Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Skudexa to dość znany lek przeciwbólowy z grupy opioidów. Zmniejsza on znacznie odczuwanie bólu przy pomocy oddziaływania na wybrane komórki nerwowe w mózgu, a także rdzeniu kręgowym. Substancje czynne leku Skudexa 75 mg 25 to tramadol oraz deksketoprofen. Głównym wskazaniem do zażywania właśnie tego leku jest krótkotrwałe leczenie bólu ostrego, do którego niezbędny jest tramadol oraz deksketoprofen.

 

Jaki skład ma Skudexa?

Jedna tabletka powlekana leku Skudexa 75 mg 25 zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu oraz 25 mg deksketoprofenu. Tabletki zawierają także kroskarmelozę sodową, a także stearylofumaran sodu.

Skudexa - działanie

Ten dostępny wyłącznie na receptę lek ma działanie przeciwbólowe. Używa się go wszędzie tam, gdzie ból wymaga zastosowania połączenia tramadolu z deksketoprofenem.

Tramadol to opioidowy lek przeciwbólowy, który działa głównie na ośrodkowy układ nerwowy. To nieselektywny antagonista receptorów opioidowych - mi, delta oraz kappa. Działa również na zasadzie mechanizmu hamowania neuronalnego wychwytu zwrotnego noradrenaliny oraz selektywne inhibitory wychwytu serotoniny, dzięki czemu działa przeciwbólowo. Nie powinno się go zatem łączyć z innymi lekami przeciwbólowymi bądź lekami psychotropowymi.

Deksketoprofen jest z kolei lekiem z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jego działanie związane jest przede wszystkim ze zmniejszeniem syntezy prostaglandyn oraz zahamowanie aktywności cyklooksygenezy. Leki z grupy NLPZ hamują przekształcanie kwasu archidonowego do cyklicznych endonadtlenków, z których powstają prostaglandyny.

Zahamowanie prostaglandyn może także wpływać na inne mediatory zapalenia - na przykład kininy. Warto jeszcze dodać, że równoczesne podawanie pacjentowi tramadolu oraz deksketoprofenu nie powoduje wcale zmiany parametrów farmakokinetycznych żadnej z tych substancji czynnych. Doustne podanie preparatu sprawia, że tramadol wchłania się praktycznie w całości i to bardzo szybko - najwyższe stężenie osiąga w czasie od 1,6 do 2 godzin.

Skudexa a przyjmowanie leków z grupy nlpz

Tak jak w przypadku wielu innych leków, tak również Skudexa nie powinna być przyjmowana w niektórych sytuacjach. Szczególnie ważnym przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

Tramadol - przeciwwskazania

Substanci tego typu nie powinny przyjmować osoby, które mają ciężką depresję oddechową czy ostre zatrucie alkoholowe. Przeciwwskazaniem jest również zatrucie lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi, a także lekami psychotropowymi. Tramadol nie powinien być również przyjmowany szybciej, niż po czternastu dniach od odstawienia inhibitorów MAO.

Deksketoprofen - kiedy nie stosować?

Substancja ta nie powinna być stosowana wówczas, gdy pojawiły się objawy reakcji alergicznej w zwiazku z wcześniejszym leczeniem nlpz. Mogła to być astma, skurcz oskrzeli, pokrzywka lub nieżyt nosa. Skudexa oraz inne leki z grupy nlpz czasami powodują wystąpienie polipów nosa. Leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może również powodować krwawienie z przewodu pokarmowego, zatem jeśli pacjent zareagował w przeszłości na kwas acetylosalicylowy właśnie w ten sposób, wówczas nie powinno się przyjmować deksketoprofenu.

Krwawienie z przewodu pokarmowego może być oznaką czynnej choroby wrzodowej żołądka oraz przewlekłej niestrawności. Zarówno skaza krwotoczna, jak i zaburzenia krzepnięcia krwi - w tym również krwawienia z przewodu pokarmowego są przeciwwskzaniem do przyjmowania tej substnacji. podobnie w przypadku pacjentó, któzy chorują na chorobę Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Również ciężka niewydolność wątroby, a także ciężka niewydolność nerek wskazują na to, że nalęzy unikać tego leku. Na tę substancję czynną powinny uważać również osoby, które są odwodnione z powodu przyjmowania niedostatecznej ilości płynów bądź z powodu wymiotów.

 

Skudexa 75 mg 25 - ostrzeżenia

Jeżeli pacjent cierpi na ból o naisleniu umiarkowanym do ciężkiego, który wymaga zastosowania połączenia tramadolu z innymi lekami nlpz, powieni zapoznać się z wszelkiemi działaniami niepożądanymi oraz ostrzeżeniami - i to jeszcze przed przyjęciem pierwszej dawki leku! O ewentualnych zagrożeniach czy slutkach przyjmowania tego leku z pewnością poinformujechorego lekarz.

Tramadol - ostrzeżenia do stosowania

Lek Skudexa powinien być przyjmowany ostrożnie u tych pacjentów, którzy są wrażliwi na opioidy. Jeżeli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia bądź zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe o niewyjaśnionej etiologii, również należy zachować ostrożność. Przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów tą substancją czynną, należy również sprawdzić, czy pacjent nie ma skłonności do uzależnień. Nadużywanie leków opioidowych może być powodem nie tylko rozwinięcia tolerancji na ten lek, ale również uzależnienia psychicznego oraz fizycznego. Pacjenci z taką skłonnością powinni przyjmować tramadol jedynie jako krótkotrwałe leczenie bólu ostrego; musi ono jednak przebiegać pod ścisłą kontrolą lekarza.

Warto również zwrócić uwagę na odstawienie tej substancji. W celu uniknięcia objawów odstawiennych konieczne będzie stopniowe zmniejszanie przyjmowanych dawek leku. Szczególną ostrożność należy zachować w momencie, gdy pacjent przyjmuje równocześnie leki uspokajające - na przykład benzodiazepiny lub inne, które działają podobnie. Istnieje wówczas ryzyko depresji oddechowej, co w niektórych przypadkach może doprowadzić do śpiączki oraz zgonu. Działania niepożądane mogą pojawić się również w przypadku pacjentów, którzy otrzymują tramadol łącznie z innymi lekami o działaniu serotoninergicznym. Może wówczas wystąpić zespół serotoninowy, który jest stanem zagrażającym życiu. Jego objawy to między innymi zmiana stanu psychicznego, niestabilność autonomiczna, zaburzenia nerwowo-mięśniowe, a także dolegliwości układu pokarmowego - na przykład krwawienie z przewodu pokarmowego. Przy wystąpieniu pierwszych objawów nadwrażliwości tego typu, należy zachować ostrożność oraz rozważyć zmniejszenie dawki. Konieczna będzie również niezwłoczna wizyta u lekarza prowadzącego danego pacjenta.

Przyjmowanie deksketoprofenu - zastrzeżenia

Rozpoczęcie leczenia lekiem Skudexa powinno być poprzedzone wywiadem na temat stanu zdrowia pacjenta. W szczególności warto zwrócić uwagę na problemy z żołądkiem, takie jak zapalenia błony śluzowej żołądka, zapalenia przełyku, wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy też krwawienia z przewodu pokarmowego. Pacjentów z takimi objawami należy kontrolować, gdyż krwawienie z przewodu pokarmowego w związku z wcześniejszym leczeniem nlpz może sprawić, że takie dolegliwości powrócą właśnie przy deksketoprofenie.

Skudexa a ciąża

Stosowanie leku Skudexa w czasie ciąży oraz okresie karmienia piersią nie jest wskazane. Leki z grupy NLPZ - czyli zawarty w tabletkach deksketoprofen, wpływa na zaburzenia płodności kobiet, zatem nie powinny go stosować kobiety planujące ciąże. Lek ten powinien również zostać odstawiony wówczas, gdy kobieta ma problem z zajściem w ciąże lub przechodzi badania diagnostyczne pod kątem niepłdoności.

 

Skudexa - efekty uboczne

Stosowanie leku Skudexa na ból w nasileniu umiarkowanym do ciężkiego może przynieść niestety różnego rodzaju działania niepożądane. Wynikają one nie tylko ze stosowania leku złożonego, ale często również z alergii na pojedynczy składnik tabletek.

Zaburzenia przebiegające przy stosowaniu leku złożonego

Jako często występujące działania niepożądane określa się zawroty głowy, nudności, a także wymioty. Stosowanie leków z grupy nlpz przy jednoczesnym stosowaniu leków opioidowych powoduje niezbyt często obrzęk gardła, zaburzenia krzepnięcia, ból głowy, obrzęki w okolicy oczu, ja również zaparcia, niestrawność czy też zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Jako charakterystyczne skutki uboczne, które nie występują często, wymienia się także nasiloną potliwość, pokrzywkę, krwiomocz, astenię, dreszcze, uczucie dyskomfortu, a także samopoczucie odbiegające od normalnego.

Tramadol - objawy niepożądane

Jako często występujące skutki przyjmowania tramadolu jako substancji czynnej w leku, wymienia się zawroty głowy oraz nudności. Często z kolei może pojawić się ból głowy, senność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty, nasilona potliwość, a także zmęczenie.

Na skutek przyjmowania tramadolu w celu wyeliminowania bólu w nasileniu umiarkowanym do ciężkiego niezbyt często może pojawić się tachykardia, zapaść, niedociśnienie ortostatyczne, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej (w tym również biegunka i odruchy wymiotne).

Rzadko występuje z kolei nadwrażliwość - w tym duszność, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, a także reakcje anafilaktyczne, zaburzenia apetytu, nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych, zaburzenia poznawcze, halucynacje, zmieniony nastrój, koszmary senne, zaburzenia koordynacji, padaczka, mimowolne skurcze mięśni, zaburzenia czucia, drżenie, zwężenie źrenic, nieostre widzenie, bradykardia, duszność, trudności w oddawaniu moczu, podwyższone ciśnienie krwi.

Mogą również wystąpić działania niepożądane charakterystyczne dla odstawienia leku - pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, hiperkineza; rzadko napady paniki, ciężkie lęki, omamy, parestezje czy stany chorobowe związane z zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego.

Istnieje jeszcze szereg objawów, których częstotliwość nie jest znana. To między innymi hipoglikemia, zespół serotoninowy, zaburzenia mowy, czkawka oraz rozszerzenie źrenic. W niektórych przypadkach odnotowane zostało również nasilenie objawów astmy. Mogą także wystąpić drgawki padaczkowe - zwłaszcza, gdy pacjent przyjmuje jednocześnie leki, które mogą obniżać próg drgawkowy bądź same wywołują drgawki mózgowe.

Skutki uboczne przyjmowania deksketoprofenu

Stosowanie substancji czynnej deksketoprofenu często wywołuje ból brzucha, biegunkę, a także niestrawność, nudności i wymioty. Niezbyt często przyjmowanie tego leku wpływa na niepokój, bezsenność, zawroty głowy, senność, kołatanie serca, suchość jamy ustnej, nagłe zaczerwienienie twarzy, zaparcia, wzdęcia, zaburzenia przewodu pokarmowego (na przykład jego podrażnienie), dreszcze, zmęczenie oraz złe samopoczucie.

Rzadko występują natomiast takie objawy, jak obrzęk gardłą, zmniejszony apetyt, zwolnienie często oddechó, perforacha oraz krwawienie z wrzodu trawiennego, zapalenie wątroby, ciężka niewydolność nerek, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, potrliwość, trązik, pokrzywka, ból pleców, wieloocz, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia gruczołu krokowego czy odwyższeone ciśnienie krwi.

Bardzo rzadko występuje natomiast neutropenia , małopłytkowość, realcje anafilakktyczne - w tym rónież wstrząs, a także nadwrażliwość, która obajawia się dusznością, skurczem oskrzeli, świszczącym oddechem, a także pbrzękiem naczynioruchowym. U pacjenta może pojawić się rónież nieostre widzenie, szumy uszne, tachykardia, niedociśnienie, zapelenie trzustki, niewydolność serca, nadwrażliwość na śiatło, zespół nerczycowy oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Przyjmowanie leków z grupy NLPZ wiąże się również z ryzykiem wystąpienia jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (zwłaszcza u tych pacjentó, którzy zmagają się z toczniem rumieniowatym układowym bąź też mieszaną chorobą tkanki łącznej. Występują również reakcje hematologincze - na przykład plamica, niedokrwitość czy też hipoplazja szpiku. Warto uważać również na odwodnienie pacjentów przyjmujących tego typu sybastancję czynną - na przykład na skutek przyjmowania niedostatecznej ilości płynów lub z powodu wymiotów.

Niezbyt często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: zawałserca lub udar na skutek zastosowanileków z grupy NLPZ. U takich pacjentów obserwowano również obrzęk naczynioruchowy, nadciśnienie ruchowe, jak również uszkodzenie wątroby. Warto jeszcze dodać, że substancje czynne tego typu niezbyt często powodują wystąpienie polipów nosa, a także uszkodzenie przyjmowania niedostatecznej ilości płynów. Mogą odpowidać także za mieszaną chorobą tkanki łącznej; z danych epidemiologicznych wynika, że mogą pojawić się zaburzenia przebiegające wewnątrz narządów - na przykłąd ciężka niewydolność wątroby, ktorą poprzedzają zazwyczaj nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych.

Interakcje z innymi lekami

Stosowanie leku Skudexa może wiązać się z wielomaskutkami ubocznymi w ramach interakcji z innymi lekami. Pacjent musi każdroazowo poinformować swojego lekarza o tym, jakie inne leki przyjmuje, Lakrz z kolei powinien przedstawić swojemu pacjentowi możliwe objawy nepożądane - nawet jeśli wystepują one niezbyt często.

Tramadol na inne leki

Substancji czynnej tramadol nie powinno przyjmować się z inhibitorami MAO. Wsytępuje bowiem ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego czy ikładu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Takie stany - mimo, że wsytępują niezbyt często, zagrażają życiu.

Tramadolu nie powinno również sotosować się z lekami opioidowymi, które wykazują działanie agonistyczno-antagonstyczne. Wpływają one bowiem na osłabiebnie działania przeciwbólowego tramadolu, gdyż blokują kompetecyjnie receptory. Nie powinno się również stosować tramadolu z pchodbymi kumaryny, gdyż wpływa to zwiększenie wskaźnika INR i moze prowadzić do krwawienia,

Szczególną ostrożność należy zachować również w czasie sotsowania równocześnie leków obniżających próg drgawkowy - na przykład bupropion czy mirtazapina. Skutki uboczne mogą wywołać również stosowane leki uspokoajające - na przykład benzodiazepiny. Tworzą one bowiem ryzyko wystąpienia uspokojenia polekowego, deprsji oddechowe,j, a także śpiączi i zgonu.

Tramadol nie powinien być dodatkowo łączoy z alkoholem czy też lekami, które działają haująco na ośrodkowy układ nerwowy, gdyż może to doprowadzić do naislenia depresji OUN. Należy uważać również w trakcie przyjmowania karbamazepiny oraz innych induktorów enzymów. Wpływają one bowiem na ryzyko zmniejszenia skuteczności i skrócenie czasu działania z powodu zmniejszenia stężęnia substancji czynnej tramadolu we krwi. Klinicznie istotnych interakcji nie powoduje natomiast podanie pacjentowi wcześniej cymetydyny, czyli inhibitora enzymatycznego.

Interakcje innych leków z deksketoprofenem

Przyjmowanie substancji czynnej deksketoprofenu z innymi lekami NLPZ oraz takimi, które zawierają kwas acetylosalicylowy jest dość ryzykowne. Połączenie takie może bowiem skutkować wystąpieniem działań niepożądanych - zwłaszcza tych, któe dotyczą układu pokarmowego. Możliwe jest na przykład owrzodzenie oraz krwawienia z przewodu pokarmowego. Leki przeciwzakrzepowe w połączeniu z deksketoprofenem mogą z kolei powodować nasilenie działania, zatem należ unikać takiego połaćzenia - jeżeli nie ma takiej możliwośći, wówczas pacjent powinien być mstale monitorowany. Ryzyko krwotoku pojawia się również w przypadku przyjmowania heparyny. Nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych może być niebezpieczne dla wielu pacjentów, zatem ich stan zdrowia powinien być monitorowany.

Deksketoprofen nie powinien być dodatkowo łączony z solami litu, gdyż mieszanka taka nasila jego toksyczność. Zaleca się zatem kontrolę steżęnia litu we krwi jeszcze przed rozpoczęciem terapii.

Szczególną ostrożność należy zachować przyjmując deksketoprofen z lekami moczopędbymi, inhibitorami ACE, antagonistami receptora angiotensyny II, gdyż powoduje on osłabienie działania tych substancji. Zwięszka się również ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek - zwłąszcza u tych pacjentów, którzy wykazują pbjay odwodnienia lub osób w podeszłym wieku. Osłabienie działania leków moczopędnych jest w wielu przypadkach niewskazane, atem należy przemyśleć konieczność wprowadzenia wpwłaśnie tej substancji czynnej do farmakoterapii.Zachowanie ostrożności konieczne jest również w przypadku przyjmowani lwekó moczopędnych, które oszczędzają potas. Z danych epidemiologicznych wynika, że deksketoprofen powoduje także nasielenie toksyczności metotreksatu. Przy stosowaniu jednoczęśnie obu tych substancji, konieczna będzie cotygodniowa kontrola wskaźników morfologii, zwłaszcza podczas pierwszych tygodni sotoswania.

Istnieje również ryzyko zwiększenia toksycznego działania w czasie przyjmowania zydowudyny. Substancje połączone mogą powodować ciężką niedokrwistość. Konieczne będzie zatem monitorowanie wskaźników badań laboratoryjnych - morfologii praz liczby retikulocytów przynajmniej w okresie od jednego do dwóch tygodni od rozpoczęcia leczenia lekami z grupy NLZP.

Ogólne uwagi

PRzyjmowanie leków z grupy nlpz łącznie z tramdolem może nieść ze sobą wiele powikłań. Mogą pojawić się na przykład działania niepożądane związane z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek; niezbyt często pacjenci muszą być hospitalizowani, gdyż ich stan związany jest z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Monitorowanie wskaźników badań laboratoryjnych będzie zatem w wielu przypadkach po prostu konieczne. Niezbyt często występują również krwawienia z przewodu pokarmowego, na któe ma wpływ przede wszystkim kwas acetylosalicylowy, któy zawarty jest w przyjmowanych lekach z grupy NLPZ. Ryzyko krwawienia, a także innych skutków ubocznych - jak na przykład zapalenie trzustki czy też niewydolność serca pojawia się także wtedy, gdy pacjent przyjmuje dodatkowo inne selektywne inhibitory wychwytu serotoniny. W przypadku zaburzeń czynności nerek bądź krwawienia z przewodu pokarmowego, należy natycmiast przerwać przyjmowanie leku i zgłosić się do szpitala. Ryzyko krwawienia w różnych stamach chorobowych sprawia, że należy uniknąć stosowania takiego połączenia substancji czynnych, jakie zawierają tabletki powlekane Skudexa - zwłaszcza, gdy u danego pacjenta występuje ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Zachowanie ostrożności oraz bycie pod nieustanną kontrolą lekarza prowadzącego jest zatem wskazane.

Skudexa - jak dawkować lek?

Tabletki powlekane Skudexa należy przyjmować doustnie. Zalecaną dawką dla pacjenta jest jedna tabletka. W razie takiej konieczności możliwe jest przyjmowanie dodatkowych dawek, jednak odstęp pomiędzy tabletkami powinien wynosić przynajmniej osiem godzin.

Ile wynosi całkowita dawka dobowa leku? Nie powinna ona przekraczać trzech tabletek, czyli kolejno 225 mg tramadolu oraz 75 mg deksketoprofenu na dobę. Warto jeszcze podkreślić, że omawiany preparat skazany jest wyłącznie do krótkotrwałęgo stosownia. Czas leczenia powinien być ściśle określiny - zazwyczaj do momentu, w którym wyst,epują silne objawy danej choroby. Leczenie nie powinno jednak być dłuższe niż pięć dni. W razie intensywnego bólu, który trwa dłużej, warto wporwadzić do leczenia jednoskładnikowy lek, który zwalczy ból i nie wywoła zbyt poważnych skutków ubocznych.

Przyjmowanie leku u szczególnych pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku powinni rozpocząć leczenie od jednej tabletki; jeśli występują objawy choroby, czyli silny ból, może zastosować dodatkowe dawki zachowując odstęp przynajmniej ośmiu godzin. Nie należy jednak przyjmować całkowitej dawki dobowej, czyli dwóch tabletek, które mają równowartość 150 mg tramadolu oraz 50 mg deksketoprofenu. Gdy pacjent reaguje dobrze na stosowany lek i nie wywołuje on żadnych skutków ubocznych, wówczas można zastosować dodatkowe dawki.

Pacjenci powyżej 75 roku życia, którzy zdecydowali się przyjmować lek Skudexa, powinni zachować ostrożność. Nie ma bowiem wystarczających danych co do tego, jak preparat może wpłynąć na ich stan zdrowia. Warto jeszcze podkreślić, że ewentualnie można zastosować dodatkowe dawki zachowując odstęp ośmiu godzin, jednak taka decyzja powinna należeć wyłącznie do lekarza, nie pacjenta.

Pacjenci z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby powinni rozpoczynać leczenie od mniejszych dawek, przy czym dawka dobowa może wynosić konkretnie dwie tabletki. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, powinni całkowicie zrezygnować z przyjmowania takich leków.

Pacjenci z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek rozpoczynają leczenie od mniejszej liczby dawek - na dobę mogą przyjmować one jedynie dwie tabletki. Chory z umiarkowanymi badź ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, nie powinni w ogóle przyjmować tego leku.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania tego leku w przypadku dzieci i młodzieży, zatem nie powinno się podawać preparatu tej grupie osób.

Sposób podania leku Skudexa

Tabletki Skudexa należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu - najlepiej wodą. Warto zaznaczyć, że przyjmowanie pokarmu przed przyjęciem tabletki, może znacznie opóźnić wchłanianie leku, zatem warto ją zastosować przynajmniej trzydzieści minut przed planowanym posiłkiem. Każda tabletka ma linię podziału, która ułatwia rozkruszenie i połknięcie; nie służy ona jednak do podziału równe dawki.

Stosowanie leku Skudexa

Lek ten może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów bądź obsługiwania maszyn - głównie z tego powodu, że jego przyjmowanie w niektórych przypadkach wywołuje zawroty głowy oraz senność. Tego typu objawy mogą się znacznie nasilić, jesli pacjent w czasie stosowania takich leków będzie dodatkowo spożywał alkohol czy inne substancje psychotropowymi.

Recepta na lek Skudexa

Tabletki powlekane Skudexa przeznaczone są wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Lek ten dostępny jest wyłącznie na receptę, a jego przyjmowanie bez konsultacji może być naprawdę niebezpieczne. O stosowaniu leku na umiarkowany bądź silny ból decyduje wyłącznie lekarz. Preparat może wywoływać poważne objawy; samodzielne modyfikowanie dawki jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia danego pacjenta.

Jak zdobyć receptę na tego typu lek? Koniczna będzie wizyta u lekarza. Niestety, w wielu przypadkach nawet wizyta u lekarza pierwszego kontatku wiąże się z wielotygodniowym oczekiwaniem. Doskonałym rozwiązaniem dla pacjentów, którzy potrzebują leku Skudexa w związku z silnym bólem, będzie skorzystanie z wizyty przez internet. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne i proste - skorzystało z niego już wielu pacjentów z całej Polski!

Wizyta internetowa

Konsultacje internetowe to nic innego, jak wizyta u lekarza za pośrednictwem internetu. Można ją zatem odbywać w dowolnym dla siebie miejscu. Korzystanie z konsultacji nie wymaga wcale długiego oczekiwania na tego typu wizytę - z powodzeniem można się na nią umówić praktycznie od ręki!

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację