Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Preparat Cirponex to chemioterapeutyk wykazujący skuteczne działanie w leczeniu zakażeń bakteryjnych różnego typu. Należy do grupy fluorochinolonów i wykorzystywany jest przede wszystkim przy bakteriach Gram-ujemnych. Lek dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką medyczną preparatu, jego składem, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania leku Cipronex, a także potencjalnymi działaniami niepożądanymi.

Opis medyczny leku Cipronex

Lek Cipronex stosowany jest w leczeniu zakażeń bakteryjnych różnego typu. To chemioterapeutyk należący do grupy fluorochinolonów. Najczęściej wybieraną postacią leku są tabletki powlekane, jednak dostępny on jest również w postaci roztworu do infuzji. Substancją czynną preparatu jest cyprofloksacyna. W Polsce najczęściej przepisywane są:

 • Cipronex tabletki powlekane 500 mg;

 • Cipronex tabletki powlekane 250 mg.

O konieczności przepisania wybranej z postaci leku, a także dawki, decyduje lekarz prowadzący. Pod uwagę bierze się rodzaj zakażenia i indywidualne predyspozycje pacjenta.

Skład produktu leczniczego

Podstawowym składnikiem tabletek Cipronex jest cyprofloksacyna w postaci chlorowodorku. Tabletka zawiera 250 lub 500 mg substancji czynnej. Ponadto znajdują się w niej takie substancje pomocnicze jak: krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu, karboksymetyloskrobia sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol, hypromeloza, talk i dwutlenek tytanu. Obowiązkiem pacjenta jest dokładne zapoznanie się ze składem preparatu. Jego przyjmowanie jest przeciwwskazane w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu.

Wskazania do stosowania leku Cipronex

Potencjał zastosowania leku Cipronex jest bardzo szeroki. Przede wszystkim wykazuje on skuteczne działanie na drobnoustroje wrażliwe na działanie cyprofloksacyny. W przypadku osób dorosłych lek stosuje się na takie schorzenia jak:

 • zakażenia układu moczowego (w tym powikłane zapalenie pęcherza moczowego i niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego);
 • zakażenia układu oddechowego;
 • zakażenia jąder lub kanalików nasiennych;
 • długotrwałe lub nawracające zakażenia ucha, lub zatok;
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok;
 • złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego;
 • zakażenia narządów płciowych u kobiet;
 • zakażenia kości i stawów;
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich;
 • zakażenia układu pokarmowego;
 • zakażenia wewnątrz jamy brzusznej;
 • leczenie zakażeń u pacjentów z neutropenią (bardzo mała liczba białych krwinek);
 • narażenie na wdychanie pałeczek wąglika;
 • powikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek;
 • niepowikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek;
 • zapalenie narządów miednicy mniejszej;
 • rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej;
 • zapalenie gruczołu krokowego;
 • empiryczne leczenie biegunki podróżnych;
 • śródmiąższowe zapalenie nerek;
 • zapobieganie inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Neisseria meningitidis.

U dzieci Cipronex można stosować tylko pod ścisłą kontrolą lekarską. W tej grupie pacjentów wskazaniami do przyjmowania tabletek Cipronex są:

 • powikłane zakażenia układu moczowego (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek i inne zakażenia nerek);
 • zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy;
 • narażenie na wdychanie pałeczek wąglika.

O konieczności zastosowania leku decyduje lekarz prowadzący na podstawie przeprowadzonych badań medycznych.

Jak działa lek?

Zawarta w leku Cipronex cyprofloksacyna wykazuje działanie przeciwbakteryjne. Po dostaniu się do organizmu hamuje aktywność enzymów bakteryjnych i prowadzi do zaburzenia struktury DNA bakterii. Jednocześnie uniemożliwia jej rozrost i namnażanie się. W krótkim czasie prowadzi do śmierci komórki bakteryjnej i ułatwia organizmowi poradzenie sobie z zakażeniem. Najwyższe stężenie substancji czynnej osiąga się już w ciągu 1-2 godzin od przyjęcia tabletki.

Dawkowanie preparatu

Lek Cipronex należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie może różnić się w zależności od rodzaju schorzenia i jego nasilenia, a także indywidualnych predyspozycji pacjenta. Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 21 dni i zależy to od ciężkości zakażenia. Ciężkie zakażenia mogą wymagać przyjmowania leku w dłuższej perspektywie.

Poniżej przedstawiamy rekomendowane dawkowanie w zależności od rodzaju schorzenia u osób dorosłych:

 • złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego - 750 mg 2 razy na dobę (kuracja od 28 dni do nawet 3 miesięcy);
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych, przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego - 500-750 mg 2 razy na dobę przez około 7-14 dni;
 • niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego - 250-500 mg 2 razy na dobę przez 3 dni;
 • biegunka wywołana przez bakterie chorobotwórcze - 500 mg 2 razy na dobę przez 5 dni;
 • niepowikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek, powikłane zapalenie pęcherza moczowego - 500 mg 2 razy na dobę przez 7 dni;
 • zakażenia w obrębie jamy brzusznej wywołane przez bakterie Gram-ujemne - 500-750 mg 2 razy na dobę przez 5-14 dni;
 • i inne.

Szczegóły dotyczące dawkowania w zależności od rodzaju schorzenia znajdują się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta.

Pominięcie dawki

W przypadku pominięcia dawki należy nadrobić ją tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli zbliża się termin przyjęcia kolejnej tabletki, to nie powinno się stosować dawki podwójnej, a leczenie kontynuuje się zgodnie z harmonogramem.

Ryzyko przedawkowania

Pacjent nie powinien przyjmować większej niż zalecana dawki leku. Takie postępowanie nie wpływa na zwiększenie skuteczności leczenia, a może doprowadzić do przedawkowania leku. Jeżeli do tego dojdzie, to należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Przedawkowanie w wielu sytuacjach wymaga pilnej interwencji lekarskiej.

Przeciwwskazania do stosowania leku Cipronex

Nie należy stosować leku Cipronex w sytuacji, gdy pacjent wykazuje nadwrażliwość na substancję czynną lub jakikolwiek inny składnik leku. Ponadto lek nie jest wskazany u osób, u których wcześniej pojawiała się reakcja alergiczna na inny antybiotyk z grupy chinolonów. Nie wolno przyjmować jednocześnie tabletek Cipronex i tyzanidyny, ponieważ może powodować to groźne powikłania i działania niepożądane.

Kiedy zachować zwiększoną ostrożność?

W określonych sytuacjach należy zachować zwiększoną ostrożność podczas prowadzonej terapii. Dotyczy to pacjentów, u których występują lub kiedykolwiek występowały:

 • niewydolność nerek i inne problemy z nerkami;
 • niewydolność wątroby i inne problemy (np. zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby, martwica wątroby);
 • miastenia (lek może powodować nasilenie objawów miastenii);
 • padaczka;
 • zaburzenia neurologiczne;
 • wrodzone lub występujące rodzinnie wydłużenie odstępu QT;
 • nieprawidłowy rytm serca;
 • zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi;
 • zawał mięśnia sercowego;
 • słaba praca serca lub jego wolny rytm (bradykardia).

Ponadto dodatkowe środki ostrożności zachowuje sie u pacjentów w podeszłym wieku oraz kobiet. Osoby te są bardziej narażone na występowanie skutków ubocznych i w ich przypadku wymagana może być zmiana dawkowania.

Działania niepożądane

Lek Cipronex może powodować działania niepożądane. Te nie występują u każdego z pacjentów i zależy to m.in. od jego indywidualnych predyspozycji i stanu zdrowia. Do przykładowych skutków ubocznych przyjmowania preparatu Cipronex należą m.in.:

 • bóle i zapalenie stawów;
 • nudności;
 • biegunka;
 • ból głowy;
 • zawroty głowy;
 • nadkażenia grzybicze;
 • jadłowstręt;
 • zaburzenia smaku;
 • zapalenie ścięgien;
 • zaburzenia słuchu;
 • zaburzenia widzenia (np. zniekształcone widzenie kolorów);
 • reakcje psychotyczne;
 • osłabienie mięśni;
 • nadciśnienie wewnątrzczaszkowe;
 • niedokrwistość hemolityczna;
 • zwiększenie stężenia bilirubiny;
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;
 • reakcje nadwrażliwości;
 • rozszerzenie naczyń;
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich;
 • zahamowanie czynności szpiku kostnego;
 • zaburzenia węchu;
 • obrzęk naczynioruchowy;
 • i inne.

Wykaz wszystkich potencjalnych zagrożeń znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania. Należy się z nimi zapoznać. Jeżeli zaobserwujesz u siebie niepokojące objawy niepożądane, to niezwłocznie poinformuj o tym lekarza prowadzącego. W niektórych przypadkach niezbędna będzie zmiana stosowanego preparatu.

Cipronex a inne leki

Preparat Cipronex może wchodzić w interakcje z innymi lekami. W związku z tym pacjent powinien poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich przyjmowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości środkach farmakologicznych. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo prowadzonej terapii. Leku pod żadnym pozorem nie można łączyć z tyzanidyną, ponieważ może to powodować bardzo niskie ciśnienie krwi i senność.

Ponadto dużą uwagę należy zwrócić na takie preparaty jak:

 • leki przeciwarytmiczne;
 • leki zobojętniające sok żołądkowy;
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne;
 • suplementy minerałów;
 • polimerowe związki wiążące fosfor;
 • pentoksyfilina;
 • kofeina;
 • doustne leki przeciwzakrzepowe;
 • metotreksat;
 • probenecyd;
 • fenytoina;
 • glibenklamid;
 • cyklosporyna;
 • metoklopramid;
 • i inne.

Szczegółowy wykaz wszystkich substancji znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości rekomenduje się kontakt z lekarzem lub farmaceutą.

Cipronex w ciąży i okresie karmienia piersią

Rekomenduje się unikanie stosowanie leku Cipronex wśród kobiet w ciąży, podejrzewających ciążę oraz karmiących piersią. Cyprofloksacyna może być szkodliwa dla rozwijającego się płodu. Ponadto substancja przenika do mleka matki i może stanowić zagrożenie dla karmionego dziecka. Każdorazowo o konieczności zastosowania preparatu Cipronex w ciąży decyduje lekarz prowadzący, a korzyści dla matki muszą znacznie przewyższać ewentualne zagrożenie. W przypadku kobiet karmiących na czas terapii i od razu po niej należy zrezygnować z karmienia piersią.

Cipronex a zdolność do prowadzenia pojazdów

Jednym z działań niepożądanych leku jest osłabienie koncentracji pacjenta. Ten objaw może negatywnie wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów, a także do obsługi maszyn. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku różnego rodzaju objawów neurologicznych. Jeżeli wystąpią w Twoim w przypadku, to zrezygnuj z tego rodzaju aktywności ze względów bezpieczeństwa.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację