Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację

Co to jest lek Tramal Retard?

Lek Tramal Retard jest lekiem przeciwbólowym. Tabletki o przedłużonym uwalnianiu wskazane są w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym i dużym. Lek ten jest najczęściej stosowany w przypadku niewystarczającego działania przeciwbólowego leków nieopioidowych. Substancję czynną jest Tramadol. Związek ten należy do grupy opioidów i wywiera bezpośredni wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Działanie przeciwbólowe jest skutkiem oddziaływania leku na swoiste receptory komórek nerwowych, które znajdują się w mózgu oraz rdzeniu kręgowym.

Lek Tramal Retard występuje w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Lek ten dostępny jest w trzech różnych dawkach:

 • Tramal Retard 100 mg,

 • Tramal Retard 150 mg,

 • Tramal Retard 200 mg.

Tabletki pakowane są w blistrach po 10 sztuk. Opakowanie zbiorcze stanowi kartonowe pudełko zawierające 10, 30 lub 50 tabletek. Lek wydawany jest wyłącznie na receptę.

Kiedy nie należy stosować leku Tramal Retard?

Przed zastosowaniem leku Tramal Retard należy upewnić się, że nie występują przeciwskazania do jego zastosowania. Przeciwskazanie stanowić będą:

 • reakcje alergiczne na substancję czynną (Tramadol) lub którąkolwiek substancję pomocniczą, którą zawierają tabletki o przedłużonym uwalnianiu Tramal,

 • ostre zatrucie lekami psychotropowymi, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi lub alkoholem,

 • terapia uzależnień od opioidów,

 • występowanie padaczki nie poddającej się leczeniu,

 • jednoczesne stosowanie leków z grupy inhibitorów MAO oraz w czasie 14 dni od ich odstawienia.

 • pacjenci dializowani, posiadający kliniczne objawy niewydolności wątroby oraz w stanach ciężkiej niewydolności nerek.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach, pacjenci nie powinni stosować leku Tramal Retard.

Jak stosować lek Tramal Retard?

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Leków Tramal Retard nie powinno się stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. U osób powyżej 75 roku życia wydalanie substancji czynnej może być opóźnione. Lekarz w takiej sytuacji może zalecić wydłużenie okresu pomiędzy przyjmowanymi dawkami leku. Nie należy stosować tramadolu dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne, aby nie dopuścić do nadużywania leków.

Tabletki należy spożywać doustnie. Tabletkę należy przyjmować zawsze w całości, nie można jej dzielić. Lek tramal Retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu można stosować niezależnie od posiłków. Tabletki należy popijać wystarczającą ilością płynu, najlepiej wody.

Dawkowanie

Lekarz podejmuje decyzję, w jakiej dawce leczenie powinno być przeprowadzane, po uwzględnieniu indywidualnych potrzeb pacjenta. Podana dawka powinna być najmniejszą, która skutecznie jest w stanie uśmierzyć ból. Nie powinno przekraczać się całkowitej dawki dobowej. Maksymalna dawka jaką można zastosować to 400mg tramadolu, z wyłączeniem sytuacji, kiedy lekarz zaleci inaczej oraz poza wyjątkowymi sytuacjami klinicznymi. U dzieci powyżej 12 roku życia i dorosłych zwykle stosuje się dawkowanie:

 • jedna tabletka leku Tramal Retard 100 stosowana dwa razy na dobę (najlepiej rano i wieczorem),

 • jedna tabletka leku Tramal Retard 150 stosowana dwa razy na dobę (najlepiej rano i wieczorem),

 • jedna tabletka leku Tramal Retard 200 stosowana dwa razy na dobę (najlepiej rano i wieczorem).

Co to jest lek Tramal Retard?

Lek Tramal Retard jest lekiem przeciwbólowym. Tabletki o przedłużonym uwalnianiu wskazane są w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym i dużym. Lek ten jest najczęściej stosowany w przypadku niewystarczającego działania przeciwbólowego leków nieopioidowych. Substancję czynną jest Tramadol. Związek ten należy do grupy opioidów i wywiera bezpośredni wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Działanie przeciwbólowe jest skutkiem oddziaływania leku na swoiste receptory komórek nerwowych, które znajdują się w mózgu oraz rdzeniu kręgowym.

Lek Tramal Retard występuje w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Lek ten dostępny jest w trzech różnych dawkach:

 • Tramal Retard 100 mg,

 • Tramal Retard 150 mg,

 • Tramal Retard 200 mg.

Tabletki pakowane są w blistrach po 10 sztuk. Opakowanie zbiorcze stanowi kartonowe pudełko zawierające 10, 30 lub 50 tabletek. Lek wydawany jest wyłącznie na receptę.

Kiedy nie należy stosować leku Tramal Retard?

Przed zastosowaniem leku Tramal Retard należy upewnić się, że nie występują przeciwskazania do jego zastosowania. Przeciwskazanie stanowić będą:

 • reakcje alergiczne na substancję czynną (Tramadol) lub którąkolwiek substancję pomocniczą, którą zawierają tabletki o przedłużonym uwalnianiu Tramal,

 • ostre zatrucie lekami psychotropowymi, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi lub alkoholem,

 • terapia uzależnień od opioidów,

 • występowanie padaczki nie poddającej się leczeniu,

 • jednoczesne stosowanie leków z grupy inhibitorów MAO oraz w czasie 14 dni od ich odstawienia.

 • pacjenci dializowani, posiadający kliniczne objawy niewydolności wątroby oraz w stanach ciężkiej niewydolności nerek.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach, pacjenci nie powinni stosować leku Tramal Retard.

Jak stosować lek Tramal Retard?

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Leków Tramal Retard nie powinno się stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. U osób powyżej 75 roku życia wydalanie substancji czynnej może być opóźnione. Lekarz w takiej sytuacji może zalecić wydłużenie okresu pomiędzy przyjmowanymi dawkami leku. Nie należy stosować tramadolu dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne, aby nie dopuścić do nadużywania leków.

Tabletki należy spożywać doustnie. Tabletkę należy przyjmować zawsze w całości, nie można jej dzielić. Lek tramal Retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu można stosować niezależnie od posiłków. Tabletki należy popijać wystarczającą ilością płynu, najlepiej wody.

Dawkowanie

Lekarz podejmuje decyzję, w jakiej dawce leczenie powinno być przeprowadzane, po uwzględnieniu indywidualnych potrzeb pacjenta. Podana dawka powinna być najmniejszą, która skutecznie jest w stanie uśmierzyć ból. Nie powinno przekraczać się całkowitej dawki dobowej. Maksymalna dawka jaką można zastosować to 400mg tramadolu, z wyłączeniem sytuacji, kiedy lekarz zaleci inaczej oraz poza wyjątkowymi sytuacjami klinicznymi. U dzieci powyżej 12 roku życia i dorosłych zwykle stosuje się dawkowanie:

 • jedna tabletka leku Tramal Retard 100 stosowana dwa razy na dobę (najlepiej rano i wieczorem),

 • jedna tabletka leku Tramal Retard 150 stosowana dwa razy na dobę (najlepiej rano i wieczorem),

 • jedna tabletka leku Tramal Retard 200 stosowana dwa razy na dobę (najlepiej rano i wieczorem).

Co w przypadku pominięcia zastosowania leku Tramal Retard?

W przypadku nie zastosowania dawki leku o odpowiedniej porze istnieje możliwość powrócenia dolegliwości bólowych. W takim przypadku nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy powrócić do zaleconego przez lekarza schematu przyjmowania leku i zastosować następną dawkę o odpowiedniej porze.

Działania niepożądane

Podczas stosowania leku Tramal Retard, tak jak w przypadku innych leków, mogą wystąpić działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy skonsultować dalsze stosowanie leku z lekarzem prowadzącym.

Często występujące skutki uboczne:

 • mdłości, zawroty głowy oraz bóle głowy,

 • wymioty,

 • senność,

 • zaparcia,

 • suchość błony śluzowej jamy ustnej,

 • zmęczenie,

 • nadmierne pocenie się,

 • zaburzenia czynności układu krążenia,

 • zaburzenia czynności serca,

 • kołatanie serca,

 • osłabienie mięśni szkieletowych,

 • objawy żołądkowo jelitowe

Rzadko występujące działania niepożądane to:

 • zwiększenie ciśnienia tętniczego,

 • odruchy wymiotne,

 • podrażnienie żołądka i jelit,

 • biegunka

 • odczyny skórne (np. wysypka, pokrzywka, świąd),

 • zmiany apetytu,

 • skurcz oskrzeli,

 • opisywano nasilenie astmy oskrzelowej w czasie terapii tramadolem,

 • uzależnienie,

 • uczucie ucisku w żołądku,

 • mimowolne kurcze mięśni,

 • nagłemu odstawieniu opioidów może towarzyszyć niekiedy zwiększenie objawów reakcji odstawiennych,

 • zwężenie źrenic lub nadmierne rozszerzenie źrenic, nieostre widzenie,

 • zaburzenia oddawania moczu, zmniejszenie objętości moczu i zatrzymanie moczu,

 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych,

 • reakcje alergiczne (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd skóry) i wstrząs (nagła niewydolność krążenia),

 • nieprawidłowe odczuwanie bodźców,

 • omamy, stany splątania, zaburzenia snu, koszmary senne,

 • niepokój, majaczenie, zaburzenia mowy,

 • napady padaczkowe, które występują głównie po zastosowaniu dużych dawek tramadolu lub podczas równoczesnego stosowania leków, które mogą powodować napady padaczkowe,

 • zahamowanie oddychania w przypadku przyjęcia dawek znacząco wyższych niż zalecane lub w przypadku równoczesnego stosowania preparatu o działaniu przeciwbólowym, uspokajającym, ułatwiającego zasypianie lub alkoholu,

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane to:

 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

 • zaburzenia koordynacji,

 • zbyt małe stężenie cukru we krwi,

 • zespół serotoninowy,

 • gorączka,

 • przyśpieszone tętno,

 • objawy związane z niewydolnością wątroby.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku Tramal Retard

Lek tramal Retard w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy stosować z zachowaniem najwyższej ostrożności w przypadkach uzależnienia od opioidów lub u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na opioidy.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów po urazie głowy, w zaburzeniach świadomości niejasnego pochodzenia, we wstrząsie, w przypadku zaburzeń ośrodka oddechowego oraz zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Tramadol posiada niski potencjał uzależniający, jednak podczas długotrwałego stosowania może wywołać uzależnienie psychiczne, fizyczne oraz może wystąpić zwiększona tolerancja na ten składnik. Do opisywanych objawów odstawiennych, które mogą wystąpić w takiej sytuacji zaliczyć możemy: wystąpienie drgawek pochodzenia mózgowego, ból głowy, różnego rodzaju zaburzenia psychiczne (zaburzenia nastroju, bezsenność, agresja).

Nie należy stosować tramadolu w przypadku terapii substytucyjnej u osób uzależnionych od opioidów. Tramadol nie znosi objawów odstawiennych morfiny, pomimo tego, że jest antagonistą receptorów opioidowych.

Interakcje

Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić interakcje. Należy zachować szczególną ostrożność stosując równocześnie leki:

 • Leki działające hamująco na CYP3A4 np. ketokonazol i erytromycyna. Leki te mogą hamować metabolizm tramadolu.

 • Pochodne kumaryny np. warfaryna i acenokumarol. Obecne są doniesienia mówiące o zwiększeniu wskaźnika INR z dużymi krwawieniami i wybroczynami występującymi u niektórych pacjentów.

 • Inne leki serotoninergiczne np. SSRI i inhibitory MAO. W tym przypadku mogą wystąpić objawy zespołu serotoninowego takie jak: pobudzenie, gorączka, dezorientacja, drgawki kloniczne, biegunka, pocenie.

 • Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i leki przeciwlękowe, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, leki przeciwpsychotyczne oraz pozostałe leki obniżające próg drgawkowy w połączeniu z tramadolem mogą powodować drgawki typu padaczkowego.

 • Leki o działaniu agonistyczno - antagonistycznym np. buprenorfina, pentazocyna mogą osłabić działanie leku tramal Retard.

 • Wcześniejsze podanie lub równoczesne stosowanie karbamazepiny może powodować osłabienie działania przeciwbólowego leku zawierającego tramadol.

 • W przypadku jednoczesnego stosowania innych leków hamujących działanie ośrodkowego układu nerwowego lub alkoholu z tramadolem, może wystąpić nasilenie działań niepożądanych.

 • Nie należy stosować leku równocześnie z inhibitorami MAO oraz w okresie 14 dni od ich odstawienia. Istnieje możliwość wystąpienia zaburzeń zagrażających życiu ze strony czynności ośrodkowego układu nerwowego, ośrodka krążenia oraz oddechowego.

Ciąża i karmienie piersią

Tramadol to lek, na którego działanie powinny zwrócić szczególne grupy pacjentów. Tramadolu nie należy stosować u kobiet w ciąży, ponieważ bezpieczeństwo jego stosowania nie zostało udowodnione. Podczas badań przeprowadzonych na zwierzętach stwierdzono wpływ dużych dawek na rozwój narządów, kostnienie i śmiertelność noworodków. Nie wykazano działania teratogennego. Tramadol ma zdolność przenikania przez barierę łożyska.

Tramadol podany w czasie przed- lub okołoporodowym nie wpływa na czynność skurczową macicy. Długie stosowanie leku w czasie ciąży może powodować wystąpienie zespołu odstawiennego u noworodka.

Nie należy stosować tramadolu podczas karmienia piersią. Substancja ma zdolność przenikania do mleka matki. W przypadku jednorazowego podania leku nie ma konieczności przestania karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów mechanicznych

Spożycie leku Tramal Retard może powodować zaburzenia zdolności odczuwania, senność, zaburzenia postrzegania oraz zawroty głowy. Z tego powodu nie powinno się prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje

Tramadol jest przekształcany w organizmie przez enzym znajdujący się w wątrobie. Ze względu na możliwość występowania u niektórych osób pewnych odmian tego enzymu mogą wystąpić różne skutki zażywania leku. Objawiać się to może niewystarczającym działaniem uśmierzającym ból lub wystąpieniem ciężkich objawów niepożądanych. W takiej sytuacji należy natychmiast przerwać stosowanie leku Tramal Retard i skontaktować się z lekarzem w celu konsultacji dalszej terapii.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację