Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Lek Mupirox to antybiotyk w postaci maści, który stosowany miejscowo na skórę bezpośrednio w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Preparat dostępny jest tylko na receptę po konsultacji medycznej.

Podstawowe wskazania do stosowania to leczenie zakażeń wywoływanych przez Staphylococcus aureus, pozostałe gronkowce oraz paciorkowce, oraz wtórnych zakażeń skóry. Maść Mupirox może być stosowana u osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

Dostępność:

na receptę

Wskazania:

liszajca; zapalenia mieszków włosowych oraz czyraków wywoływanych przez Staphylococcus aureus, pozostałe gronkowce oraz paciorkowce; wtórne zakażenie skóry

Postać:

maść

Dawka:

20 mg/g

Substancja czynna:

mupirocyna

Mupirox — cena, refundacja

Cena leku Mupirox zależy od marży narzuconej przez daną aptekę oraz wybranego wariantu opakowania. Preparat dostępny jest w opakowaniach po 8 g i 15 g przy dawce 20 mg/g. Zgodnie z obowiązującymi przepisami lek Mupirox nie podlega refundacji na żadnym poziomie niezależnie od wieku pacjenta oraz wskazania medycznego.

Uśrednione ceny maści Mupirox to:

  • Mupirox (20 mg/g, 8 g, maść) - 20,70 PLN;
  • Mupirox (20 mg/g, 15 g, maść) - 29,70 PLN.

Mupirox — co to za lek, jak działa, w jakim celu się go stosuje?

Za działanie leku Mupirox odpowiada antybiotyk mupirocyna. To naturalny antybiotyk. Przeznaczony jest do stosowania miejscowego bezpośrednio na skórę zmienioną chorobowo. Działanie preparatu polega na jednoczesnym hamowaniu syntezy białek bakteryjnych oraz uniemożliwianiu namnażania się szkodliwych drobnoustrojów. W trakcie terapii mupirocyna działa przede wszystkim miejscowo i tylko w niewielkich ilościach przedostaje się do krążenia. To sprawia, że jest bezpieczna w stosowaniu.

Podstawowe wskazania do stosowania maści Mupirox to leczenie zakażeń wywoływanych przez Staphylococcus aureus, pozostałe gronkowce oraz paciorkowce, takich jak:

  • liszajec;
  • zapalenie mieszków włosowych;
  • czyraki.

Ponadto lek przepisuje się w leczeniu wtórnych zakażeń skóry. Przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Dostępny jest tylko na receptę, dlatego o zasadności włączenia preparatu Mupirox do terapii decyduje lekarz prowadzący. Bierze on pod uwagę bezpieczeństwo podawania maści oraz jej skuteczność w odniesieniu do drobnoustrojów, które wywołały zakażenie.

Mupirox — pełny skład leku

Podstawowym składnikiem i substancją czynną preparatu jest mupirocyna w stężeniu 20 mg/g. Pozostałe składniki maści Mupirox to: makrogol 3350 i makrool 400.

Mupirox — jak stosować?

Za każdym razem maść Mupirox należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto ponownie się z nim skonsultować. Preparat przeznaczony jest do stosowania miejscowo na skórę na miejsce chorobowo zmienione.

Aplikuje się niewielką ilość maści przez okres 10 dni. Standardowo czynność tą wykonuje się trzy razy na dobę. Na leczone miejsce można zastosować opatrunek uszczelniający. Jeżeli w ciągu pierwszych 3-5 dni stan pacjenta się nie poprawia, to należy skonsultować się z lekarzem. Wskazana może być zmiana środka stosowanego w terapii.

Nie należy stosować większej niż zalecana dawki maści Mupirox, ponieważ nie wpływa to na wzrost skuteczności leczenia i może powodować działania niepożądane.

Mupirox — stosowanie leku w ciąży i okresie karmienia piersią

Zgodnie z obecnymi danymi medycznymi maści Mupirox nie powinno stosować się u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Brak dokładnych informacji na temat wpływu leku na rozwój płodu ludzkiego. Jeżeli podawanie maści jest konieczne w przypadku kobiet w czasie laktacji, to należy przerwać karmienie piersią ze względów bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko występowania objawów niepożądanych ze strony dziecka.

Mupirox — możliwe skutki uboczne

Stosowanie preparatu Mupirox może wywoływać działania niepożądane. Ich rodzaj oraz nasilenie zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu pacjenta. Skutki uboczne nie występują u każdego. Do obserwowanych dotychczas objawów niepożądanych należą:

  • zaburzenia układu immunologicznego (ogólne reakcje nadwrażliwości);
  • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: swędzenie, pieczenie, wysypka, wrażliwość na dotyk, zwiększony wysięk, kontaktowe zapalenia skóry, sucha skóra.

Wszelkie objawy niepożądane należy zgłaszać lekarzowi. Wszystkie one wraz z częstotliwością występowania zostały wymienione w ulotce dołączonej do produktu leczniczego.

Mupirox — przeciwwskazania, środki ostrożności

Nie należy stosować leku Mupirox w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub jakikolwiek inny składnik. Ponadto maść nie jest przeznaczona do nosa i oczu. W określonych sytuacjach pacjent powinien zachować szczególne środki ostrożności w trakcie terapii. Każdy pojedynczy przypadek powinien być omówiony z lekarzem.

W trakcie aplikacji maści należy chronić oczy i błony śluzowe. Jeżeli w trakcie stosowania maści wystąpią ogólne reakcje nadwrażliwości lub ciężkie miejscowe podrażnienie, to należy przerwać aplikację Mupirox i skontaktować się z lekarzem. Lek Mupirox nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Mupirox — interakcje z innymi lekami

Substancja czynna mupirocyna może wchodzić w interakcje z innymi lekami. W związku z tym poinformuj lekarza o wszystkich stosowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości środkach farmakologicznych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na inne leki zawierające makrogol zwłaszcza u osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Jest to związane z tym, że łączenie tych leków z maścią Mupirox może wpływać na zbyt duże wchłanianie makrogolu do organizmu.

Mupirox — przechowywanie

Maść Mupirox należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C oraz w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Preparatu nie wolno stosować po upływie terminu ważności wskazanego na opakowaniu.

Pytania pacjentów o lek (FAQ)

Leki zawierające taką samą substancję czynną i dostępne na receptę to m.in.: Taconal i Bactroban. Traktowane są one jako zamienniki. Do podobnych środków farmakologicznych zalicza się Triderm i Azimycin.
Lek Mupirox nie powinien być stosowany na miejsca intymne, w tym m.in. wargi sromowe. Wyjątek stanowi sytuacja, w której lekarz wyraźnie wskaże taką potrzebę i uzna to za bezpieczne.
Leki Mupirox i Bactroban mają identyczny skład jakościowy i ilościowy. Oba preparty mają postać maści i zawierają: 20 mg/g mupirocyny, makrogol 3350 i makrogol 400.
Standardowo wymierne efekty terapii obserwuje się już po upływie 3-5 pierwszych dni stosowania maści Mupirox. Jeżeli ich nie ma, to należy skontaktować się z lekarzem. Czas leczenia ustala lekarz, jednak nie powinien on być dłuższy niż 10 dni.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację