Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Preparat Elicea należy do grupy leków przeciwdepresyjnych i klasyfikowany jest jako inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny. Ze względu na jego skład i działanie, środek dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Substancją czynną leku Elicea jest escitalopram. Zapraszamy do zapoznania się z opisem medycznym preparatu, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania leku Elicea, jego składem i mechanizmem działania, a także potencjalnymi skutkami ubocznymi.
Preparat Elicea należy do grupy leków przeciwdepresyjnych i klasyfikowany jest jako inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny. Ze względu na jego skład i działanie, środek dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Substancją czynną leku Elicea jest escitalopram. Zapraszamy do zapoznania się z opisem medycznym preparatu, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania leku Elicea, jego składem i mechanizmem działania, a także potencjalnymi skutkami ubocznymi.

Elicea - co to za lek?

Elicea to lek przeciwdepresyjny określany jako inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny. Ma postać tabletek powlekanych. Preparat można przyjmować tylko na wyraźne wskazanie lekarza i dostępny jest na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Działanie leku opiera się na substancji czynnej escitalopramie. W Polsce dostępne są opakowania leku zawierające różną liczbę tabletek o różnym stężeniu substancji czynnej od 5 do 20 mg.

Ile kosztuje Elicea

Ostateczna cena leku Elicea zależna jest od wybranego wariantu opakowania oraz marży narzuconej przez aptekę. Poniżej podajemy uśrednioną cenę dla wybranych opakowań preparatu dostępnych na polskim rynku:

 • Elicea 5 mg (28 tabletek powlekanych) - około 46,90 PLN;
 • Elicea 10 mg (28 tabletek powlekanych) - około 27,90 PLN;
 • Elicea 20 mg (28 tabletek powlekanych) - około 91,70 PLN.

Refundacja leku Elicea

Zgodnie z przepisami refundacyjnymi obowiązującymi od dnia 1 lipca 2023 roku lek Elicea nie podlega refundacji w żadnym wariancie i przy żadnym wskazaniu lekarskim. Oznacza to, że pacjent musi pokryć całkowity koszt zakupu preparatu w aptece.

Elicea - pełny skład leku

Podstawowym składnikiem tabletek Elicea jest substancja czynna escitalopram. Oprócz niej w tabletkach znajdują się takie substancje pomocnicze jak: krospowidon, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K30, stearynian magnezu w rdzeniu tabletki, skrobia kukurydziana żelowana, dwutlenek tytanu E171, hypromeloza 6 cP, makrogol 3000 i triacetyna w otoczce.

Jak działa lek Elicea?

Zawarty w preparacie escitalopram odpowiada za hamowanie procesu wychwytu zwrotnego serotoniny. Dzięki temu serotonina dłużej działa w synapsie i wydłuża się również czas pobudzenia komórki odbiorczej w mózgu. Następuje zjawisko częstszego wysyłania impulsów nerwowych. Przekłada się to na większe uspokojenie się pacjenta oraz redukuje objawy związane z depresją, oraz stanami lękowymi. Ze względu na swoje działanie, lek ten powinien być przyjmowany bardzo odpowiedzialnie i tylko w konsultacji z lekarzem prowadzącym. Leki tego typu działają na zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu.

Wskazania do stosowania leku Elicea

Lek Elicea przede wszystkim stosowany jest w leczeniu depresji (w tym epizodów dużej depresji) oraz stanów lękowych. Do tych ostatnich zaliczane są m.in.: lek paniczny a agorafobią lub bez niej, zaburzenie lękowe uogólnione, fobia społeczna oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Lek przeznaczony jest do stosowania w dłuższym okresie, ponieważ pierwsze rezultaty terapii odnotowywane są dopiero po kilku tygodniach leczenia.

Elicea - dawkowanie

Preparat ten powinien być stosowany tylko zgodnie z zaleceniami lekarza. Pacjent nie powinien przyjmować większej niż zalecana dawki leku, ponieważ nie wpływa to na zwiększenie skuteczności terapii i zwiększa ryzyko wystąpienia niepokojących działań niepożądanych. Dawkowanie leku ustalane jest w sposób indywidualny i zależy m.in. od rodzaju terapii.

W przypadku depresji zalecaną dawką leku Elicea jest 10 mg w pojedynczej dawce raz na dobę. Jeżeli jest to konieczne, to lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 20 mg na dobę. W przypadku zaburzeń lękowych z napadami lęku (lęk paniczny) rekomenduje się rozpoczęcie leczenia od dawki leku na poziomie 5 mg i stopniowe zwiększanie jej do 10 mg raz na dobę. Przy tym schorzeniu maksymalna dawka również wynosi 20 mg.

Przy leczeniu fobii społecznej, zaburzeń lękowych uogólnionych i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych początkowa dawka zazwyczaj wynosi 10 mg raz na dobę. Jeżeli leczenie tego wymaga, to zwiększa się ją od maksymalnej dawki 20 mg. Stosowanie leku Elicea wymaga systematyczności i powinno być prowadzone odpowiedzialnie.

W przypadku dzieci i młodzieży leku Elicea zazwyczaj się nie stosuje. Modyfikacja dawkowania dotyczy pacjentów powyżej 65. roku życia. W tej grupie maksymalna dawka dobowa określana jest na poziomie 10 mg na dobę.

Elicea - przeciwskazania

Oczywiście istnieją określone przeciwwskazania do przyjmowania leku Elicea. Przede wszystkim nie wolno stosować go u osób, które wykazują reakcje nadwrażliwości na substancję czynną lub jakikolwiek inny składnik leku oraz u pacjentów przyjmujących leki przeciwdepresyjne należące do grupy inhibitorów MAO (np. Selegilina na Parkinsona, Moklobemid na depresję lub Linezolid będący antybiotykiem).

Ponadto do przeciwwskazań do stosowania leku Elicea zaliczane są:

 • wrodzone zaburzenia rytmu serca;
 • epizod zaburzeń rytmu serca;
 • przyjmowanie leków wpływających na rytm serca.

Elicea - środki ostrożności

Lekarz powinien dokładnie zapoznać się ze stanem zdrowia pacjenta przed rozpoczęciem stosowania leku Elicea. Dodatkowe środki ostrożności wdraża się wtedy, jeżeli u pacjenta występują:

 • zaburzenia czynności wątroby;
 • zaburzenia czynności nerek;
 • padaczka;
 • cukrzyca;
 • choroba niedokrwienna serca;
 • zmniejszone stężenie potasu we krwi;
 • zwiększona skłonność do krwawień i łatwego siniaczenia;
 • ciąża i karmienie piersią;
 • choroba serca;
 • zawał mięśnia sercowego;
 • niska spoczynkowa akcja serca;
 • leczenie elektrowstrząsami;
 • choroby oczu (np. jaskra, zwiększone ciśnienie w oku);
 • szybka lub nieregularna akcja serca;
 • zawroty głowy przy wstawaniu;
 • przyjmowanie buprenorfiny.

Wówczas wymagane jest zwiększenie kontroli lekarskiej podczas prowadzonej terapii. W wybranych sytuacjach niezbędne może być zmienienie leku stosowanego w leczeniu depresji. Stosuje się to w zależności od reakcji pacjenta.

Elicea - możliwe działanie niepożądane

Oczywiście przyjmowanie leku Elicea może powodować działania niepożądane. Ich rodzaj, skala oraz częstotliwość zależą od indywidualnych predyspozycji pacjenta. Ponadto skutki uboczne nie występują u każdej osoby stosującej lek Elicea. Do przykładowych działań niepożądanych zaliczane są:

 • ból głowy;
 • bóle mięśni;
 • nudności;
 • zawroty głowy;
 • niedrożność nosa i katar (zapalenie zatok);
 • nietypowe krwawienia (np. z przewodu pokarmowego);
 • zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia;
 • nadmierne pocenie się;
 • zaburzenia seksualne (np. zaburzenia wzwodu, opóźnienie wytrysku, zmniejszony popęd płciowy);
 • zwiększenie masy ciała lub zmniejszenie masy ciała;
 • zaburzenia widzenia;
 • zaburzenia snu;
 • zaburzenia smaku;
 • myśli i zachowania samobójcze;
 • uczucie zmęczenia;
 • trudności w oddawaniu moczu;
 • gorączka;
 • suchość w jamie ustnej;
 • zaburzenia ruchowe;
 • wypadanie włosów;
 • niedociśnienie ortostatyczne;
 • stany splątania;
 • objawy zwiększonej częstości krwawień;
 • nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych;
 • zaburzenia czynności układu serotoninergicznego;
 • zwiększone ryzyko złamań kości;
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;
 • i inne.

Szczegółowy wykaz wszystkich potencjalnych skutków ubocznych wraz z częstotliwością ich występowania oraz wskazaniami postępowania znajdują się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Pacjent powinien dokładnie się z nią zapoznać.

Elicea - interakcje z innymi lekami

Pacjent zobowiązany jest do poinformowania lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie oraz w niedalekiej przeszłości lekach. Wszystko dlatego, że mogą one wchodzić w interakcje z preparatem Elicea i wzajemnie zmieniać swoje działanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie środki farmakologiczne jak:

 • nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO);
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne;
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne;
 • leki przeciwarytmiczne klasy IA;
 • odwracalne selektywne inhibitory MAO-A;
 • nieodwracalne inhibitory MAO-B;
 • kwas acetylosalicylowy;
 • neuroleptyki;
 • leki obniżające stężenie potasu;
 • niektóre leki przeciwhistaminowe;
 • ziele dziurawca;
 • flukonazol;
 • omeprazol;
 • sumatryptan;
 • linezolid;
 • lit;
 • dezypramina;
 • imipramina;
 • warfaryna;
 • i inne.

Wszystkie leki zostały wymienione na ulotce medycznej dołączonej do preparatu Elicea. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Podobne leki przeciwdepresyjne

Na rynku dostępne są inne leki zawierające tę samą substancję czynną w takiej samej postaci. Zaliczane są do nich m.in.: Escipram, Depralin, Betesda, Aciprex, Escitil, Escitalopram Actavis, Escitalopram Autovitas, Escitalopram Bluefish, Escitalopram Genoprim, Escitalopram Pharmaswiss, Lexapro, Mozarin, Oroes, Nexpram, Pralex, Pramatis, Benel, Deprilept, Symescital, Servenon, Lenuxin, Escitalopram Zdrovit, Escitalopram Cipla, Escitalopram Lek-Am i Escitasan.

FAQ

Elicea a ciąża i okres karmienia

Nie zaleca się stosowania leku Elicea w okresie ciąży i karmienia piersią. Decyzję w tym zakresie zawsze podejmuje lekarz prowadzący, a korzyści z tym związane muszą wyraźnie przekroczyć ewentualne ryzyko. Stosowanie leku w trakcie ciąży i w okresie karmienia piersią może powodować niepokojące skutki uboczne u dzieci, włącznie z zagrożeniem ich życia.

Elicea a prowadzenie pojazdów

W przypadku stosowania leku Elicea mogą występować niepokojące objawy, które ograniczają zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. W związku należy zrezygnować z tych czynności, zanim nie określi się, jak lek wpływa na danego pacjenta.

Jak długo można stosować lek Elicea?

Lek Elicea może być stosowany w dłuższym okresie. Każdorazowo pacjent powinien przyjmować go tak długo, jak zaleci lekarz. Terapia zazwyczaj trwa kilka miesięcy lub więcej. Czas trwania leczenia ustala się indywidualnie.

Czy Elicea działa nasennie?

Wśród działań niepożądanych leku Elicea znajdują się zaburzenia snu. W określonych przypadkach stosowanie leku może powodować zwiększoną senność pacjenta.

Czy Elicea to lek psychotropowy?

Tak. Zgodnie z klasyfikacją medyczną preparat Elicea to lek psychotropowy, który należy do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. W związku z tym preparat powinien być przyjmowany bardzo ostrożnie i tylko na wyraźne wskazanie lekarza.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację