Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Tabletki powlekane Poltram Combo to lek przeciwbólowy, w którego składzie znajdują się dwie substancje czynne. Stosowany jest w leczeniu objawowym bólu o średnim i dużym nasileniu i dostępny jest tylko na receptę. Zapraszamy do zapoznania się z opisem medycznym preparatu Poltram Combo, wskazaniami i przeciwwskazaniami do jego stosowania, składem oraz innymi kluczowymi informacjami na jego temat.

Lek Poltram Combo - charakterystyka medyczna

Preparat Poltram Combo to silnie działający lek przeciwbólowy, który w swoim składzie zawiera dwie substancje czynne. To tramadol zaliczany do opioidowych leków przeciwbólowych oraz paracetamol. Skojarzenie tych dwóch substancji wpływa na zwiększenie skuteczności leku w kontekście leczenia umiarkowanego lub silnego bólu. Ze względu na jego skład, środek farmakologiczny Poltram Combo dostępny jest tylko na receptę i jego stosowanie należy ograniczyć tylko do pacjentów, którzy wymagają zastosowania połączenia tramadolu i paracetamolu.

Jedna tabletka powlekana zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu. W aptekach w Polsce lek dostępny jest w pięciu rodzajach opakowań, które różnią się liczbą tabletek:

 • 10 tabletek;

 • 20 tabletek;

 • 30 tabletek;

 • 60 tabletek;

 • 90 tabletek.

Ostateczny wariant leku Poltram Combo 37,5 mg + 325 mg wybiera lekarz i dostosowuje go do stanu nasilenie bólu u pacjenta oraz długości prowadzonej terapii.

Skład produktu leczniczego

Jak już wspomniano w składzie Poltram Combo znajdują się dwie substancje czynne: tramadol i paracetamol. Oprócz nich każda tabletka zawiera takie składniki pomocnicze jak: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, stearynian magnezu, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa, makrogol, hypromeloza, tlenek żelaza żółty i dwutlenek tytanu. Pacjent powinien dokładnie zapoznać się ze składem leku, ponieważ jego przyjmowanie jest przeciwwskazane u osób z uczuleniem na wybraną substancję czynną lub jakikolwiek inny składnik leku.

Wskazania do stosowania leku Poltram Combo

Stosowanie leku Poltram Combo powinno być uzasadnione medycznie. Podstawowym wskazaniem jest objawowe leczenie bólu o średnim i dużym nasileniu u pacjentów, u których niezbędne jest zastosowanie połączenia tramadolu i paracetamolu. Jeżeli nie jest to konieczne, to rekomenduje się stosowanie preparatu z jedną z powyższych substancji czynnych.

Jak działa lek Poltram Combo?

Mechanizm działania leku przeciwbólowego Poltram Combo jest złożony. Tramadol wykazuje działanie narkotyczne i polega ono na pobudzaniu receptorów µ. Ponadto lek wpływa na komunikację między komórkami nerwowymi, które są zależne od serotoniny i noradrenaliny. W ten sposób dochodzi do hamowania procesu wychwytu zwrotnego noradrenaliny, co przekłada się na złagodzenie odczuwanego bólu przez pacjenta. Dodatkowo tramadol wykazuje działanie przeciwkaszlowe i wywiera niewielki wpływ na układ krążenia osoby chorej. W przypadku paracetamolu dokładny mechanizm działania tej substancji nie jest znany, jednak z pewnością wykazuje ona działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Podczas jednoczesnego stosowania tramadolu i paracetamolu substancje wykazują dużą skuteczność w walce ze średnim i silnym bólem.

Dawkowanie

Lek Poltram Combo przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych oraz młodzieży w wieku od 12. roku życia. Obecnie nie ma informacji o bezpieczeństwie stosowania preparatu w młodszej grupie wiekowej, dlatego jest to przeciwwskazane. Każdorazowo niezbędną dawkę ustala lekarz prowadzący, a pacjent powinien przyjmować lek zgodnie z zaleceniami. We własnym zakresie nie można zmieniać rekomendowanej dawki oraz sposobu przyjmowania leku. Tabletki należy połykać, popijając wystarczającą ilością płynu.

Dawka leku dobierana jest indywidualnie w nawiązaniu do nasilenia bólu oraz do odpowiedzi organizmu pacjenta na leczenie. Zazwyczaj rekomenduje się rozpoczęcie terapii od dawki dobowej w postaci dwóch tabletek. Jeżeli nie jest to wystarczające, to lekarz może zalecić stopniowe zwiększanie dawki. Nie może ona przekroczyć więcej niż 8 tabletek na dobę w dawkach podzielonych, a odstęp między pojedynczymi dawkami musi wynosić minimum sześć godzin. Długotrwałe stosowanie produktu leczniczego powinno być ściśle skonsultowane z lekarzem i stosowane jest tylko w przypadku ciężkich schorzeń.

Inne wytyczne dotyczące dawkowania dotyczą osób w podeszłym wieku, a także należących do grupy ryzyka. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta.

Ryzyko przedawkowania

Pacjent powinien postępować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami lekarza. Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 tabletek leku Poltram Combo. Pod żadnym pozorem nie można zwiększać tej dawki, ponieważ grozi to przedawkowaniem leku i wystąpieniem niepokojących objawów ubocznych. Ryzyko przedawkowania w przypadku paracetamolu wzrasta u osób, które zmagają się z alkoholową chorobą wątroby bez marskości.

Charakterystyczne objawy dla przedawkowania to m.in.: występowanie drgawek, zapaść krążeniowa, wymioty, nudności, bladość, biegunka, zwężenie źrenic, ból brzucha, jadłowstręt, zapalenie trzustki, zaburzenia rytmu serca, zaburzony metabolizm tramadolu, czy kwasica metaboliczna. Obawy różnią się w zależności od rodzaju przedawkowanej substancji. W przypadku podejrzenia takiego stanu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub z najbliższym oddziałem szpitalnym.

Przeciwwskazania do stosowania preparatu

Ze względu na specyfikę działania leku, istnieją określone przeciwwskazania do jego stosowania. Podstawowe z nich to:

 • reakcje nadwrażliwości na dowolną substancję czynną lub inny składnik preparatu;

 • zażywanie inhibitorów monoaminooksydazy (nawet do 2 tygodni wstecz);

 • padaczka oporna na leczenie;

 • ostre zatrucie alkoholem, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, lekami nasennymi lub lekami psychotropowymi;

 • ciężka niewydolność wątroby;

 • ciąża;

 • okres karmienia piersią.

Ponadto lek nie powinien być stosowany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, a także u dzieci i młodzieży poniżej 12. roku życia.

Kiedy zachować zwiększoną ostrożność?

Nawet jeżeli nie występuje wyraźne przeciwwskazanie do stosowania leku Poltram Combo, to pacjent wspólnie z lekarzem i tak powinni zachować szczególną ostrożność. W szczególności dotyczy to osób, u których występują:

 • zaburzenia wątroby;

 • zaburzenia czynności nerek;

 • zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek;

 • zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych;

 • zaburzenia dróg żółciowych;

 • wstrząs;

 • urazy głowy;

 • zaburzenia oddechowe;

 • podwyższone ciśnienie śródczaszkowe;

 • zaburzenia czynności ośrodka oddechowego;

 • zaburzenia świadomości.

Dodatkowo rekomenduje się zwiększenie ostrożności u osób poniżej 18. roku życia, osób w podeszłym wieku, a także osób ciężko chorych i przyjmujących silne środki farmakologiczne o różnym działaniu.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, tak i Poltram Combo może powodować występowanie niepokojących działań niepożądanych. Nie odnotowuje się ich u każdego pacjenta, a wpływ na ich rodzaj i stopień nasilenia mają indywidualne predyspozycje organizmu chorej osoby. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych zagrażających zdrowiu i życiu pacjenta, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Dotychczas obserwowane skutki uboczne to m.in.:

 • zaburzenia snu;

 • mimowolne skurcze mięśni;

 • zahamowanie oddychania;

 • zaburzenia ze strony układu oddechowego;

 • niedociśnienie ortostatyczne;

 • obrzęk naczynioruchowy;

 • zaburzenia psychiczne;

 • nadmierne pocenie się;

 • nadciśnienie tętnicze;

 • napady paniki;

 • zmiany nastroju;

 • skurcz oskrzeli;

 • osłabienie narządu ruchu;

 • suchość w jamie ustnej;

 • wymioty;

 • nudności;

 • zawroty głowy;

 • ból brzucha;

 • bóle głowy;

 • duszność;

 • zwiększone ryzyko depresji oddechowej;

 • nadużywanie leku;

 • zaburzenia oddawaniu moczu;

 • ciężkie reakcje skórne;

 • zaburzenia postrzegania;

 • i inne.

Szczegółowy wykaz wszystkich potencjalnych skutków ubocznych znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. U pacjentów sporadycznie zgłaszano przypadki pogorszenia astmy, czy też wydłużenie czasu protrombinowego. W przypadku ciężkich skutków ubocznych to lekarz decyduje o tym, czy przyjąć kolejne dawki leku. Czasami niezbędna jest zmiana preparatu Poltram Combo na inny.

Poltram Combo a inne środki farmakologiczne

Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich stosowanych obecnie oraz w niedalekiej przeszłości lekach. Poltram Combo może wchodzić z nimi w interakcje i zaburzać ich działanie. Ponadto wybrane leki są przeciwwskazane do jednoczesnego stosowania z Poltram Combo. W tym gronie znajdują się takie środki farmakologiczne jak:

 • selektywne inhibitory MAO typu A;

 • nieselektywne inhibitory MAO;

 • selektywne inhibitory MAO typu B.

Odradza się także przyjmowania takich leków jak:

 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne;

 • opioidy o działaniu agonistyczno-antagonistyczym;

 • karbamezapina i inne aktywatory enzymatyczne;

 • pochodne opioidów;

 • leki o działaniu depresyjnym;

 • leki przeciwhistaminowe;

 • inne leki przeciwkaszlowe;

 • inne leki przeciwbólowe;

 • leki przeciwpsychotyczne;

 • leki psychotropowe.

Szczegółowy wykaz substancji, przy których należy zachować dodatkową ostrożność, znajduje się na ulotce medycznej. Podczas terapii nie należy spożywać alkoholu.

Poltram Combo a ciąża i okres karmienia piersią

Lek nie powinien być przyjmowany przez kobiety w ciąży lub podejrzewające ciążę. Wszystko dlatego, że tramadol może przedostawać się do płodu i powodować dla niego poważne zagrożenie. Ze względów bezpieczeństwa lekarz powinien rekomendować inny środek medyczny w terapii. Stosowanie Poltram Combo jest zabronione również w okresie karmienia piersią. Substancje czynne mogą przenikać do mleka matki i powodować działania niepożądane u dziecka. Jeżeli terapia jest niezbędna, to należy zaprzestać karmienia piersią ze względu na dobro dziecka.

Poltram Combo a zdolność do prowadzenia pojazdów

W określonych sytuacjach przyjmowanie preparatu Poltram Combo może negatywnie wpływać na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów. Dzieje się tak wtedy, gdy występują takie skutki uboczne jak zawroty głowy, senność, czy też zaburzenia koncentracji. Wówczas pacjent powinien zrezygnować z prowadzenia pojazdu oraz z obsługi specjalistycznych maszyn.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację