Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Tabletki powlekane Azitrox 500 mg to preparat o działaniu przeciwbakteryjnym, który przeznaczony jest do stosowania ogólnego. Klasyfikowany jest jako antybiotyk makrolidowy, który zawiera w swoim składzie substancję czynną azytromycynę. Dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji lekarskiej.
Zapraszamy do zapoznania się z opisem medycznym leku, jego mechanizmem działania i składem, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania oraz potencjalnymi działaniami niepożądanymi.

Azitrox 500 - co to za lek?

Zgodnie z klasyfikacją medyczną lek Azitrox 500 to antybiotyk makrolidowy do stosowania ogólnego. Wykazuje skuteczne działanie przeciwbakteryjne na drobnoustroje wrażliwe na substancję czynną azytromycynę. Preparat dostępny jest w postaci tabletek powlekanych o zawartości 500 mg substancji czynnej. Lek można kupić tylko na receptę i jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. O konieczności jego zastosowania decyduje lekarz prowadzący, który ma na względzie dobro i bezpieczeństwo pacjenta. Obecnie w Polsce Azitrox 500 dystrybuowany jest tylko w jednym opakowaniu zawierającym 3 tabletki powlekane.

Azitrox - cena, refundacja

Cena leku Azitrox 500 uzależniona jest od marży narzuconej przez daną aptekę oraz poziomu refundacji preparatu. Uśrednione cena opakowania przy cenie bez refundacji wynosi 13,40 PLN. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 roku, lek Azitrox 500 podlega częściowej lub całkowitej refundacji w zależności od wskazania. Preparat za darmo otrzymują pacjenci poniżej 18. roku życia oraz pacjenci powyżej 65. roku życia przy każdym wskazaniu lekarskim. Cenę na poziomie około 9,02 PLN płacą inni pacjenci ze wskazaniem, w tym chorzy leczący się na mukowiscydozę.

Azitrox 500 - pełny skład leku

Podstawowym składnikiem leku Azitrox 500 jest substancja czynna azytromycyna w postaci azytromycyny dwuwodnej. W każdej tabletce powlekanej jest jej 500 mg. Pozostałe składniki leku to: skrobia kukurydziana preżelowana, stearynian magnezu, wodorofosforan wapnia, kroskarmeloza sodowa, laurylosiarczan sodowy, dwutlenek tytanu, hypromeloza, talk, makrogol 6000, polisorbat 80 oraz symetykon emulsja SE 4. Tabletki powlekane mają podłużny kształt i są koloru białego lub prawie białego.

Azitrox 500 - co zawiera i jak działa lek?

Za mechanizm działania leku odpowiada wspomniana azytromycyna. Antybiotyk ten wykazuje działanie bakteriobójcze. Po dostaniu się do organizmu odpowiada za hamowanie syntezy białek w komórkach bakteryjnych, co uniemożliwia ich namnażanie się i rozwój, a także prowadzi do zabicia bakterii. Dzieje się tak poprzez zablokowanie bakteryjnych rybosomów. Lek dobrze wchłania się do organizmu i wykazuje skuteczne działanie.

Azitrox 500 - wskazania do stosowania

O konieczności zastosowania leku Azitrox 500 decyduje lekarz prowadzący. Preparat stosuje się w przypadku zakażeń, które spowodowane są przez drobnoustroje wrażliwe na działanie azytromycyny. Podstawowe wskazania medyczne to:
 • ostre zapalenie ucha środkowego;
 • zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie zatok, zapalenie migdałków podniebiennych;
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich: rumień wędrujący, wtórnie zakażone ropne zapalenie skóry, trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu (wyłącznie u osób dorosłych), liszajec, róża;
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego śródmiąższowe lub pęcherzykowe zapalenie płuc;
 • choroby przenoszone drogą płciową: stany zapalne cewki moczowej lub szyjki macicy wywoływane przez Chlamydia trachomatis;
 • leczenie mukowiscydozy;
 • leczenie zapalenia gardła wywołanego przez paciorkowce (mimo że azytromycyna nie jest pierwszym wyborem w leczeniu zapalenia gardła i migdałków podniebiennych).
Przed rozpoczęciem przyjmowania preparatu należy dokładnie skonsultować się z lekarzem oraz zapoznać z ulotką dołączoną do opakowania przez producenta. Lek przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 45 kg. Preparat nie powinien być przyjmowany przez pacjentów o wadze nieprzekraczającej 45 kg.

Azitrox 500 - stosowanie w czasie ciąży i karmienia piersią

Lek Azitrox 500 nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub ją podejrzewa, to decyzję o zastosowaniu leku podejmuje lekarz, jednak korzyści z tym związane muszą wyraźnie przewyższać ewentualne ryzyko. Substancja czynna zawarta w tabletkach Azitrox 500 może przenikać do mleka matki i powodować działania niepożądane po stronie karmionego dziecka. Jeżeli zajdzie konieczność stosowania leku Azitrox 500, to należy zrezygnować z karmienia piersią. W celu podtrzymania laktacji nadmiar pokarmu można ściągać laktatorem, a następnie utylizować.

Azitrox 500 - dawkowanie

Dawkowanie leku Azitrox 500 ustalane jest indywidualnie przez lekarza i zależy od rodzaju zakażenia. Lek zawsze powinien być stosowany tylko zgodnie z zaleceniami lekarza, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy ponownie się z nim skontaktować lub porozmawiać z farmaceutą. Dla takich zakażeń jak: zakażenia dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich (bez trądziku pospolitego i rumienia wędrującego) standardowa dawka wynosi 1,5 g w ciągu 3 dni, czyli 500 mg raz na dobę. Standardowa dawka przy leczeniu rumienia wędrującego wynosi 3 g według schematu: 1 g (2 tabletki) w pierwszym dniu leczenia oraz po 500 mg (1 tabletka) przez kolejne cztery dni. Lek stosuje się w leczeniu trądziku pospolitego o umiarkowanym nasileniu wyłącznie u dorosłych. Wówczas dawka całkowita w ramach terapii wynosi 6 g. Najpierw przyjmuje się po jednej tabletce przez trzy dni, a następnie terapię kontynuuje się, przyjmując jedną tabletkę raz na tydzień przez 9 tygodni. Stosowanie leku w przypadku niepowikłanych zakażeń wywołanych przez Chlamydia trachomatis to przyjęcie dwóch tabletek po 500 mg w pojedynczej dawce. Lekarz decyduje, czy u danego pacjenta zastosowany jeden cykl terapii jest wystarczający, czy niezbędne jest ponowne leczenie. Nie należy przyjmować większej niż zalecana dawki leku Azitrox 500. Nie wpływa to na poprawę skuteczności leczenia i może powodować niepokojące skutki uboczne związane z przedawkowaniem substancji czynnej.

Azitrox 500 - przeciwskazania, środki ostrożności

Ze względu na skład i działanie leku Azitrox 500 istnieją określone przeciwwskazania do jego stosowania. Przede wszystkim preparat nie może być przyjmowany przez pacjentów, którzy wykazują reakcję nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek inny składnik. Ponadto w wielu stanach zdrowotnych należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania terapii z wykorzystaniem azytromycyny. Dotyczy to pacjentów, u których występują:
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek;
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby (niezbędne jest monitorowanie aktywności enzymów wątrobowych);
 • stany sprzyjające powstawaniu zaburzeń rytmu serca, w tym m.in.: ciężka niewydolność serca, zaburzenia elektrolitowe we krwi, wrodzone lub występujące w przeszłości zaburzenia rytmu serca, bardzo wolna czynność serca (bradykardia);
 • terapia z wykorzystaniem leków mogących powodować wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG;
 • zaburzenia nerwowe;
 • zakażone rany oparzeniowe;
 • choroba przenoszona drogą płciową;
 • nowe zakażenie;
 • terapia ze stosowaniem pochodnych ergotaminy.
Ponadto jest konieczne zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku leczenia pacjentów w podeszłym wieku. W celu ograniczenia ewentualnego ryzyka oraz zwiększenia skuteczności azytromycyny stosowanej długotrwale w leczeniu zakażeń bakteryjnych należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Azitrox 500 - działania niepożądane

Jak każdy lek, tak i Azitrox 500 może powodować działania niepożądane. Nie występują one u każdego pacjenta. Ich rodzaj oraz skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu. Stosowanie leku należy niezwłocznie przerwać, jeżeli pojawią się objawy świadczące o takich stanach jak: obrzęk naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna, objawy ciężkiej reakcji alergicznej, ciężkie reakcje skórne, ciężka lub długotrwała biegunka, lub szybkie i nieregularne bicie serca. Inne przykładowe skutki uboczne to m.in.:
 • biegunka;
 • ból brzucha;
 • ból głowy;
 • wymioty;
 • nudności;
 • zmniejszenie stężenia wodorowęglanów we krwi;
 • zmiany we krwi (np.: zwiększenie liczby bazofili, eozynofili, neutrofili, monocytów lub zmniejszenie liczby limfocytów);
 • kołatanie serca;
 • nerwowość;
 • zakażenia drożdżakowe;
 • reakcje alergiczne;
 • zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego;
 • zaburzenia widzenia;
 • zapalenie błony śluzowej żołądka;
 • duszność;
 • krwawienie z nosa;
 • ból stawów;
 • uderzenia gorąca;
 • powikłania po zabiegach;
 • choroba zwyrodnieniowa stawów;
 • ból w klatce piersiowej;
 • pogorszone samopoczucie;
 • pobudzenie;
 • nadmierna aktywność psychoruchowa;
 • zapalenie gardła;
 • uczucie ogólnego osłabienia fizycznego;
 • owrzodzenie jamy ustnej;
 • piorunujące zapalenie wątroby;
 • martwica wątroby;
 • objawy ciężkiego zapalenia jelit;
 • rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego;
 • i inne.
Wszystkie odnotowane dotychczas skutki uboczne wraz z częstotliwością ich występowania zostały wymienione na ulotce dołączonej do opakowania. Należy się z nią zapoznać przed przystąpieniem do terapii.

Azitrox 500 a inne leki

Pacjent ma obowiązek poinformowania lekarza o wszystkich stosowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości lekach. Jest to związane z tym, że Azitrox 500 może wchodzić z nimi w interakcje i wzajemnie zmieniać swoje działanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie preparaty jak:
 • leki wpływające na odstęp QT;
 • leki zobojętniające kwas żołądkowy;
 • leki stosowane w procesie leczenia odrzucenia przeszczepów narządów;
 • alkaloidy sporyszu;
 • warfaryna;
 • cyklosporyna;
 • nelfinawir;
 • ryfabutyna;
 • statyny;
 • digoksyna;
 • kolchicyna;
 • inne antybiotyki.
Wszystkie substancje zostały wymienione w ulotce dołączonej do opakowania. O możliwości łączenia poszczególnych preparatu oraz dalszym postępowaniu decyduje lekarz, który na względzie ma zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta.

Azitrox 500 - zamienniki, podobne leki

Na rynku dostępne są zamienniki oraz podobne leki do Azitrox 500. Wśród zamienników wymienia się m.in.: Bactrazol, Nobaxin, Macromax, Azitrolek i Azimycin. Decyzję o zastosowaniu każdego z nich podejmuje lekarz.

FAQ

Tak. Lek Azitrox 500 klasyfikowany jest jako antybiotyk makrolidowy.
Lek wchłania się do organizmu szybko. Skuteczność leczenia obserwuje się już po kilku dniach stosowania leku. Zależy to od rodzaju schorzenia.
Lek należy przyjmować raz na dobę na pusty żołądek. Oznacza to, że przyjmuje się go co najmniej na godzinę przed planowanym posiłkiem lub dwie godziny po jego spożyciu. Tabletkę połyka się w całości i popija niewielką ilością wody.
Preparat Azitrox 500 mg nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Lekarz może podjąć decyzję o jego stosowaniu, jednak korzyści z tym związane muszą wyraźnie przewyższać ewentualne ryzyko. Substancja czynna może przenikać do mleka matki, dlatego rekomenduje się zaprzestanie karmienia na czas terapii.
Nie przeprowadzono badań dotyczących płodności u ludzi po zastosowaniu leku Azitrox 500. Dotychczasowe badania były przeprowadzane na gryzoniach i wówczas odnotowano zmniejszenie współczynnika zachodzenia w ciążę. Badań tych nie wolno odnosić bezpośrednio do ludzi.
Stosowanie leku Azitrox 500 nie powinno powodować działań niepożądanych, które mogą skutkować ograniczeniem zdolności pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jeżeli w trakcie terapii takie wystąpią, to należy zaniechać wykonywania tych czynności aż do momentu, w którym pacjent poczuje się lepiej.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację