Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Preparat Nedal to lek należący do grupy beta-blokerów. Stosowany jest w leczeniu przewlekłej niewydolności serca, objawowej stabilnej choroby wieńcowej oraz nadciśnienia tętniczego. Ma postać tabletek. Substancją czynną preparatu jest nebiwolol. Ze względu na swój skład i działanie, lek Nedal dostępny jest tylko na receptę.

Zapraszamy do zapoznania się z jego opisem medycznym, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania, mechanizmem działania, składem oraz potencjalnymi skutkami ubocznymi.

Nedal — co to za lek, jak działa, w jakim celu się go stosuje?

Zgodnie z klasyfikacją medyczną lek Nedal to wybiórczy beta-adrenolityk (beta-bloker). Swoje działanie opiera na substancji czynnej nebiwololu. Wykazuje ona działanie rozszerzające naczynia krwionośne. Lek wpływa na zmniejszenie częstotliwości rytmu serca, siły skurczu serca oraz na obniżenie ciśnienia tętniczego. Ma postać tabletek i dostępny jest tylko na receptę. O konieczności jego zastosowania decyduje lekarz prowadzący po przeprowadzeniu niezbędnych badań. Preparat przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych.

Działanie nebiwololu polega na blokowaniu wybranych receptorów. Są to receptory adrenergiczne typu beta i występują one na powierzchni komórek nerwowych, gruczołowych i mięśniowych w narządach i tkankach. Zablokowanie tych receptorów redukuje działanie w organizmie adrenaliny i noradrenaliny. W efekcie dochodzi do obniżenia częstotliwości rytmu serca oraz do rozszerzenia naczyń krwionośnych. Skutkiem tego jest m.in. szybkie obniżenie ciśnienia tętniczego we krwi.

Lek Nedal stosuje się przede wszystkim w:

 • leczeniu wysokiego ciśnienia krwi;
 • leczeniu objawowej stabilnej choroby wieńcowej;
 • leczeniu przewlekłej niewydolności serca u pacjentów w wieku 70 lat lub starszych.

Nedal — cena, refundacja

Cena leku Nedal zależy od stopnia refundacji oraz marży narzuconej przez daną aptekę. Preparat dostępny jest tylko w jednym wariancie opakowania w tabletkach zawierających 5 mg substancji czynnej. Pełna cena tego leku to:

 • Nedal 5 mg (28 tabletek) - 18,35 PLN.

Zgodnie z przepisami refundacyjnymi obowiązującymi od 1 stycznia 2024 roku lek Nedal podlega całościowej lub częściowej refundacji. Preparat za darmo otrzymują pacjenci powyżej 65. roku życia we wszystkich wskazaniach wymienionych w decyzji refundacyjnej. Częściowa refundacja obejmuje pozostałą grupę pacjentów we wszystkich wskazaniach z decyzji. Wówczas cena leku to:

 • Nedal 5 mg (28 tabletek) - 9,40 PLN.

Nedal — zamienniki lub podobne leki zawierające nebiwolol

Na rynku dostępne są inne preparaty zawierające nebiwolol w takiej samej postaci, które stosowane są w tych samych wskazaniach medycznych. Do tej grupy środków farmakologicznych należą m.in.: Daneb, Ebivol, Ivineb, Nebicard, Nebilenin, Nebilet, Nebinad, Nebispes, Nebivolek, Nebivolol Aurovitas, Nebivolol Genoptim, Nebivolol Krka i Nebivor. O możliwości zastosowania w terapii wybranego z nich decyduje lekarz prowadzący.

Nedal — pełny skład leku

Podstawowym składnikiem tabletek Nedal jest substancja czynna nebiwolol. Ponadto w każdej tabletce znajdują się takie substancje pomocnicze jak: krospowidon typ A, laktoza jednowodna, powidon K30, poloksamer 188, stearynian magnezu i celuloza mikrokrystaliczna.

Nedal — dawkowanie, stosowanie leku

Lek Nedal należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto się z nim skonsultować. Dawkowanie ustalane jest indywidualnie. Nie należy nagle przerywać leczenia oraz przyjmować większej niż zalecana dawki leki. Nie wpływa to korzystnie na efekty terapii i może powodować działania niepożądane. Lek należy przyjmować raz na dobę o podobnej porze.

Standardowe dawkowanie w przypadku leczenia podwyższonego ciśnienia tętniczego to jedna tabletka na dobę. W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz w podeszłym wieku rekomenduje się zastosowanie połowy tej dawki na dobę (pół tabletki). Efekty terapeutyczne terapii obserwuje się nawet po kilku tygodniach.

W przebiegu leczenia niewydolności serca typu przewlekłego na początku stosuje się dawkę leku Nedal w postaci 1/4 tabletki na dobę. Po 1-2 tygodniach można zwiększyć ją do 1/2 tabletki. Następnie stopniowo zwiększa się to do 1 tabletki oraz do 2 tabletek na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 2 tabletki (10 mg substancji czynnej). Jednocześnie pacjent powinien być pod kontrolą lekarza przez minimum dwie godziny po rozpoczęciu terapii oraz po każdorazowym zwiększeniu dawki. Przewlekła niewydolność serca wymaga długotrwałego przyjmowania leku.

Leczenie objawowej stabilnej choroby wieńcowej rozpoczyna się od dawki początkowej 1/4 tabletki. Następnie zwiększa się ją podobnie jak w przypadku leczenia przewlekłej niewydolności serca. Tu również maksymalna dawka wynosi 10 mg nebiwololu, czyli 2 tabletki.

Nedal — stosowanie leku w ciąży i okresie karmienia

Leku Nedal nie należy stosować w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Może to powodować poważne objawy ze strony dziecka. Jeżeli lekarz zaleci inaczej, to korzyści z tym związane muszą wyraźnie przewyższać ewentualne ryzyko. W przypadku kobiet w okresie laktacji w trakcie terapii należy zrezygnować z karmienia dziecka mlekiem matki.

Nedal — możliwe skutki uboczne stosowania leku Nedal

Podczas prowadzenia terapii z lekiem Nedal mogą wystąpić działania niepożądane. Nie dotyczą one każdego pacjenta. Ich rodzaj oraz skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu. Wśród dotychczas odnotowanych skutków ubocznych znajdują się m.in.:

 • zawroty głowy;
 • ból głowy;
 • duszność;
 • zaparcia;
 • obrzęk stóp lub rąk;
 • reakcje nadwrażliwości;
 • obrzęk naczynioruchowy;
 • biegunka;
 • uczucie mrowienia;
 • nietypowy świąd;
 • zmęczenie;
 • nudności;
 • odczucia depresyjne;
 • zaburzenia funkcji seksualnych;
 • zaburzenia widzenia;
 • ryzyko nasilenia niewydolności serca lub nasilenie niewydolności serca;
 • koszmary senne;
 • niestrawność;
 • wysypka skórna;
 • zaburzenia czucia;
 • skurcz oskrzeli u chorych na astmę lub chorobę obturacyjną dróg oddechowych;
 • objawy hipoglikemii;
 • zaburzenia snu;
 • zwiększenie częstotliwości rytmu serca;
 • omdlenie;
 • niedociśnienie tętnicze;
 • impotencja;
 • i inne.

Wszystkie objawy niepożądane wraz z częstotliwością ich występowania wymieniono na ulotce dołączonej do opakowania. Jeżeli wystąpią u pacjenta, to należy poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Nedal — przeciwwskazania, środki ostrożności przed zastosowaniem leku Nedal

Ze względu na skład i działanie leku Nedal, nie może on być przyjmowany przez każdego pacjenta. Podstawowym przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek inny składnik leku. Ponadto nie należy stosować preparatu Nedal w przypadku pacjentów, u których występują takie stany jak:

 • niedociśnienie tętnicze (niskie ciśnienie tętnicze krwi);
 • poważne trudności z oddychaniem lub świszczący oddech;
 • słabe krążenie krwi w kończynach;
 • bardzo wolna czynność serca;
 • nieleczony guz nadnerczy;
 • ciężka choroba wątroby (np. zaburzenia czynności wątroby);
 • kwasica metaboliczna;
 • ostra niewydolność serca;
 • zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego;
 • leczenie pacjenta dożylnie w celu wsparcia pracy serca.

