Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Tabletki powlekane Cipropol to lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Należy do grupy fluorochinolonów i dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Substancją czynną preparatu jest cyprofloksacyna.
Zapoznaj się z charakterystyką medyczną leku Cipropol, jego składem, mechanizmem działania, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania oraz potencjalnymi skutkami ubocznymi.

Cipropol - co to za lek?

Zgodnie z klasyfikacją medyczną Cipropol to chemioterapeutyk z grupy fluorochinolonów. Swoje działanie opiera na substancji czynnej cyprofloksacynie. Wykazuje ona skuteczność terapeutyczną wobec bakterii, zwłaszcza bakterii Gram-ujemnych. Ze względu na skład i działanie lek ten dostępny jest w ograniczonej sprzedaży tylko na receptę. Preparat Cipropol ma postać tabletek powlekanych. Jedna tabletka zawiera 500 mg substancji czynnej.

Cipropol - cena, refundacja

Cena leku Cipropol zależy od marży narzuconej przez aptekę oraz od stopnia refundacji. Preparat dystrybuowany jest w opakowaniach po 10 tabletek powlekanych 500 mg. Całkowita cena leku Cipropol wynosi około 12 PLN. Zgodnie z przepisami refundacyjnymi obowiązującymi od 1 listopada 2023 roku preparat ten podlega częściowej lub całościowej refundacji w zależności od wskazania. Lek bezpłatnie otrzymują pacjenci poniżej 18. roku życia oraz powyżej 65. roku życia. We wszystkich wskazaniach wymienionych w decyzji refundacyjnej lek w cenie około 6 PLN otrzymują pacjenci w wieku powyżej 18. roku życia i poniżej 65. roku życia.

Cipropol - pełny skład leku

Podstawowym składnikiem leku Cipropol jest cyprofloksacyna. Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg tej substancji. Ponadto w składzie leku znajdują się takie substancje pomocnicze jak: stearynian magnezu, celuloza mikrokrystaliczna, glikolan sodowy skrobi, dwutlenek koloidalny krzemu, skrobia kukurydziana oraz otoczka OPADRAY OY-S-28842 biały (dwutlenek tytanu, makrogol, hypromeloza E464).

Cipropol - jak działa, na co i dla kogo?

Za mechanizm działania leku odpowiada cyprofloksacyna. Po dostaniu się do organizmu powoduje hamowanie aktywności enzymów bakteryjnych, które są niezbędne do syntezy i prawidłowej struktury kwasu DNA bakterii. Wówczas bakteryjne DNA ulega destabilizacji. Ogranicza to możliwość namnażania się szkodliwych drobnoustrojów i prowadzi do ich śmierci. Lek stosowany jest na różnego rodzaju zakażenia bakteryjne u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Zawsze na podstawie wskazania lekarskiego.

Cipropol - wskazania do stosowania

Preparat Cipropol należy stosować tylko zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego i na wyraźne jego wskazanie. Podstawowe wskazania medyczne do prowadzenia terapii u osób dorosłych z tym preparatem to:
 • zakażenia układu moczowego;
 • zakażenia układu pokarmowego;
 • zakażenia wewnątrz jamy brzusznej;
 • zakażenia kości i stawów;
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich;
 • niektóre długotrwałe lub nawracające zakażenia ucha, lub zatok;
 • niektóre zakażenia układu oddechowego (w tym zakażenia dolnych dróg oddechowych oraz zakażenia górnych dróg oddechowych);
 • zapobieganie inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez bakterię Neisseria meningitidis;
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok;
 • zakażenia narządów płciowych u kobiet i mężczyzn;
 • narażenie na wdychanie pałeczek wąglika;
 • złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego;
 • zapalenie narządów miednicy mniejszej;
 • rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej;
 • zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc;
 • zapalenie gruczołu krokowego;
 • empiryczne leczenie biegunki podróżnych.
Wskazaniami do zastosowania Cipropolu u dzieci i młodzieży są:
 • powikłane zakażenia układu moczowego;
 • zakażenia nerek (np. odmiedniczkowe zapalenie nerek);
 • narażenie na wdychanie pałeczek wąglika;
 • zakażenia płuc i oskrzeli u dzieci i młodzieży z mukowiscydozą;
 • ciężkie zakażenia bakteryjne.
Substancję czynną cyprofloksacynę można stosować również u pacjentów z neutropenią z gorączką, jeżeli przypuszcza się, że została wywołana przez bakterie chorobotwórcze. O konieczności zastosowania leku na dane zakażenie decyduje lekarz prowadzący na podstawie przeprowadzonych badań.

Cipropol - kiedy nie stosować leku?

Istnieją określone przeciwwskazania do stosowania leku Cipropol. Przede wszystkim tabletek tego preparatu nie wolno stosować w przypadku reakcji nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek inny składnik. Ponadto leku nie wolno łączyć z tyzanidyną.

Cipropol - kiedy zachować środki ostrożności?

W określonych sytuacjach niezbędne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności. Dotyczy to pacjentów, u których występują lub występowały takie stany jak:
 • padaczka lub inne zaburzenia neurologiczne;
 • problemy z nerkami;
 • cukrzyca;
 • problemy ze ścięgnami podczas przyjmowania antybiotyków;
 • miastenia (lek może powodować nasilenie objawów miastenii);
 • poszerzenie dużego naczynia krwionośnego;
 • niedomykalność zastawek serca;
 • rozwarstwienie aorty (rozdarcie ściany aorty);
 • przypadli tętniaka aorty, wrodzonej choroby zastawki serca, rozwarstwienia aorty w rodzinie oraz predyspozycje do wystąpienia tego typu dolegliwości;
 • problemu z sercem;
 • niedobór dehydrogenazy glukozo-6- fosforanowej.
Rekomenduje się jednak, aby każdy pacjent przyjmujący Cipropol kontrolował reakcję organizmu i o wszelkich niepokojących objawach informował lekarza prowadzącego.

Cipropol - możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, tak i Cipropol może powodować działania niepożądane. Nie występują one u każdego pacjenta. Zależy to od indywidualnych predyspozycji jego organizmu. Należy zaprzestać stosowania leku, jeżeli u pacjenta pojawią się objawy wskazujące na reakcję uczuleniową, w tym m.in.: drgawki, nagła i ciężka reakcja alergiczna, zapalenie ścięgien, osłabienie mięśni, wysypka skórna zagrażająca życiu. Inne skutki uboczne, które mogą się pojawić w trakcie leczenia, to m.in.:
 • nudności;
 • bóle stawów i zapalenie stawów (u dzieci);
 • zawroty głowy;
 • nadmierna aktywność lub pobudzenie;
 • nadkażenia grzybicze;
 • osłabienie czynności nerek;
 • problemy ze snem;
 • zaburzenia czynności wątroby;
 • zaburzeniem czynności nerek;
 • zaburzenia widzenia;
 • zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi;
 • zapalenie jelita;
 • zwiększenie napięcia mięśniowego;
 • zaburzenia trawienia;
 • szumy uszne;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • nadmierne pocenie się;
 • zapalenie trzustki;
 • zapalenie wątroby;
 • płytki oddech;
 • i inne.
Wszystkie odnotowane potencjalne skutki uboczne zostały wymienione na ulotce dołączonej do opakowania. W przypadku ich wystąpienia należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu weryfikacji bezpieczeństwa prowadzonego leczenia.

Cipropol - dawkowanie

Lekarz prowadzący decyduje o tym, kiedy i jak długo stosować lek Cipropol. Pacjent powinien stosować się do wskazań lekarskich. Dawkowanie ustalane jest w sposób indywidualnie oraz dobierane do rodzaju schorzenia, oraz stopnia ciężkości zakażenia. Standardowo leczenie trwa od 5 do 21 dni, jednak w niektórych przypadkach może być dłuższe. Tabletki połyka się, popijając sporą ilością płynu. Nie wolno ich kruszyć ani rozgryzać. Poniżej przedstawiono standardowe dawkowanie u osób dorosłych w zależności od schorzenia:
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych: 500-750 mg 2 razy na dobę przez 7-14 dni;
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok: 500-750 mg 2 razy na dobę przez 7-14 dni;
 • złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego: 750 mg 2 razy na dobę przez 28 dni - 90 dni;
 • przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego: zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok: 500-750 mg 2 razy na dobę przez 7-14 dni;
 • niepowikłane ostre zapalenie pęcherza moczowego: 250-500 mg 2 razy na dobę przez 3 dni;
 • ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek lub powikłane zapalenie pęcherza moczowego: 500 mg 2 razy na dobę przez 7 dni;
 • bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego: 500-750 mg 2 razy na dobę przez 2-6 tygodni;
 • powikłane zakażenia układu moczowego: 500-750 mg 2 razy na dobę przez minimum 10 dni;
 • zapalenie jądra i najądrza lub choroba zapalna miednicy: 500-750 mg 2 razy na dobę przez minimum 14 dni;
 • rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej lub szyjki macicy wywołane przez wrażliwe szczepy: 500 mg w dawce pojedynczej;
 • zakażenia w obrębie jamy brzusznej wywołane przez bakterie Gram-ujemne: 500-750 mg 2 razy na dobę przez 5-14 dni;
 • biegunka wywołana przez bakterie chorobotwórcze lub empiryczne leczenie biegunki podróżnych: 500 mg 2 razy na dobę przez 1-5 (w zależności od typu bakterii);
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez bakterie Gram-ujemne: 500-750 mg 2 razy na dobę przez 7-14 dni;
 • zakażenia kości i stawów: 500-750 mg 2 razy na dobę maksymalnie przez trzy miesiące;
 • neutropenia z gorączką prawdopodobnie wywołaną przez bakterie: 500-750 mg 2 razy na dobę do momentu ustąpienia choroby;
 • zapobieganie inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez N. meningitidis: 500 mg w jednej dawce;
 • płucna postać wąglika: 500 mg 2 razy na dobę przez 60 dni.
Poniżej przedstawiono standardowe dawkowanie u dzieci i młodzieży w zależności od schorzenia:
 • powikłane zakażenia układu moczowego i ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek: 10-20 mg/kg mc 2 razy na dobę (maksymalnie 750 mg na jedną dawkę przez 10-21 dni);
 • mukowiscydoza: 10-20 mg/kg mc 2 razy na dobę (maksymalnie 750 mg na jedną dawkę przez 10-14 dni);
 • płucna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie i leczenie): 10-15 mg/kg mc 2 razy na dobę (maksymalnie 500 mg na jedną dawkę przez 60 dni);
 • inne ciężkie zakażenia: 20 mg/kg mc 2 razy na dobę (maksymalnie 750 mg na jedną dawkę przez okres wskazany przez lekarza).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przyjmować większej niż zalecana dawki leku, ponieważ nie wpływa to na poprawę skuteczności leczenia i może powodować niepokojące objawy związane z przedawkowaniem substancji czynnej. Czas trwania leczenia zależy od rodzaju choroby i jej ciężkości. W niektórych przypadkach, w zależności od drobnoustroju wywołującego zakażenie, konieczne może być podanie dwóch uzupełniających się antybiotyków.

Cipropol - w ciąży i okresie karmienia

Rekomenduje się unikanie przyjmowania leku Cipropol w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Substancja czynna może przenikać do mleka ludzkiego i stwarzać zagrożenie dla karmionego dziecka. Jeżeli lekarz zdecyduje o konieczności zażywania Cipropol w ciąży, to korzyści z tym związane muszą wyraźnie przewyższać ewentualne ryzyko. Jeżeli lek przyjmowany jest w okresie laktacji, to należy zaniechać karmienia piersią na czas terapii oraz najbliższe dni po jej zakończeniu. Wszystko ze względów bezpieczeństwa.

Cipropol - czy można łączyć z innymi lekami?

Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości lekach. Jest to związane z tym, że cyprofloksacyna może wchodzić z nimi w interakcję i wzajemnie zmieniać swoje działanie. Zabronione jest jednoczesne przyjmowanie leku Cipropol z tyzanidyną, ponieważ może to powodować działania niepożądane takie jak: senność oraz bardzo niskie ciśnienie krwi. Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na takie leki jak:
 • antagoniści witaminy K;
 • doustne leki przeciwzakrzepowe;
 • leki stosowane w zaburzeniach oddechowych;
 • leki stosowane w dnie moczanowej;
 • leki przeciwpsychotyczne;
 • leki stosowane w padaczce;
 • leki stosowane w chorobie Parkinsona;
 • leki zobojętniające sok żołądkowy;
 • leki przeciwarytmiczne;
 • leki stosowane w zaburzeniach snu;
 • omeprazole;
 • leki zawierające wapń, magnez, glin lub żelazo;
 • polimerowe związki wiążące fosfor;
 • środki służące do uzupełnienia składników mineralnych;
 • sukralfat;
 • i inne.
 • Szczegółowy wykaz wszystkich tych substancji znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Pacjent powinien dokładnie się z nią zapoznać przed rozpoczęciem terapii.

  Cipropol - czy są podobne leki lub zamienniki?

  Leki zawierające tę samą substancję czynną w tej samej postaci to m.in.: Ciprobay, Ciprolon, Ciprofloxacin Fair-Med, Cipronex, Ciprinol, Ciphin, Proxacin. Podobne leki to: Cetraxal, Ciloxan, Cipro lub Ciproquin. O konieczności zastosowania wybranego z nich decyduje lekarz.

  FAQ

  Lek Cipropol dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Oznacza to, że jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej leków.
  O długości leczenia z lekiem Cipropal decyduje lekarz prowadzący. Zazwyczaj terapia trwa 5-21 dni, jednak w niektórych przypadkach może wynosić 3 miesiące lub więcej. Leczenie należy kontynuować zgodnie z zaleceniami lekarza.
  Już po dwóch godzinach po przyjęciu tabletki lek osiąga swoje maksymalne stężenie w osoczu. W większości przypadków efekty leczenia widać jednak dopiero po kilku dniach i zależy to od rodzaju schorzenia i indywidualnych predyspozycji organizmu pacjenta.
  Tak. Lek Cipropol należy do grupy antybiotyków fluorochinolonów o działaniu przeciwbakteryjnym.
  Nie należy przyjmować tabletki podczas jedzenia lub picia produktów nabiałowych (np. jogurt, mleko) oraz napojów zawierających wapń. Może to negatywnie wpływać na wchłanianie substancji czynnej cyprofloksacyny.
  Wśród potencjalnych skutków ubocznych znajduje się m.in. osłabienie koncentracji oraz neurologiczne objawy niepożądane. Wówczas nie wolno prowadzić pojazdów oraz obsługiwać urządzeń mechanicznych. Pacjent musi upewnić się, że po zażyciu leku nie występują zaburzenia widzenia ani zaburzenia koncentracji. Dopiero wtedy można zdecydować się na prowadzenie pojazdu.

  Potrzebujesz recepty?
  Zamów konsultację