Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Debridat to lek stosowany w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego i dróg żółciowych. Jego zadaniem jest regulowanie motoryki przewodu pokarmowego

Dostępny jest tylko na receptę w postaci tabletek powlekanych lub granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej. Substancją czynną preparatu jest trimebutyna. Lek stosuje się u osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

Dostępność:

na receptę

Wskazania:

leczenie objawowe bólu związanego z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego i dróg żółciowych, zaburzenia czynności prewodu pokarmowego

Postać:

tabletki powlekane lub granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Dawka:

100 mg lub 4,8 mg/ml

Substancja czynna:

trimebutyna

Debridat — co to za lek, jak działa, w jakim celu się go stosuje?

Preparat Debridat reguluje motorykę przewodu pokarmowego. Stosowany jest w leczeniu objawowym bólu związanego z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego i dróg żółciowych. O zasadności przyjmowania tego leku decyduje lekarz prowadzący, dlatego Debridat dostępny jest tylko na receptę. Można stosować go u osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

Za działanie leku odpowiada substancja czynna trimebutyna. Po dostaniu się do organizmu wiąże się ona z receptorami dla enkefaliny w ścianie jelit. Dzięki temu reguluje perystaltykę całego przewodu pokarmowego, w tym m.in.: proces opróżniania żołądka, napięcie dolnego zwieracza przełyku oraz perystaltykę jelita cienkiego i okrężnicy. Działanie leku zależy m.in. od stanu czynnościowego przewodu pokarmowego.

Wskazania medyczne do stosowania leku Debridat to:

 • leczenie objawowe bólu związanego z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego i dróg żółciowych;
 • leczenie objawowe zaburzeń motoryki i dolegliwości jelitowych związanych z czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego.

Debridat — cena, refundacja

Uśrednione ceny leku Debridat to:

 • Debridat (100 mg, tabletki powlekane, 30 sztuk) - 19,90 PLN;
 • Debridat (4,8 mg/ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 ml) - 19,00 PLN.

Cena leku Debridat zależy od marży narzuconej przez daną aptekę oraz wybranej postaci preparatu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami środek ten nie podlega refundacji na żadnym poziomie niezależnie od wieku pacjenta czy też wskazania medycznego.

Debridat — zamienniki lub podobne leki

Jako zamienniki leku Debridat traktowane są preparaty zawierające taką samą substancję czynną w tej samej postaci. Wśród nich wymieniane są m.in.: Ircolon, Debretin i Tribux. Do leków o podobnym działaniu klinicznym zaliczane są m.in.: Debretin Forte, Ircolon Forte, Tribux Forte czy Emanera.

Debridat — pełny skład leku

Skład leku różni się w zależności od jego postaci. W obu wariantach substancją czynną jest trimebutyna. Substancje pomocnicze w tabletkach powlekanych to: żelowana skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, kwas winowy, glikolan sodowy skrobi, stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, dwutlenek tytanu, makrogol 4000, hypromeloza 15 mPa.s. Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej poza substancją czynną zawiera: naturalny zapach pomarańczowy, żółcień pomarańczową, polisorbat 80 i sacharozę.

Debridat — dawkowanie, stosowanie leku

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza w podaniu doustnym. Preparat w postaci tabletek przeznaczony jest tylko dla osób dorosłych. Standardowa dawka to 1 tabletka 100 mg trzy razy na dobę. W wyjątkowych przypadkach lekarz może dwukrotnie zwiększyć dawkę i podawać lek Debridat wg schematu: 2 tabletki 100 mg 3 razy na dobę.

Lek w postaci zawiesiny doustnej można stosować u osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Stosowanie leku Debridat powinno być zgodne z zaleceniami. Standardowa dawka zawiesiny u osób dorosłych to 15 ml trzy razy na dobę. W przypadku dzieci i młodzieży stosuje się dawkę odpowiadającą 1 ml/kg mc. na dobę w 2-3 dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobowa u dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 45 kilogramów to 45 ml na dobę. Leku nie powinno podawać się u dzieci o niższej masie ciała.

Przygotowana leku w postaci zawiesiny

 1. Przygotowanie leku polega na uzupełnieniu butelki niegazowaną wodą mineralną lub schłodzoną przegotowaną wodą aż do białej linii widocznej na butelce.
 2. Następnie butelkę należy szczelnie zamknąć i dobrze nią wstrząsnąć, aż uzyska się jednorodną mieszaninę.
 3. Lek w tej postaci jest gotowy do użytku.

Nie wolno stosować większej niż zalecana dawki leku Debridat. Nie wpływa to na wzrost skuteczności leczenia i może powodować działania niepożądane związane z przedawkowaniem substancji czynnej. Podczas stosowania preparatu zachowaj ostrożność i postępuj zgodnie z wytycznymi lekarza prowadzącego.

Debridat — stosowanie leku w ciąży i okresie karmienia

Nie powinno się stosować leku Debridat u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Jeżeli lekarz podejmie decyzję o wdrożeniu preparaty u kobiety ciężarnej, to korzyści z tym związane muszą znacznie przewyższać ewentualne ryzyko.

Jeżeli lekarz przepisze środek kobiecie w okresie laktacji, to kobieta powinna przerwać karmienie piersią ze względów bezpieczeństwa. Substancja czynna może przenikać do mleka matki i powodować działania niepożądane ze strony karmionego dziecka.

Debridat — możliwe skutki uboczne stosowania leku

W trakcie terapii z Debridat mogą występować skutki uboczne. Nie dotyczą one każdego pacjenta. Rodzaj i nasilenie działań niepożądanych zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu pacjenta. Należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli u pacjenta wystąpią skórne reakcje alergiczne. Ponadto odnotowywano takie skutki uboczne jak m.in.:

 • stany przedomdleniowe i omdlenia;
 • nadwrażliwość na substancję czynną;
 • wysypka;
 • kontaktowe zapalenie skóry;
 • ciężkie reakcje skórne;
 • rumień wielopostaciowy;
 • złuszczające zapalenie skóry;
 • toksyczne wykwity skórne;
 • ostra uogólniona osutka krostkowa;
 • rumień;
 • świąd;
 • pokrzywka;
 • zapalenie skóry.

Wszelkie niepokojące symptomy należy zgłaszać lekarzowi prowadzącemu. Wszystkie skutki uboczne wraz z częstotliwością ich występowania zostały wypisane w ulotce dołączonej do produktu leczniczego.

Debridat — przeciwwskazania, środki ostrożności przed zastosowaniem leku Debridat

Przed zastosowaniem preparatu Debridat należy dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do produktu leczniczego. Nie wolno stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu. Ponadto w określonych sytuacjach należy zachować szczególne środki ostrożności, zwłaszcza w przypadku:

 • dziedzicznej nietolerancji galaktozy;
 • zespołu wchłaniania glukozy-galaktozy;
 • braku laktozy.

Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Przepisanie leku Debridat poprzedzają dokładne badania diagnostyczne.

Debridat — interakcje z innymi lekami

Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich stosowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości lekach. Wszystko po to, aby kontrolować ich łączenie i zadbać o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa prowadzonej terapii. Zaobserwowano, że podawanie jednocześnie trimebutyny i zotepiny zwiększa działanie antycholinergiczne tej drugiej substancji.

Pytania pacjentów o lek (FAQ)

Lek Debridat m.in. hamuje napięcie ścian jelita i poprawa motorykę jelit i układu pokarmowego. Stosuje się go w leczeniu objawowym.
Nie ma przeciwwskazań do łącznego przyjmowania leków Debretin i Espumisan.
Lek Debridat standardowo przyjmuje się trzy razy dziennie przed posiłkami. Optymalnie, jeżeli jest to minimum godzinę przed posiłkiem.
Lek Debridat należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, jednak nie wolno trzymać go w lodówce.
Najwyższe stężenie leku Debridat obserwuje się po upływie 1-2 godzin od przyjęcia dawki leku. Działa on relatywnie szybko.
Nie powinno się łączyć leku Debridat z alkoholem, ponieważ może on negatywnie wpływać na skuteczność preparatu.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację