Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Aciprex to preparat medyczny klasyfikowany jako inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny. Swoje działanie opiera na substancji czynnej escytalopramie. Lek dostępny jest w postaci tabletek powlekanych i przeznaczony jest do stosowania w leczeniu depresji oraz różnego typu zaburzeń lękowych. Dostępny jest wyłącznie na receptę.

Aciprex — co to za lek, jak działa, w jakim celu się go stosuje?

Środek farmakologiczny Aciprex to lek przeciwdepresyjny w postaci tabletek powlekanych. Jego substancją czynną jest escytalopram. Zgodnie z klasyfikacją medyczną jest to inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Ze względu na skład i działanie, lek dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Pacjent musi stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego, który decyduje o wdrożeniu preparatu w terapii.

Podstawowe wskazania do stosowania leku Aciprex to leczenie takich zaburzeń jak:

 • depresja (duże epizody depresji);
 • napady lęku panicznego z agorafobią lub bez niej;
 • zaburzenia lęku uogólnionego;
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne;
 • lek społeczny.

Za działanie tabletek powlekanych Aciprex odpowiada escytalopram. Polega ono na hamowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny. Dzięki temu zwiększa się jej stężenie w mózgu i dłużej oddziałuje ona na komórki odbiorcze. Efektem tego działania klinicznego jest łagodzenie objawów związanych z depresją i zaburzeniami lękowymi. Ze względu na charakter leku i wskazań medycznych to jego stosowania, przeznaczony jest do długotrwałej terapii.

Aciprex — cena, refundacja

Cena leku Aciprex zależy od marży narzuconej przez daną aptekę oraz wybranego wariantu opakowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami preparat ten nie podlega refundacji na żadnym poziomie, niezależnie od wskazania medycznego. Średnia cena leku w aptece to:

 • Aciprex 10 mg (28 tabletek powlekanych) - 24,80 PLN;
 • Aciprex 10 mg (56 tabletek powlekanych) - 44,50 PLN.

Lek wyłączony jest ze sprzedaży wysyłkowej. Dostępny jest tylko w stacjonarnych aptekach za okazaniem ważnej recepty.

Aciprex — zamienniki lub podobne leki

Na rynku dostępne są inne leki przeciwdepresyjne, które zawierają taką samą substancję czynną i klasyfikowane są jako zamienniki leku Aciprex. Do tego typu środków zaliczane są m.in.: Depralin, Nexpram, Mozarin, Escitil, Escitalopram Actavis, Elicea, Escitalopram Bluefish, Lexapro i inne. O możliwości zastosowania dowolnego z nich decyduje lekarz prowadzący. Pod uwagę bierze bezpieczeństwo pacjenta i skuteczność prowadzonej terapii.

Aciprex — pełny skład leku

Podstawowym składnikiem leku Aciprex jest substancja czynna escytalopram w postaci szczawianu. W każdej tabletce powlekanej znajduje się jej 10 mg. Pozostałe składniki leku to: kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu, krzemionka koloidalna bezwodna, Opadry White Y-1-7000 (dwutlenek tytanu E171, hypromeloza 6cP, makrogol 400).

Aciprex — dawkowanie, stosowanie leku

Stosowanie leku powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza. To on ustala indywidualną dawkę leku. Pacjent we własnym zakresie nie powinien tego zmieniać. Modyfikacja dawkowania leku Aciprex może ograniczyć skuteczność leczenia. Ponadto nie wolno przyjmować większej niż zalecana dawka leku Aciprex. Nie wpływa to na poprawę skuteczności leczenia i zwiększa ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych związanych z przedawkowaniem substancji czynnej.

Lek przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych, a dawkowanie różni się w zależności od wskazania. Przy leczeniu depresji początkowa dawka leku to 10 mg na dobę. W zależności od reakcji pacjenta lekarz może zwiększać stężenie leku Aciprex do maksymalnej dawki dobowej 20 mg. Takie same wskazania występują przy takich schorzeniach jak: zaburzenia lękowe uogólnione i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Przy lęku napadowym zalecana dawka leku w pierwszym tygodniu leczenia to 5 mg na dobę. Następnie zwiększa się ją do 10 mg na dobę, a maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg. Leczenie lęku społecznego rozpoczyna się od 10 mg na dobę. Jeżeli odpowiedź pacjenta jest dobra, to zmniejsza się ją o połowę. Maksymalna dawka wynosi 20 mg na dobę.

Indywidualnego dostosowania dawki we wszystkich wskazaniach mogą wymagać pacjenci w podeszłym wieku oraz z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Aciprex — stosowanie leku w ciąży i okresie karmienia

Odradza się stosowanie leku Aciprex u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. W przypadku kobiet w ciąży największe zagrożenie występuje w ostatnim trymestrze. Wówczas lek może powodować poważne objawy niepożądane ze strony noworodka, w tym m.in.: drgawki, sinicę, trudności z oddychaniem, trudności w karmieniu, sztywność lub wiotkość mięśni i inne. Jeżeli takie objawy wystąpią, to należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jest to związane z tym, że Aciprex na jego wskazanie może być stosowany, jeżeli korzyści z tym związane znacznie przewyższają ewentualne ryzyko.

Nie należy stosować leku Aciprex w okresie karmienia piersią, ponieważ substancja czynna może przenikać do mleka matki i powodować skutki uboczne ze strony dziecka. Jeżeli pacjenta musi przyjmować ten lek, to należy zaprzestać karmienia piersią ze względów bezpieczeństwa.

Aciprex — możliwe skutki uboczne

Przyjmowanie leku Aciprex może powodować działania niepożądane. Ich rodzaj oraz skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu pacjenta. Skutki uboczne nie są obserwowane u każdego. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeżeli wystąpią takie objawy, jak:

 • wysoka gorączka, dezorientacja, pobudzenie, gwałtowne skurcze mięśni (objawy zespołu serotoninowego);
 • obrzęk skóry, krtani, warg, twarzy, trudności w oddychaniu i przełykaniu, pokrzywka (reakcja alergiczna);
 • nieprawidłowe krwawienia (np. z przewodu pokarmowego);
 • trudności w oddawaniu moczu;
 • nagły obrzęk skóry (obrzęk naczynioruchowy);
 • myśli i zachowania samobójcze;
 • nieregularne i przyspieszone bicie serca;
 • napady drgawkowe;
 • zażółcenia skóry i białkówek oczu (objawy problemów z wątrobą).

Ponadto w trakcie leczenia mogą występować takie skutki uboczne jak m.in.:

 • zaburzenia wzwodu;
 • zaburzenia snu;
 • wahania wagi (zmniejszenie masy ciała lub zwiększenie masy ciała);
 • nadmierne pocenie się;
 • osłabienie popędu seksualnego;
 • zawroty głowy;
 • bóle stawów i mięśni;
 • bóle głowy;
 • nudności;
 • zaburzenia seksualne;
 • zmniejszenie apetytu;
 • przemęczenie;
 • suchość w jamie ustnej;
 • uczucie niepokoju;
 • obfite krwawienia miesiączkowe;
 • nieregularne miesiączki;
 • przyspieszone bicie serca;
 • krwawienie z nosa;
 • wypadanie włosów;
 • rozszerzenie źrenic;
 • i inne.

Wszystkie odnotowane dotychczas działania niepożądane wymieniono na ulotce dołączonej do opakowania.

Aciprex — przeciwwskazania, środki ostrożności przed zastosowaniem leku Aciprex

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Aciprex należy dokładnie zapoznać się z opisem medycznym preparatu. Leku tego nie wolno stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub jakikolwiek inny składnik. Ponadto wśród przeciwwskazań do stosowania leku Aciprex znajdują się takie stany zdrowotne jak:

 • wrodzone zaburzenia rytmu serca;
 • przyjmowanie leków wpływających na rytm serca;
 • przyjmowanie innych leków należących do grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO), takich jak m.in.: moklobemid, seleglina i linezolid.

Ponadto w określonych przypadkach należy zachować szczególne środki ostrożności. Dotyczy to takich obecnych lub przebytych stanów zdrowotnych jak:

 • zaburzenia czynności wątroby;
 • zaburzenia czynności nerek;
 • padaczka;
 • cukrzyca;
 • zwiększona skłonność do krwawień lub wylewów podskórnych;
 • zmniejszone stężenie sodu we krwi;
 • choroba niedokrwienna serca;
 • leczenie elektrowstrząsami;
 • niskie tętno spoczynkowe;
 • problemy z sercem;
 • zawał mięśnia sercowego;
 • problemy oczne (m.in. wybrane rodzaje jaskry);
 • zaburzenia rytmu serca;
 • niedobór soli w wyniku stosowania leków zwiększających wydalanie moczu lub długo utrzymującej się biegunki.

O możliwości zastosowania leku Aciprex decyduje lekarz prowadzący. W trakcie terapii powinien dostosować dawkowanie oraz postępowanie do reakcji pacjenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto ponownie skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Aciprex — interakcje z innymi lekami

Pacjent ma obowiązek poinformowania lekarza prowadzącego o wszystkich przyjmowanych obecnie oraz w niedalekiej przeszłości lekach. Escytalopram może wchodzić z interakcje z innymi lekami i wzajemnie zmieniać swoje działanie. Preparatu Aciprex nie można łączyć z takimi lekami jak:

 • moklobemid (stosowany w leczeniu depresji);
 • seleglina (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona);
 • linezolid (antybiotyk);
 • inne leki wpływające na rytm serca.

Ponadto w szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu takich środków farmakologicznych jak:

 • inne selektywne inhibitory MAO-B;
 • inne selektywne odwracalne inhibitory MAO-A;
 • nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy (IMAO, stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca);
 • lit (stosowany w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych);
 • tryptofan;
 • dezypramina;
 • imipramina;
 • sumatryptan i podobne leki (stosowane w leczeniu migreny);
 • kwas acetylosalicylowy;
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, leki przeciwbólowe oraz leki zmniejszające krzepliwość krwi);
 • preparaty ziołowe zawierające dziurawiec;
 • omperazol, lanzoprazol, cymetydyna (stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka);
 • fenprokumon, dipirydamol, warfaryna (leki rozrzedzające krew i doustne leki przeciwzakrzepowe, należy sprawdzić, czy dawkowanie stosowanego leku przeciwzakrzepowego jest odpowiednie);
 • leki obniżające stężenie potasu we krwi;
 • leki obniżające stężenie magnezu we krwi;
 • metoprolol, propafenon, flekamin (stosowane w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych);
 • meflochina (lek przeciwmalaryczny);
 • tramadol (lek stosowany na silny ból);
 • bupropion (lek przeciwdepresyjny);
 • neuroleptyki.

Wszystkie te substancje zostały wymienione na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Pacjent powinien dokładnie się z nią zapoznać, aby zminimalizować ryzyko i odpowiednio zadbać o swoje bezpieczeństwo. Wątpliwości konsultuje się z lekarzem lub farmaceutą.

FAQ — pytania o lek Aciprex

Jednym ze skutków ubocznych stosowania leku Aciprex może być senność. Nie występuje on jednak u każdego z pacjentów.
Pierwsze pożądane efekty leczenia obserwuje się po około 2-4 tygodniach stosowania leku Aciprex. Maksymalna skuteczność występuje po około 3 miesiącach. Preparat przeznaczony jest do długotrwałego stosowania.
Kofeina pobudza układ nerwowy i może wchodzić w interakcję z escytalopramem. W związku z tym należy zredukować jej przyjmowanie w trakcie terapii, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia skutków ubocznych takiego połączenia.
Nie powinno się nadużywać spożywania alkoholu w trakcie prowadzenia terapii z lekiem Aciprex. Alkohol może modyfikować działanie leku, pogarszać samopoczucie pacjenta oraz nasilać działania niepożądane.
Podczas terapii mogą pojawiać się skutki uboczne, które mogą ograniczać zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Należą do nich m.in. zaburzenia widzenia i koncentracji oraz zawroty głowy. Pacjent powinien zweryfikować działanie leku na swój organizm, zanim zdecyduje się prowadzić auto.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację