i znaleźć skuteczne metody jej leczenia.
Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację

FAQ

Pierwsze objawy depresji obejmują zły nastrój, utratę zainteresowań, uczucie zmęczenia i zaburzenia koncentracji, a także nadmierna senność, bóle głowy, utrata masy ciała i zaburzenia miesiączkowania u kobiet, które również mogą być sygnałem alarmowym.
Depresja może przebiegać w różnych fazach, począwszy od łagodnej do ciężkiej depresji. W przebiegu choroby można wyróżnić fazy początkowe, pośrednie i zaawansowane. W fazie początkowej dominują objawy depresyjne, takie jak obniżony nastrój i niska samoocena. W miarę nasilenia objawów depresji mogą pojawić się myśli samobójcze i objawy psychotyczne. W fazie zaawansowanej depresja może prowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych.

Źródła:

 1. Pełka-Wysiecka, J., & Samochowiec, J. (2014). Depresja—czy faktycznie zróżnicowana farmakoterapia?. Psychiatria, 11(3), 141-147.
 2. Święcicki, Ł., & Sienkiewicz-Jarosz, H. (2018). Depresja. Jednak niezwykła choroba, Edra Urban & Partner, Wrocław.
 3. Kendall, P. C., & Kowalczewska, J. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.
 4. Radziwiłłowicz, W. (2010). Depresja u dzieci i młodzieży. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 5. Zhu, C., Zhang, T., Li, Q., Chen, X., & Wang, K. (2023). Depression and anxiety during the COVID-19 pandemic: epidemiology, mechanism, and treatment. Neuroscience Bulletin, 39(4), 675-684.Ghimire, P. K., Sigdel, B., Dhakal, P., Baidhya, S. K. S., Pandey, K., & Wasti, S. P. (2021). Prevalence and Factors Associated with Mental Health Outcomes among Healthcare Workers Exposed to COVID-19 Pandemic in Nepal. Journal of Health and Allied Sciences, 11(2), 7-13.
 6. Zhao, Y., Wu, X., Tang, M., Shi, L., Gong, S., Mei, X., ... & Cui, W. (2023). Late-life depression: Epidemiology, phenotype, pathogenesis and treatment before and during the COVID-19 pandemic. Frontiers in Psychiatry, 14, 1017203.
 7. Studniczek, A., & Kossakowska, K. (2022). Experiencing Pregnancy during the COVID-19 Lockdown in Poland: A Cross-Sectional Study of the Mediating Effect of Resiliency on Prenatal Depression Symptoms. Behavioral Sciences, 12(10), 371.
 8. Camoni, L., Mirabella, F., Gigantesco, A., Brescianini, S., Ferri, M., Palumbo, G., ... & Perinatal Mental Health Network. (2022). The impact of the COVID-19 pandemic on women’s perinatal mental health: Preliminary data on the risk of perinatal depression/anxiety from a national survey in Italy. International journal of environmental research and public health, 19(22), 14822.
 9. Shek, D. T., Dou, D., & Zhu, X. (2022). Prevalence and correlates of mental health of university students in Hong Kong: what happened one year after the occurrence of COVID-19?. Frontiers in Public Health, 10, 857147.
 10. Robberegt, S. J., Kooiman, B. E., Albers, C. J., Nauta, M. H., Bockting, C., & Stikkelbroek, Y. (2022). Personalised app-based relapse prevention of depressive and anxiety disorders in remitted adolescents and young adults: a protocol of the StayFine RCT. BMJ open, 12(12), e058560.
 11. Krijnen-de Bruin, E., Scholten, W. D., Muntingh, A. D., Maarsingh, O. R., Meijel, B. K. G., Straten, A. V., & Batelaan, N. M. (2022). Psychological interventions to prevent relapse in anxiety and depression.
 12. Schramm, E., Breuninger, C., Wohlfarth, R., Elsaesser, M., Piosczyk, H., & Fangmeier, T. (2022). Effectiveness of nature-and animal assisted mindfulness for relapse prevention in depressed patients with a history of childhood maltreatment. Frontiers in psychiatry, 13, 899318.