W określonych przypadkach należy zachować szczególną ostrożność. Dotyczy to pacjentów, u których występują lub występowały takie stany zdrowotne jak:

 • bardzo wolne i nieprawidłowe bicie serca;
 • nieleczona niewydolności serca;
 • słabe krążenie w kończynach (np. choroba lub objaw Raynauda);
 • łagodny blok przedsionkowo-komorowy w sercu;
 • dusznica bolesna nocna lub dusznica bolesna typu Prinzmetala (silny ból w klatce piersiowej);
 • cukrzyca;
 • długotrwałe problemy z oddychaniem;
 • zmiany skórne (lek może powodować nasilenie objawów łuszczycy);
 • nadczynność tarczycy;
 • alergia.

Decyzję o możliwości zastosowania leku w leczeniu podejmuje lekarz prowadzący. Na uwadze ma bezpieczeństwo i zdrowie pacjenta.

Nedal — interakcje z innymi lekami

Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza o wszystkich stosowanych obecnie oraz w niedalekiej przeszłości lekach. Jest to związane z tym, że preparat Nedal może wchodzić z nimi w interakcje i wzajemnie zmieniać swoje działanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie środki farmakologiczne jak:

 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (np.: rylmenidyna, metylodopa, moksonidyna, guanfacyna, klonidyna);
 • antagoniści wapnia, czyli leki stosowane w przypadku nadciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca (np.: nitrendypina, nikardypina, nimodypina, lacydypina, nifedypina, felodypina, amlodypina);
 • werapamil i diltiazem (stosowane przy zaburzeniach dotyczących serca i nadciśnieniu);
 • preparaty stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np.: cybenzolina, dyzopiramid, propafenon, meksyletyna, lidokaina, flekainid, amiodaron, hydrochinidyna, chinidyna);
 • inne leki przeciwnadciśnieniowe;
 • azotany organiczne stosowane w leczeniu bólu w klatce piersiowej;
 • leki stosowane w leczeniu cukrzycy;
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji);
 • barbiturany (stosowane w leczeniu padaczki);
 • fenotiazyny (stosowane w leczeniu psychoz);
 • przeciwzapalne leki przeciwbólowe (m.in. NLPZ);
 • digoksyna lub inne preparaty nazywane glikozydami naparstnicy (stosowane w celu leczenia niewydolności serca);
 • środki znieczulające;
 • leki wpływające na metabolizm nebiwololu, tj. paroksetyna, fluoksetyna, tiorydazyna;
 • cymetydyna (stosowana w leczeniu nadkwaśności żołądka);
 • leki stosowane w leczeniu astmy, niedrożnego nosa, rozszerzenie źrenic lub pewnych zaburzeń dotyczących oczu;
 • baklofen (stosowany w celu zwiotczenia mięśni);
 • amifostyna (lek o działaniu protekcyjnym).

Wszystkie te substancje zostały wymienione na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

FAQ — pytania o lek Nedal

Jednym ze skutków przyjmowania leku Nedal jest zmniejszenie częstotliwości rytmu serca, czyli zmniejszenie odczuwanego pulsu. Właśnie dlatego lek ten stosuje się m.in. w przypadku przewlekłej niewydolności serca.
Nie. Lek Nedal nie powinien być brany przy niskim ciśnieniu, ponieważ sam obniża ciśnienie. Może prowadzić to do poważnych problemów zdrowotnych.
Lek Nedal można brać o dowolnej porze dnia, bez względu na spożywane posiłki. Powinno się go przyjmować codziennie o podobnej porze.
Leku Nedal nie należy przyjmować doraźnie. Preparat jest przeznaczony do stosowania długotrwałego w leczeniu niewydolności serca czy też nadciśnienia tętniczego. Doraźne przyjmowanie tabletek Nedal nie da efektu terapeutycznego i może prowadzić do poważnych skutków ubocznych.
Nie. Preparat Nedal powinien być odstawiany stopniowo w konsultacji z lekarzem i pod jego kontrolą. Powinien za to odpowiadać doświadczony lekarz.
Podczas terapii z lekiem Nedal warto ograniczyć spożywanie alkoholu. Może on powodować zwiększone ryzyko działań niepożądanych, ich nasilenie czy też zwiększać działanie leku obniżające ciśnienie tętnicze krwi.
Tak. Lek Nedal jest refundowany na poziomie 100% w przypadku pacjentów powyżej 65. roku życia we wszystkich wskazaniach wymienionych w decyzji refundacyjnej.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację