Grejpfrut a leki: jakie leki wchodzą w interakcje z tym owocem?

Grejpfruty to niezwykle smaczne, ale również bardzo zdrowe owoce cytrusowe, które zawierają wiele cennych witamin, składników mineralnych oraz przeciwutleniaczy. Dlatego owoce te stanowią element diety wielu osób. Okazuje się jednak, że niekiedy trzeba zrezygnować z niego i czasowo wyłączyć grejpfrut z jadłospisu. Dlaczego? Grejpfrut czy sok grejpfrutowy może wchodzić w niebezpieczne interakcje z lekami. Co więcej, niekiedy interakcje leków ze składnikami zawartymi w grejpfrucie są na tyle niebezpieczne, że mogą zagrażać nawet życiu. Pojawiają się zatem pytania, czy można jeść grejpfruty zażywając leki? Z jakimi lekami nie łączyć grejpfruta? Przy stosowaniu jakich leków nie można jeść grejpfruta? Które leki wchodzą w interakcje z grejpfrutem?
Grejpfrut a leki

Czy można jeść grejpfruty zażywając leki?

Grejpfruty – zarówno świeże owoce, jak i sok z grejpfrutów – wchodzą w niebezpieczne dla zdrowia i życia interakcje z lekami. Należy zatem wskazać, że terapia środkami farmakologicznymi przy jednoczesnym spożywaniu owoców może okazać się niebezpieczna dla ludzkiego organizmu. Z tego względu bezwzględnie należy unikać jedzenia grejpfrutów oraz picia soku przy stosowaniu farmakoterapii, gdyż zawarte w owocach cytrusowych związki chemiczne mogą zwiększać bądź zmniejszać wchłanianie substancji leczniczej, co wpływa bezpośrednio na proces leczenia.

Działanie grejpfruta na leki

Grejpfruty zawierają składniki, które mogą zaburzać działanie niektórych leków. Niepożądana reakcja wynika z tego, że zarówno składniki pokarmowe zawarte w grejpfrucie, jak i leki metabolizowane są przy współudziale tych samych enzymów cytochromu P-450. Dlatego też przy spożywaniu owoców, czy też piciu soku grejpfrutowego i stosowaniu farmaceutyków, należy zachować szczególną ostrożność. Okazuje się bowiem, że zawarte w grejpfrucie furanokumaryny, które wykazują działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne i przeciwnowotworowe, powodują zablokowanie działania enzymu, który odpowiedzialny jest za rozkład preparatów we krwi. Grejpfruty wpływają na metabolizm niektórych leków w wątrobie i jelicie cienkim, co powoduje wzrost stężenia przyjmowanych we krwi medykamentów, co z kolei może skutkować zatruciem. Należy wskazać, że stężenie leków, które regulują pracę serca czy obniżają poziom cholesterolu, może wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie. Przekłada się to bezpośrednio na obniżenie metabolizmu przyjmowanych medykamentów, co z kolei może przyczynić się do nasilenia niebezpiecznych dla zdrowia, a niekiedy nawet dla życia działań niepożądanych.

e-recepta online

Wypełnij wywiad, Odbierz receptę już w 15 min

Tylko 59,00 zł

Lista leków wchodzących w interakcje z grejpfrutem

Jakich leków nie można łączyć z grejpfrutem? Okazuje się, że lista leków wchodzących w interakcje z grejpfrutem jest dość długa. Bezwzględnie nie należy popijać leków na nadciśnienie czy nasercowych sokiem z tych cytrusów. Leki te bowiem zawierają między innymi nilsodopinę, nifedypinę, felodypinę, nimodypinę i werampil, które wchodzą w reakcje ze składnikami grejpfruta.

Grejpfrutów należy również unikać przy antybiotykoterapii. Okazuje się bowiem, że łączenie tego owocu cytrusowego z antybiotykami może wiązać się z wystąpieniem problemów z oddychaniem, niewydolnością nerek, a w skrajnych przypadkach nawet krwawieniem wewnętrznym i śmiercią.

Soku grejpfrutowego nie należy również łączyć z lekami przeciwzakrzepowymi, które są antagonistami witaminy K i zawierają  warfarynę lub acenocumarol. Ponadto z grejpfrutem nie można łączyć z lekami na kaszel, które zawierają dekstrometorfan, czyli organiczny związek chemiczny, który obecny jest również w medykamentach na choroby przewodu pokarmowego. Co więcej, grejpfrutów nie należy łączyć z lekami, które mają zastosowanie przy chorobach dróg moczowych oraz przeciwnowotworowych.

Należy również wskazać, że sokiem z grejpfruta nie należy popijać również tabletek antykoncepcyjnych, gdyż może przyczynić się to do nasilenia niepożądanych efektów stosowania antykoncepcji. W tym znaczeniu pojawić się mogą nasilone nudności lub wymioty. Należy wskazać, że na liście leków wchodzących w interakcje z grejpfrutem znajdują się również leki immunosupresyjne, które podawane są pacjentom po przeszczepach. Co więcej, grejpfruty mogą być łączone z lekami stosowanymi przy chorobach zakaźnych oraz medykamentach przeznaczonych dla pacjentów z chorobami nerwowymi oraz psychicznymi.

Grejpfruta nie należy łączyć również z opioidami i lekami przeciwbólowymi zawierającymi fentanyl i oksykodon. Choć grejpfrut wpływa na ich stężenie we krwi a w minimalnym stopniu, to może zmienić czas, przez jaki pozostają one we krwi. Z tego względu należy również zachować ostrożność przy stosowaniu leków na migrenę i leków na ból żołądka.

Należy zatem podkreślić, że grejpfrut wchodzi w interakcje z lekami. Dlatego też, aby uniknąć wystąpienia interakcji leków sokiem grejpfrutowym, nie należy pić soku oraz spożywać owocu przez co najmniej 4 godziny przed i 4 godziny po przyjęciu dawki leku. Co więcej, w przypadku, kiedy grejpfruty stanowią codzienny element diety i spożywane są regularnie, to wpływ składników owocu na metabolizm leków może utrzymywać się dłużej. Z tego względu w przypadku przyjmowania leków, które mogą wchodzić w interakcje ze składnikami grejpfruta, zaleca się, aby wyeliminować ten owoc i nie pić soków z grejpfruta w trakcie kuracji.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email

e-recepta online

Wypełnij wywiad,

Odbierz receptę
już w 15 min

Tylko 59,00 zł

Pozostałe artykuły: