Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Lek Asentra to środek o działaniu przeciwdepresyjnym. Zgodnie z klasyfikacją medyczną należy do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. W swoim składzie zawiera substancję czynną sertralinę. Ze względu na swój skład i specyfikę działania, dostępny jest tylko na receptę. Zapraszamy do zapoznania się z opisem medycznym leku Asentra, jego składem, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania, a także innymi kluczowymi informacjami.

Charakterystyka preparatu Asentra

Zgodnie z klasyfikacją medyczną Asentra należy do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Preparaty tego typu wykorzystywane są przy leczeniu zaburzeń psychicznych, w tym przede wszystkim depresji i zaburzeń lękowych. Substancją czynną leku Asentra jest sertralina. Ze względu na swoją specyfikę, preparat ten dostępny jest tylko na receptę i powinien być przyjmowany bardzo odpowiedzialnie. W aptekach dostępne są tabletki powlekane 50 mg i 100 mg. Wybór konkretnego wariantu dawki leku zależy od indywidualnych predyspozycji pacjenta i podejmuje go lekarz prowadzący.

Skład produktu leczniczego

Podstawowym składnikiem leku jest sertralina. W zależności od wybranego wariantu leku, w jednej tabletce powlekanej znajduje się 50 mg lub 100 mg substancji czynnej w postaci chlorowodorku sertraliny. Oprócz tego w tabletce są jeszcze takie składniki pomocnicze jak: glikol propylenowy, celuloza mikrokrystaliczna, wodorofosforan dwuwodny wapnia, hydroksypropyloceluloza, karboksymetyloskrobia sodowa, stearynian magnezu, talk, dwutlenek tytanu i hypromeloza. Przed zastosowaniem leku należy dokładnie zapoznać się z jego składem dostępnym na ulotce dołączonej do opakowania. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik.

Wskazania do stosowania leku Asentra

Przede wszystkim lek Asentra stosowany jest w leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych. O wdrożeniu preparatu w terapii decyduje lekarz prowadzący na podstawie przeprowadzonych badań i oceny diagnostycznej pacjenta.

Lek Asentra stosowany jest u osób dorosłych przy takich stanach jak:

 • depresja i zapobieganie jej nawrotom;

 • lęk napadowy;

 • zespół stresu pourazowego;

 • zespół lęku społecznego;

 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Przy zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych lek stosowany jest również u dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat.

Jak działa preparat?

Za działanie leku odpowiada substancja czynna sertralina. To inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Serotonina to jeden z neuroprzekaźników, który spełnia ważną rolę w komunikacji między neuronami. Sertralina zawarta w leku odpowiada za wydłużenie czasu działania serotoniny, a także hamuje jej wychwyt przez płytki krwi. W ten sposób działa uspokajająca i pomaga pacjentom w walce z różnego rodzaju chorobami psychicznymi, w tym przede wszystkim z depresją. Jednocześnie lek nie działa kardiotoksycznie, antycholinergicznie i sedatywnie.

Dawkowanie

Lek powinien być przyjmowany tylko zgodnie z zaleceniami lekarza. Zalecana dawka leku zależy od rodzaju schorzenia oraz indywidualnych predyspozycji pacjenta. W przypadku depresji i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych standardowo wynosi ona 50 mg na dobę. Jeżeli nie jest to wystarczające, to dawkę można stopniowo zwiększać o 50 mg co tydzień. Maksymalna dawka dobowa leku Asentra dla osób dorosłych to 200 mg na dobę.

Leczenie lęku napadowego, zespołu stresu pourazowego i zespołu lęku społecznego wymaga zażywania mniejszych dawek. Rekomenduje się rozpoczęcie od 25 mg na dobę. Później stopniowo zwiększa się dawkę, jeżeli lek nie wykazuje satysfakcjonującego działania. Zawsze należy dążyć do tego, aby przyjmować najmniejszą możliwą dawkę leku, która wykazuje skuteczność terapeutyczną.

Inne rekomendacje dotyczące dawkowania dotyczą dzieci i młodzieży. Tu podaje się jeszcze mniejsze dawki, a o wszystkim decyduje lekarz prowadzący na podstawie przeprowadzonych badań i stanu pacjenta.

Pominięcie dawki leku

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy przyjmować tabletki po czasie. Pacjent powinien kontynuować leczenie zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nie wolno stosować podwójnej dawki leku, ponieważ grozi to przedawkowaniem, a także zwiększa ryzyko występowania objawów niepożądanych.

Ryzyko przedawkowania

Pacjent nie powinien przyjmować większej niż zalecana dawki leku ani zmieniać dawkowania we własnym zakresie. Nie wpływa to na zwiększenie skuteczności leczenia. Jednocześnie przyjmowanie większej dawki może prowadzić do przedawkowania substancji czynnej. W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się na najbliższy szpitalny oddział ratunkowy. Przykładowe objawy przedawkowania to m.in.: senność, zawroty głowy, wymioty, przyspieszone bicie serca, nudności, drżenie mięśniowe, pobudzenie, a nawet utrata przytomności.

Przeciwwskazania do stosowania preparatu Asentra

Istnieją określone przeciwwskazania do stosowania leku Asentra. Przede wszystkim nie wolno go zażywać, jeżeli pacjent wykazuje reakcje nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek inny składnik. Do przeciwwskazań należą jeszcze:

 • stosowanie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) obecnie lub na dwa tygodnie wstecz;
 • stosowanie pimozydu wykorzystywanego w leczeniu zaburzeń psychicznych.

W pozostałych przypadkach lek może być stosowany, jednak zawsze należy zachować zwiększoną ostrożność.

Kiedy zachować szczególną ostrożność?

Wybrana grupa pacjentów jest bardziej podatna na występowanie działań niepożądanych podczas przyjmowania leku Asentra. W związku z tym szczególne środki ostrożności należy zachować w przypadku pacjentów, u których występują lub występowały takie stany zdrowotne jak:

 • choroba maniakalno-depresyjna (zaburzenia afektywne dwubiegunowe);
 • schizofrenia;
 • padaczka;
 • napady drgawkowe;
 • zespół serotoninowy;
 • myśli o samobójstwie lub samookaleczeniu się;
 • obniżone stężenie sodu we krwi;
 • cukrzyca;
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby (i inne choroby tego organu);
 • choroby nerek;
 • zaburzenia krwotoczne;
 • problemy z oczami;
 • choroby serca;
 • obniżone stężenie potasu lub magnezu.

Ponadto dodatkowej uwagi wymaga stosowanie leku w przypadku dzieci i młodzieży, osób w podeszłym wieku, a także pacjentów, u których stosowana jest terapia elektrowstrząsowa. O wszystkich wątpliwościach i objawach niepożądanych należy niezwłocznie informować lekarza prowadzącego.

Działania niepożądane

Przyjmowanie leku Asentra może powodować działania niepożądane. Nie występują one u każdego pacjenta. Ich rodzaj i skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji osoby chorej. Wybrane działania niepożądane wymagają pilnego kontaktu z lekarzem i należą do nich:

 • epizody maniakalne;
 • ciężka wysypka skórna z pęcherzami;
 • reakcja alergiczna;
 • splątanie;
 • biegunka;
 • nadmierne pobudzenie;
 • objawy depresji z myślami samobójczymi;
 • niepokój ruchowy;
 • zaburzenia oddychania;
 • atak drgawek;
 • zażółcenie skóry i białkówek oczu.

Ponadto podczas leczenia mogą pojawić się inne skutki uboczne, w tym m.in.:

 • bezsenność;
 • ból głowy;
 • suchość w jamie ustnej;
 • zmęczenie;
 • zaburzenia czynności seksualnych (np. zaburzenia wzwodu);
 • zaburzenie wytrysku;
 • zmniejszenie masy ciała;
 • zaburzenia snu;
 • zaburzenia cyklu miesiączkowego;
 • zaburzenia koncentracji;
 • objawy pozapiramidowe;
 • zwiększone napięcie mięśniowe;
 • zaburzenia widzenia (np. nieprawidłowe widzenie):
 • nadmierna senność;
 • zaburzenia chodu;
 • zapalenie trzustki;
 • zaburzenia wydzielania łez;
 • zaburzenia myślenia;
 • nieprawidłowa struktura włosów;
 • zaburzenia czucia;
 • zapalenie przełyku;
 • zaburzenia koordynacji;
 • obrzęk powiek;
 • zwiększone ryzyko złamań kości;
 • zwiększona aktywność ruchowa;
 • i inne.

Wszystkie potencjalne działania niepożądane wraz z częstotliwością ich występowania znajdują się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Pacjent powinien niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego, jeżeli zaobserwuje u siebie jakiekolwiek z wymienionych objawów.

Asentra a inne leki

Pacjent powinien poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich stosowanych obecnie oraz w ostatnim czasie środkach farmakologicznych. Jest to związane z tym, że lek Asentra może wchodzić w interakcje z innymi preparatami i powodować działania niepożądane, a także wzajemnie zmieniać swoje działanie. Leku nie można stosować jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy oraz pimozydem.

Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na takie preparaty jak:

 • leki stosowane w leczeniu migren;
 • leki stosowane w leczeniu silnego bólu;
 • inne leki przeciwdepresyjne;
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne;
 • leki moczopędne;
 • leki zawierające aminokwas - tryptofan;
 • leki ziołowe z zielem dziurawca zwyczajnego;
 • leki z pochodnymi amfetaminy;
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych;
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych;
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV/AIDS oraz zapalenia wątroby typu C;
 • buprenorfinę;
 • i inne.

Szczegółowy wykaz wszystkich substancji i preparatów znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta.

Asentra a ciąża i okres karmienia piersią

Należy unikać stosowania leku Asentra wśród kobiet w ciąży, podejrzewających ciążę oraz karmiących piersią. Jest to związane z tym, że sertralina może powodować działania niepożądane ze strony nienarodzonego dziecka, a także zaburzać jego prawidłowy rozwój. Na ten moment nie potwierdzono bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie pacjentek. Preparat Asentra wdrażany jest u kobiet w ciąży tylko w ostateczności. Wówczas korzyści dla pacjentki muszą znacznie przewyższać ewentualne ryzyko. Kobiety karmiące na czas terapii powinny zaprzestać karmienia piersią. Jeżeli chcą podtrzymać laktację, to nadmiar pokarmu należy ściągać laktatorem, a następnie utylizować.

Asentra a zdolność prowadzenia pojazdów

Stosowanie leków przeciwdepresyjnych takich jak Asentra może negatywnie wpływać na zdolność pacjentów chorych psychicznie do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jest to związane z działaniami niepożądanymi, które mogą się pojawić. Pacjent po rozpoczęciu terapii powinien dokładnie sprawdzić wpływ leku na swój organizm. Jeżeli nie ma żadnych skutków ubocznych, to może prowadzić auto. W innych sytuacjach należy z tego zrezygnować. Wszystko po to, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i osób w naszym otoczeniu.

Lek Asentra to środek o działaniu przeciwdepresyjnym. Zgodnie z klasyfikacją medyczną należy do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. W swoim składzie zawiera substancję czynną sertralinę. Ze względu na swój skład i specyfikę działania, dostępny jest tylko na receptę. Zapraszamy do zapoznania się z opisem medycznym leku Asentra, jego składem, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania, a także innymi kluczowymi informacjami.

Charakterystyka preparatu Asentra

Zgodnie z klasyfikacją medyczną Asentra należy do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Preparaty tego typu wykorzystywane są przy leczeniu zaburzeń psychicznych, w tym przede wszystkim depresji i zaburzeń lękowych. Substancją czynną leku Asentra jest sertralina. Ze względu na swoją specyfikę, preparat ten dostępny jest tylko na receptę i powinien być przyjmowany bardzo odpowiedzialnie. W aptekach dostępne są tabletki powlekane 50 mg i 100 mg. Wybór konkretnego wariantu dawki leku zależy od indywidualnych predyspozycji pacjenta i podejmuje go lekarz prowadzący.

Skład produktu leczniczego

Podstawowym składnikiem leku jest sertralina. W zależności od wybranego wariantu leku, w jednej tabletce powlekanej znajduje się 50 mg lub 100 mg substancji czynnej w postaci chlorowodorku sertraliny. Oprócz tego w tabletce są jeszcze takie składniki pomocnicze jak: glikol propylenowy, celuloza mikrokrystaliczna, wodorofosforan dwuwodny wapnia, hydroksypropyloceluloza, karboksymetyloskrobia sodowa, stearynian magnezu, talk, dwutlenek tytanu i hypromeloza. Przed zastosowaniem leku należy dokładnie zapoznać się z jego składem dostępnym na ulotce dołączonej do opakowania. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik.

Wskazania do stosowania leku Asentra

Przede wszystkim lek Asentra stosowany jest w leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych. O wdrożeniu preparatu w terapii decyduje lekarz prowadzący na podstawie przeprowadzonych badań i oceny diagnostycznej pacjenta.

Lek Asentra stosowany jest u osób dorosłych przy takich stanach jak:

 • depresja i zapobieganie jej nawrotom;

 • lęk napadowy;

 • zespół stresu pourazowego;

 • zespół lęku społecznego;

 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Przy zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych lek stosowany jest również u dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat.

Jak działa preparat?

Za działanie leku odpowiada substancja czynna sertralina. To inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Serotonina to jeden z neuroprzekaźników, który spełnia ważną rolę w komunikacji między neuronami. Sertralina zawarta w leku odpowiada za wydłużenie czasu działania serotoniny, a także hamuje jej wychwyt przez płytki krwi. W ten sposób działa uspokajająca i pomaga pacjentom w walce z różnego rodzaju chorobami psychicznymi, w tym przede wszystkim z depresją. Jednocześnie lek nie działa kardiotoksycznie, antycholinergicznie i sedatywnie.

Dawkowanie

Lek powinien być przyjmowany tylko zgodnie z zaleceniami lekarza. Zalecana dawka leku zależy od rodzaju schorzenia oraz indywidualnych predyspozycji pacjenta. W przypadku depresji i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych standardowo wynosi ona 50 mg na dobę. Jeżeli nie jest to wystarczające, to dawkę można stopniowo zwiększać o 50 mg co tydzień. Maksymalna dawka dobowa leku Asentra dla osób dorosłych to 200 mg na dobę.

Leczenie lęku napadowego, zespołu stresu pourazowego i zespołu lęku społecznego wymaga zażywania mniejszych dawek. Rekomenduje się rozpoczęcie od 25 mg na dobę. Później stopniowo zwiększa się dawkę, jeżeli lek nie wykazuje satysfakcjonującego działania. Zawsze należy dążyć do tego, aby przyjmować najmniejszą możliwą dawkę leku, która wykazuje skuteczność terapeutyczną.

Inne rekomendacje dotyczące dawkowania dotyczą dzieci i młodzieży. Tu podaje się jeszcze mniejsze dawki, a o wszystkim decyduje lekarz prowadzący na podstawie przeprowadzonych badań i stanu pacjenta.

Pominięcie dawki leku

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy przyjmować tabletki po czasie. Pacjent powinien kontynuować leczenie zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nie wolno stosować podwójnej dawki leku, ponieważ grozi to przedawkowaniem, a także zwiększa ryzyko występowania objawów niepożądanych.

Ryzyko przedawkowania

Pacjent nie powinien przyjmować większej niż zalecana dawki leku ani zmieniać dawkowania we własnym zakresie. Nie wpływa to na zwiększenie skuteczności leczenia. Jednocześnie przyjmowanie większej dawki może prowadzić do przedawkowania substancji czynnej. W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się na najbliższy szpitalny oddział ratunkowy. Przykładowe objawy przedawkowania to m.in.: senność, zawroty głowy, wymioty, przyspieszone bicie serca, nudności, drżenie mięśniowe, pobudzenie, a nawet utrata przytomności.

Przeciwwskazania do stosowania preparatu Asentra

Istnieją określone przeciwwskazania do stosowania leku Asentra. Przede wszystkim nie wolno go zażywać, jeżeli pacjent wykazuje reakcje nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek inny składnik. Do przeciwwskazań należą jeszcze:

 • stosowanie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) obecnie lub na dwa tygodnie wstecz;
 • stosowanie pimozydu wykorzystywanego w leczeniu zaburzeń psychicznych.

W pozostałych przypadkach lek może być stosowany, jednak zawsze należy zachować zwiększoną ostrożność.

Kiedy zachować szczególną ostrożność?

Wybrana grupa pacjentów jest bardziej podatna na występowanie działań niepożądanych podczas przyjmowania leku Asentra. W związku z tym szczególne środki ostrożności należy zachować w przypadku pacjentów, u których występują lub występowały takie stany zdrowotne jak:

 • choroba maniakalno-depresyjna (zaburzenia afektywne dwubiegunowe);
 • schizofrenia;
 • padaczka;
 • napady drgawkowe;
 • zespół serotoninowy;
 • myśli o samobójstwie lub samookaleczeniu się;
 • obniżone stężenie sodu we krwi;
 • cukrzyca;
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby (i inne choroby tego organu);
 • choroby nerek;
 • zaburzenia krwotoczne;
 • problemy z oczami;
 • choroby serca;
 • obniżone stężenie potasu lub magnezu.

Ponadto dodatkowej uwagi wymaga stosowanie leku w przypadku dzieci i młodzieży, osób w podeszłym wieku, a także pacjentów, u których stosowana jest terapia elektrowstrząsowa. O wszystkich wątpliwościach i objawach niepożądanych należy niezwłocznie informować lekarza prowadzącego.

Działania niepożądane

Przyjmowanie leku Asentra może powodować działania niepożądane. Nie występują one u każdego pacjenta. Ich rodzaj i skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji osoby chorej. Wybrane działania niepożądane wymagają pilnego kontaktu z lekarzem i należą do nich:

 • epizody maniakalne;
 • ciężka wysypka skórna z pęcherzami;
 • reakcja alergiczna;
 • splątanie;
 • biegunka;
 • nadmierne pobudzenie;
 • objawy depresji z myślami samobójczymi;
 • niepokój ruchowy;
 • zaburzenia oddychania;
 • atak drgawek;
 • zażółcenie skóry i białkówek oczu.

Ponadto podczas leczenia mogą pojawić się inne skutki uboczne, w tym m.in.:

 • bezsenność;
 • ból głowy;
 • suchość w jamie ustnej;
 • zmęczenie;
 • zaburzenia czynności seksualnych (np. zaburzenia wzwodu);
 • zaburzenie wytrysku;
 • zmniejszenie masy ciała;
 • zaburzenia snu;
 • zaburzenia cyklu miesiączkowego;
 • zaburzenia koncentracji;
 • objawy pozapiramidowe;
 • zwiększone napięcie mięśniowe;
 • zaburzenia widzenia (np. nieprawidłowe widzenie):
 • nadmierna senność;
 • zaburzenia chodu;
 • zapalenie trzustki;
 • zaburzenia wydzielania łez;
 • zaburzenia myślenia;
 • nieprawidłowa struktura włosów;
 • zaburzenia czucia;
 • zapalenie przełyku;
 • zaburzenia koordynacji;
 • obrzęk powiek;
 • zwiększone ryzyko złamań kości;
 • zwiększona aktywność ruchowa;
 • i inne.

Wszystkie potencjalne działania niepożądane wraz z częstotliwością ich występowania znajdują się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Pacjent powinien niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego, jeżeli zaobserwuje u siebie jakiekolwiek z wymienionych objawów.

Asentra a inne leki

Pacjent powinien poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich stosowanych obecnie oraz w ostatnim czasie środkach farmakologicznych. Jest to związane z tym, że lek Asentra może wchodzić w interakcje z innymi preparatami i powodować działania niepożądane, a także wzajemnie zmieniać swoje działanie. Leku nie można stosować jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy oraz pimozydem.

Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na takie preparaty jak:

 • leki stosowane w leczeniu migren;
 • leki stosowane w leczeniu silnego bólu;
 • inne leki przeciwdepresyjne;
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne;
 • leki moczopędne;
 • leki zawierające aminokwas - tryptofan;
 • leki ziołowe z zielem dziurawca zwyczajnego;
 • leki z pochodnymi amfetaminy;
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych;
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych;
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV/AIDS oraz zapalenia wątroby typu C;
 • buprenorfinę;
 • i inne.

Szczegółowy wykaz wszystkich substancji i preparatów znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta.

Asentra a ciąża i okres karmienia piersią

Należy unikać stosowania leku Asentra wśród kobiet w ciąży, podejrzewających ciążę oraz karmiących piersią. Jest to związane z tym, że sertralina może powodować działania niepożądane ze strony nienarodzonego dziecka, a także zaburzać jego prawidłowy rozwój. Na ten moment nie potwierdzono bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie pacjentek. Preparat Asentra wdrażany jest u kobiet w ciąży tylko w ostateczności. Wówczas korzyści dla pacjentki muszą znacznie przewyższać ewentualne ryzyko. Kobiety karmiące na czas terapii powinny zaprzestać karmienia piersią. Jeżeli chcą podtrzymać laktację, to nadmiar pokarmu należy ściągać laktatorem, a następnie utylizować.

Asentra a zdolność prowadzenia pojazdów

Stosowanie leków przeciwdepresyjnych takich jak Asentra może negatywnie wpływać na zdolność pacjentów chorych psychicznie do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jest to związane z działaniami niepożądanymi, które mogą się pojawić. Pacjent po rozpoczęciu terapii powinien dokładnie sprawdzić wpływ leku na swój organizm. Jeżeli nie ma żadnych skutków ubocznych, to może prowadzić auto. W innych sytuacjach należy z tego zrezygnować. Wszystko po to, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i osób w naszym otoczeniu.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację