Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Preparat Xyzal klasyfikowany jest jako lek przeciwhistaminowy II generacji. To lek przeciwalergiczny, w którego składzie znajduje się substancja czynna lewocetyryzyna w postaci dichlorowodorku lewocetyryzyny. Preparat dostępny jest w postaci tabletek oraz roztworu doustnego. Sprzedawany jest tylko na receptę.

Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką medyczną, składem, mechanizmem działania, wskazaniami i przeciwwskazaniami oraz działaniami niepożądanymi leku Xyzal.

Xyzal - co to za lek?

Zgodnie z klasyfikacją medyczną Xyzal to lek przeciwhistaminowy II generacji. Preparat wykazuje skuteczne działanie alergiczne. Przeznaczony jest do stosowania doustnego w postaci tabletek lub roztworu. Dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji lekarskiej. Lek Xyzal można przyjmować tylko na wyraźne wskazanie lekarza. W jego składzie zawiera się substancja czynna lewocetyryzyna w postaci dichlorowodorku lewocetyryzyny.

Cena leku Xyzal

Ostateczna cena leku Xyzal zależy od wybranej jego postaci oraz marży narzuconej przez daną aptekę. Poniżej podano średnie ceny opakowań leku dostępnych w Polsce:

 • Xyzal 5 mg (tabletki powlekane, 28 sztuk) - około 31,50 PLN;
 • Xyzal 5 mg (tabletki powlekane, 7 sztuk) - około 10,20 PLN;
 • Xyzal 0,5 mg/ml (roztwór doustny, 200 ml) - około 21,50 - 24,40 PLN.

Lek w postaci roztworu doustnego produkowany jest przed producentów: Vedim, Inpharm i Delpfarma. Wpływa to na jego cenę końcową.

Refundacja leku Xyzal

Zgodnie z przepisami refundacyjnymi z dnia 1 lipca 2023 roku lek Xyzal w postaci tabletek powlekanych nie podlega refundacji i pacjent musi pokryć całkowity jego koszt. Refundacji podlega lek w postaci roztworu doustnego i wówczas jego cena wynosi:

 • Xyzal 0,5 mg/ml (roztwór doustny, 200 ml, Delpfarma) - około 9,50 PLN;
 • Xyzal 0,5 mg/ml (roztwór doustny, 200 ml, Inpharm) - około 9,60 PLN;
 • Xyzal 0,5 mg/ml (roztwór doustny, 200 ml, Vedim) - około 12,50 PLN.

Lek Xyzal - pełny skład

Pełny skład leku Xyzal różni się w przypadku tabletek oraz roztworu. W obu postaciach substancja czynną zawartą w preparacie jest lewocetyryzyna. Każda tabletka powlekana zawiera dodatkowo takie substancje jak: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu, krzemionka koloidalna bezwodna, hypromeloza E 464, makrogol 400 i dwutlenek tytanu E 171.

W roztworze doustnym znajdują się takie substancje pomocnicze jak: maltitol E 965, trójwodny octan sodu, glicerol 85%, kwas octowy lodowaty, sacharyna sodowa E 954, parahydroksybenzoesan propylu E 216, parahydroksybenzoesan metylu E 218, aromat Tutti frutti 501103A i woda oczyszczona.

Xyzal - mechanizm działania, przeznaczenie

Lek przeciwalergiczny Xyzal przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 2. roku życia. W przypadku najmłodszych pacjentów rekomenduje się podawanie preparatu w postaci roztworu doustnego.

Za mechanizm działania leku odpowiada zawarta w nim lewocetyryzyna. Zgodnie z klasyfikacją chemiczną jest to lewoskrętny enancjomer cetyryzyny. Substancja ta odpowiada za wybiórcze blokowanie obwodowe receptorów histaminowych typu 1 (H1) i jednoczesne hamowanie obwodowego działania histaminy, która odpowiada za wywoływanie objawów alergii. Dzięki temu lek prowadzi do łagodzenia objawów alergii, w tym m.in.: obrzęku błon śluzowych, świądu błon śluzowych, wycieku z nosa, kichania czy też zapobiega powstawaniu odczynów skórnych. Lek dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i gwarantuje wysoką skuteczność działania, jeżeli jest przyjmowany zgodnie ze wskazaniami lekarskimi do stosowania leku Xyzal.

Xyzal - wskazania do stosowania leku

Preparat przeciwalergiczny Xyzal rekomendowany jest w leczeniu przewlekłej pokrzywki idiopatycznej oraz w leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (również o charakterze przewlekłym). Lek stosuje się też w leczeniu sezonowych objawów alergii. Decyzję o wdrożeniu leku do terapii każdorazowo podejmuje lekarz prowadzący, który na uwadze ma dobro i bezpieczeństwo pacjenta.

Stosowanie i dawkowanie preparatu Xyzal

Lek Xyzal należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku preparatu Xyzal tabletki powlekane zalecana dawka dobowa dla osób dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia to jedna tabletka. Dawka może być modyfikowana w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek. Lekarz sprawdza indywidualną sytuację pacjenta i dostosowuje dawkowanie bezpośrednio do jego potrzeb.

Nieco inaczej wygląda dawkowanie w przypadku roztworu doustnego. U dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6. roku życia stosuje się dawkę 5 mg, czyli 10 ml. W grupie pacjentów od 2. do 6. roku życia zalecana dawka dobowa to 2,5 mg, którą podaje się w dawkach podzielonych dwa razy na dobę (dwa razy po 2,5 ml).

Lek należy stosować tak długo, jak wymaga tego lekarz. Czas trwania terapii zależy od rodzaju schorzenia i nasilenia objawów alergii. Nie wolno stosować większej niż zalecana dawki leku, ponieważ nie wpływa to na zwiększenie skuteczności terapii i może powodować skutki uboczne. U osób dorosłych objawem przedawkowania może być wzmożona senność, a u dzieci pojawia się nadmierne pobudzenie psychoruchowe. Po przerwaniu stosowania leku może pojawić się objaw odstawienny w postaci świądu.

Xyzal - przeciwskazania i środki ostrożności

Preparat Xyzal może powodować działania niepożądane. Aby je ograniczyć, warto zachować wskazane środki ostrożności i nie stosować leku wtedy, gdy nie jest to wskazane. Podstawowym przeciwwskazaniem do przyjmowania leku Xyzal jest uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek inny składnik. Ponadto preparatu nie stosuje się u pacjentów, u których występują ciężkie zaburzenia czynności nerek, które wymagają przeprowadzenia dializy. Leku Xyzal nie podaje się u pacjentów poniżej 2. roku życia.

W określonych grupach pacjentów zachowuje się szczególne środki ostrożności. Dotyczy to osób, u których występują takie stany lub jednostki chorobowe jak:

 • problemy z opróżnianiem pęcherza (np. rozrost gruczołu krokowego, uszkodzenie rdzenia kręgowego);
 • ryzyko wystąpienia drgawek (lek Xyzal może powodować nasilenie napadów padaczkowych);
 • zaplanowane wykonanie testów alergicznych.

W takich sytuacjach należy zachować ostrożność i skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem. W przypadku nadwrażliwości na podobne leki lub wtedy, gdy u pacjenta występuje padaczka, niezbędna może być zmiana preparatu.

Xyzal - możliwe skutki uboczne

Podczas terapii z lekiem Xyzal mogą występować działania niepożądane. Nie odnotowuje się ich u każdego pacjenta. Rodzaj i nasilenie objawów niepożądanych zależą od indywidualnych predyspozycji pacjenta. Wśród skutków ubocznych wymienia się m.in.:

 • zmęczenie;
 • senność;
 • suchość w jamie ustnej;
 • ból brzucha;
 • bóle mięśni;
 • zawroty głowy;
 • zaburzenia widzenia;
 • zaburzenia smaku;
 • reakcje alergiczne;
 • utrudnione oddawanie moczu;
 • wykwity skórne;
 • pobudzenie i zachowanie agresywne;
 • depresja i zaburzenia psychiczne;
 • biegunka;
 • zwiększenie apetytu;
 • pokrzywka;
 • kołatanie serca;
 • i inne.

Wystąpienie objawów niepożądanych należy skonsultować z lekarzem. Wszystko po to, aby zadbać o najwyższy poziom bezpieczeństwa stosowania leku Xyzal. Wszystkie potencjalne skutki uboczne wymieniono w ulotce dołączonej do opakowania przez producenta.

Interakcje z innymi lekami

Pacjent ma obowiązek poinformowania lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie oraz w niedalekiej przeszłości lekach. Jest to związane z tym, że Xyzal może wchodzić z nimi w interakcje i wzajemnie zmieniać swoje działanie. W skrajnych przypadkach powoduje to niepokojące skutki uboczne.

Przechowywanie leku

Lek Xyzal należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Preparatu nie można stosować po upływie terminu ważności.

Xyzal - zamienniki leku

Zamiennikami leku Xyzal są: Zyx, Contrahist i Levocedo. O konieczności ich zastosowania decyduje lekarz. Na rynku dostępne są również preparaty, które zawierają lewocetyryzynę w innej postaci. Wśród nich znajdują się m.in.: Cezera, Alergimed, Contrahist Allergy, Lirra, Lirra Gem, Nossin, Zenaro, Zyx Bio, Ahist, Cetilevo, L-Cetirinax, Lecetax, Medtax, Votrezin, Zilola, Zenaro, Levocitrizine Genoptin, Levocitrizine Dihydrochloride Cipla i Levocitrizine Bristol Laboratories..

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Środek Xyzal dostępny jest w ograniczonej sprzedaży tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji lekarskiej.
Ze względu na to, że Xyzal to lek przeciwhistaminowy II generacji, to nie powinien powodować senności ani zaburzeń snu. Tego typu objaw pojawia się tylko u wybranych pacjentów. Co do zasady, lek Xyzal można podawać na noc.
Lek przeciwalergiczny Xyzal można podawać zarówno podczas posiłku, jak i między posiłkami. Nie wpływa to na jego skuteczność.
W większości przypadków przerwanie stosowania leku Xyzal nie powoduje działań niepożądanych. Sporadycznie może pojawić się świąd. Decyzję o tym, czy przerwać stosowanie leku Xyzal powinien podjąć lekarz.
Tak. Preparat Xyzal to lek przeciwhistaminowy II generacji.
W określonych przypadkach lek Xyzal może powodować takie działania niepożądane jak zmęczenie, wyczerpanie i senność. Wówczas ma działanie uspokajające, jednak docelowo nie na tym opiera się mechanizm działania leku.
W trakcie terapii z lekiem Xyzal nie należy spożywać alkoholu ani żadnej innej substancji, która wpływa na czynności mózgu. Taka mieszanka może powodować dodatkowe działania niepożądane oraz ograniczać zdolność pacjenta do podejmowania decyzji.
Nie powinno się stosować leku Xyzal u pacjentek w ciąży lub podejrzewających ciążę. Ponadto preparat nie jest wskazany w okresie karmienia piersią. W takiej sytuacji warto wstrzymać karmienie piersią, aby ograniczyć negatywne skutki uboczne po stronie dziecka. Decyzję o wdrożeniu preparatu Xyzal w tej grupie pacjentek zawsze podejmuje lekarz, a korzyści muszą znacznie przewyższać ewentualne ryzyko.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację