Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Hydroxyzinum vp to preparat, który charakteryzuje się działaniem przeciwlękowym, przeciwhistaminowym i uspokajającym. Ze względu na swój skład i specyfikę działania dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Lek wykorzystywany jest m.in. w leczeniu świądu, lęku u osób dorosłych, a także podczas przygotowania pacjenta do zabiegu chirurgicznego. Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat tego wyrobu medycznego.

 

Czym jest lek Hydroxyzinum vp?

Preparat dostępny jest w formie tabletek powlekanych. W polskich aptekach dostępny jest w dwóch dawkach. Dostępne opakowania zawierają tabletki zawierające 10 mg lub 25 mg substancji czynnej. Tą w leki jest hydroksyzyna podana w postaci chlorowodorku. Lek cechuje się silnym działaniem przeciwlękowym, a także doskonale sprawdza się w objawowym leczeniu lęku i świądu.

Działanie leku związane jest z hamowaniem aktywności ośrodków podkorowych OUN, dzięki czemu zmniejsza się napięcie wewnętrzne, a także stany lękowe. Jednocześnie hydroksyzyna nie hamuje działania samej kory mózgowej. Lek wykazuje działanie przeciwhistaminowe i jednocześnie zmniejsza napięcie mięśniowe, co pomaga pacjentowi walczyć z napadami lęku.

Skład leku

Hydroxyzinum vp to preparat, który charakteryzuje się działaniem przeciwlękowym, przeciwhistaminowym i uspokajającym. Ze względu na swój skład i specyfikę działania dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Lek wykorzystywany jest m.in. w leczeniu świądu, lęku u osób dorosłych, a także podczas przygotowania pacjenta do zabiegu chirurgicznego. Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat tego wyrobu medycznego.

 

Czym jest lek Hydroxyzinum vp?

Preparat dostępny jest w formie tabletek powlekanych. W polskich aptekach dostępny jest w dwóch dawkach. Dostępne opakowania zawierają tabletki zawierające 10 mg lub 25 mg substancji czynnej. Tą w leki jest hydroksyzyna podana w postaci chlorowodorku. Lek cechuje się silnym działaniem przeciwlękowym, a także doskonale sprawdza się w objawowym leczeniu lęku i świądu.

Działanie leku związane jest z hamowaniem aktywności ośrodków podkorowych OUN, dzięki czemu zmniejsza się napięcie wewnętrzne, a także stany lękowe. Jednocześnie hydroksyzyna nie hamuje działania samej kory mózgowej. Lek wykazuje działanie przeciwhistaminowe i jednocześnie zmniejsza napięcie mięśniowe, co pomaga pacjentowi walczyć z napadami lęku.

Skład leku

Tabletki zawierają przede wszystkim substancję czynną hydroksyzynę. Ponadto pozostałe składniki preparatu to: skrobia kukurydziana, powidon, stearynian magnezu, talk, laktoza jednowodna i celuloza mikrokrystaliczna. Warto zwrócić uwagę jeszcze na skład otoczki: kwas cytrynowy jednowodny, talk, dwutlenek tytanu, cytrynian trietylu, makrogol, czerwień koszenilową, lak, symetykon oraz zasadowy kopolimer metakrylanu butylu.

Zapoznanie się ze składem leku jest niezwykle istotne, ponieważ przeciwwskazaniem do jego stosowania są m.in. reakcje nadwrażliwości na jakąkolwiek substancję zawartą w tabletkach.

Przyjmowanie leku - wskazania medyczne

W medycynie wyróżnia się trzy podstawowe wskazania do stosowania preparatu Hydroxyzinum vp. Wskazania to:

 • objawowe leczenie świądu;

 • objawowe leczenie lęku u osób dorosłych;

 • premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi.

Dawkowanie

Dawkowanie leku, w tym również maksymalna dawka dobowa, powinno być ustalane w sposób indywidualny przez lekarza prowadzącego. Leczenie różni się w zależności od wieku pacjenta, a także rodzaju schorzenia. Przyjmuje się, że u dorosłych i dzieci o wadze przekraczającej 40 kg maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg i jest niezmienna niezależnie od rodzaju schorzenia. Każdorazowo lekarz powinien dążyć do tego, aby prowadzić leczenie, dzięki najmniejszej skutecznej dawce. W ten sposób minimalizuje się ryzyko występowania działań niepożądanych. Lekarz w trakcie terapii może zalecić zwiększanie dawki stopniowo lub też zmniejszenie dawki dobowej w zależności od postępów w terapii i stanu pacjenta.

Tabletki posiadają charakterystyczne wcięcia. To umożliwi odmierzenie właściwej dawki zgodnej z wytycznymi lekarza. W przypadku dzieci poniżej 6. roku życia rekomenduje się podawanie preparatu w postaci syropu doustnego. Stosowanie go zapewnia właściwe dawkowanie substancji czynnej oraz minimalizuje ryzyko zachłyśnięcia się tabletką.

Ponadto pod żadnym pozorem leku nie powinno się łączyć z alkoholem. Alkohol nasila działanie hydroksyzyny, co może negatywnie przełożyć się na zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta. W związku z tym, jeżeli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do spożywania alkoholu, warto rozważyć alternatywną formę leczenia. Decyzja jest sprawą indywidualną.

Objawowe leczenie świądu

Osoby dorosłe w leczeniu objawowym świądu powinny przyjmować 50 g substancji czynnej na dobę w dawkach podzielonych na 2 lub 3. Tylko w ciężkich przypadkach lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki. W przypadku osób dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg i nie należy jej przekraczać.

Inaczej wygląda dawkowanie w przypadku dzieci i młodzieży poniżej 40 kg. Maksymalna dawka dobowa wynosi wówczas dokładnie 2 mg / kg mc. Jeszcze mniejsze dawki leku zaleca się w przypadku dzieci powyżej 1. roku życia. Wówczas zalecana dawka dobowa mieści się w przedziale 1-2 mg na każdy kilogram masy ciała dziecka.

Dorośli - objawowe leczenie lęku

Kolejnym zaleceniem do stosowania leku Hydroxyzinum vp jest objawowe leczenie lęku u osób dorosłych. Wówczas dawkowanie rozpoczyna się od przyjmowania dawki 25 m tuż przed pójściem spać. Jeżeli zajdzie taka konieczność, a objawy lękowe nie ustępują, to lekarz terapia może nie zakończyć się na pojedynczej dawce 25 mg na dobę. Wówczas lekarz może zadecydować o przyjmowaniu takiej dawki nawet 3 lub 4 razy na dobę, a pacjent powinien pozostawać pod jego kontrolą.

Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi

Stosowanie leku Hydroxyzinum vp wskazane jest również przy premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi. Wówczas osoby dorosłe powinny przyjąć 50 mg w dwóch dawkach podzielonych lub też 100 mg w dawce jednorazowej.

Dzieci powyżej 1. roku życia podczas przygotowania do zabiegu chirurgicznego powinny przyjmować 0,6 mg / kg mc. Łączna dawka nie może przekroczyć 2 mg / kg mc na dobę.

Co w przypadku przedawkowania?

Należy zwracać szczególną uwagę na to, aby nie przedawkować leku. W związku z tym nie należy zażywać dawek większych niż te wskazane bezpośrednio przez lekarza. Jeżeli dojdzie do przedawkowania, to należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub nawet oddziałem szpitalnym. Działanie leku Hydroxyzinum vp w takim wypadku może być niebezpieczne zwłaszcza dla dzieci.

Reakcje nadwrażliwości i inne przeciwwskazania do stosowania leku Hydroxyzinum vp

Lek Hydroxyzinum vp jak każdy inny preparat medyczny może powodować określone działania niepożądane, a także wchodzić w interakcje z innymi lekami. W związku z tym istnieją określone przeciwwskazania do jego stosowania. Preparat nie powinien być przyjmowany przez osoby:

 • które mają reakcje nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu;

 • które mają porfirię;

 • u których występuje (lub miała miejsce w przeszłości) choroba układu krążenia;

 • które mają niską częstość akcji serca;

 • mające niskie stężenie elektrolitów (np. magnezu lub potasu);

 • w ciąży;

 • skurcz oskrzeli;

 • w okresie karmienia piersią;

 • z dziedziczną nietolerancją wybranych cukrów;

 • które wśród bliskich miały kogoś, kto nagle zmarł z powodu choroby serca;

 • przyjmujące leki na zaburzenia rytmu serca lub takie, które mogą wpływać na jego rytm.

O szczegółach powinien poinformować lekarz prowadzący. Ponadto wszelkie informacje znajdują się na ulotce dołączonej do opakowania.

Osobom z niewydolnością wątroby zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie przyjmowania leków. To samo dotyczy osób, które zmagają się z ciężką niewydolnością nerek. Do grup ryzyka zaliczane są również osoby, które borykają się z osłabioną perystaltyką przewodu pokarmowego, a także występowaniem innych chorób układu pokarmowego.

Potencjalne działania niepożądane

Jak każdy preparat, tak i Hydroxyzinum vp może powodować działania niepożądane. Najczęściej wymieniane są:

 • zmęczenie;

 • silne uspokojenie;

 • bezsenność;

 • splątanie;

 • pobudzenie;

 • zawroty głowy;

 • gorączka;

 • nudności;

 • złe samopoczucie.

Zdecydowanie rzadziej odnotowywane są takie skutki uboczne jak:

 • niedociśnienie tętnicze;

 • zaburzenia rytmu serca;

 • obrzęk naczynioruchowy i inne reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny;

 • zatrzymanie moczu;

 • mimowolne oddawanie moczu;

 • objawy ze strony przewodu pokarmowego, w tym m.in.: zaparcia, wymioty, biegunka, bóle brzucha;

 • napięcie mięśniowe;

 • zapalenie wątroby;

 • zapalenie skóry;

 • wysypka, pokrzywka;

 • zwiększenie masy ciała;

 • napady przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych;

 • świąd;

 • drgawki;

 • nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych;

 • nieprawidłowe wyniki testu prowokacji oskrzelowej;

 • nieprawidłowe wyniki testów alergicznych;

 • zaburzenia akomodacji.

Jeżeli u pacjenta zaobserwuje się powyższe skutki uboczne, należy przerwać przyjmowanie leku Hydroxyzinum vp i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Hydroxyzinum vp i interakcje z innymi lekami

Preparat Hydroxyzinum vp wykazuje skłonność do wchodzenia w interakcje z innymi środkami medycznymi. W związku z tym bezwzględnie należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach.

Nie powinno się wdrażać terapii z Hydroxyzinum vp, jeżeli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, czy też zakażeń bakteryjnych, czy też w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Ponadto odradza się jednoczesnego stosowania hydroksyzyny ze środkami na: alergie, malarię, depresję, psychozy, czy też nowotwory. Leki uspokajające brane równolegle do tego preparatu zawsze powinny być bezpośrednio konsultowane z lekarzem.

Zastosowanie leku Hydroxyzinum vp powinno odbywać się tylko na wskazanie lekarskie.

Hydroxyzinum vp a ciąża i okres karmienia piersią

Przyjmowanie jakichkolwiek leków w okresie ciąży i w okresie laktacji może być niebezpieczne. Zawsze należy skontaktować się z lekarzem w tym zakresie. Hydroxyzinum vp nie powinien być stosowany w żadnym z tych stanów. W czasie laktacji karmienie piersią należy przerwać, a nadmiar pokarmy ściągać laktatorem i utylizować.

Recepta online na Hydroxyzinum vp

Preparat Hydroxyzinum vp należy przyjmować tylko na wskazanie lekarskie. Wykorzystywany jest również w długotrwałym leczeniu napadów lękowych oraz zaburzeń rytmu serca. Na naszym portalu przygotowaliśmy dla Ciebie ofertę recepty online, dzięki czemu e-receptę na zakup leku możesz otrzymać, nie wychodząc z domu. To forma zdalnej konsultacji medycznej. Na czym polega recepta online? Wystarczy wypełnić formularz medyczny i podać wszystkie swoje objawy oraz zainteresowany lek. Lekarz dokładnie przeanalizuje Twój przypadek i jeżeli uzna to za stosowne, to zostanie wystawiona e-recepta.

Wygoda i bezpieczeństwo pacjenta na pierwszym miejscu

Każdorazowo na pierwszym miejscu stawiamy dobro i bezpieczeństwo naszych pacjentów. W związku z tym lekarz przeprowadzi dokładną analizę, a dopiero w odpowiedzi na to podejmie decyzję o wystawieniu e-recepty. Dokument zostanie wystawiony tylko wtedy, gdy lekarz potwierdzi uzasadnienie medyczne. Usługa recepty online jest niezwykle wygodna, ponieważ po jej opłaceniu możesz otrzymać e-receptęjuż w ciągu 15 minut. W jej ramach przyjdzie do Ciebie dedykowany kod na numer telefonu lub adres mailowy. E-recepta może być zrealizowana w dowolnie wybranej aptece. W imieniu osoby chorej mogą to zrobić jej bliscy.

To skuteczne rozwiązanie dla osób, które chcą zadbać o kontynuację leczenia. Ponadto jest to doskonała alternatywa w czasach, gdy dostęp do lekarzy specjalistów bywa utrudniony.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację