Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Lek Asertin to środek stosowany w leczeniu depresji. Klasyfikowany jest jako inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny. Lek dostępny jest tylko na receptę po przeprowadzeniu dokładnych badań medycznych. Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką medyczną preparatu Asertin, wskazaniami i przeciwwskazaniami do jego stosowania, mechanizmem działania, a także ewentualnymi skutkami ubocznymi.

 

Lek Asertin - charakterystyka medyczna

Asertin to inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny SSRI, który swoje działanie opiera na setralinie. To substancja czynna, której zadaniem jest hamowanie procesu wychwytu zwrotnego serotoniny i wydłużenie czasu pobudzenia komórki odbiorczej impulsów. Pomaga to w leczeniu objawów depresji, a także innych zaburzeń psychicznych. Preparat dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Asertin ma postać tabletek do przyjmowania doustnego. W aptece dostępne są dwa warianty leku, które różnią się dawką substancji czynnej:

 • Asertin 50 mg;

 • Asertin 100 mg.

O przepisaniu konkretnej z dawek decyduje lekarz prowadzący. Pacjent w trakcie leczenia powinien pozostawać pod kontrolą lekarską i stosować się do zaleceń lekarza.

Skład preparatu

Podstawową substancją zawartą w preparacie jest sertralina. Oprócz niej każda tabletka zawiera takie składniki pomocnicze jak: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, powidon, stearynian magnezu, hypromeloza, glikol propylenowy, talk i dwutlenek tytanu. Jako pacjent dokładnie zapoznaj się ze składem leku, ponieważ nie może być przyjmowany w przypadku występowania uczulenia na którykolwiek z nich. Wówczas mogą wystąpić groźne reakcje anafilaktyczne.

Wskazania do stosowania leku Asertin

Istnieje kilka podstawowych wskazań do stosowania leku Asertin. Podstawowe z nich to:

 • epizody dużej depresji;

 • zapobieganie nawrotom depresji;

 • leczenie zespołu lęku społecznego;

 • długotrwałe leczenie lęku napadowego (z lub bez agorafobii);

 • leczenie lęku pourazowego;

 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u dorosłych;

 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat.

Mechanizm działania preparatu

Mechanizm działania leku opiera sie sertralinie. Po jej zażyciu niektóre cząsteczki serotoniny są ponownie wyłapywane przez receptory neuronu mieszczącego się przed synapsą. Proces ten nazywa się wychwytem zwrotnym serotoniny. Na skutej jego wydłuża się czas działania serotoniny. Impulsy nerwowe wysyłane są częściej. Ponadto sertralina ma zdolność do wychwytu serotoniny również w płytkach krwi. Dzięki temu pacjentom dużo łatwiej zachować spokój, a działanie leku w połączeniu ze skuteczną psychoterapią pomaga w walce z depresją i jej objawami, a także z różnym rodzajem lęki.

Dawkowanie leku

Dawkowanie i harmonogram przyjmowania leku ustalane są przez lekarza prowadzącego. Pacjent nie może we własnym zakresie zmieniać przyjmowanej dawki leku i powinien postępować zgodnie z wytycznymi lekarza. Szczegółowe wytyczne dotyczące przyjmowania preparatu Asertin zależą od tego, jakie jest wskazanie do jego stosowania oraz od etapu w leczeniu. Standardowo mniejsze dawki rekomendowane są w przypadku dzieci i młodzieży, a decyzję w tym zakresie podejmuje lekarz.

Leczenie początkowe

W przypadku depresji i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych początkowa dawka wynosi 50 mg substancji czynnej na dobę. Leczenie lęku napadowego, lęku pourazowego i zespołu lęku społecznego rozpoczyna się od mniejszej dawki na poziomie 25 mg na dobę. Dopiero po tygodniu zwiększa się ją do poziomu 50 mg na dobę.

Zwiększenie dawki leku

Jeżeli w przypadku depresji i zaburzeń obsesyjno-kompulsujnych dawka nie jest wystarczająca, a terapia nie przynosi rezultatów, to rekomenduje się zwiększanie dawki. Jednocześnie nie należy zmieniać dawkowania częściej nić w odstępach tygodniowych. Maksymalna dawka dobowa dla pacjenta dorosłego to 200 mg sertraliny.

Takie same wytyczne utrzymuje się podczas zwiększania dawki przy takich schorzeniach jak:

 • lęk napadowy;

 • zespół lęku społecznego;

 • zespół lęku pourazowego.

Leczenie podtrzymujące

Podczas leczenia podtrzymującego rekomenduje się stosowanie najmniejszej możliwej dawki, która wykazuje skuteczne działanie terapeutyczne. W przypadku depresji wymagane jest leczenie długotrwałe, które trwa nawet przez 6 miesięcy. Stosuje się je po to, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych nawrotów.

W przypadku lęku napadowego i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych nie wykazano efektu zapobiegania nawrotom.

Pominięcie dawki

Podczas terapii może dojść do sytuacji, w której pacjent pominie zalecaną dawkę leku. Wówczas nie należy jej nadrabiać poprzez zażycie podwójnej dawki, ponieważ grozi to przedawkowaniem leku i niebezpiecznymi konsekwencjami. W przypadku pominięcia dawki należy kontynuować leczenie zgodnie z harmonogramem.

Przedawkowanie

Pacjent pod żadnym pozorem nie powinien przyjmować większej niż zalecana dawki leku. Takie postępowanie wiąże się z ryzykiem przedawkowania substancji czynnej. Wówczas mogą wystąpić niebezpieczne objawy, a pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Charakterystyczne objawy dla przedawkowania to m.in.: wymioty, drżenie mięśni, pobudzenie, częstoskurcz, zawroty głowy, senność. W skrajnych wypadkach może wystąpić śpiączka.

Przeciwwskazania do stosowania leku Asertin

Ze względu na swój skład i specyfikę działania, lek Asertin nie może być przyjmowany przez każdego pacjenta. Przede wszystkim przeciwwskazany jest u osób, które wykazują nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek inny składnik leku.

Ponadto podstawowe przeciwwskazania do stosowania leku Asertin w terapii to:

 • stosowanie nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO);

 • stosowanie pimozydu.

Wszystko dlatego, że stosowanie leków wymienionych powyżej może powodować występowanie niebezpiecznych działań niepożądanych. Wzrasta wówczas ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Pomiędzy terapiami z tymi medykamentami należy zachować bezpieczny odstęp.

Lek Asertin to środek stosowany w leczeniu depresji. Klasyfikowany jest jako inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny. Lek dostępny jest tylko na receptę po przeprowadzeniu dokładnych badań medycznych. Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką medyczną preparatu Asertin, wskazaniami i przeciwwskazaniami do jego stosowania, mechanizmem działania, a także ewentualnymi skutkami ubocznymi.

Lek Asertin - charakterystyka medyczna

Asertin to inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny SSRI, który swoje działanie opiera na setralinie. To substancja czynna, której zadaniem jest hamowanie procesu wychwytu zwrotnego serotoniny i wydłużenie czasu pobudzenia komórki odbiorczej impulsów. Pomaga to w leczeniu objawów depresji, a także innych zaburzeń psychicznych. Preparat dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Asertin ma postać tabletek do przyjmowania doustnego. W aptece dostępne są dwa warianty leku, które różnią się dawką substancji czynnej:

 • Asertin 50 mg;

 • Asertin 100 mg.

O przepisaniu konkretnej z dawek decyduje lekarz prowadzący. Pacjent w trakcie leczenia powinien pozostawać pod kontrolą lekarską i stosować się do zaleceń lekarza.

Skład preparatu

Podstawową substancją zawartą w preparacie jest sertralina. Oprócz niej każda tabletka zawiera takie składniki pomocnicze jak: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, powidon, stearynian magnezu, hypromeloza, glikol propylenowy, talk i dwutlenek tytanu. Jako pacjent dokładnie zapoznaj się ze składem leku, ponieważ nie może być przyjmowany w przypadku występowania uczulenia na którykolwiek z nich. Wówczas mogą wystąpić groźne reakcje anafilaktyczne.

Wskazania do stosowania leku Asertin

Istnieje kilka podstawowych wskazań do stosowania leku Asertin. Podstawowe z nich to:

 • epizody dużej depresji;

 • zapobieganie nawrotom depresji;

 • leczenie zespołu lęku społecznego;

 • długotrwałe leczenie lęku napadowego (z lub bez agorafobii);

 • leczenie lęku pourazowego;

 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u dorosłych;

 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat.

Mechanizm działania preparatu

Mechanizm działania leku opiera sie sertralinie. Po jej zażyciu niektóre cząsteczki serotoniny są ponownie wyłapywane przez receptory neuronu mieszczącego się przed synapsą. Proces ten nazywa się wychwytem zwrotnym serotoniny. Na skutej jego wydłuża się czas działania serotoniny. Impulsy nerwowe wysyłane są częściej. Ponadto sertralina ma zdolność do wychwytu serotoniny również w płytkach krwi. Dzięki temu pacjentom dużo łatwiej zachować spokój, a działanie leku w połączeniu ze skuteczną psychoterapią pomaga w walce z depresją i jej objawami, a także z różnym rodzajem lęki.

Dawkowanie leku

Dawkowanie i harmonogram przyjmowania leku ustalane są przez lekarza prowadzącego. Pacjent nie może we własnym zakresie zmieniać przyjmowanej dawki leku i powinien postępować zgodnie z wytycznymi lekarza. Szczegółowe wytyczne dotyczące przyjmowania preparatu Asertin zależą od tego, jakie jest wskazanie do jego stosowania oraz od etapu w leczeniu. Standardowo mniejsze dawki rekomendowane są w przypadku dzieci i młodzieży, a decyzję w tym zakresie podejmuje lekarz.

Leczenie początkowe

W przypadku depresji i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych początkowa dawka wynosi 50 mg substancji czynnej na dobę. Leczenie lęku napadowego, lęku pourazowego i zespołu lęku społecznego rozpoczyna się od mniejszej dawki na poziomie 25 mg na dobę. Dopiero po tygodniu zwiększa się ją do poziomu 50 mg na dobę.

Zwiększenie dawki leku

Jeżeli w przypadku depresji i zaburzeń obsesyjno-kompulsujnych dawka nie jest wystarczająca, a terapia nie przynosi rezultatów, to rekomenduje się zwiększanie dawki. Jednocześnie nie należy zmieniać dawkowania częściej nić w odstępach tygodniowych. Maksymalna dawka dobowa dla pacjenta dorosłego to 200 mg sertraliny.

Takie same wytyczne utrzymuje się podczas zwiększania dawki przy takich schorzeniach jak:

 • lęk napadowy;

 • zespół lęku społecznego;

 • zespół lęku pourazowego.

Leczenie podtrzymujące

Podczas leczenia podtrzymującego rekomenduje się stosowanie najmniejszej możliwej dawki, która wykazuje skuteczne działanie terapeutyczne. W przypadku depresji wymagane jest leczenie długotrwałe, które trwa nawet przez 6 miesięcy. Stosuje się je po to, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych nawrotów.

W przypadku lęku napadowego i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych nie wykazano efektu zapobiegania nawrotom.

Pominięcie dawki

Podczas terapii może dojść do sytuacji, w której pacjent pominie zalecaną dawkę leku. Wówczas nie należy jej nadrabiać poprzez zażycie podwójnej dawki, ponieważ grozi to przedawkowaniem leku i niebezpiecznymi konsekwencjami. W przypadku pominięcia dawki należy kontynuować leczenie zgodnie z harmonogramem.

Przedawkowanie

Pacjent pod żadnym pozorem nie powinien przyjmować większej niż zalecana dawki leku. Takie postępowanie wiąże się z ryzykiem przedawkowania substancji czynnej. Wówczas mogą wystąpić niebezpieczne objawy, a pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Charakterystyczne objawy dla przedawkowania to m.in.: wymioty, drżenie mięśni, pobudzenie, częstoskurcz, zawroty głowy, senność. W skrajnych wypadkach może wystąpić śpiączka.

Przeciwwskazania do stosowania leku Asertin

Ze względu na swój skład i specyfikę działania, lek Asertin nie może być przyjmowany przez każdego pacjenta. Przede wszystkim przeciwwskazany jest u osób, które wykazują nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek inny składnik leku.

Ponadto podstawowe przeciwwskazania do stosowania leku Asertin w terapii to:

 • stosowanie nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO);

 • stosowanie pimozydu.

Wszystko dlatego, że stosowanie leków wymienionych powyżej może powodować występowanie niebezpiecznych działań niepożądanych. Wzrasta wówczas ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Pomiędzy terapiami z tymi medykamentami należy zachować bezpieczny odstęp.

Kiedy zachować szczególną ostrożność?

Istnieją także sytuacje, w których podczas leczenia należy zachować szczególną ostrożność. Wówczas pacjent powinien pozostawać pod stałą kontrolą lekarską i zgłaszać wszystkie niepokojące działania niepożądane. Wśród powodów do zachowania szczególnej ostrożności znajdują się:

 • schizofrenia;

 • zmiana leczenia z innych leków przeciwdepresyjnych, przeciwobsesyjnych lub selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny;

 • hipomania lub mania;

 • stosowanie innych leków serotoninergicznych (np. agoniści 5-HT, fenfluramina, tryptofan);

 • myśli samobójcze;

 • napady padaczkowe;

 • inne poważne zaburzenia psychiczne;

 • pogorszenie objawów klinicznych.

Ponadto szczególną ostrożność należy zachować u osób w podeszłym wieku oraz u nieletnich pacjentów.

Potencjalne działania niepożądane

Jak każdy inny lek, tak i Asertin może powodować występowanie działań niepożądanych. Nie odnotowuje się ich u każdego pacjenta. Skala ich występowania oraz poziom nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji pacjenta. Bardziej narażone na skutki uboczne są osoby, które równolegle przyjmują preparaty związane z innymi ciężkimi chorobami. Do przykładowych działań niepożądanych leku Asertin zaliczane są m.in.:

 • zapalenie gardła;

 • zakażenia górnych dróg oddechowych;

 • nieżyt nosa;

 • zapalenie uchyłków jelita;

 • zapalenie ucha środkowego;

 • zapalenie ucha zewnętrznego;

 • zaburzenia czynności seksualnych (np.: zaburzenia wzwodu, przedwczesny wytrysk);

 • zaburzenia widzenia (np. ubytki pola widzenia);

 • zaburzenia myślenia;

 • zaburzenia wydzielania łez;

 • zanikowe zapalenie sromu;

 • zaburzenia czynności płytek krwi;

 • nieprawidłowe krwawienia (u kobiet);

 • zaburzenia czucia;

 • zaburzenia czynności wątroby;

 • powiększenie węzłów chłonnych;

 • zaburzenia psychotyczne;

 • zaburzenia ruchowe;

 • zapalenie trzustki;

 • zaburzenia snu;

 • zaburzenia mowy;

 • bezobjawowe podwyższenie aktywności transaminaz;

 • zaburzenia chodu;

 • zaburzenia kości;

 • choroba zwyrodnieniowa stawów;

 • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych;

 • zaburzenia sercowe;

 • niedoczynność tarczycy;

 • zaburzenia koordynacji

 • nietrzymanie moczu;

 • zaburzenia smaku;

 • mimowolne skurcze mięśni;

 • i inne.

Szczegółowy wykaz potencjalnych działań niepożądanych wraz z częstotliwością ich występowania znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Pacjent powinien się z nią zapoznać, aby trafnie ocenić występujące u siebie skutki uboczne i w porę skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Interakcje z innymi preparatami medycznymi

Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub w przeszłości lekach. Wszystko po to, aby przepisanie Asertinu odbyło się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla osoby chorej. Preparat ma zdolność do wchodzenia w interakcje z innymi lekami, a skutkiem tego jest zmiana ich działania lub występowania niepokojących skutków ubocznych.

Leki przeciwwskazane w trakcie terapii z Asertinem to m.in.:

 • inhibitory oksydazy monoaminowej;

 • linezolid (odwracalny, nieselektywny inhibitor);

 • malkobemid (odwracalny, selektywny inhibitor);

 • pinozyd;

 • leki działające hamujące na ośrodkowy układ nerwowy.

Preparatu Asertin nie można łączyć z alkoholem.

Dodatkowe środki ostrożności należy zachować w przypadku jednoczesnego przyjmowania Asertinu i takich preparatów jak:

 • lit;

 • warfaryna;

 • tryptany;

 • fenytoina;

 • leki wpływające na czynność płytek;

 • cymetydyna;

 • atenolol;

 • digoksyna;

 • leki metabolizowane przez cytochrom P450.

Szczegółowy wykaz wszystkich medykamentów znajduje się na ulotce dołączonej przez producenta do opakowania.

Asertin a ciąża i karmienie piersią

Na ten moment brak szczegółowych danych dotyczących zażywania leku Asertin w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Dla zachowania bezpieczeństwa warto jednak szczególną ostrożność lub zastanowić się nad alternatywnym leczeniem. Wszystko dlatego, że Asertin może negatywnie wpływać na prawidłowy rozwój płodu. Jednocześnie w trakcie terapii rekomenduje się zaprzestanie karmienia piersią. Do mleka matki przenikają nieznaczne ilości sertraliny i skutki uboczne u niemowląt nie są niebezpieczne, jednak warto dodatkowo się zabezpieczyć.

Asertin a zdolność do prowadzenia pojazdów

W większości przypadków dawka zalecana leku Asertin nie wpływa negatywnie na zdolność pacjentów do prowadzenia pojazdów oraz do obsługi maszyn. Mogą zdarzyć się jednak skutki uboczne, które uniemożliwiają prowadzenie pojazdu. Jeżeli pacjent poczuje się gorzej lub niepewnie, to powinien zrezygnować z podróży autem.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację