Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Poltram Combo Forte jest połączeniem dwóch leków przeciwbólowych: paracetamolu oraz tramadolu wykazujących działanie przeciwbólowe. Prepara ten, stosuje się w leczeniu bólu o średnim lub silnym nasileniu. Ze względu na silną substancję zawartą w swoim składzie, lek ten jest wydawany tylko na receptę. Jedno opakowanie preparatu zawiera: 10 tabl., 20 tabl., 30 tabl., 60 tabl. oraz 90 tabl. powlekanych.

Opis leku 

Poltram Combo Forte zawiera w swoim składzie dwie substancje czynne: chlorowodorek tramadolu i paracetamol. 

Chlorowodorek tramadolu jest silnie działającym, narkotycznym preparatem przeciwbólowym. Lek należy do opioidowych leków przeciwbólowych, działających na układ nerwowy. Głównym działaniem tramadolu jest uwalnianie serotoniny, hamowanie procesu wychwytu zwrotnego noradrenaliny, wydłużenie jej czasu działania w synapsie oraz czasu pobudzenia komórki odbiorczej. Preparat wykazuje także działanie przeciwkaszlowe i wchodzi w skład niektórych leków przeciwkaszlowych. Lek działa 10 razy słabiej niż morfina.

Paracetamol jest lekiem wykazującym działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy znajdującej się w mózgu i rdzeniu kręgowym. Lek ten nie wykazuje działania przeciwzapalnego.

Tramadol i paracetamol nie wykazują między sobą żadnych interakcji i są substancjami przeznaczonymi do jednoczesnego stosowania.

Skład leku

1 tabletka preparatu Poltram Combo Forte zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu i 650 mg paracetamolu. Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze:

 • rdzeń tabletki: skrobia żelowana, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa typu A, stearynian magnezu oraz krzemionka koloidalna, bezbarwna,

 • otoczka: hypromeloza, dwutlenek tytanu, laktoza jednowodna, triacetyna, makrogol 3350.

Lek zawiera w składzie latozę, zatem, jeżeli zdiagnozowano u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy powiadomić o tym lekarza.

Kiedy nie należy stosować Poltram Combo forte?

Przeciwwskazaniami do stosowania leku są:

 • nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku,

 • ostre zatrucie: alkoholem, lekami nasennymi, lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, w tym opioidy i leki przeciwpsychotyczne (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych),

 • niepoddająca się leczeniu padaczka, preparat należy do leków mogących powodować drgawki,

 • stosowanie inhibitorów MAO w przeciągu ostatnich 14 dni,

 • ciężka niewydolność wątroby,

 • okres karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Poltram Combo Forte?

Szczególną ostrożność podczas stosowania leku Poltram Combo Forte, należy zachować u pacjentów, u których:

 • zdiagnozowano uzależnienie lub jakichkolwiek leków,

 • wystąpił uraz głowy, ciężkie bóle głowy wraz z wymiotami,

 • wystąpił wstrząs,

 • wystąpiły zaburzenia świadomości niewiadomego pochodzenia,

 • wystąpiły ciężkie zaburzenia oddychania, zaburzenia czynności ośrodka oddechowego, choroby płuc lub astma, stosowanie leku może wywołać nasilenie astmy oskrzelowej, choć nie ustalono związku przyczynowego,

 • wystąpiło podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe,

 • występuje stosowanie leku fluoksacyliny, ze względu na ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej,

 • którzy stosują inne leki zawierające paracetamol lub tramadol,

 • występuje choroba alkoholowa wątroby,

 • występują zaburzenia wątroby w tym: zespół Gilberta, zażółcenie skóry, oczu lub marskość wątroby, podczas stosowania leku istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia wątroby, niewłaściwe stosowanie Poltram Combo Forte może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby,

 • zdiagnozowaną lekką niewydolnością nerek

 • wystąpiło odwodnienie organizmu lub długotrwałe niedożywienie,

 • stosuje się terapię lekami przeciwzakrzepowymi,

 • stosuje się leczenie innymi lekami psychotropowymi,

 • planowane jest znieczulenie.

W przypadku wystąpienia nieoczekiwanego krwawienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Poltram Combo Forte jest połączeniem dwóch leków przeciwbólowych: paracetamolu oraz tramadolu wykazujących działanie przeciwbólowe. Prepara ten, stosuje się w leczeniu bólu o średnim lub silnym nasileniu. Ze względu na silną substancję zawartą w swoim składzie, lek ten jest wydawany tylko na receptę. Jedno opakowanie preparatu zawiera: 10 tabl., 20 tabl., 30 tabl., 60 tabl. oraz 90 tabl. powlekanych.

Opis leku 

Poltram Combo Forte zawiera w swoim składzie dwie substancje czynne: chlorowodorek tramadolu i paracetamol. 

Chlorowodorek tramadolu jest silnie działającym, narkotycznym preparatem przeciwbólowym. Lek należy do opioidowych leków przeciwbólowych, działających na układ nerwowy. Głównym działaniem tramadolu jest uwalnianie serotoniny, hamowanie procesu wychwytu zwrotnego noradrenaliny, wydłużenie jej czasu działania w synapsie oraz czasu pobudzenia komórki odbiorczej. Preparat wykazuje także działanie przeciwkaszlowe i wchodzi w skład niektórych leków przeciwkaszlowych. Lek działa 10 razy słabiej niż morfina.

Paracetamol jest lekiem wykazującym działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy znajdującej się w mózgu i rdzeniu kręgowym. Lek ten nie wykazuje działania przeciwzapalnego.

Tramadol i paracetamol nie wykazują między sobą żadnych interakcji i są substancjami przeznaczonymi do jednoczesnego stosowania.

Skład leku

1 tabletka preparatu Poltram Combo Forte zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu i 650 mg paracetamolu. Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze:

 • rdzeń tabletki: skrobia żelowana, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa typu A, stearynian magnezu oraz krzemionka koloidalna, bezbarwna,

 • otoczka: hypromeloza, dwutlenek tytanu, laktoza jednowodna, triacetyna, makrogol 3350.

Lek zawiera w składzie latozę, zatem, jeżeli zdiagnozowano u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy powiadomić o tym lekarza.

Kiedy nie należy stosować Poltram Combo forte?

Przeciwwskazaniami do stosowania leku są:

 • nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku,

 • ostre zatrucie: alkoholem, lekami nasennymi, lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, w tym opioidy i leki przeciwpsychotyczne (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych),

 • niepoddająca się leczeniu padaczka, preparat należy do leków mogących powodować drgawki,

 • stosowanie inhibitorów MAO w przeciągu ostatnich 14 dni,

 • ciężka niewydolność wątroby,

 • okres karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Poltram Combo Forte?

Szczególną ostrożność podczas stosowania leku Poltram Combo Forte, należy zachować u pacjentów, u których:

 • zdiagnozowano uzależnienie lub jakichkolwiek leków,

 • wystąpił uraz głowy, ciężkie bóle głowy wraz z wymiotami,

 • wystąpił wstrząs,

 • wystąpiły zaburzenia świadomości niewiadomego pochodzenia,

 • wystąpiły ciężkie zaburzenia oddychania, zaburzenia czynności ośrodka oddechowego, choroby płuc lub astma, stosowanie leku może wywołać nasilenie astmy oskrzelowej, choć nie ustalono związku przyczynowego,

 • wystąpiło podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe,

 • występuje stosowanie leku fluoksacyliny, ze względu na ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej,

 • którzy stosują inne leki zawierające paracetamol lub tramadol,

 • występuje choroba alkoholowa wątroby,

 • występują zaburzenia wątroby w tym: zespół Gilberta, zażółcenie skóry, oczu lub marskość wątroby, podczas stosowania leku istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia wątroby, niewłaściwe stosowanie Poltram Combo Forte może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby,

 • zdiagnozowaną lekką niewydolnością nerek

 • wystąpiło odwodnienie organizmu lub długotrwałe niedożywienie,

 • stosuje się terapię lekami przeciwzakrzepowymi,

 • stosuje się leczenie innymi lekami psychotropowymi,

 • planowane jest znieczulenie.

W przypadku wystąpienia nieoczekiwanego krwawienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Wskazania

Objawowe leczenie bólu o umiarkowanym lub dużym nasileniu, u pacjentów powyżej 12 roku życia, u których zaleca się stosowanie tramadolu i paracetamolu.

Dawkowanie

Dzieci do 12 roku życia

Nie zaleca się podaży leku Poltram Combo Forte 75 w tej grupie pacjentów.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia

Zalecana dawka to 1 tabletka przyjmowana co 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa to 4 tabletki. Dawkę należy dostosować do nasilenia bólu oraz indywidualnej odpowiedzi pacjenta.

Pacjenci powyżej 75 roku życia

W tej grupie chorych, wydalenie tramadolu z organizmu może ulec opóźnieniu. Zaleca się, wydłużenie odstępu czasowego między kolejnymi dawkami leku.

Pacjenci dializowani, z niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby

W przypadku ciężkiej niewydolności wątroby oraz ciężkiej niewydolności nerek nie zaleca się stosowania leku Poltram Combo Forte. W umiarkowanej niewydolności lekarz podejmuje decyzję co do stosowania leku. Podczas stosowania leku Poltram Combo Forte w tej grupie chorych konieczne jest wydłużenie odstępu czasowego.

Pominięcie dawki leku Poltram Combo Forte

W przypadku ominięcia dawki leku nie należy stosować podwójnej porcji leku w celu jego uzupełnienia. Należy powrócić do stosowania dawek terapeutycznych.

Przerwanie stosowania leku Poltram Combo Forte

Nie powinno się samodzielnie przerywać leczenia. Preparat powinien być odstawiany stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku nagłego ostawienia leku mogą wystąpić objawy reakcji odstawiennych oraz złe samopoczucie, wówczas należy skontaktować się z lekarzem.

Sposób podania

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Preparat stosowany jest doustnie. Tabletkę należy popić dużą ilością płynu. Leku nie należy kruszyć ani przegryzać. Tabletkę można podzielić zgodnie z linią podziału. Nie należy przyjmować leku częściej niż jest to wskazane. W przypadku nasilenia bólu należy skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane podczas stosowania leku Poltram Combo Forte

Stosowanie leku Poltram Combo Forte może wywołać działania niepożądane, które nie muszą wystąpić u wszystkich pacjentów. Stosowanie leku powinno przynosić więcej korzyści niż statków ubocznych.

Ważne!

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych takich jak: obrzęk twarzy i szyi ciężkie zaburzenia oddychania, spadek ciśnienia tętniczego krwi lub omdlenie, niezwłocznie należy przerwać stosowanie leku oraz skontaktować się z lekarzem.

Do bardzo częstych działań niepożądanych leku Poltram Combo Forte należy zaliczyć (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów): nudności, zawroty głowy, senność.

Do częstych działań niepożądanych leku Poltram Combo Forte należy zaliczyć (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia trawienia w tym zaparcia, biegunki i wzdęcia, bóle brzucha oraz suchość w jamie brzusznej, dyspepsja,

 • nadmierne pocenie się, świąd skóry,

 • bóle głowy, splątanie, drżenie, zaburzenia snu w tym odczuwanie nadmiernej senności oraz nastroju w tym odczucie lęku lub euforii.

Do niezbyt częstych działań niepożądanych leku Poltram Combo Forte należy zaliczyć (następujące działania niepożądane występowały u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • tachykardia, zwiększone ciśnienie krwi, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, uderzenia gorąca, duszności, bóle w klatce piersiowej,

 • reakcje skórne takie jak wysypka lub pokrzywka,

 • zaburzenia składu krwi w tym zwiększenie aktywności aminotransferaz, zaburzenia dróg żółciowych

 • smoliste stolce, trudności w przełykaniu,

 • parestezje, mimowolne skurcze mięśni, osłabienia mięśni szkieletowych, mrowienie, drętwienie,

 • depresję, koszmary senne, omamy, szumy uszne,

 • obecność białka w moczu, trudności w oddawaniu moczu, bolesność przy oddawaniu moczu, zaburzenia nerek.

Do rzadkich działań niepożądanych leku Poltram Combo Forte należy zaliczyć (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): uzależnienie od leku, zaburzenia postrzegania, zaburzenia widzenia, drgawki oraz ataksje, zaburzenia mowy, omdlenia, zaburzenia koordynacji ruchu.

Do bardzo rzadkich działań niepożądanych leku Poltram Combo Forte należy zaliczyć (występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów): czkawka oraz zmniejszenie stężenia cukru we krwi.

Należy zwrócić uwagę, że przyjmowanie leków zawierających paracetamol lub tramadol również może wywoływać różne działania niepożądane. Jeżeli którykolwiek z poniższych skutków ubocznych wystąpił podczas stosowania leków przeciwbólowych zawierających paracetamol lub tramadol należy poinformować o tym lekarza.

Działania niepożądane podczas przyjmowania tramadolu:

 • spadek ciśnienia tętniczego krwi, bradykardia, zaburzenia krzepnięcia krwi (stosowanie leku może zwiększać ryzyko krwawienia),

 • duszności, świszczący oddech, anafilaksja,

 • zależne od czasu leczenia zaburzenia psychiczne takie jak: zaburzenia postrzegania, zaburzenia snu, odczuwanie nadmiernej senności, szumy uszne, zmniejszenie aktywności fizycznej,

 • zaburzenia trawienia, zaparcia, bóle brzucha,

 • objawy zespołu odstawiennego takie jak: lęk, niepokój, omamy, parestezje.

Działania niepożądane podczas przyjmowania paracetamolu:

 • czasami może wystąpić nadwrażliwość włącznie z wysypką, reakcje skórne takie jak: duże pęcherze, złuszczanie dużych płatów naskórka,

 • zaburzenia składu krwi charakteryzujące się zmniejszeniem liczby płytek krwi,

 • skłonność do zakażeń, bez udowodnionego związku przyczynowego

Poltram Combo Forte 75 a inne leki

Należy poinformować lekarza o stosowaniu jakichkolwiek leków, nawet tych ziołowych lub dostępnych bez recepty.

Leku Poltram Combo Forte nie wolno stosować z inhibitorami MAO. W przypadku konieczności stosowania preparatu Poltram Combo Forte należy odczekać 14 dni od czasu przyjęcia ostatniej dawki leku.

Leku Poltram Combo Forte nie zaleca się stosować z: alkoholem, substancjami zawierającymi alkohol, karbamazepiną, innymi opioidowymi lekami przeciwbólowymi takimi jak np.: buprenorfina.

Podczas przyjmowania leku Poltram Combo Forte należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z: lekami mogącymi wywołać drgawki, np.: pewne leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, leki uspokajające, nasenne, a także innymi lekami przeciwbólowymi takimi jak np.: kodeina lub morfina. Szczególną ostrożność trzeba również zachować podczas przyjmowania leków obniżających ciśnienie, stosowanych w leczeniu uzależnienia, leczeniu nudności, stosowanych podczas walki z zakażeniami oraz leczeniu innymi lekami przeciwbólowymi.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację