Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Nasometin to lek w postaci aerozolu do nosa, który w swoim składzie zawiera kortykosteroid. Substancją czynną leku Nasometin jest mometazon w postaci furoinianu.

Preparat wykazuje miejscowe działanie przeciwalergiczne i przeciwzapalne. Dostępny jest tylko na receptę i można stosować go jedynie na podstawie zaleceń lekarza.

Dostępność:

na receptę

Wskazania:

katar sienny, zapalenie błony śluzowej nosa, nieżyt nosa, polipy nosa, alergia

Postać:

aerozol do nosa, zawiesina

Dawka:

50 mcg

Substancja czynna:

mometazon w postaci furoinianu

Nasometin — mechanizm działania, przeznaczenie

Aerozol do nosa Nasometin to lek przeciwalergiczny i przeciwzapalny dostępny tylko na receptę. Przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 3. roku życia, jednak decyzję w tym zakresie podejmuje lekarz. Za mechanizm działania leku odpowiada substancja czynna mometazon. To syntetyczny kortykosteroid. Stosuje się go miejscowo.

Gdy dochodzi do rozpylenia aerozolu, to substancja odpowiada za hamowanie procesu zapalnego w nosie, zmniejsza obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa oraz łagodzi takie objawy jak: uczucie zatkanego nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych nosa, wyciek z nosa i kichanie.

Lek Nasometin stosuje się przede wszystkim w:

 • leczeniu objawów zdiagnozowanego kataru siennego (sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa);
 • leczeniu całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa;
 • leczeniu polipów nosa u osób dorosłych powyżej 18. roku życia;
 • leczeniu objawowym u pacjentów z podrażnieniem błony śluzowej nosa.

Preparat dostępny jest tylko na receptę i w każdym pojedynczym przypadku o zasadności jego zastosowania decyduje lekarz.

Nasometin — cena, refundacja

Cena leku Nasometin zależy od wybranego opakowania oraz stopnia refundacji. Poniżej przedstawiono uśrednione ceny preparatu w ramach pełnej płatności:

 • Nasometin (50 mcg/dawkę aerozol do nosa, 60 dawek) - 23,90;
 • Nasometin (50 mcg/dawkę aerozol do nosa, 140 dawek) - 15,00 PLN.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, refundacji podlega opakowanie zawierające 140 dawek leku. Preparat bezpłatnie otrzymują pacjenci poniżej 18. i powyżej 65. roku we wszystkich wskazaniach wymienionych w decyzji. Ponadto w ramach częściowej refundacji mogą kupić pozostali pacjenci we wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji. Wówczas cena opakowania Nasometin (140 dawek) wynosi 7,50 PLN.

Nasometin — zamienniki lub podobne leki

Na rynku dostępne są leki, które traktowane są jako zamienniki dla preparatu Nasometin. Posiadają one substancję czynną o podobnym działaniu. Wśród nich wymienia się m.in.: Nasometin Control, Eztom, Aleric Spray, Metmin, Momester, Hitaxa Metmin Spray, Momester Nasal, Nasonez, Pronasal, Pronasal Control i Zdogane. Do podobnych leków zaliczają się: Elocom, Elitasone, Edelan, Elosone, Ivoxel, Momecutan, Mometaxon i Ovixan.

O możliwości zastosowania dowolnego z nich decyduje lekarz prowadzący, który ma na uwadze bezpieczeństwo pacjenta i skuteczność prowadzonej terapii.

Nasometin — pełny skład leku

Podstawowym składnikiem leku Nasometin jest mometazon w postaci furoinianu. Pozostałe składniki to: karmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, kwas cytrynowy jednowodny, glicerol, benzalkoniowy chlorek, sodu cytrynian, polisorbat 80 i woda do wstrzykiwań.

Nasometin — dawkowanie

Preparat Nasometin należy stosować tylko zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie leku ustalane jest w sposób indywidualny i zależy m.in. od wieku pacjenta oraz rodzaju schodzenia. Jeżeli pacjent stosuje lek prawidłowo, to zmniejsza się ryzyko wystąpienia skutków ubocznych i poprawia się skuteczność prowadzonej terapii.

Standardowa dawka przy leczeniu kataru siennego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej to 2 rozpylenia aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Dawkę tą stosuje się u pacjentów powyżej 12. roku życia. Jeżeli uzyska się poprawę, to lekarz może podjąć decyzję o zmniejszeniu dawki. Jeżeli brak poprawy, to maksymalna dawka dobowa wynosi 4 rozpylenia aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. W przypadku pacjentów w wieku 3-11 lat stosuje się jedno rozpylenie aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

W leczeniu polipów nosa Nasometin stosuje się tylko u osób powyżej 18. roku życia. Wówczas standardowa dawka to 2 rozpylenia aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Poprawa powinna nastąpić po 5-6 tygodniach leczenia. Jeżeli jej nie będzie, to dawkę zwiększa się do dwóch rozpyleń dwa razy na dobę. Gdy po kolejnych 5-6 tygodniach terapii nie ma satysfakcjonującej poprawy, to niezbędne jest skontaktowanie się z lekarzem. Konieczna może być zmiana preparatu.

Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku Nasometin. Nie wpływa to na poprawę skuteczności leczenia i może powodować niepokojące objawy niepożądane związane z przedawkowaniem substancji czynnej. Działanie leu zazwyczaj obserwuje się po około 12 godzinach od podania pierwszej dawki. Optymalne działanie uzyskuje się już w ciągu dwóch dób.

Ważne przed zastosowaniem

Aerozol do nosa powinien być używany zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Podczas aplikacji należy unikać kontaktu środka z oczami.

 • Przed pierwszym zastosowaniem preparatu należy 10 razy nacisnąć butelkę.
 • Należy nią mocno wstrząsnąć i następnie zdjąć plastikową nasadkę.
 • Nos przed aplikacją leku należy wydmuchać.
 • Następnie zamyka się jeden otwór nosowy i końcówkę buteleczki umieszcza w drugim.
 • Lek aplikuje się po pochyleniu głowy lekko do przodu.
 • Butelka powinna znajdować się w pozycji pionowej.

Lek należy stosować zgodnie z instrukcją.

Nasometin — stosowanie leku w ciąży i okresie karmienia

Kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią nie powinny stosować leku Nasometin. Na ten moment brak szczegółowych danych na temat bezpieczeństwa stosowania tego preparatu w tej grupie pacjentek oraz tego, czy substancja czynna przenika do mleka matki. Jeżeli jednak lekarz zaleci przyjmowanie tego preparatu, to korzyści z tym związane muszą znacznie przewyższać ewentualne ryzyko.

Na czas terapii należy przerwać karmienie piersią ze względów bezpieczeństwa. W ten sposób minimalizuje się ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych po stronie karmionego dziecka.

Nasometin — możliwe działania niepożądane

Podczas stosowania leku Nasometin mogą wystąpić pewne działania niepożądane. Nie dotyczą one każdego pacjenta. Rodzaj oraz skala nasilenia skutków ubocznych mogą być bardzo różne.

Nieprawidłowe przyjmowanie preparatu może spowodować wystąpienie działań niepożądanych, dlatego tak ważne jest postępowanie zgodnie ze wskazaniami lekarza. Należy natychmiast przerwać leczenie, jeżeli wystąpią reakcje nadwrażliwości, w tym takie objawy jak:

 • pokrzywka;
 • trudności w połykaniu;
 • obrzęk twarzy, gardła lub języka;
 • trudności w oddychaniu i świszczący oddech.

Inne obserwowane działania niepożądane to m.in.:

 • kichanie;
 • ból głowy;
 • ból nosa;
 • ból gardła;
 • zakażenie dróg oddechowych;
 • owrzodzenie błony śluzowej nosa;
 • krwawienie z nosa;
 • zaburzenia widzenia (np. niewyraźne widzenie);
 • zwiększenie ciśnienia śródgałkowego (jaskra) i zaćma powodujące zaburzenia widzenia;
 • uszkodzenie przegrody nosowej;
 • trudności w oddychaniu;
 • świszczący oddech;
 • zaburzenia smaku;
 • zaburzenia węchu;
 • podrażnienie oczu na skutek dostania się do nich preparatu.

Wszystkie potencjalne skutki uboczne zostały wymienione w ulotce dołączonej do opakowania produktu leczniczego Nasometin. Pacjent powinien dokładnie się z nią zapoznać. Wszelkie objawy niepożądane należy zgłaszać lekarzowi prowadzącemu.

Nasometin — przeciwwskazania, środki ostrożności

Pacjent powinien dokładnie skonsultować swoją sytuację zdrowotną z lekarzem prowadzącym. Przeciwwskazane jest stosowanie leku Nasometin w przypadku uczulenia na substancję czynną lub jakikolwiek inny składnik. Inne przeciwwskazania to m.in.:

 • nieleczone zakażenie błony śluzowej nosa;
 • przebyta operacja w obrębie nosa w niedalekiej przeszłości;
 • przebyty uraz nosa w niedalekiej przeszłości.

Każdy lek powinien byś stosowany zgodnie z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. W przypadku wybranych pacjentów należy zachować dodatkowe środki ostrożności. Dotyczy to osób, u których występowały lub występują takie stany zdrowotne jak:

 • trwające zakażenie;
 • gruźlica;
 • mukowiscydoza;
 • przyjmowanie innych kortykosteroidów;
 • podrażnienie nosa lub podrażnienie gardła;
 • układ odpornościowy pacjenta nie funkcjonuje prawidłowo;
 • długotrwałe stosowanie leku Nasometin.

Lekarz podejmuje indywidualną decyzję w zakresie zasadności i bezpieczeństwa stosowania leku Nasometin. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Nasometin — interakcje z innymi lekami

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości lekach. Nasometin może wchodzić z nimi w interakcje i wzajemnie zmieniać swoje działanie. Dla przykładu leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV mogą nasilić działanie preparatu Nasometin. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie środki farmakologiczne jak:

 • leki stosowane w leczeniu HIV (np. kobicystat, rytonawir);
 • inne kortykosteroidy.

Jednoczesne przyjmowanie tych leków może powodować działania niepożądane występujące po połączeniu zawartych w nich substancji czynnych.

Pytania pacjentów o lek (FAQ)

Lek Nasometin można nabyć wyłącznie po okazaniu ważnej recepty otrzymanej przez lekarza.
Lek Nasometin jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 3. roku życia.
Nasometin to steryd donosowy, którego substancją czynną jest mometazon w postaci furoinianu.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację