Recepta farmaceutyczna i recepta od farmaceuty – czym się różnią?
Dodano:

12 kwietnia, 2023
19:24
Zaktualizowano:

16 sierpnia, 2023
10:48

Dlaczego uprawnienia farmaceutów zwiększono?

Kluczowy dla zwiększenia uprawnień farmaceutów był wybuch pandemii COVID-19. Nagle dostęp do lekarzy został znacznie utrudniony i jeszcze trudniej było o diagnozę, czy też wystawienie recepty i zakup leków. Odpowiedzią na to wyzwanie była nowelizacja ustawy Prawo Farmaceutyczne z wiosny 2020 roku. Zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne wzrosły uprawnienia farmaceutów w zakresie wystawiania recept. Jednocześnie zastrzeżono, że po minięciu zagrożenia epidemicznego, uprawnienia specjalistów zostaną zachowane. Obecnie mogą oni wystawić receptę farmaceutyczną oraz od farmaceuty. Czym różnią się te dokumenty?

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację

Recepta farmaceutyczna

W przypadku recepty farmaceutycznej mamy do czynienia z dokumentem, który wystawiany jest w sytuacji, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie pacjenta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami specjalista posiadający prawo wykonywania zawodu farmaceuty może przepisać leki o dostępności Rp (z wyłączeniem leków psychotropowych i odurzających). Maksymalna ilość produktu leczniczego powinna wystarczyć na 180 dni jego stosowania. Ten typ recepty przeznaczony jest dla pacjentów, którzy nie są spokrewnieni z farmaceutą.

Kto i kiedy może wystawić receptę farmaceutyczną?

Ustawa w jasny sposób wskazuje na to, kto i w jakiej sytuacji może wystawić receptę farmaceutyczną. Przede wszystkim jest to możliwe tylko w trakcie pracy w aptece ogólnodostępnej. Wystawianie recept farmaceutycznych jest niedozwolone poza apteką. Receptę wystawia się w czasie wydania leku pacjentowi. Dokument może być wydany w postaci elektronicznej (jeżeli farmaceuta wgra swój certyfikat do systemu) lub postaci papierowej. W przypadku recepty papierowej można przepisać dawkę produktu leczniczego na 120 dni stosowania. Decyzję o konieczności wystawienia recepty podejmuje farmaceuta na podstawie własnych doświadczeń. Jego zadaniem jest przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo pacjenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, recepta nie powinna być wystawiana.

Jakie leki obejmuje recepta farmaceutyczna?

Farmaceuta może przepisać dowolny produkt leczniczy o kategorii dostępności Rp (z wyjątkiem środków psychotropowych i odurzających). Jednocześnie należy wykazać sytuację zagrożenia zdrowia pacjenta. Tego typu recepty są pełnopłatne. Obejmuje to m.in. środki antykoncepcyjne, jednak tylko w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Recepta farmaceutyczna nie może być wystawiona na wyroby medyczne takie jak leki psychotropowe i odurzające, a także na zakup leku robionego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku produktu leczniczego recepturowego.

Co zawiera tego typu dokument?

Recepta farmaceutyczna ważna jest przez 30 dni i zawiera podstawowe dane, które znajdują się również na dokumencie wystawianym przez lekarza w trakcie konsultacji medycznej. Ewidencję recept farmaceutycznych prowadzi bezpośrednio apteka, w której są one wystawiane. Na recepcie znajduje się przyczyna wystawienia dokumentu. Ponadto dokument zawiera takie dane jak:

 • dane pacjenta;
 • dane farmaceuty;
 • datę wystawienia recepty;
 • numer PESEL pacjenta;
 • produkty lecznicze i ich ilość (w tym międzynarodową lub własną nazwę produktu leczniczego);
 • postać, w jakiej produkt leczniczy występuje;
 • sposób dawkowania;
 • rozpoznanie choroby;
 • termin ważności dokumentu.
Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację

Recepta od farmaceuty

Drugim z dokumentów wystawianych przez farmaceutę jest recepta od farmaceuty. Może wystawić ją każdy farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu i nie musi wówczas znajdować się w aptece ogólnodostępnej. Tego typu recepta wystawiana jest bezpośrednio sobie lub rodzinie, przy czym zakres tej ostatniej wymieniono bezpośrednio w ustawie. Dokument wystawia się bezpośrednio w systemie gabinet.gov.pl, a nie w systemie aptecznym i za ewidencję odpowiada farmaceuta. Recepta od farmaceuty zwana jest fachowo jako pro auctore i pro familiae. Tego typu dokument nie może być wystawiany osobom niezwiązanym z farmaceutą. W pozostałych kwestiach nie różni się w zakresie wytycznych od recepty farmaceutycznej. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo Farmaceutyczne.

W serwisie e-recepta.net staramy się by publikowane przez nas informację, były rzetelne i pochodziły ze sprawdzonych źródeł. Należy jednak pamiętać, że niniejszy artykuł nie jest poradą lekarską i nie może zastąpić konsultacji ze specjalistą. Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację

Źródła:

 1. Ministerstwo Zdrowia. Pacjent.gov.pl. (2023). Farmaceuta. Dostępne pod adresem: https://pacjent.gov.pl/system-opieki-zdrowotnej/po-pierwsze-farmaceuta
 2. Ministerstwo Zdrowia. (2023). Recepta farmaceutyczna. Dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/recepta-farmaceutyczna
Udostępnij artykuł:
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy, bądź pierwszy!
Napisz komentarz
Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację