Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Egzysta to preparat medyczny wykorzystywany m.in. w leczeniu: uogólnionych zaburzeń lękowych u osób dorosłych, padaczki i bólu neuropatycznego. Dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszym odbyciu konsultacji lekarskiej. Poznaj charakterystykę leku Egzysta, jego skład, działanie, wskazania i przeciwwskazania do stosowania oraz potencjalne skutki uboczne.

 

Egzyta - charakterystyka leku

Preparat dostępny jest tylko na receptę. Substancją czynną zawartą w leku jest pregabalina. Należy ona do grupy pochodnych kwasu gamma-aminomasłowego. Cechuje się działaniem przeciwdrgawkowym i przeciwbólowym. Szczegółowy harmonogram leczenia oraz zalecana dawka ustalana jest w sposób indywidualny przez lekarza. Zależy to od predyspozycji danego pacjenta oraz rodzaju schorzenia, z którym na co dzień się zmaga.

Podmiotem odpowiedzialnym za produkcję leku jest polska firma Adamed Pharma S.A.

Pełny skład leku Egzysta

Pojedyncza kapsułka leku zawiera różną ilość substancji czynnej. W aptece dostępne są różne wersje leku. Najczęściej wybierane są tabletki Egzysta 75 mg (56 kapsułek twardych). Ponadto dostępne są tabletki zawierające: 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg i 300 mg substancji czynnej. Liczba dostępnych tabletek to: 14, 20, 28, 50, 56 i 96.

Poza substancją czynną w składzie leku Egzysta mogą znajdować się takie substancje pomocnicze jak: laktoza jednowodna, talk, skrobia kukurydziana, dwutlenek tytanu, żelatyna oraz tlenek żelaza czarny, tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony i czarny tusz jadalny.

Lek powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci. Tabletki można przyjmować tylko przed upływem terminu ważności, który podany jest na opakowaniu.

Padaczka - wskazania do zastosowania preparatu Egzysta

Jednym z podstawowych wskazań do stosowania leku Egzysta jest padaczka. Preparat wykorzystuje się przy jej określonych typach, w tym podczas napadów częściowych. Lek przepisywany jest wtedy, gdy alternatywne i dotychczas stosowane leczenie nie pozwala na odpowiednią kontrolę przebiegu schorzenia. Wówczas Egzysta jest preparatem przyjmowanym równolegle w ramach wsparcia terapii. W przypadku padaczki lek ten zawsze stosowany jest w skojarzeniu z innymi środkami przeciwpadaczkowymi. Nie wskazane jest korzystanie z Egzysty w monoterapii padaczki.

Leczenie uogólnionych zaburzeń lękowych ze środkiem Egzysta

Uogólnione zaburzenia lękowe to kolejne schorzenie, na które przepisuje się preparat Egzysta. Podstawowe objawy tej choroby to m.in.: niepokój ruchowy, nadmierny lęk, nerwowość, męczenie się, zaburzenie koncentracji, zaburzenia snu, napięcie mięśniowe, czy też pustka w głowie. Lek ma działanie zmniejszające wzmożone napięcie mięśni oraz uspokajające, dzięki czemu pomaga pacjentom w prowadzeniu normalnego życia.

Zastosowanie w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego

Trzecim z kluczowych wskazań do stosowania Egzysty jest ból neuropatyczny. Spowodowany jest on uszkodzeniem nerwów i ma charakter długotrwały. Wówczas preparat przyjmowany jest w trybie ciągłym. Choroby powodujące występowanie uciążliwego bólu neuropatycznego to m.in. półpasiec i cukrzyca.

Stosowanie leku Egzysta

Egzysta to preparat medyczny wykorzystywany m.in. w leczeniu: uogólnionych zaburzeń lękowych u osób dorosłych, padaczki i bólu neuropatycznego. Dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszym odbyciu konsultacji lekarskiej. Poznaj charakterystykę leku Egzysta, jego skład, działanie, wskazania i przeciwwskazania do stosowania oraz potencjalne skutki uboczne.

 

Egzyta - charakterystyka leku

Preparat dostępny jest tylko na receptę. Substancją czynną zawartą w leku jest pregabalina. Należy ona do grupy pochodnych kwasu gamma-aminomasłowego. Cechuje się działaniem przeciwdrgawkowym i przeciwbólowym. Szczegółowy harmonogram leczenia oraz zalecana dawka ustalana jest w sposób indywidualny przez lekarza. Zależy to od predyspozycji danego pacjenta oraz rodzaju schorzenia, z którym na co dzień się zmaga.

Podmiotem odpowiedzialnym za produkcję leku jest polska firma Adamed Pharma S.A.

Pełny skład leku Egzysta

Pojedyncza kapsułka leku zawiera różną ilość substancji czynnej. W aptece dostępne są różne wersje leku. Najczęściej wybierane są tabletki Egzysta 75 mg (56 kapsułek twardych). Ponadto dostępne są tabletki zawierające: 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg i 300 mg substancji czynnej. Liczba dostępnych tabletek to: 14, 20, 28, 50, 56 i 96.

Poza substancją czynną w składzie leku Egzysta mogą znajdować się takie substancje pomocnicze jak: laktoza jednowodna, talk, skrobia kukurydziana, dwutlenek tytanu, żelatyna oraz tlenek żelaza czarny, tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony i czarny tusz jadalny.

Lek powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci. Tabletki można przyjmować tylko przed upływem terminu ważności, który podany jest na opakowaniu.

Padaczka - wskazania do zastosowania preparatu Egzysta

Jednym z podstawowych wskazań do stosowania leku Egzysta jest padaczka. Preparat wykorzystuje się przy jej określonych typach, w tym podczas napadów częściowych. Lek przepisywany jest wtedy, gdy alternatywne i dotychczas stosowane leczenie nie pozwala na odpowiednią kontrolę przebiegu schorzenia. Wówczas Egzysta jest preparatem przyjmowanym równolegle w ramach wsparcia terapii. W przypadku padaczki lek ten zawsze stosowany jest w skojarzeniu z innymi środkami przeciwpadaczkowymi. Nie wskazane jest korzystanie z Egzysty w monoterapii padaczki.

Leczenie uogólnionych zaburzeń lękowych ze środkiem Egzysta

Uogólnione zaburzenia lękowe to kolejne schorzenie, na które przepisuje się preparat Egzysta. Podstawowe objawy tej choroby to m.in.: niepokój ruchowy, nadmierny lęk, nerwowość, męczenie się, zaburzenie koncentracji, zaburzenia snu, napięcie mięśniowe, czy też pustka w głowie. Lek ma działanie zmniejszające wzmożone napięcie mięśni oraz uspokajające, dzięki czemu pomaga pacjentom w prowadzeniu normalnego życia.

Zastosowanie w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego

Trzecim z kluczowych wskazań do stosowania Egzysty jest ból neuropatyczny. Spowodowany jest on uszkodzeniem nerwów i ma charakter długotrwały. Wówczas preparat przyjmowany jest w trybie ciągłym. Choroby powodujące występowanie uciążliwego bólu neuropatycznego to m.in. półpasiec i cukrzyca.

Stosowanie leku Egzysta

Sposób przyjmowania oraz dawki leku Egzysta ustalane są dla każdego pacjenta indywidualnie. Pod uwagę brany jest rodzaj schorzenia, a także predyspozycje danej osoby. Gdy lekarz ustali dawkę leku, to nie można we własnym zakresie jej zmieniać. Każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta, dlatego ten powinien pozostawać pod kontrolą lekarską.

Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Standardowo dawka waha się od 150 do 600 mg na dobę i przyjmowana jest w dwóch lub trzech tabletkach. O wszystkim poinformuje Cię lekarz prowadzący. Wszystkie niepokojące symptomy powinno się niezwłocznie zgłaszać lekarzowi. Dotyczy to także poczucia, że lek działa zbyt silnie lub za słabo. To lekarz podejmuje też decyzję o zaprzestaniu leczenia lub jego kontynuacji.

Przedawkowanie

Niebezpiecznym zjawiskiem jest ewentualne przedawkowanie leku. Wówczas należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się na oddział ratunkowy. W skrajnych przypadkach niezbędna jest szybka pomoc medyczna, aby zminimalizować powikłania po przedawkowaniu. Pacjent do czasu ustąpienia niepokojących objawów pozostaje pod opieką lekarską.

Lek Egzysta - kiedy go nie stosować?

Podstawowym przeciwwskazaniem do stosowania leku Egzysta są reakcje alergiczne na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. W innych wypadkach rekomenduje się zachowanie szczególnej ostrożności i konsultowanie zasadności zażywania leku z lekarzem.

Kiedy zachować szczególne środki ostrożności?

Ze względu na charakter i działanie leku Egzysta, przyjmowanie go odbywa się tylko na wyraźne wskazanie lekarskie i pod kontrolą specjalisty. Szczególne środki ostrożności należy przedsięwziąć u osób, które:

 • miały reakcje alergiczne podczas przyjmowania leku w tym m.in.: obrzęk twarzy, obrzęk języka, wysypkę skórną, obrzęk gardła, obrzęk oka i inne;

 • podczas przyjmowania leku miały zawroty głowy i poczucie wzmożonej senności;

 • cierpiały na zaburzenia widzenia i niewyraźne widzenie po przyjęciu leku. Czasami pojawia się także przemijająca utrata wzroku;

 • cierpią na cukrzycę (podczas zażywania leku może pojawić się zwiększenie masy ciała);

 • zażywają równolegle inne środki farmakologiczne;

 • cierpią na niewydolność nerek lub niewydolność serca i inne schorzenia powiązane z tymi organami;

 • po spożyciu leku mają myśli samobójcze lub myślą o samookaleczaniu się;

 • mają trudności z oddychaniem;

 • zgłaszały pogorszenie czynności mózgu.

Ze względu na niedostateczne badania kliniczne i laboratoryjne, lek ten nie powinien być stosowany u osób poniżej 18. roku życia. Wciąż nie jest wiadome, czy jest bezpieczny dla tej grupy wiekowej.

Jakie działania niepożądane powoduje stosowanie preparatu Egzysta?

Lek przeciwpadaczkowy Egzysta powoduje występowanie określonych działań niepożądanych. Nie występują one jednak u każdego pacjenta.

Najczęstsze działania niepożądane to:

 • zawroty głowy;

 • bóle głowy;

 • senność;

 • ból oka;

 • zwiększony apetyt;

 • zaburzenia równowagi (i upadki);

 • obrzęk stawów;

 • bóle stawów;

 • bóle mięśni;

 • zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała;

 • uczucie suchości w ustach;

 • bóle pleców;

 • osłabienie odruchów;

 • bóle kończyn;

 • zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej;

 • nadciśnienie tętnicze;

 • zaburzenia pamięci i koncentracji;

 • zaburzenia pola widzenia (m.in.: wrażenie drgania obrazu widzianego, zmniejszenie ostrości widzenia)

 • uczucie rozdęcia brzucha;

 • sztywność mięśni;

 • zmiany nastroju;

 • bolesne miesiączkowanie.

Rzadziej występujące skutki uboczne leku Egzysta - zaburzenia psychiczne, zwiększenie stężenia kreatyniny i inne

Zdecydowanie rzadziej odnotowuje się takie skutki uboczne jak:

 • zapalenie rogówki;

 • zaburzenia psychiczne;

 • napady paniki;

 • zwiększenie stężenia kreatyniny;

 • uogólniony obrzęk tkanki podskórnej;

 • zmniejszenie liczby płytek krwi;

 • zapalenie błony śluzowej nosa;

 • zapalenie trzustki;

 • utrata przytomności;

 • nadmierne wydzielanie śliny;

 • suchość błony śluzowej nosa;

 • zmniejszenie liczby białych krwinek;

 • zwiększenie stężenia glukozy;

 • zmniejszenie objętości wydalanego moczu;

 • powiększenie piersi;

 • nadmierne pocenie się;

 • zastoinowa niewydolność serca;

 • uczucie zatkanego nosa;

 • po osiągnięciu erekcji obrzęk ciała;

 • zmniejszenie stężenia potasu;

 • zaburzenia połykania.

Lek Egzysta - interakcje z innymi preparatami farmakologicznymi

Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lekach oraz środkach zażywanych na kilka tygodni wstecz. Jeżeli pacjent posiada taką wiedzę, to warto powiedzieć również o lekach, które planuje się przyjmować w najbliższym czasie. Wszystko dlatego, że Egzysta wykazuje tendencję do wchodzenia w interakcję z innymi preparatami medycznymi, a medyk zawsze na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo terapii.

Przyjmowanie Egzysty wspólnie z lekami uspokajającymi może powodować nasilenie się objawów niepożądanych, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do trudności w oddychaniu, śpiączki, a nawet zgonu.

Nie ma przeciwwskazań do łączenia terapii Egzystą z przyjmowaniem takich leków jak: lorazepam i oksykodon. Ponadto nie wykazano szkodliwego działania alkoholu i środków antykoncepcyjnych w połączeniu z pregabaliną.

Czy przyjmowanie leku Egzysta w ciąży jest bezpieczne?

Przyjmowanie leku w okresie ciąży może powodować niebezpieczeństwo dla prawidłowego rozwoju płodu lub przyspieszenia porodu. W związku z tym Egzysta nie powinien być przyjmowany przez kobiety w ciąży lub podejrzewających ciążę. W wyjątkowych sytuacjach lekarz może zadecydować o terapii, jednak korzyści muszą znacznie przewyższać ewentualne zagrożenie.

Egzysta a okres karmienia piersią

Lek Egzysta nie jest wskazany w okresie karmienia piersią. Jeżeli pacjentka musi go przyjmować, to rekomenduje się zaprzestanie karmienia i odciąganie nadmiaru pokarmu laktatorem, a następnie jego utylizowanie. Decyzję o stosowaniu Egzysta, a także indywidualną dawkę leku każdorazowo ustala lekarz.

Czy Egzysta wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów?

Lek może powodować zaburzenia koncentracji, osłabienie, a także zawroty głowy. W związku z tym zdolność prowadzenia pojazdów przez pacjenta może słabnąć. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów na początku terapii ani w sytuacjach, gdy czuje negatywne skutki działania leku. To samo dotyczy także obsługi maszyn.

Recepta online - lek Egzysta w kontynuacji leczenia

Lek Egzysta stosuje się w ramach terapii długotrwałej. Oznacza to, że pacjenci muszą kontrolować stan leków posiadanych w domu oraz zapewniać sobie ich kontynuację. Dobrym wyborem jest recepta online, czyli zdalna konsultacja medyczna. Wystarczy wypełnić formularz medyczny oraz opłacić usługę recepty online. W odpowiedzi na to nasz specjalista zapozna się ze zgłoszeniem oraz historią leczenia pacjenta, a także podejmie decyzję co do zasadności wystawienia e-recepty. Jeżeli będzie to wskazane, to otrzymasz e-receptę na zakup leku Egzysta, dzięki czemu zadbasz o kontynuację i skuteczność terapii. E-recepta może być wykorzystana w dowolnie wybranej aptece.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i wybrania wygodnej i bezpiecznej formy zdalnej konsultacji lekarskiej.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację