Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Pronasal to aerozol do nosa dostępny tylko na receptę. Klasyfikowany jest jako glikokortykosteroid i posiada w swoim składzie substancję czynną mometazon w postaci furoinianu. Stosuje się go w celu łagodzenia objawów zapalenia błony śluzowej nosa, uczucie zatkanego nosa czy też świąd.

Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką medyczną leku Pronasal, jego składem, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania oraz potencjalnymi skutkami ubocznymi.

Pronasal — cena, refundacja

Lek Pronasal dostępny jest w postaci aerozolu do nosa. Dostępny jest w trzech wariantach opakowań, przy czym każdorazowo dawka leku Pronasal zawiera 50 µg substancji czynnej. Standardowa cena dostępnych opakowań to:

 • Pronasal (aerozol do nosa, zawiesina, 60 dawek) - 22,30 PLN;
 • Pronasal (aerozol do nosa, zawiesina, 140 dawek) - 15 PLN;
 • Pronasal (aerozol do nosa, zawiesina, 280 dawek) - 28,50 PLN.

Zgodnie z obecnymi przepisami refundacyjnymi lek ten podlega częściej lub całkowitej refundacji w wariantach opakowań po 140, lub 280 dawek. Preparat nieodpłatnie otrzymują pacjenci poniżej 18. roku życia oraz powyżej 65. roku życia we wszystkich wskazaniach wymienionych w decyzji. Ponadto lek w ramach częściowej refundacji kupują pozostali pacjenci w wymienionych w decyzji wskazaniach i wówczas cena aerozolu Pronasal to:

 • Pronasal (aerozol do nosa, zawiesina, 140 dawek) - 7,50 PLN;
 • Pronasal (aerozol do nosa, zawiesina, 280 dawek) - 14,25 PLN.

Pronasal — mechanizm działania, przeznaczenie

Za działanie leku Pronasal odpowiada substancja czynna mometazon. To kortykosteroid. Lek ten wykazuje działanie przeciwalergiczne i przeciwzapalne. Po dostaniu się do organizmu łagodzi objawy zapalenia błony śluzowej nosa, uczucie zatkanego nosa, zmniejsza ilość wydzieliny czy też hamuje świąd i kichanie. Ze względu na skład i działanie, lek Pronasal dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej.

Stosowanie leku Pronasal wskazane jest w przypadku osób dorosłych oraz dzieci powyżej 3. roku życia. Preparat ten stosuje się w:

 • leczeniu objawów sezonowego lub całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa u pacjentów powyżej 3. roku życia;
 • leczeniu polipów nosa u osób dorosłych;
 • leczeniu kataru siennego.

Aerozol należy aplikować zgodnie ze wskazaniami lekarza prowadzącego. Lek łagodzi takie objawy jak m.in.:

 • obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa,
 • świąd,
 • kichanie,
 • uczucie zatkanego nosa,
 • nadmiar wydzieliny z nosa spowodowany katarem siennym,
 • objawy alergiczne związane z wdychaniem pyłków roślin, zarodników grzybów i pleśni, czy też kurzu domowego i sierści zwierząt.

Pronasal — skład

Podstawowym składnikiem leku Pronasal jest substancja czynna mometazon w postaci furioinianu. W każdej dawce leku (0,1 ml) znajduje się 50 mikrogramów substancji czynnej. Pozostałe składniki preparatu to: celuloza mikrokrystaliczna, karmeloza sodowa, kwas cytrynowy jednowodny, dwuwodny cytrynian sodu, chlorek benzalkoniowy, polisorbat 80 i woda do wstrzykiwań.

Pronasal — stosowanie leku

Lek zawsze należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy ponownie się z nim skontaktować. Lek powinien być stosowany tak długo, jak zaleci lekarz. To on decyduje również o wstrzymaniu leczenia.

U osób dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia w leczeniu kataru siennego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa stosuje się standardowo dwie dawki leku do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Jeżeli nastąpi poprawa stanu pacjenta, to lekarz może rekomendować jedną dawkę aerozolu do nosa do każdego otworu nosowego raz na dobę. W przypadku braku poprawy objawów dawka może zostać zwiększona do maksymalnej dawki leku na poziomie czterech podań na każdy otwór nosowy na dobę. W większości przypadków stosowanie dwóch dawek aerozolu dwa razy na dobę jest wystarczające.

U dzieci w wieku od 3. do 11. roku życia w przypadku leczenia kataru siennego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa standardowo podaje się jedną dawkę do każdego otworu nosowego raz na dobę. W przypadku alergików rozpoczęcie przyjmowania leku może być wskazane już na kilka dni przed startem sezonu pylenia roślin.

Lek stosuje się także u osób dorosłych z polipami nosa. Dawka początkowa przy tym schodzeniu to jedna dawka na otwór nosowy raz na dobę. Leczenie trwa 5-6 tygodni. Jeżeli po tym czasie nie nastąpi poprawa, to dawka zwiększa się dwukrotnie. Następnie po uzyskaniu poprawy lekarz prowadzący może zalecić zmniejszenie dawki leku Pronasal.

Przed użyciem aerozolu należy go przygotować. Na leku znajduje się nasadka ochronna, która zapobiega zanieczyszczeniu dozownika. Przed każdym użyciem należy ją ściągnąć, a po aplikacji leku ponownie ją nałożyć. Przed aplikacją mocno wstrząśnij butelką i wydmuchaj nos, aby oczyścić otwory nosowe. Następnie zamknij jeden otwór nosowy i podaj lek do drugiego. W trakcie aplikacji przechyl głowę lekko do tyłu. Butelka powinna znajdować się w pozycji pionowej.

Pronasal — stosowanie leku w ciąży i okresie karmienia

Na ten moment brak szczegółowych informacji na temat stosowania leku Pronasal w ciąży lub w okresie karmienia piersią. Jeżeli pacjentka jest w ciąży, to decyzję o przyjmowaniu leku podejmuje lekarz prowadzący, a korzyści z tym związane muszą znacznie przewyższać ewentualne ryzyko. W miarę możliwości należy unikać stosowania aerozolu Pronasal w trakcie ciąży. Nie wiadomo, czy substancja czynna przenika do mleka matki. W związku z tym na czas leczenia należy przerwać karmienie piersią ze względów bezpieczeństwa.

Pronasal — jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Lek Pronasal może powodować działania niepożądane. Ich rodzaj oraz skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji pacjenta. Nie dotyczą one każdej osoby. Po zastosowaniu leku mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości (alergiczne). Należy przerwać stosowanie aerozolu do nosa i skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią takie objawy jak m.in.: problemy z przełykaniem, trudności w oddychaniu, świszczący oddech, pokrzywka, obrzęk twarzy, gardła lub języka.

Ponadto w trakcie leczenia obserwuje się takie skutki uboczne jak m.in.:

 • ból nosa;
 • ból gardła;
 • owrzodzenie błony śluzowej nosa;
 • zakażenie górnych dróg oddechowych;
 • ból głowy;
 • krwawienie z nosa;
 • kichanie;
 • podrażnienie lub pieczenie błony śluzowej nosa;
 • uszkodzenie przegrody nosowej;
 • zaburzenia smaku;
 • nieostre widzenie;
 • zaburzenia węchu;
 • wzrost ciśnienia w gałce ocznej (jaskra) lub zaćma powodujące zaburzenia widzenia.

Wszelkie objawy niepożądane należy zgłaszać do lekarza. To on podejmuje decyzję co do zasadności kontynuowania stosowania preparatu Pronasal.

Pronasal — przeciwwskazania, środki ostrożności

Lek Pronasal powinien być stosowany zgodnie ze wskazaniami lekarza. Preparatu nie wolno podawać w przypadku uczulenia na substancję czynną lub jakikolwiek inny składnik. Ponadto przeciwwskazania do stosowania leku Pronasal to:

 • niewyleczone zakażenie błony śluzowej nosa;
 • przebyty niedawno zabieg w obrębie nosa;
 • przebyte niedawno urazy nosa.

Ponadto w określonych sytuacjach należy zachować szczególne środki ostrożności. Dotyczy to pacjentów, u których występowały lub występują obecnie takie stany jak:

 • gruźlica;
 • mukowiscydoza;
 • różnego rodzaju zakażenia;
 • przyjmowanie innych kortykosteroidów;
 • zakażenie nosa lub gardła;
 • długotrwałe podrażnienie nosa lub gardła;
 • nieprawidłowo działający układ odpornościowy pacjenta;
 • kontakt z osobą chorą na ospę wietrzną lub odrę;
 • długotrwałe przyjmowanie leku Pronasal.

Pronasal — interakcje z innymi lekami

Obowiązkiem pacjenta jest poinformowanie lekarza o wszystkich stosowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości lekach. Jest to związane z tym, że mogą one wchodzić w interakcję z preparatem Pronasal i wzajemnie zmieniać swoje działanie. Nie należy stosować jednocześnie środka Pronasal i innych kortykosteroidów w postaci doustnej lub zastrzyków. Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na leki stosowane w leczeniu HIV, w tym przede wszystkim: rytonawir, kobicystat.

Pronasal — zamienniki lub podobne leki

Na rynku dostępne są zamienniki leku Pronasal, które zawierają taką samą substancję czynną w tej samej postaci. Należą do nich m.in.: Elitasone, Elosone, Edelan, Momecutan. Inne podobne leki to: Aleric Spray, Eztom, Hitaxa Metmin Spray, Metmin, Momester, Momester Nasal, Nasometin, Nasometin Control, Nasonex, Pronasal Control 50 i Zodgane. O możliwości zastosowania wybranego z nich decyduje lekarz prowadzący, który na względzie ma dobro pacjenta i skuteczność terapii. Pacjent we własnym zakresie nie może podejmować decyzji o zmianie leku.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację