Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Tritace to preparat stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Ze względu na swój skład i sposób działania, lek dostępny jest w Polsce tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji lekarskiej. Przygotowany jest do stosowania doustnego oraz długoterminowego. Przed rozpoczęciem terapii z Tritace zapoznaj się dokładnie z ulotką dołączoną do opakowania przez producenta. Z tego tekstu dowiesz się, jaką charakterystykę ma lek, co jest w jego składzie, jakie są przeciwwskazania do jego stosowania oraz jakie ewentualne skutki uboczne może powodować.

 

Charakterystyka leku Tritace

Preparat Tritace posiada w sobie ramipryl i hydrochlorotiazyd i jest skojarzeniem obu leków. Rampiryl to środek klasyfikowany jako inhibitor ACE (należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny). Jego działanie opiera się na:

 • redukcji wytwarzania substancji, które odpowiadają za podwyższanie ciśnienia krwi;

 • ułatwianiu sercu pompowania krwi po całym organizmie;

 • zmniejszaniu napięcia i rozszerzaniu naczyń krwionośnych.

Hydrochlorotiazyd to z kolei preparat zaklasyfikowany do tiazydowych leków moczopędnych. Podstawą jego działania jest zwiększanie ilości wydalanej z organizmu wody. Poprzez większą ilość wydalanego moczu, redukuje ciśnienie tętnicze.

Pełen skład leku Tritace

Substancje czynne zawarte w preparacie to ramipryl i hydrochlorotiazyd. Ponadto składnikami pomocniczymi leku są: modyfikowana skrobia kukurydziana, hypromeloza, stearylofumaran sodu i celuloza mikrokrystaliczna.

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. W aptece dostępne są opakowania zawierające różne stężenie substancji czynnych. Szczegółowe zalecenia w zakresie dawkowania ustalane są indywidualnie przez lekarza prowadzącego. Stosowanie się do wytycznych lekarza pomaga w zwiększeniu bezpieczeństwa przyjmowania leku, a także w zminimalizowaniu ryzyka ewentualnych skutków ubocznych.

Wskazania do stosowania leku Tritace

Podstawowe wskazanie do stosowania Tritace to leczenie nadciśnienia tętniczego. Preparat stosuje się wtedy, gdy podstawowe leki jednoskładnikowe nie przynoszą zamierzonych rezultatów i kontrola ciśnienia tętniczego nie jest na satysfakcjonującym poziomie. Wówczas nadciśnienie tętnicze wymaga leczenia z wykorzystaniem dwóch wzajemnie uzupełniających się substancji czynnych.

Preparat stosuje się również w profilaktyce różnego rodzaju chorób układu sercowo-naczyniowego. Rekomendowany jest m.in. u pacjentów z cukrzycą z minimum jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Ponadto Tritacewykorzystuje się w profilaktyce schorzeń o etiologii miażdżycowej (np. niedokrwienie mięśnia sercowego, choroba niedokrwienna serca, udar, choroba naczyń obwodowych).

Kolejnym wskazaniem do stosowania leku Tritace jest leczenie objawowej niewydolności serca. Objawami klinicznymi niewydolności serca są m.in.: duszność przy wysiłku, łatwe męczenie, osłabienie organizmu, obrzęku, kaszel i inne.

Ostatnim ze wskazań do prowadzenia terapii z Tritace jest prewencja u pacjentów po ostrym zawale mięśnia sercowego. Lek wprowadza się najczęściej od trzeciej doby po przebytym zawale i o jego stosowaniu każdorazowo decyduje lekarz. Zażywanie leku wpływa na zmniejszenie ryzyka zawału mięśnia sercowego.

Dawkowanie preparatu

Lek Tritace przeznaczony jest do stosowania doustnego. Rekomenduje się przyjmowanie preparatu codziennie o tej samej porze. Lek można zażywać niezależnie od posiłków i powinien być przyjmowany z płynami. Szczegółowe informacje dotyczące dawki leku Tritace oraz jej modyfikacji podejmuje lekarz prowadzący. Odbywa się to na podstawie analizy reakcji organizmu pacjenta oraz postępów w leczeniu.

Wpływ na dawkowanie leku ma m.in. schorzenie, na które wcześniej leczył się pacjent oraz jego wiek. W przypadku osób dorosłych przyjmujących leki moczopędne, dawka początkowa wynosi 1,25 mg na dobę. Następnie sprawdza się stężenie potasu w organizmie oraz kontroluje czynności nerek. Jeżeli organizm pozytywnie reaguje na preparat, to dawkę należy stopniowo zwiększać, jednak decyduje o tym lekarz, a nie pacjent.

U osób dorosłych z nadciśnieniem tętniczym dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Lek może być wykorzystywany w skojarzeniu z innymi preparatami hipotensyjnymi oraz w monoterapii. W przypadku innych schorzeń zaleca się podawanie początkowej dawki do 2,5 mg.

Szczegółowe decyzje dotyczące harmonogramu przyjmowania leku, czy też o zwiększeniu dawki podejmuje lekarz w konsultacji z pacjentem oraz na podstawie badań medycznych. Przed rozpoczęciem terapii warto zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania przez producenta. Pacjent we własnym zakresie nie powinien modyfikować przyjmowania dawek. Na początku stosowania leku Tritace kontroluje się reakcję organizmu na podane substancje czynne. Lek należy przyjmować doustnie i popijać niewielką ilością płynu.

Tabletki leku Tritace - kiedy ich nie stosować?

Istnieją określone przeciwwskazania do zastosowania leku Tritace w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Przede wszystkim preparat nie powinien być przyjmowany w sytuacjach gdy:

 • pacjent ma uczulenie na hydrochlorotiazyd, ramipryl lub jakikolwiek inny składnik leku;

 • w przeszłości pacjent wykazywał reakcję alergiczną na leki podobne do Tritace, w tym przede wszystkim: pochodne sulfonamidowe lub inhibitory ACE;

 • gdy u leczonej osoby występował kiedyś obrzęk naczynioruchowy jako ciężka reakcja alergiczna (jego objawy to m.in.: pokrzywka, świąd, obrzęk języka i gardła, trudności w oddychaniu i połykaniu, czerwone plamy na dłoniach);

 • zdiagnozowano ciężkie zaburzenia czynności nerek lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

 • pacjent ma nieprawidłowe stężenie potasu, sodu i wapnia;

 • pacjentka jest w okresie karmienia piersią lub w ostatnich 6. miesiącach trwania ciąży;

 • pacjent prowadzi leczenie chorób nerek związane z ograniczonym dopływem krwi do tych narządów (np. zwężenie tętnicy nerkowej);

 • leczona jest objawowa niewydolność serca (za pomocą sakubitrylu w skojarzeniu z walsartanem, dotyczy to przyjmowanego obecnie lub w przeszłości preparatu);

 • pacjenta poddaje się filtracji krwi lub dializoterapii;

 • występuje cukrzyca lub inne schorzenia, w których przyjmowane są preparatu z aliskirem, które obniżają ciśnienie krwi.

Jeżeli jakiekolwiek z powyższych czynników występują u Ciebie, to niezwłocznie poinformuj o tym lekarza prowadzącego. W takich sytuacjach niezbędne jest zastosowanie alternatywnej formy leczenia nadciśnienia tętniczego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność?

W wybranej grupie pacjentów podczas przyjmowania leku Tritace należy zachować szczególną ostrożność. Rekomendowane jest to m.in. w sytuacji, gdy:

 • u pacjenta występują choroby serca;

 • osoba leczona boryka się z innymi schorzeniami wątroby i nerek (m.in. zaburzenia czynności nerek);

 • pacjent w trakcie terapii ma być poddany również leczeniu minimalizującemu reakcje alergiczne na jad os lub jad pszczół;

 • u pacjentów zmagających się z nadmierną aktywnością układu renina- angiotensyna-aldosteron;

 • pacjent przyjmuje leki zwiększające ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego;

 • leczone osoby borykają się z zastoinową niewydolnością serca lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym.

Szczegółowe informacje dotyczące grup osób podwyższonego ryzyka oraz wskazania do stosowania leku Tritaceznajdują się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Jeżeli w Twoim przypadku występują jakieś niepokojące objawy, to niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem prowadzącym.

Niepożądane działanie leku Tritace

Przyjmowanie preparatu Tritace może powodować występowanie określonych skutków ubocznych. Wśród nich wymieniane są m.in.:

 • zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego;

 • bóle głowy;

 • zapalenie błony śluzowej żołądka;

 • biegunka;

 • wymioty;

 • nudności;

 • zapalenie zatok przynosowych;

 • zaburzenia równowagi;

 • zaburzenia snu;

 • bóle stawów;

 • kołatanie serca;

 • zaburzenia czucia smaku;

 • utrata bądź zmniejszenie apetytu;

 • zaostrzenie objawów astmy;

 • nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze;

 • zmniejszenie stężenia potasu;

 • osłabienie.

Jeżeli w trakcie przyjmowania Tritace zaobserwujesz u siebie niepokojące objawy, to skontaktuj się z lekarzem. Większość z nich przejdzie samoistnie, jednak wybrane skutki uboczne mogą być niebezpieczne dla Twojego zdrowia. W niektórych przypadkach niezbędne będzie zaprzestanie stosowania leku Tritace i wypróbowanie alternatywnej metody leczenia chorób podwyższonego ciśnienia tętniczego i innych.

Podczas terapii pacjent powinien być poddawany regularnej kontroli ciśnienia tętniczego, a także przeprowadzać inne badania medyczne.

Tritace i interakcje z innymi lekami

Preparat Tritace może wchodzić w interakcje z innymi lekami. Pacjent powinien poinformować lekarza o stosowanych równolegle środkach farmaceutycznych. Wybrane leki mogą zwiększać lub osłabiać działanie substancji czynnych zawartych w Tritace. Szczególni poinformuj lekarza, jeżeli zażywasz preparaty takie jak:

 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, aspiryna);

 • leki moczopędne;

 • leki zwiększające stężenie potasu;

 • preparaty stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego;

 • steroidowe leki przeciwzapalne;

 • doustne leki przeciwcukrzycowe;

 • i inne.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na ulotce.

Przyjmowanie leku w okresie ciąży i karmienia piersią

Kobiety w ciąży lub przypuszczające stan ciąży powinny przed rozpoczęciem leczenia skontaktować się z lekarzem. Lek nie powinien być przyjmowany w okresie ciąży, ponieważ może negatywnie wpływać na prawidłowy rozwój płodu.

Preparat nie powinien być przyjmowany również w okresie karmienia piersią. Substancja czynna może przechodzić do mleka matki. Jeżeli lek musi być stosowany, to należy zrezygnować z karmienia piersią i nadmiar pokarmu utylizować.

Zdolność prowadzenia pojazdów

Przyjmowanie leku Tritace może negatywnie wpływać na zdolność pacjentów do prowadzenia pojazdów. Dzieje się tak w sytuacji, gdy występują zawroty głowy. Podwyższone ryzyko takich skutków ubocznych występuje na początku terapii. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek niepokojące symptomy, to należy zaniechać prowadzenia samochodu oraz obsługi maszyn.

Recepta online na Tritace

Preparat medyczny Tritace można przyjmować w leczeniu długotrwałym. Podstawowe przepisanie leku odbywa się w gabinecie lekarskim na podstawie badań medycznych. Kontynuację dostępu do preparatu możesz zapewnić sobie poprzez zdalną konsultację medyczną i usługę recepty online. Dostępna jest na naszym portalu https://e-recepta.net/. Wybierz opcję recepta online, wypełnij formularz medyczny i opłać konsultację.

Następnie nasz specjalista zapozna się z Twoim przypadkiem i jeżeli zajdzie taka konieczność, to wystawi e-receptę na zakup leku. W przypadku kontynuacji leczenia, wystawienie e-recepty powinno być formalnością. To wygodny dokument, którego nigdy nie zgubisz. Ponadto e-recepta może być zrealizowana w dowolnie wybranej aptece. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i zaoszczędzenia czasu oraz nerwów.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację