Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Lek Dexilant to kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu. Preparat klasyfikowany jest jako inhibitor pompy protonowej. W swoim składzie zawiera substancję czynną dekslanzoprazol. Lek stosowany jest m.in. w leczeniu: nadżerkowego refluksowego zapalenia przełyku, zgagi i zarzucania kwasu żołądkowego związanego z nienadżerkową postacią choroby refluksowej przełyku. Środek dostępny jest na receptę i stosowany tylko na wyraźne wskazanie lekarza.

Zapraszamy do zapoznania się z jego charakterystyką medyczną oraz kluczowymi informacjami.

Dexilant - mechanizm działania, przeznaczenie

Inhibitory pompy protonowej to leki stosowane tylko na wyraźne wskazanie lekarza. W kapsułkach Dexilant znajduje się substancja czynna dekslanzoprazol. To ona odpowiada za mechanizm działania preparatu. Środek dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej i przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 12. roku życia. Działanie leku polega na hamowaniu produkcji kwasu solnego w żołądku. W ten sposób zmniejsza się jego ilość i łagodzone są objawy związane z wybranymi chorobami przełyku. Ponadto lek prowadzi do wygojenia uszkodzeń przełyku oraz zapobiega nawrotom dolegliwości.

Podstawowe wskazania medyczne do stosowania leku Dexilant to:

 • leczenie podtrzymujące nadżerkowego refluksowego zapalenia przełyku i zgagi;
 • leczenie nadżerkowego refluksowego zapalenia przełyku (schorzenie związane z uszkodzeniem wyściółki przełyku);
 • krótkotrwałe leczenie zgagi i zarzucania kwasu solnego w żołądku (związane z nienadżerkową objawową postacią choroby refluksowej przełyku).

Działanie polegające na zmniejszeniu ilości kwasu wydzielanego przez żołądek prowadzi do skutecznego złagodzenia objawów wyżej wymienionych chorób.

Dexilant - cena, refundacja

Preparat Dexilant w postaci kapsułek twardych o zmodyfikowanym uwalnianiu dostępny jest w stężeniu substancji czynnej 30 mg oraz 60 mg. O konieczności zastosowania wybranego z nich decyduje lekarz. Zgodnie z obowiązującymi przepisami refundacyjnymi lek Dexilant nie podlega refundacji na żadnym poziomie niezależnie od wskazania. Oznacza to, że pacjent pokrywa całkowity koszt jego zakupu. Cena uzależniona jest od marży narzuconej przez aptekę. Lek Dexilant kosztuje średnio:

 • Dexilant 30 mg (28 kapsułek) - 43,50 PLN:
 • Dexilant 60 mg (28 kapsułek) - 58,50 PLN.

Dexilant - zamienniki lub podobne leki

Na ten moment preparat Dexilant nie ma swojego zamiennika, który miałby taką samą substancję czynną w tej samej postaci. Ze względu na jego klasyfikację medyczną, podobne środki to inne inhibitory pompy protonowej. Zaliczane są do nich preparaty zawierające takie substancje czynne jak m.in.: esomperazol, omeprazol, lansoprazol i pantoprazol. Wśród nich wymieniane są m.in.: Helicid, Polprazol, Biprazol, Ortanol, Ultop, Contix, Controlox czy też Nolpaza. O możliwości zastosowania wybranego z nich decyduje lekarz prowadzący.

Dexilant - pełny skład

Substancją czynną i podstawowym składnikiem kapsułek jest dekslanzoprazol. Ponadto kapsułki zawierają takie substancje pomocnicze jak: hydroksypropyloceluloza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu węglan ciężki, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, hypromeloza, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30% (laurylosiarczan sodu, polisorbat 80, jednostki kwasu metakrylowego, jednostki etylu akrylanu), kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:1), makrogol 8000, kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:2), sacharoza, talk, cytrynian trietylu i tytanu dwutlenek E171.

Otoczka kapsułek 30 mg zawiera dodatkowo: tytanu dwutlenek E 171, karagen E407, potasu chlorek, żelaza tlenek czarny E172, indygotynę E132, wodę oczyszczoną, hypromelozę. Otoczka kapsułek 60 mg z tych wszystkich substancji nie zawiera tylko czarnego tlenku żelaza. Dodatkowo w tuszu do nadruku mogą znajdować się takie składniki jak: żelaza tlenek żółty E 172, żelaza tlenek czerwony E 172, wosk Carnauba, indygotyna E132, glicerolu mono-oleinian, szelak wybielony, szelak bielony, glikol propylenowy i silny roztwór amoniaku.

Dexilant - dawkowanie

Lek należy stosować tylko zgodnie z zaleceniami lekarza. Kapsułki należy połykać w całości i popijać szklanką wody. Jeżeli u pacjenta występują problemy z połykaniem kapsułek leku Dexilant, to kapsułkę można otworzyć i jej zawartość wysypać na łyżeczkę musu lub przecieru jabłkowego. Następnie należy to połknąć.

Standardowe dawkowanie leku w przypadku osób dorosłych prezentuje się następująco:

 • leczenie podtrzymujące nadżerkowego refluksowego zapalenia przełyku i zgagi - 30 mg raz na dobę przez okres do 6 miesięcy;
 • leczenie nadżerkowego refluksowego zapalenia przełyku - 60 mg raz na dobę przez 4-8 tygodni;
 • leczenie zgagi i zarzucania kwasu solnego w żołądku - 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Standardowe dawkowanie leku w przypadku osób w wieku 12-17 lat prezentuje się następująco:

 • leczenie podtrzymujące nadżerkowego refluksowego zapalenia przełyku i zgagi - 30 mg raz na dobę tak długo, jak zaleci lekarz;
 • leczenie nadżerkowego refluksowego zapalenia przełyku - 60 mg raz na dobę przez 4-8 tygodni;
 • leczenie zgagi i zarzucania kwasu solnego w żołądku - 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Preparat można przyjmować tylko wtedy, jeżeli istnieją istotne wskazania kliniczne. Decyduje o tym lekarz. Następujące dawki leku mogą być mniejsze w przypadku pacjentów w podeszłym wieku.

Dexilant - stosowanie leku w ciąży i okresie karmienia

Leku Dexilant nie należy stosować w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Jest to związane z tym, że może powodować działania niepożądane ze strony dziecka i wpływać na rozwój płodu. Jeżeli jest to konieczne, to lekarz może zalecić stosowanie leku w tej grupie pacjentek, jednak korzyści z tym związane muszą znacznie przewyższać ewentualne ryzyko. W przypadku kobiet w okresie laktacji rekomenduje się zaprzestanie karmienia dziecka mlekiem matki.

Dexilant - możliwe działania niepożądane

Podczas stosowania kapsułek Dexilant mogą pojawiać się skutki uboczne. Nie występują one u każdego pacjenta. Ich rodzaj oraz skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu. Należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, w przypadku takich objawów jak:

 • reakcja nadwrażliwości (np.: obrzęk twarzy, wysypka, trudności z oddychaniem);
 • wstrząs anafilaktyczny;
 • ciężka i nagła reakcja alergiczna.

Ponadto w trakcie terapii odnotowano takie działania niepożądane jakm.in.:

 • zawroty głowy;
 • ból brzucha;
 • biegunka;
 • wzdęcia;
 • dyskomfort w jamie brzusznej;
 • łagodne polipy żołądka;
 • nudności;
 • uderzenia gorąca;
 • trudności;
 • zaburzenia snu;
 • zaburzenia widzenia;
 • zmiana smaku;
 • podwyższone ciśnienie krwi;
 • nieprawidłowe wyniku prób wątrobowych;
 • suchość w jamie ustnej;
 • kaszel;
 • drgawki;
 • zakażenia drożdżakowe;
 • uczucie osłabienia organizmu;
 • pokrzywka;
 • głuchotwa;
 • zmniejszone stężenie sodu we krwi;
 • i inne.

Wszystkie potencjalne skutki uboczne wraz z częstotliwością ich występowania znajdują się na ulotce. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy skonsultować się z lekarzem.

Dexilant - przeciwwskazania, środki ostrożności przed zastosowaniem leku Dexilant

Przyjmowanie leku Dexilant jest przeciwwskazane w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą oraz u pacjentów poniżej 12. roku życia. Ze względu na skład i działanie środka Dexilant, w określonych przypadkach należy zachować szczególną ostrożność. Dotyczy to pacjentów, u których występują takie stany jak:

 • problemy z wątrobą (np. pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby);
 • problemy z żołądkiem;
 • niedobór witaminy B12 lub czynniki zwiększające ryzyko zmniejszenia stężenia tej witaminy;
 • reakcja skórna (kiedykolwiek w przeszłości) przy stosowaniu podobnych leków do Dexilant;
 • przyjmowanie innych leków (np.: diuretyków i digoksyny);
 • przyjmowanie leku Dexilant lub innych inhibitorów pompy protonowej dłużej niż przez rok;
 • zapalenie nerek.

Decyzję o możliwości zastosowania leku Dexilant podejmuje lekarz prowadzący. Ma ona charakter indywidualny. W trakcie leczenia pacjent powinien wykonywać regularne badania profilaktyczne. Jakiekolwiek niepokojące objawy należy konsultować z lekarzem.

Dexilant - interakcje z innymi lekami

Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza o wszystkich stosowanych obecnie lub w ostatnich tygodniach lekach. Jest to związane z tym, że środek Dexilant może wchodzić z nimi w interakcje i wzajemnie zmieniać swoje działanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na jednoczesne przyjmowanie leku Dexilant i takich preparatów jak:

 • leki zobojętniające kwas solny w żołądku;
 • inhibitory proteazy wirusa HIV (np.: nelfinawir, atazanawir);
 • digoksyna (stosowana przy chorobach serca);
 • itrakonazol, ketokonazol, ryfampicyna (stosowane w leczeniu zakażeń);
 • takrolimus (zapobieganie odrzuceniu przeszczepu);
 • erlotynib (na choroby nowotworowe);
 • fluwoksamina (stosowana na depresje i inne zaburzenia psychiczne);
 • sukralfat (stosowany w leczeniu wrzodów żołądka);
 • warfaryna (zapobieganie zakrzepom krwi);
 • metotrekast (stosowany w leczeniu nowotworów);
 • preparaty zwierające ziele dziurawca zwyczajnego.

Wszystkie te substancje zostały opisane na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Pacjent powinien dokładnie się z nią zapoznać przed rozpoczęciem leczenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

FAQ - pytania o lek Dexilant

Lek Dexilant należy stosować tak długo, jak zaleci lekarz prowadzący. W określonych wskazaniach kapsułki przyjmuje się nawet przez sześć miesięcy.
Pierwsze oznaki poprawy obserwuje się już po kilku godzinach od przyjęcia leku Dexilant. Największe stężenie substancji czynnej występuje w organizmie po 4-5 godzinach od połknięcia kapsułki.
Lek Dexilant można brać o dowolnej porze dnia. Warto zachować ciągłość i stosować lek codziennie o tej samej porze. Kapsułki można przyjmować niezależnie od posiłków.
Stosowanie leku Dexilant zgodnie z zaleceniami lekarza jest bezpieczne. Terapia powinna być prowadzona odpowiedzialnie.
Kapsułki Dexilant stosuje się w leczeniu refluksu, łagodzeniu objawów oraz w celu zagojenia się uszkodzeń przełyku. W związku z tym preparat leczy refluks oraz zapobiega jego nawrotom.
Nie. Doraźne przyjmowanie leku Dexilant nie ma sensu medycznego. Preparat przeznaczony jest do stosowania w dłuższym okresie (minimum kilka tygodni). Tylko wtedy gwarantuje pożądaną skuteczność terapeutyczną. Doraźne przyjmowanie kapsułek nie przyniesie poprawy stanu zdrowia pacjenta i może zwiększyć ryzyko wystąpienia skutków ubocznych.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację