Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Sertagen to lek przeciwdepresyjny, który należy do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Swoje działanie opiera na substancji czynnej sertralinie. Preparat dostępny jest tylko na receptę i ma postać tabletek powlekanych. Stosuje się go w leczeniu depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz stresu pourazowego.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem medycznym leku, składem, mechanizmem działania, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania leku Sertagen oraz potencjalnymi skutkami ubocznymi.

Sertagen - co to za lek, w jakim celu się go stosuje?

Lek Sertagen to selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Należy do grupy środków przeciwdepresyjnych. Za mechanizm działania leku odpowiada substancja czynna sertralina. Ze względu na skład i działanie dostępny jest w ograniczonej sprzedaży na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej.

Podstawowe wskazania medyczne do stosowania leku Sertagen to:

 • leczenie depresji i zapobieganie jej nawrotom u osób dorosłych;
 • leczenie zespołu pourazowego (PTSD) u osób dorosłych;
 • leczenie lęku napadowego u osób dorosłych;
 • leczenie zespołu lęku społecznego u osób dorosłych;
 • leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (ZO-K) u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży od 6. roku życia.

Sertagen - cena, refundacja

Cena leku Sertagen zależy od marży narzuconej przez daną aptekę oraz od poziomu refundacji. Środek dostępny jest w wariantach tabletek powlekanych zawierających 50 mg lub 100 mg substancji czynnej. Pełna cena leku to:

 • Sertagen 50 mg (28 tabletek) - cena około 12 PLN;
 • Sertagen 100 mg (28 tabletek) - cena około 22,50 PLN.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami preparat Sertagen podlega całościowej lub częściowej refundacji. Lek za darmo otrzymują pacjenci poniżej 18. i powyżej 65. roku życia we wszystkich wskazaniach wymienionych w decyzji refundacyjnej. Ponadto preparat Sertagen w ramach obniżonej ceny otrzymują wszyscy pacjenci we wskazaniach: upośledzenie umysłowe lub choroby psychiczne. Wówczas uśredniona cena leku to:

 • Sertagen 50 mg (28 tabletek) - cena około 3,60 PLN;
 • Sertagen 100 mg (28 tabletek) - cena około 6,75 PLN.

Sertagen - zamienniki lub podobne leki

Na rynku dostępne są inne leki przeciwdepresyjne, które są zamiennikami lub podobnymi lekami do Sertagenu. Wśród nich znajdują się m.in.: Asentra, Zoloft, Zotral i Sastium. Podobne leki to m.in.: Asertin 50, Asertin 100, Setaloft 50 mg, Setaloft 100 mg, Miravil, Sertranorm, Sertralina Krka, Stimuloton, Sertralinum 123ratio.

Sertagen - pełny skład leku

Podstawowym składnikiem leku Sertagen jest substancja czynna sertralina w postaci chlorowodorku. Pozostałe składniki tabletek to: celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH 101 i Avicel PH 102), wodorofosforan wapnia, stearynian magnezu, dwutlenek tytanu E171, hypromeloza, triacetyna, polidekstroza, makrogol 8000, karboksymetyloskrobia sodowa.

Sertagen - jak działa, dla kogo jest przeznaczony?

Za mechanizm działania leku Sertagen odpowiada substancja czynna sertralina. To selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny. Działanie leku polega na hamowaniu procesu wychwytu zwrotnego serotoniny, dzięki czemu wydłuża się czas działania serotoniny w synapsie. Impulsy nerwowe wysyłane są częściej. W efekcie dochodzi o uspokojenie się pacjenta oraz do redukcji objawów związanych z depresją.

Preparat ten przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży powyżej 6. roku życia. Zawsze decyzję o przyjmowaniu leku Sertagen podejmuje lekarz prowadzący. Pacjent powinien zastosować się do jego zaleceń, aby zachować wysoki standard bezpieczeństwa prowadzonej terapii.

Sertagen - sposób dawkowania

Lek Sertagen należy stosować tylko zgodnie z zaleceniami lekarza. Tabletki można przyjmować z posiłkami lub niezależnie od nich. Lek należy przyjmować raz na dobę o podobnej porze rano lub wieczorem. Tabletki można dzielić na dwie równe dawki. Dawkowanie leku ustala się indywidualnie i dobiera do danego wskazania medycznego.

Standardowa dawka u osób dorosłych w leczeniu depresji i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych to 50 mg na dobę. Dawkę można zwiększać, jednak należy zachować ostrożność. Zwiększenie powinno następować w odstępach minimum tygodnia. Maksymalna dawka dobowa to 200 mg na dobę. W przypadku leczenia lęku napadowego, zespołu lęku społecznego i zespołu lęku pourazowego standardowa dawka wynosi: 25 mg na dobę, a po tygodniu można zwiększyć ją do 50 mg na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 200 mg na dobę.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku dzieci i młodzieży od 6. do 17. roku życia. Tu leczenie obejmuje tylko zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Standardowe dawkowanie to:

 • dzieci w wieku od 6. do 12. roku życia - 25 mg na dobę, po tygodniu można zwiększyć do 50 mg na dobę (maksymalna dawka dobowa to 200 mg);
 • młodzież w wieku od 13. do 17 .roku życia - 50 mg na dobę (maksymalna dawka dobowa to 200 mg).

W przypadku pacjentów z chorobami wątroby lekarz może zmniejszyć częstość podawania leku oraz dawkę, jednak z zachowaniem skuteczności terapeutycznej.

Sertagen - możliwe skutki uboczne

Podczas przyjmowania leku Sertagen mogą pojawiać się objawy niepożądane. Nie występują one u każdego pacjenta. Zależy to m.in. od indywidualnych predyspozycji organizmu. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią takie objawy jak:

 • drgawki;
 • niemożność oddania moczu;
 • zaburzenia krwotoczne;
 • objawy depresyjne z myślami i zachowaniami samobójczymi;
 • krew w stolcu;
 • niespodziewane i silne krwawienie z pochwy;
 • reakcja alergiczna;
 • objawy zespołu serotoninowego;
 • zawał serca;
 • jaska;
 • utrata przytomności;
 • silny ból mięśni;
 • ciężka wysypka skórna;
 • silny ból żołądka;
 • zmiany rytmu serca;
 • wystąpienie epizodu maniakalnego;
 • niskie stężenie sodu we krwi;
 • zmniejszenie liczby krwinek białych;
 • zapalenie trzustki;
 • ciężkie problemy z płucami.

Ponadto odnotowano także takie skutki uboczne jak m.in.:

 • zaburzenia widzenia;
 • zmniejszenie tolerancji lekowej;
 • nietrzymanie moczu;
 • zmniejszenie masy ciała lub zwiększenie masy ciała;
 • zwiększenie częstości oddawania moczu;
 • bezsenność;
 • zawroty głowy;
 • ból głowy;
 • biegunka;
 • suchość a jamie ustnej;
 • zaburzenia psychotyczne;
 • zaburzenia wzwodu;
 • zaburzenia wytrysku;
 • zaburzenia koordynacji ruchowej;
 • kołatanie serca;
 • ból gardła;
 • drętwienia i mrowienia;
 • nieregularne miesiączki i nieprawidłowe krwawienia;
 • gorączka;
 • problemy jelitowe;
 • alergia sezonowa;
 • nowotwór;
 • rozszerzenie źrenic;
 • dreszcze;
 • zaburzenia języka;
 • zaburzenia kości;
 • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych;
 • osłabienie mięśniowe;
 • owrzodzenie jamy ustnej;
 • zapalenie okrężnicy;
 • i inne.

Wszystkie zaobserwowane objawy niepożądane wraz z częstotliwością ich występowania zostały wymienione na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta.

Sertagen - przeciwwskazania, środki ostrożności

Ze względu na charakterystykę preparatu Sertagen występują określone przeciwwskazania do jego stosowania. Przede wszystkim Sertagen nie może być przyjmowany przez osoby, które wykazują nadwrażliwość na substancję czynną lub jakikolwiek inny składnik leku. Ponadto preparatu Sertagen nie można przyjmować gdy:

 • pacjent stosuje lek pimozyd (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych);
 • pacjent stosuje lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni stosował inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO), do których należą m.in.: moklobemid i selegilina;
 • pacjent stosuje lek linezolid.

Substancja czynna zawarta w Sertagenie może wchodzić w interakcję z tymi substancjami i wzajemnie zmieniać swoje działanie. W skrajnych przypadkach mogą wystąpić poważne objawy niepożądane.

Przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych powinno być prowadzone bardzo odpowiedzialnie. Zawsze należy skonsultować to z lekarzem prowadzącym lub terapeutą. Szczególne środki ostrożności podczas terapii zachowuje się u pacjentów, u których występują obecnie lub występowały w przeszłości takie stany, jak m.in.:

 • obniżone stężenie sodu we krwi;
 • obniżone stężenie potasu we krwi;
 • zespół serotoninowy;
 • złośliwy zespół neuroleptyczny;
 • choroby wątroby;
 • cukrzyca;
 • choroba maniakalno-depresyjna;
 • padaczka;
 • myśli o samobójstwie lub o samookaleczeniu się;
 • zaburzenia krwotoczne;
 • stosowanie leków rozrzedzających krew;
 • terapia elektrowstrząsowa (EW);
 • jaska (zwiększone ciśnienie w oku);
 • ostre lub przewlekłe bóle oraz inne choroby leczone lekami opioidowymi.

Ostrożnego prowadzenia terapii wymagają również pacjenci niepełnoletni oraz w podeszłym wieku.

Sertagen - interakcje z innymi lekami

Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza o wszystkich stosowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości lekach. Jest to związane z tym, że Sertagen może wchodzić z nimi w interakcje i wzajemnie zmieniać swoje działanie. Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie preparat Sertagen z takimi lekami jak:

 • inhibitory monoaminooksydazy (IMAO);
 • błękit metylenowy;
 • linezolid (antybiotyk);
 • pimozyd;
 • leki opioidowe;
 • antagoniści receptorów opioidowych.

Ponadto należy skonsultować z lekarzem przyjmowanie takich środków farmakologicznych jak:

 • leki stosowane w leczeniu przewlekłego bólu o dużym nasileniu oraz stosowane do znieczulania (np.: suksametonium, mikwarium);
 • leki stosowane w leczeniu migren (np. sumatryptan);
 • leki zawierające pochodne amfetaminy;
 • leki stosowane w leczeniu silnego bólu (np. tramadol);
 • leki stosowane w leczeniu krzepnięcia krwi (np.: tiklopidyna, warfaryna);
 • leki stosowane w leczeniu padaczki (np.: fenobarbital, fenytoina, karbamazepina);
 • leki moczopędne;
 • leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej, zgagi i nadmiernego wydzielania kwasu żołądkowego (np.: omeprazol, cymetydyna, pantoprazol, lansoprazol);
 • leki stosowane w leczeniu cukrzycy (np.: tolbutamid);
 • leki stosowane w leczeniu zapalenia stawów (niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ, w tym: aspiryna, ibuprofen);
 • metamizol (lek na ból i gorączkę);
 • lit (lek stosowany w leczeniu manii i depresji);
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych i schizofrenii (np. olanzapina, lewomepromazyna, perfenazyna):
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV/AIDS;
 • leki stosowane w leczeniu zapalenia wątroby;
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (np.: ketokonazol, flukonazol, worykonazol);
 • leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów;
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi;
 • leki wpływające na rytm serca;
 • leki stosowane w leczeniu gruźlicy (np.: ryfampicyna);
 • antybiotyki;
 • inne leki przeciwdepresyjne;
 • leki ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego.

Szczegółowa lista wszystkich tych substancji znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania. Pacjent powinien się z nią zapoznać przed rozpoczęciem terapii. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z lekarzem.

FAQ - pytania o lek

Lek Sertagen należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz. Pierwsze pozytywne efekty leczenia obserwuje się dopiero po kilku tygodniach przyjmowania leku.
Jednym z objawów niepożądanych leku Sertagen może być niepokój psychoruchowy. Nie występuje on jednak u każdego z pacjentów.
Nie wolno odstawiać leku Sertagen z dnia na dzień. Należy stopniowo zmniejszać dawkę, aż do wyłączenia leku z terapii. Cały proces powinien odbywać się pod kontrolą lekarza.
Lek Sertagen można przyjmować rano lub wieczorem. Ważne, aby codziennie godzina była podobna. Terapia wymaga regularności.
W trakcie przyjmowania leku Sertagen nie należy spożywać alkoholu. Może to powodować działania niepożądane i zwiększony niepokój ze strony pacjenta.
Tak. Preparat Sertagen stosowany jest w leczeniu depresji, dlatego jest klasyfikowany jako środek psychotropowy.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację