Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Preparat Zahron to lek zmniejszający stężenie lipidów we krwi, który należy do grupy statyn. Ma postać tabletek powlekanych i dostępny jest tylko na receptę.

Stosuje się go w leczeniu dużego stężenia cholesterolu, w tym m.in.: hipercholesterolemii pierwotnej i rodzinnej hipercholesterolemii homozygotycznej. Przeznaczony jest do podawania u osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6. roku życia.

Dostępność:

na receptę

Wskazania:

hipercholesterolemia pierwotna, rodzinna hipercholesterolemia homozygotyczna, zapobieganie zdarzeniom ze strony układu sercowo-naczyniowego

Postać:

tabletki powlekane

Dawka:

5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg

Substancja czynna:

rozuwastatyna

Zahron — co to za lek, jak działa, w jakim celu się go stosuje?

Zahron to lek zaliczany do grupy statyn. Swoje działanie opiera na substancji czynnej rozuwastatynie. Dostępny jest tylko na receptę i należy stosować go zgodnie z zaleceniami lekarza. Preparat przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży powyżej 6. roku życia. Substancja czynna po dostaniu się do organizmu rozuwastatyna hamuje aktywność enzymu reduktaza HMG-CoA. Dzięki temu ogranicza się synteza cholesterolu oraz wzmaga wychwyt cząsteczek cholesterolu LDL we krwi. Dzięki temu dochodzi do zmniejszenia stężenia cholesterolu oraz innych lipidów.

Podstawowe wskazania medyczne do stosowania leku Zahron to:

 • hipercholesterolemia pierwotna (typ IIa, w tym rodzinna hipercholesterolemia heterozygotyczna) u osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6. roku życia;
 • dyslpidemia mieszana (typ IIb) z zachowaniem diety, gdy dieta i inne sposoby leczenia niefarmakologicznego (np.: ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) są niewystarczające;
 • rodzinna hipercholesterolemia homozygotyczna w skojarzeniu z dietą;
 • zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u osób z dużym ryzykiem wystąpienia zaburzeń i chorób takich jak: udar mózgu, zawał serca, zgon związany z chorobą niedokrwienną serca.

O zasadności wykorzystania preparatu Zahron w terapii decyduje lekarz prowadzący.

Zahron — ile kosztuje? Czy podlega refundacji?

Cena leku Zahron zależy od marży narzuconej przez daną aptekę, wybranego wariantu opakowania oraz stopnia refundacji. Całkowity koszt leku Zahron wynosi:

 • Zahron (5 mg, 28 tabletek powlekanych) - 4,80 PLN;
 • Zahron (5 mg, 56 tabletek powlekanych) - 8,75 PLN;
 • Zahron (10 mg, 28 tabletek powlekanych) - 8,75 PLN;
 • Zahron (10 mg, 56 tabletek powlekanych) - 16,55 PLN;
 • Zahron (15 mg, 28 tabletek powlekanych) - 12,70 PLN;
 • Zahron (15 mg, 56 tabletek powlekanych) - 24,10 PLN;
 • Zahron (20 mg, 28 tabletek powlekanych) - 18,05 PLN;
 • Zahron (20 mg, 56 tabletek powlekanych) - 31,05 PLN;
 • Zahron (30 mg, 28 tabletek powlekanych) - 24,10 PLN;
 • Zahron (30 mg, 56 tabletek powlekanych) - 45,25 PLN;
 • Zahron (40 mg, 28 tabletek powlekanych) - 31,05 PLN;
 • Zahron (40 mg, 56 tabletek powlekanych) - 58,30 PLN.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami lek Zahron podlega refundacji całościowej lub częściowej. Lek za darmo otrzymują pacjenci poniżej 18. i powyżej 65. roku życia we wszystkich wskazaniach wymienionych w decyzji. Pozostali pacjenci mogą nabyć go w ramach częściowej odpłatności i wówczas kosztuje on:

 • Zahron (5 mg, 28 tabletek powlekanych) - 1,85 PLN;
 • Zahron (5 mg, 56 tabletek powlekanych) - 2,90 PLN;
 • Zahron (10 mg, 28 tabletek powlekanych) - 2,90 PLN;
 • Zahron (10 mg, 56 tabletek powlekanych) - 5,00 PLN;
 • Zahron (15 mg, 28 tabletek powlekanych) - 4,00 PLN;
 • Zahron (15 mg, 56 tabletek powlekanych) - 6,85 PLN;
 • Zahron (20 mg, 28 tabletek powlekanych) - 6,30 PLN;
 • Zahron (20 mg, 56 tabletek powlekanych) - 8,40 PLN;
 • Zahron (30 mg, 28 tabletek powlekanych) - 6,85 PLN;
 • Zahron (30 mg, 56 tabletek powlekanych) - 12,20 PLN;
 • Zahron (40 mg, 28 tabletek powlekanych) - 8,40 PLN;
 • Zahron (40 mg, 56 tabletek powlekanych) - 15,75 PLN.

Zahron — zamienniki lub podobne leki

Na rynku dostępnych jest wiele zamienników leku Zahron. Należy jednak dobrać ich dawkę substancji czynnej zgodną z Zahron. Do tej grupy preparatów należą m.in.: Crestor, Crosuvo, Ridlip, Romazic, Rosucard, Rosutrox, Rosuvastatin Aurovitas, Rosuvastatin Medical Valley, Roswera, Suvardio i Zaranta.

Zahron — jak dawkować?

Preparat Zahron należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie i zależy ono od schorzenia oraz predyspozycji organizmu pacjenta. Na wdrożenie tego leku lekarz decyduje się zazwyczaj wtedy, gdy po zastosowaniu niefarmakologicznych sposobów leczenia nie widać oczekiwanych efektów.

W przypadku osób dorosłych w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu stosuje się następujące dawkowanie:

 • dawka początkowa: 5-10 mg raz na dobę;
 • dawka podtrzymująca: 10-40 mg w zależności od potrzeb pacjenta, jednak każde zwiększanie dawki następować może po upływie minimum czterech tygodni.

Stosowanie leku Zahron w przypadku zmniejszenia ryzyka zawału lub udaru i podobnych problemów zdrowotnych to:

 • zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg.

W przypadku dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat standardowa dawka początkowa wynosi 5 mg. Maksymalna dawka dobowa u dzieci do 9. roku życia wynosi 10 mg, a u młodzieży do 17. roku życia jest to 20 mg. Wyższych dawek nie wolno stosować u nieletnich pacjentów.

Tabletkę Zahron połyka się w całości, popijając wodą. Lek stosuje się raz na dobę niezależnie od posiłków i o dowolnej porze dnia. Optymalnie stosować go codziennie o podobnej porze, aby zoptymalizować działanie preparatu i zwiększyć jego skuteczność.

Zahron — stosowanie leku w ciąży i okresie karmienia

Nie należy stosować leku Zahron u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Jeżeli pacjentka w trakcie terapii zajdzie w ciąże, to należy natychmiast przerwać stosowanie leku Zahron i skontaktować się z lekarzem. Substancja czynna może przenikać do mleka matki i powodować działania niepożądane ze strony dziecka. Jeżeli kobieta w okresie laktacji stosuje Zahron, to musi przerwać karmienie piersią ze względów bezpieczeństwa.

Zahron — możliwe działania niepożądane

Przyjmowanie leku Zahron może powodować działania niepożądane. Ich rodzaj oraz nasilenie zależą od indywidualnych predyspozycji pacjentów. Jednocześnie skutki uboczne nie pojawiają się u każdego pacjenta. Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Zahron i skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią takie objawy jak:

 • reakcje alergiczne: bardzo nasilone swędzenie skóry (z grudkami), obrzęk twarzy, języka, warg i gardła oraz trudności w połykaniu, trudności w oddychaniu z obrzękiem twarzy;
 • zerwanie mięśnia;
 • zespół toczniopodobny.

Do odnotowywanych dotychczas skutków ubocznych należą jeszcze:

 • złe samopoczucie;
 • zaparcia;
 • bóle brzucha;
 • bóle głowy;
 • zawroty głowy;
 • osłabienie;
 • bóle mięśni;
 • cukrzyca;
 • zwiększenie ilości białka w moczu;
 • swędzenie, wysypka i inne reakcje skórne;
 • niedobór płytek krwi (trombocytopenia);
 • silne bóle brzucha (zapalenie trzustki);
 • ciężkie reakcje alergiczne;
 • zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych we krwi;
 • zapalenie wątroby;
 • żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu);
 • utrata pamięci;
 • powiększenie piersi u mężczyzn;
 • obecność krwi w moczu;
 • uszkodzenie nerwów kończyn górnych i dolnych;
 • zespół Stevensa-Johnsona;
 • zaburzenia snu;
 • problemy seksualne;
 • depresja;
 • stałe osłabienie mięśni;
 • uszkodzenie ścięgien;
 • kaszel;
 • i inne.

Wszystkie działania niepożądane wraz z częstotliwością ich występowania zostały wymienione w ulotce dołączonej do opakowania. Wszelkie niepokojące symptomy należy zgłaszać lekarzowi prowadzącemu.

Zahron — ważne przed zastosowaniem

Przed zastosowaniem leku Zahron należy dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną przez producenta do produktu leczniczego. Nie należy stosować leku Zahron, jeżeli u pacjenta występuje uczulenie na rozuwastatynę lub jakikolwiek inny składnik preparatu. Pozostałe przeciwwskazania to:

 • choroba wątroby;
 • ciężka choroba nerek;
 • częste (lub niewiadomego pochodzenia) dolegliwości lub bóle mięśni;
 • karmienie piersią;
 • jednoczesne przyjmowanie cyklosporyny (lek stosowany m.in. po przeszczepie organów);
 • wiek poniżej 6. roku życia.

Dodatkowo leku w największych dawkach nie wolno stosować u pacjentów z Azji oraz wtedy, gdy występują takie stany:

 • choroba tarczycy;
 • umiarkowanie nasilona choroba nerek;
 • częste (lub niewiadomego pochodzenia) dolegliwości lub bóle mięśni;
 • regularne spożywanie alkoholu;
 • przyjmowanie leków z grupy fibratów (inne leki zmniejszające stężenie cholesterolu).

W określonych sytuacjach niezbędne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności. Każdy przypadek powinien być indywidualnie zdiagnozowany. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem. Szczególnych środków ostrożności wymagają pacjenci, u których występują:

 • choroby wątroby;
 • choroby nerek;
 • ciężka niewydolność układu oddechowego;
 • choroba tarczycy;
 • regularne spożywanie alkoholu w dużych ilościach;
 • wiek powyżej 70. roku życia;
 • przyjmowanie leków: kwas fusydowy (stosowany w zakażeniach bakteryjnych), leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV (np.: rytonawir, lopinawir), leki zmniejszające stężenie cholesterolu z grupy fibratów;
 • pacjent pochodzi z Azji.

Jeżeli jakakolwiek z wymienionych wyżej sytuacji dotyczy pacjenta, to należy dokładnie przeanalizować bezpieczeństwo wdrożenia leku Zahron w ramach terapii.

Zahron — interakcje z innymi lekami

Zawarta w Zahron rozuwastatyna może wchodzić w interakcje z innymi środkami farmakologicznymi. W związku z tym pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich stosowanych obecnie oraz w niedalekiej przeszłości medykamentach. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie preparaty jak:

 • cyklosporyna (stosowana po przeszczepie narządów);
 • warfaryna (lek przeciwzakrzepowy);
 • kwas fusydowy;
 • erytromycyna (antybiotyk erytromycyna powoduje zmniejszenie ekspozycji na rozuwastatynę, co może być związane ze zwiększeniem motoryki przewodu pokarmowego);
 • leki zobojętniające kwas solny w żołądku i leki stosowane w leczeniu niestrawności;
 • leki z grupy fibratów (np.: fenofibrat, gemfibrozyl);
 • inne leki zmniejszające stężenie cholesterolu we krwi;
 • doustne środki antykoncepcyjne;
 • hormonalna terapia zastępcza;
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusowych (również zakażenia HIV i wirusem zapalenia wątroby typu C, w tym m.in.: lopinawir, rytonawir, elbaswir, dazabuwir, parytaprewir, grazoprewir, welpataswir, atazanawir, ombitaswir, symeprewir, pibrentaswir, glekaprewir).

Wszystkie te substancje zostały wypisane w ulotce dołączonej do opakowania. Należy dokładnie się z nią zapoznać i ewentualne wątpliwości skonsultować z lekarzem.

Zahron — pełny skład leku

Substancją czynną i podstawowym składnikiem leku jest rozuwastatyna. Szczegółowy skład substancji pomocniczych różni się w zależności od wybranego wariantu dawki. Wśród składników dodatkowych znajdują się m.in.: stearynian magnezu, laktoza jednowodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek, krospowidon typ A, celuloza mikrokrystaliczna, triacetyna, żółcień chinolinowa, lak, czerwień allura AC, karin E120, żółcień pomarańczowa FCF i inne. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się ze składem leku w dawce, którą przepisał Ci lekarz.

Pytania pacjentów o lek (FAQ)

Tak, Zahron to lek zmniejszający stężenie cholesterolu.
Tak, tabletki Zahron należą do grupy statyn.
Standardowo leki na obniżenie cholesterolu przyjmuje się przewlekle, czyli do końca życia.
Nie należy łączyć przyjmowania leku Zahron ze spożywaniem dużych ilości alkoholu, ponieważ może powodować to poważne skutki uboczne.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację