Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Lamitrin to lek przeciwpadaczkowy klasyfikowany jako bloker kanałów sodowych. Za jego działanie odpowiada substancja czynna lamotrygina. Środek dostępny jest na receptę i stosuje się go w leczeniu padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Preparat może być stosowany tylko na wyraźne wskazanie lekarskie.
W tym artykule przedstawiono opis medyczny leku Lamitrin, jego skład i mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania do stosowania oraz potencjalne działania niepożądane.

Lamitrin - co to jest?

Zgodnie z klasyfikacją medyczną lek Lamitrin to bloker kanałów sodowych. Należy do grupy leków przeciwpadaczkowych dostępnych na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Substancja czynna leku Lamitrin to lamotrygina. Preparat ma postać tabletek powlekanych o stężeniu substancji czynnej na poziomie: 25, 50 i 100 mg i przeznaczony jest do stosowania doustnego zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Lamitrin - cena, refundacja

Lek Lamitrin dostępny jest w Polsce w czterech wariantach opakowań. Ostateczna cena leku zależy od marży narzuconej przez daną aptekę oraz stopnia refundacji preparatu. Całkowita cena Lamitrin wynosi około:
 • Lamitrin 25 mg (30 tabletek) - około 16,80 PLN;
 • Lamitrin 50 mg (30 tabletek) - około 27,70 PLN;
 • Lamitrin 100 mg (30 tabletek) - około 30,35 PLN;
 • Lamitrin 100 mg (60 tabletek) - około 58,20 PLN.
Zgodnie z przepisami refundacyjnymi obowiązującymi od 1 września 2023 roku, lek Lamitrin podlega częściowej lub całościowej refundacji w wariantach ze 100 mg substancji czynnej. Pełna refundacja obejmuje wszystkie wskazania określone w decyzji w przypadku osób niepełnoletnich, kobiet w ciąży oraz pacjentów powyżej 65. roku życia. Częściowa refundacja obejmuje pozostałych pacjentów w leczeniu padaczki, choroby afektywnej dwubiegunowej oraz stanów po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie OUN. Wówczas cena leku wynosi:
 • Lamitrin 100 mg (30 tabletek) - około 7,85 PLN;
 • Lamitrin 100 mg (60 tabletek) - około 10 PLN.

Lamitrin - pełny skład leku

Podstawowym składnikiem leku jest substancja czynna lamotrygina. W zależności od wariantu, w jednej tabletce jest: 25, 50 lub 100 mg tej substancji. Inne składniki tabletek Lamitrin to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, stearynian magnezu, powidon K30, tlenek żelaza żółty E172 oraz karboksymetyloskrobia sodowa (typ A).

Sposób działania leku Lamitrin

Za działanie leku Lamitrin odpowiada lamotrygina, czyli bloker kanałów sodowych. Substancja ta odpowiada za blokowanie impulsów mózgu, które wywoływane są przez napady padaczkowe. W ten sposób redukuje się ilość napadów padaczkowych oraz skutecznie poprawia się nastrój pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. Odpowiednio stosowany lek Lamitrin wykazuje skuteczne działanie terapeutyczne.

Wskazania do stosowania leku Lamitrin

Stosowanie leku Lamitrin powinno być ustalone z lekarzem prowadzącym i przez niego wskazane. Podstawowe wskazania medyczne do prowadzenia terapii z Lamitrin to: leczenie padaczki (samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami) u pacjentów powyżej 13. roku życia;
 • leczenie napadów padaczkowych związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta (w skojarzeniu z innymi lekami) u pacjentów powyżej 13. roku życia;
 • leczenie padaczki (w skojarzeniu z innymi lekami) u dzieci w wieku od 2 do 12 lat;
 • leczenie typowych napadach nieświadomości (samodzielnie) u dzieci w wieku 2 do 12 lat;
 • leczenie zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (u osób dorosłych);
 • leczenie skojarzone napadów częściowych i uogólnionych (np. toniczno-klonicznych).

Lamitrin - dawkowanie

Terapia wymaga dostosowania dawki leku Lamitrin do indywidualnych potrzeb pacjenta. Rekomendowana dawka efektywna leku Lamitrin różni się w zależności od rodzaju schorzenia oraz wieku. Dostosowanie do pacjenta dawki leku Lamitrin wymaga odpowiedniego doświadczenia. U osób dorosłych i dzieci powyżej 13. roku życia zazwyczaj rekomendowana dawka efektywna leku wynosi od 100 do 400 mg na dobę. W przypadku pacjentów w przedziale wiekowym 2-12 lat rekomendowana dawka zależy od masy ciała i wynosi od 1 mg do 15 mg na każdy kilogram masy ciała dziecka. Przelicznik ten stosuje się do maksymalnej dawki podtrzymującej, która u dzieci wynosi 200 mg na dobę. W zależności od indywidualnych wskazań pacjent przyjmuje lek Lamitrin raz lub dwa razy na dobę. Preparat można stosować niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości. Pacjent zawsze powinien przyjmować całą dawkę przepisaną przez lekarza. Zastosowanie większej dawki leku Lamitrin nie wpływa na poprawę skuteczności leczenia i może powodować działania niepożądane związane z przedawkowaniem. W takiej sytuacji należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku w ciąży i w okresie karmienia piersią

Pacjentka w ciąży lub podejrzewająca ciążę powinna niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, w trakcie prowadzenia terapii. Ze względów bezpieczeństwa leku nie należy odstawiać natychmiast. Ciąża może wpływać na skuteczność leku Lamitrin, dlatego też niezbędne jest wykonanie dodatkowych badań (m.in. badania krwi) w celu dostosowania dawki leku Lamitrin do potrzeb pacjentki. Jeżeli jest to możliwe, to rekomenduje się stosowanie innego leku na padaczkę. Przyjmowanie Lamitrin może powodować wady wrodzone u dzieci, w tym m.in. rozszczep warg i podniebienia. Ryzyko wystąpienia tego typu wad wzrasta, gdy pacjentka przyjmuje lek w ciągu pierwszego trymestru. W okresie karmienia piersią nie powinno się stosować leku Lamitrin. Substancja czynna w nim zawarta przenika do mleka matki i może powodować działania niepożądane ze strony karmionego dziecka. Jeżeli karmienie piersią jest konieczne, to należy poradzić się lekarza w zakresie prowadzenia terapii przeciwpadaczkowej. Lek Lamitrin stosuje się tylko wtedy, gdy korzyści z tym związane znacznie przewyższają ewentualne ryzyko.

Lamitrin - przeciwskazania i środki ostrożności

Ze względu na skład i działanie leku Lamitrin, nie może on być stosowany przez wszystkich pacjentów. Preparatu nie należy przyjmować w przypadku reakcji nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek inny składnik. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci poniżej 2. roku życia. Ponadto w trakcie stosowania leku Lamitrin należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów, u których występują takie stany jak:
 • choroba nerek (jakakolwiek);
 • choroby serca (np. schorzenie zwane zespołem Brugadów);
 • przyjmowanie innego leku zawierającego lamotryginę.
Dodatkowych środków ostrożności wymagają pacjenci, u których kiedykolwiek po zastosowaniu lamotryginy wystąpiły:
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;
 • wysypka skórna;
 • oparzenie słoneczne.
Decyzja o konieczności zastosowania leku Lamitrin ma charakter indywidualny i podejmuje ją lekarz prowadzący na podstawie przeprowadzonych badań i posiadanych danych medycznych.

Lamitrin - możliwe skutki uboczne

Stosowanie leku Lamitrin może powodować skutki uboczne. Nie występują one u każdego pacjenta, a ich rodzaj i skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu. Jeżeli u pacjenta występuje zagrażająca życiu reakcja skórna, to należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i przerwać leczenie. Potencjalne działanie niepożądane związane z preparatem Lamitrin to:
 • gorączka (wysoka temperatura ciała);
 • wysypka skórna;
 • zwiększony poziom enzymów wątrobowych w badaniach krwi;
 • zwiększona liczba białych krwinek;
 • ból gardła;
 • obrzęk twarzy;
 • powiększone węzły chłonne;
 • ból w jamie ustnej;
 • opuchlizna i zaczerwienienie oczu;
 • owrzodzenie jamy ustnej;
 • ból głowy;
 • zawroty głowy;
 • nudności lub wymioty;
 • biegunka;
 • agresja;
 • zwiększona drażliwość;
 • drżenie;
 • uczucie senności;
 • zaburzenia snu (w tym bezsenność);
 • suchość w jamie ustnej;
 • ból stawów;
 • zaburzenia widzenia (widzenie podwójne lub niewyraźne);
 • ograniczona koordynacja ruchowa;
 • przerzedzenie włosów;
 • ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi;
 • i inne.
Wszystkie potencjalne działania niepożądane związane z lekiem Lamitrin są wypisane na ulotce dołączonej do opakowania leku. Pacjent powinien się z nią zapoznać, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Interakcje z innymi lekami

Pacjent ma obowiązek poinformowania lekarza o wszystkich stosowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości środkach farmakologicznych. Lek Lamitrin może wchodzić z nimi w interakcje i wzajemnie zmieniać swoje działanie. Ponadto wybrane preparaty mogą zmieniać skuteczność leku Lamitrin i negatywnie wpływać na terapię. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie środki jak:
 • inne leki stosowane w leczeniu padaczki i zaburzeń psychicznych, w tym w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych;
 • paracetamol;
 • bupropion (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych i uzależnienia od nikotyny);
 • aripiprazol, olanzapina, lit (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych);
 • felbamat, okskarbazepina, pregabalina, zonisamid, topiramat, lewetyracetam, gabapentyna (stosowane w leczeniu padaczki);
 • ryfampicyna (antybiotyk);
 • karbamazepina;
 • walproinian;
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV);
 • hormonalne środki antykoncepcyjne.
Szczegółowy wykaz wszystkich substancji czynnych oraz potencjalnych interakcji znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Przed zastosowaniem leku Lamitrin należy się z nią dokładnie zapoznać.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Preparatu Lamitrin nie można stosować po upływie terminu ważności.

Zamienniki

Preparat Lamitrin ma swoje zamienniki, które posiadają taką samą substancję czynną. Należą do nich: Symla, Lamotrix i Lamilept. O możliwości zastosowania wybranego z nich decyduje lekarz prowadzący, który ma na względzie zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Tak. Lek Lamitrin dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji lekarskiej. W związku z tym nie możliwości zakupu leku w aptece wysyłkowej.
Działanie leku Lamitrin pomaga w walce z depresją. Środek zapobiega epizodom depresji u pacjentów, u których zdiagnozowano zaburzenia afektywne dwubiegunowe typu I.
Peparat Lamitrin przeznaczony jest do stosowania długotrwałego. Lek należy przyjmować tak długo, jak zaleci to lekarz prowadzący. Pacjent we własnym zakresie nie powinien podejmować decyzji o przerwaniu terapii, ponieważ może to powodować poważne konsekwencje zdrowotne.
Nie zaleca się łączenia leku Lamitrin z alkoholem. Alkohol spożywany w trakcie terapii może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym przede wszystkim: zaburzeń koordynacji ruchowej, senności i zawrotów głowy. Ponadto alkohol może negatywnie wpływać na skuteczność leku i prowadzić do zaostrzeń objawów leczonej choroby.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację