Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Preparat Polpril na co dzień stosowany jest w leczeniu kardiologicznym. Dostępny jest w ograniczonej sprzedaży tylko za okazaniem recepty. Obecnie w Polsce lek dostępny jest w postaci tabletek oraz kapsułek twardych. Substancją czynną preparatu jest ramipryl. O konieczności zastosowania leku Polpril w terapii zawsze decyduje lekarz. Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką leku, jego składem, mechanizmem działania, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania leku, a także ewentualnymi działaniami niepożądanymi.
Preparat Polpril na co dzień stosowany jest w leczeniu kardiologicznym. Dostępny jest w ograniczonej sprzedaży tylko za okazaniem recepty. Obecnie w Polsce lek dostępny jest w postaci tabletek oraz kapsułek twardych. Substancją czynną preparatu jest ramipryl. O konieczności zastosowania leku Polpril w terapii zawsze decyduje lekarz. Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką leku, jego składem, mechanizmem działania, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania leku, a także ewentualnymi działaniami niepożądanymi.

Polpril - co to za lek?

Zgodnie z klasyfikacją medyczną lek Polpril należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Jego głównym zadaniem jest hamowanie powstawania i działania angiotensyny II. Substancją czynną leku jest ramipryl. Preparat dostępny jest w kapsułkach twardych oraz tabletkach o różnej zawartości substancji czynnej. Środek farmakologiczny Polpril dostępny jest tylko na receptę. W aptece można kupić takie warianty leku jak:

 • Polpril 2,5 mg (28 kapsułek twardych lub tabletek);
 • Polpril 5 mg (28 kapsułek twardych lub tabletek);
 • Polpril 10 mg (28 kapsułek twardych lub tabletek).

Ile kosztuje Polpril?

Ostateczna cena leku zależy od marży narzuconej przez aptekę. Standardowo jednak w różnych punktach ceny wyglądają podobnie i nie ma dużych odchyleń. Poniżej podajemy uśrednioną cenę różnych opakowań leku w ramach pełnej płatności:

 • Polpril 2,5 mg (28 kapsułek twardych) - około 13 PLN;
 • Polpril 5 mg (28 kapsułek twardych) - około 11 PLN;
 • Polpril 10 mg (28 kapsułek twardych) - około 21,30 PLN;
 • Polpril 2,5 mg (28 tabletek) - około 5,30 PLN;
 • Polpril 5 mg (28 tabletek) - około 10,50 PLN;
 • Polpril 10 mg (28 tabletek) - około 20 PLN.

Refundacja

W przypadku leku Polpril refundacja może być częściowa lub całościowa. Zależy to od wskazania lekarskiego. Poniżej przedstawiamy ceny po refundacji zgodne z przepisami obowiązującymi w Polsce od 1 lipca 2023 roku:

 • Polpril 5 mg (28 kapsułek twardych) - 0 PLN lub 6,65 PLN;
 • Polpril 10 mg (28 kapsułek twardych) - 0 PLN lub 12,53 PLN;
 • Polpril 2,5 mg (28 tabletek) - 0 PLN lub 3,38 PLN;
 • Polpril 5 mg (28 tabletek) - 0 PLN lub 6,11 PLN;
 • Polpril 10 mg (28 tabletek) - 0 PLN lub 11,95 PLN.

Polpril - pełny skład leku

Skład leku nieco różni się w zależności od tego, czy mamy do czynienia z kapsułkami twardymi, czy tabletkami. W obu przypadkach substancją czynną pozostaje ramipryl.

Kapsułki twarde zawierają takie substancje pomocnicze jak: skrobia żelowana kukurydziana, tlenek żelaza czarny E172, woda, żelatyna, tlenek żelaza żółty E172, dwutlenek tytanu E171, indygokarmin E132, szelak, wodorotlenek amonu i glikol propylenowy.

Tabletki zawierają takie substancje pomocnicze jak: laktoza jednowodna, wodorowęglan sodu, skrobia żelowana kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, tlenek żelaza czerwony E172, tlenek żelaza żółty E172 i stearylofumaran sodu.

Na co stosuje się Polpril? Wskazania do stosowania leku

Istnieje kilka podstawowych wskazań do stosowania leku Polpril w terapii. Kluczowe z nich to:

 • obniżenie ryzyka wystąpienia zawału serca;
 • obniżenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu;
 • nadciśnienie tętnicze;
 • leczenie po zawale powikłanym niewydolnością serca;
 • leczenie objawowej niewydolności serca;
 • leczenie objawowe chorób sercowo-naczyniowych o pochodzeniu miażdżycowym (np.: choroba naczyń obwodowych, choroba niedokrwienna serca);
 • leczenie chorób nerek (np. cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej).

Preparat należy wdrożyć w czasie krótszym niż 48 godzin od wystąpienia ostrego zawału serca.

Działanie leku Polpril

Lek wykazuje działanie wielopłaszczyznowe. Podstawowe skutki przyjęcia leku Polpril to:

 • zmniejszenie napięcia i rozszerzenie naczyń krwionośnych;
 • ograniczenie wytwarzania substancji podwyższających ciśnienie tętnicze;
 • ułatwienie sercu pracy i pompowania krwi po całym organizmie.

Gdy lek dostanie się do organizmu, to już w ciągu godziny zaczyna działać. Mechanizm działania Polprilu polega na ograniczeniu aktywności konwertazy angiotensyny. Enzym ten odpowiada za powstawanie angiotensyny II, która odpowiada za zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Ponadto lek wykazuje skuteczne działania minimalizujące ryzyko wystąpienia takich problemów zdrowotnych jak: zawał serca, udar mózgu czy też miażdżyca. Prawidłowo prowadzona terapia z lekiem Polpril przekłada się na zmniejszenie śmiertelności u osób borykających się z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Po jakim czasie zaczyna działać Polpril?

Substancja czynna ramipryl jest bardzo szybko wchłaniania bezpośrednio z przewodu pokarmowego pacjenta. Najwyższe stężenie leku obserwuje się w okresie 2-4 godziny po zażyciu preparatu. Wówczas obserwuje się skuteczne działanie preparatu. Pierwsze działanie w postaci obniżenia ciśnienia tętniczego obserwuje się już po ok. godzinie. Wydalanie ramiprylu odbywa się przez nerki po częściowym rozpadzie. W trakcie terapii trwa to średnio 13-17 godzin, a czas ten może wydłużyć się w przypadku osób cierpiących na zaburzenia czynności nerek.

Polpril - dawkowanie

Dawkowanie leku za każdym razem ustalane jest przez lekarza prowadzącego. Pacjent powinien stosować się do jego zaleceń. Dawka w dużej mierze zależy od rodzaju leczonego schorzenia. Rozpoczyna się od dawki początkowej, po czym zwiększa się ją do poziomu terapeutycznego. Poniżej przedstawiono rekomendowane dawki w zależności od choroby.

Przy nadciśnieniu tętniczym dawka ustalana jest na podstawie kontroli ciśnienia tętniczego oraz indywidualnych predyspozycji pacjenta. Nieco inne wskazania mogą dotyczyć pacjentów leczonych lekami moczopędnymi.

Leczenie nadciśnienia tętniczego:

 • dawka początkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę;
 • dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę.

Zmniejszanie bądź opóźnianie pogorszenia czynności nerek:

 • dawka początkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę;
 • później zazwyczaj stosuje się dawkę 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Zapobieganie wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu:

 • dawka początkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę;
 • później zwykle stosowana jest dawka 10 mg raz na dobę.

Leczenie po zawale serca:

 • dawka początkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę;
 • później stosuje się dawkę 10 mg na dobę w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca:

 • dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę;
 • później stosuje się dawkę 10 mg na dobę w dwóch dawkach podzielonych.

Jak długo można stosować Polpril?

Preparat Polpril za każdym razem należy stosować zgodnie ze wskazaniami lekarza. Środek przeznaczony jest do przyjmowania długotrwałego, jednak pacjent powinien pozostawać pod kontrolą lekarską i regularnie przeprowadzać badania. W trakcie leczenia może wystąpić konieczność modyfikacji dawki, ponieważ dotychczasowa straci skuteczność terapeutyczną.

Polpril - przeciwskazania i środki ostrożności

Lek nie powinien być przyjmowany przez osoby, które mają uczulenie na substancję czynną lub jakikolwiek inny składnik preparatu. Ponadto wśród przeciwwskazań do przyjmowania środka Polpril w postaci kapsułek twardych i tabletek, znajdują się:

 • ciężka reakcja alergiczna (w wywiadzie);
 • choroby nerek związane ze zmniejszonym dopływem krwi (np. zwężenie tętnicy nerkowej);
 • cukrzyca leczona lekiem z substancją aliskiren;
 • zaburzenia czynności nerek leczone lekiem z substancją aliskiren;
 • nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze lub niestabilne ciśnienie tętnicze;
 • dializa lub inny typ filtracji krwi;
 • ciąża powyżej trzeciego miesiąca;
 • stosowanie sakubitrylu z walsartanem.

Ponadto dodatkowe środki ostrożności warto zachować u pacjentów, u których występują:

 • choroby serca;
 • choroby wątroby;
 • choroby nerek;
 • wysokie stężenie potasu we krwi;
 • kolagenoza;
 • konieczność odczulania (np. na jad pszczół);
 • konieczność przyjęcia leków stosowanych przy znieczuleniu;
 • utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów (np. podczas biegunki, wymiotów lub powodowana przez leki moczopędne);
 • przyjmowanie leków na wysokie ciśnienie krwi: antagoniści receptora angiotensyny II, aliskiren;
 • przyjmowanie leków takich jak: wildagliptyna (na cukrzycę), leki stosowane w leczeniu raka lub w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepionego narządu (np.: ewerolimus, syrolimus, temsyrolimus), racekadotryl (na biegunkę).

Decyzję o konieczności zastosowania leku zawsze podejmuje lekarz prowadzący, który na względzie ma dobro i bezpieczeństwo pacjenta.

Polpril - możliwe działania niepożądane

Jak każdy inny lek, tak i Polpril może powodować niepokojące skutki uboczne. Ich występowanie zależy od indywidualnych predyspozycji pacjenta. Jednocześnie działania niepożądane nie występują u każdego. Wśród nich wymienia się m.in.:

 • reakcje anafilaktyczne (obrzęk ust, twarzy, gardła, utrudnione oddychanie, świąd, wysypka);
 • ciężkie zmiany skórne;
 • silny ból brzucha (objaw zapalenia trzustki);
 • gorączka, osłabienie, dreszcze, utrata apetytu, nudności, zażółcenie skóry, ból brzucha i inne objawy sugerujące problemy z wątrobą;
 • kaszel lub duszność (objawy chorób płuc);
 • zaburzenia rytmu serca (np. przyspieszenie lub spowolnienie);
 • zawał mięśnia sercowego;
 • udar mózgu;
 • bóle stawów;
 • zaburzenia czucia smaku;
 • zaburzenia równowagi;
 • zapalenie błony śluzowej żołądka;
 • obrzęk naczynioruchowy jelita cienkiego;
 • niedokrwienie mięśnia sercowego;
 • podwyższenie aktywności enzymów trzustkowych;
 • zaburzenia snu;
 • nasilenie uprzednio istniejącego białkomoczu;
 • upośledzenie zdolności psychomotorycznych;
 • podwyższone stężenie potasu;
 • aftowe zapalenie jamy ustnej;
 • zapalenie zatok przynosowych;
 • zaburzenia trawienia;
 • zawroty głowy;
 • przekrwienie błony śluzowej nosa;
 • przemijający napad niedokrwienny;
 • i inne.

Wszystkie potencjalne skutki uboczne wraz z częstotliwością ich występowania zostały opisane w ulotce dołączonej do leku przez producenta.

Polpril z innymi lekami

Lekarz powinien wiedzieć o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub w niedalekiej przeszłości lekach. Jest to związane z tym, że Polpril może wchodzić w interakcje z innymi środkami farmakologicznymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego;
 • leki zwiększające stężenie potasu;
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne;
 • steroidowe leki przeciwzapalne;
 • leki przeciwbólowe;
 • leki moczopędne (diuretyki), w tym leki moczopędne oszczędzające potas;
 • suplementy potasu;
 • racekadotryl;
 • wildagliptyna;
 • leki z grupy inhibitorów mTOR (np.: ewerolimus, syrolimus);
 • prokainamid;
 • allopurynol;
 • temsyrolimus.

Szczegółowy wykaz tych leków znajduje się na ulotce dołączonej do leku.

Polpril - zamienniki

Na rynku dostępne są zamienniki dla leku Polpril. Ich stosowanie powinno być zawsze skonsultowane z lekarzem prowadzącym. Wśród zamienników znajdują się: Ampril, Ivipril, Axtil, Apo-Rami, Ramicor, Piramil, Ramistad, Ramiprilum 123ratio, Ramipril Accord, Ramipril Billev, Ramipril Aurobindo, Ramipril Actavis, Ramve, Tritace i Vivace. Lekarz decyduje o wybraniu konkretnego leku.

Przechowywanie leku Polpril

Preparat powinien być przechowywany w temperaturze poniżej 25°C oraz w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

FAQ

Polpril bez recepty. Czy lek można kupić bez recepty?

Nie. Lek ten dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej.

Czy Polpril obniża ciśnienie?

Tak. Jednym ze wskazań do stosowania leku Polpril jest leczenie nadciśnienia tętniczego.

Polpril a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu w okresie leczenia lekiem Polpril. Może to powodować zwiększone ryzyko występowania skutków ubocznych i inne problemy zdrowotne.

Polpril - rano czy wieczorem?

Lek Polpril może być przyjmowany rano lub wieczorem niezależnie od posiłków. Tabletkę należy popić płynem. Należy pilnować tego, aby codziennie lek przyjmowany był o tej samej porze.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację