Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Środek medyczny Zyx to preparat stosowany w przypadku alergii oraz pokrzywki. Zaliczany jest do leków przeciwhistaminowych i ze względu na swój skład dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Lek Zyx powinien być stosowany tylko na wyraźne wskazanie lekarza i pod jego kontrolą. Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką medyczną preparatu, jego składem, mechanizmem działania, a także potencjalnymi skutkami ubocznymi.

 

Lex Zyx - charakterystyka

Zyx jest lekiem przeciwalergicznym, który zawiera substancję czynną dichlorowodorek lewocetyryzyny. Odpowiednie stosowanie leku Zyx bio wykazuje dużą skuteczność w zwalczaniu niepokojących objawów związanych z alergią lub pokrzywką. O konieczności zastosowania środka każdorazowo decyduje lekarz prowadzący na podstawie przeprowadzonych badań. Lek Zyx dostępny jest tylko na receptę.

Forma leku

Preparat ma formę tabletek powlekanych lub roztworu doustnego. W każdej tabletce znajduje się taka sama ilość substancji czynnej. Dostępne opakowania to:

 • Zyx bio 5 mg (28 tabletek);

 • Zyx bio 5 mg (56 tabletek);

 • Zys bio 5 mg (84 tabletki).

W przypadku roztworu doustnego 1 ml zawiera 0,5 mg substancji czynnej. Jedna buteleczka leku zawiera 200 ml.

Skład produktu leczniczego

Podstawowym składnikiem preparatu Zyx jest lewocetyryzyna. W przypadku tabletek poza nią w składzie znajdują się takie substancje pomocnicze jak: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, stearynian magnezu, makrogol, hypromeloza, krzemionka koloidalna bezwodna oraz dwutlenek tytanu.

W roztworze doustnym poza substancją czynną leku Zyx znajdują się: glicerol, sorbitol ciekły niekrystalizujący, cytrynian sodu, parahydroksybenzoesan etylu, parahydroksybenzoesan metylu, sacharyna sodowa, glikol propylenowy, woda oczyszczona i aromat ananasowy.

Lek zawiera laktozę, dlatego powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów z cukrzycą oraz w sytuacji, gdy wykryto u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów.

Stosowanie leku Zyx - wskazania

Zastosowanie leku w terapii powinno być skonsultowane z lekarzem prowadzącym. Podstawowym wskazaniem jest wdrożenie preparatu w leczeniu objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (również przy przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa). Ponadto środek rekomendowany jest w leczeniu pokrzywki.

Tabletki stosuje się u osób powyżej 6. roku życia, a preparat w postaci roztworu doustnego może być podawany już u pacjentów po ukończeniu 2. roku życia.

Jak działa preparat?

Za działanie leku odpowiada lewocetyryzyna. Zgodnie z budową chemiczną jest ona lewoskrętnym enancjomerem cetyryzyny. Mechanizm działania leku polega na wybiórczym hamowaniu obwodowych receptorów histaminowych typu 1 oraz działania histaminy. Dzięki temu łagodzi podstawowe objawy alergii, w tym: wyciek z nosa, kaszel, kichanie, obrzęk i świąd błon śluzowych. Jednocześnie lek wykazuje skuteczne przeciwdziałanie odczynom skórnym, w tym pokrzywce.

Dawkowanie

Odpowiednią dla pacjenta dawkę leku ustali lekarz i należy się do niej stosować. Pacjent we własnym zakresie nie może zmieniać sposobu przyjmowania preparatu lub dawki. Wówczas zmniejsza się skuteczność prowadzonej terapii, przy jednoczesnym zwiększeniu ryzyka występowania niepokojących skutków ubocznych. Lek powinien być stosowany zgodnie ze wskazaniami producenta, które są różne w zależności od formy preparatu Zyx.

Tabletki należy połykać w całości i popijać je niewielką ilością płynu niezależnie od posiłku. W większości przypadków rekomendowana dawka leku wynosi 5 mg na dobę (1 tabletka). Inne wskazania dotyczące dawkowania mogą dotyczyć dzieci oraz osób z chorobami wątroby i nerek.

Lek nie powinien być stosowany dłużej niż przez 10 dni z rzędu, chyba że lekarz postanowi inaczej. Pierwsze korzyści związane z przyjmowaniem leku widoczne są już po kilkunastu godzinach. Jeżeli jednak po 3 dniach nie widać wyraźnej poprawy lub pacjent czuje się jeszcze gorzej, to wymagany jest pilny kontakt z lekarzem. W takiej sytuacji niezbędna może być zmiana stosowanego preparatu lub modyfikacja terapii.

Pominięcie leku

Jeżeli dojdzie do pominięcia zalecanej dawki leku, to nie należy stosować dawki podwójnej w celu jej uzupełnienia. Standardowo należy kontynuować leczenie zgodnie z harmonogramem. Stosowanie podwójnej dawki zwiększa ryzyko przedawkowania i wystąpienia niepokojących skutków ubocznych.

Przerwanie stosowania leku

Przerwać stosowanie leku Zyx można tylko na wyraźne wskazanie lekarza prowadzącego lub w sytuacji, gdy wystąpi nagła reakcja alergiczna, lub inne niepokojące objawy. Jednocześnie wcześniejsze przerwanie stosowania leku przez pacjenta nie powinno powodować niepokojących skutków ubocznych ani nasilenia objawów alergii ze strony błony śluzowej nosa.

Środek medyczny Zyx to preparat stosowany w przypadku alergii oraz pokrzywki. Zaliczany jest do leków przeciwhistaminowych i ze względu na swój skład dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Lek Zyx powinien być stosowany tylko na wyraźne wskazanie lekarza i pod jego kontrolą. Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką medyczną preparatu, jego składem, mechanizmem działania, a także potencjalnymi skutkami ubocznymi.

Lex Zyx - charakterystyka

Zyx jest lekiem przeciwalergicznym, który zawiera substancję czynną dichlorowodorek lewocetyryzyny. Odpowiednie stosowanie leku Zyx bio wykazuje dużą skuteczność w zwalczaniu niepokojących objawów związanych z alergią lub pokrzywką. O konieczności zastosowania środka każdorazowo decyduje lekarz prowadzący na podstawie przeprowadzonych badań. Lek Zyx dostępny jest tylko na receptę.

Forma leku

Preparat ma formę tabletek powlekanych lub roztworu doustnego. W każdej tabletce znajduje się taka sama ilość substancji czynnej. Dostępne opakowania to:

 • Zyx bio 5 mg (28 tabletek);

 • Zyx bio 5 mg (56 tabletek);

 • Zys bio 5 mg (84 tabletki).

W przypadku roztworu doustnego 1 ml zawiera 0,5 mg substancji czynnej. Jedna buteleczka leku zawiera 200 ml.

Skład produktu leczniczego

Podstawowym składnikiem preparatu Zyx jest lewocetyryzyna. W przypadku tabletek poza nią w składzie znajdują się takie substancje pomocnicze jak: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, stearynian magnezu, makrogol, hypromeloza, krzemionka koloidalna bezwodna oraz dwutlenek tytanu.

W roztworze doustnym poza substancją czynną leku Zyx znajdują się: glicerol, sorbitol ciekły niekrystalizujący, cytrynian sodu, parahydroksybenzoesan etylu, parahydroksybenzoesan metylu, sacharyna sodowa, glikol propylenowy, woda oczyszczona i aromat ananasowy.

Lek zawiera laktozę, dlatego powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów z cukrzycą oraz w sytuacji, gdy wykryto u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów.

Stosowanie leku Zyx - wskazania

Zastosowanie leku w terapii powinno być skonsultowane z lekarzem prowadzącym. Podstawowym wskazaniem jest wdrożenie preparatu w leczeniu objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (również przy przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa). Ponadto środek rekomendowany jest w leczeniu pokrzywki.

Tabletki stosuje się u osób powyżej 6. roku życia, a preparat w postaci roztworu doustnego może być podawany już u pacjentów po ukończeniu 2. roku życia.

Jak działa preparat?

Za działanie leku odpowiada lewocetyryzyna. Zgodnie z budową chemiczną jest ona lewoskrętnym enancjomerem cetyryzyny. Mechanizm działania leku polega na wybiórczym hamowaniu obwodowych receptorów histaminowych typu 1 oraz działania histaminy. Dzięki temu łagodzi podstawowe objawy alergii, w tym: wyciek z nosa, kaszel, kichanie, obrzęk i świąd błon śluzowych. Jednocześnie lek wykazuje skuteczne przeciwdziałanie odczynom skórnym, w tym pokrzywce.

Dawkowanie

Odpowiednią dla pacjenta dawkę leku ustali lekarz i należy się do niej stosować. Pacjent we własnym zakresie nie może zmieniać sposobu przyjmowania preparatu lub dawki. Wówczas zmniejsza się skuteczność prowadzonej terapii, przy jednoczesnym zwiększeniu ryzyka występowania niepokojących skutków ubocznych. Lek powinien być stosowany zgodnie ze wskazaniami producenta, które są różne w zależności od formy preparatu Zyx.

Tabletki należy połykać w całości i popijać je niewielką ilością płynu niezależnie od posiłku. W większości przypadków rekomendowana dawka leku wynosi 5 mg na dobę (1 tabletka). Inne wskazania dotyczące dawkowania mogą dotyczyć dzieci oraz osób z chorobami wątroby i nerek.

Lek nie powinien być stosowany dłużej niż przez 10 dni z rzędu, chyba że lekarz postanowi inaczej. Pierwsze korzyści związane z przyjmowaniem leku widoczne są już po kilkunastu godzinach. Jeżeli jednak po 3 dniach nie widać wyraźnej poprawy lub pacjent czuje się jeszcze gorzej, to wymagany jest pilny kontakt z lekarzem. W takiej sytuacji niezbędna może być zmiana stosowanego preparatu lub modyfikacja terapii.

Pominięcie leku

Jeżeli dojdzie do pominięcia zalecanej dawki leku, to nie należy stosować dawki podwójnej w celu jej uzupełnienia. Standardowo należy kontynuować leczenie zgodnie z harmonogramem. Stosowanie podwójnej dawki zwiększa ryzyko przedawkowania i wystąpienia niepokojących skutków ubocznych.

Przerwanie stosowania leku

Przerwać stosowanie leku Zyx można tylko na wyraźne wskazanie lekarza prowadzącego lub w sytuacji, gdy wystąpi nagła reakcja alergiczna, lub inne niepokojące objawy. Jednocześnie wcześniejsze przerwanie stosowania leku przez pacjenta nie powinno powodować niepokojących skutków ubocznych ani nasilenia objawów alergii ze strony błony śluzowej nosa.

Ryzyko przedawkowania

Zwykle stosowaną dawką leku jest 5 mg na dobę i pacjent we własnym zakresie nie powinien jej zmieniać. Przyjęcie większej dawki nie zwiększa skuteczności działania preparatu oraz grozi przedawkowaniem. Jeżeli do tego dojdzie, to pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W zależności od stanu osoby chorej, lekarz zadecyduje o kolejnych krokach. Podstawowe objawy przedawkowania to m.in.: niepokój ruchowy, pobudzenie, a następnie senność.

Przeciwwskazania do stosowania leku Zyx

Ze względu na skład i działanie preparatu, istnieją określone przeciwwskazania do jego stosowania. Jest to związane z tym, że przyjmowanie leku w określonych przypadkach może powodować działania niepożądane lub powodować realne zagrożenie dla zdrowia pacjenta.

Oczywiście lek Zyx jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy wykazują reakcje nadwrażliwości na lewocetyryzynę, którąkolwiek substancję pomocniczą lub którąkolwiek substancję czynną o podobnej budowie chemicznej. W sytuacji wystąpią pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości należy przerwać stosowanie leku Zyx i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Inne przeciwwskazania do stosowania leku to:

 • wiek poniżej dwóch lat;

 • ciężka niewydolność nerek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność?

Istnieją również wskazania do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie prowadzenia terapii z lekiem Zyx. Wówczas lekarz oraz pacjent powinni dokładnie monitorować reakcje organizmu na przyjmowanie preparatu. Jeżeli u pacjenta występuje choroba nerek, to może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki leku. Ta zawsze ustalana jest przez lekarza na podstawie przeprowadzonych badań.

Inne wskazania do zachowania szczególnych środków ostrożności to m.in.:

 • niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza (powodowana np. przez rozrost gruczołu krokowego lub też uszkodzenie rdzenia kręgowego);

 • niedobór laktazy;

 • zapalenie wątroby;

 • dziedziczna nietolerancja galaktozy;

 • zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy;

 • przyjmowanie wybranych prepartów medycznych;

 • nietolerancja wybranych cukrów;

 • cukrzyca;

 • ciąża;

 • okres karmienia piersią;

 • wiek poniżej 18. roku życia.

Potencjalne działania niepożądane

Każdy preparat medyczny może powodować występowanie skutków ubocznych. W przypadku środka Zyx nie pojawiają się one u każdego pacjenta. Ich skala oraz rodzaj zależą od indywidualnych predyspozycji pacjenta, a także jego stanu zdrowia. Powodem do niepokoju jest nagła reakcja alergiczna. Objawami nadwrażliwości mogą być: obrzęk ust, twarzy, czy gardła, a także problemami z oddychaniem. Wówczas należy odstawić lek i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Podczas przyjmowania preparatu Zyx mogą pojawić się również następujące działania niepożądane:

 • obrzęk naczynioruchowy;

 • zwiększenie masy ciała;

 • ból głowy;

 • suchość w jamie ustnej;

 • senność;

 • ospałość;

 • zmęczenie;

 • bóle brzucha;

 • bóle mięśni;

 • uczucie wyczerpania;

 • zaburzenia widzenia;

 • zwiększenie częstości akcji serca;

 • utrudnione oddawanie moczu;

 • wykwity skórne;

 • świąd skóry;

 • kołatanie serca;

 • zaburzenia smaku;

 • zwiększenie apetytu;

 • nudności i wymioty;

 • trudności z oddychaniem (duszności);

 • nieprawidłowe wyniki badań;

 • i inne.

Szczegółowy wykaz wszystkich potencjalnych działań niepożądanych znajduje się na ulotce dołączonej przez producenta do opakowania. Jeżeli zauważysz u siebie jedne z powyższych lub objawy niepożądane niewymienione na ulotce, to niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. Niezbędna może okazać się zmiana środka stosowanego w terapii.

Zyx a inne leki

Środek medyczny Zyx może wchodzić w interakcje z innymi lekami. W związku z tym pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości, a także tych, które pacjent planuje przyjmować. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo terapii oraz jej skuteczność.

Wybrane środki farmakologiczne mogą zmieniać działanie leku Zyx. Szczególną uwagę należy zwrócić na wszelkie preparaty, których mechanizm działania opiera się na hamowaniu pracy ośrodkowego układu nerwowego. Do tej grupy należą m.in.: leki uspokajające, przeciwlękowe, przeciwdepresyjne, nasenne, a także niektóre leki przeciwbólowe.

Ostrożność warto zachować również w przypadku innych preparatów medycznych, również tych dostępnych bez recepty. Jeżeli w trakcie ich przyjmowania wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, to należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Zyx a ciąża i karmienie piersią

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny swoją sytuację skonsultować z lekarzem. Ostatecznie to on podejmie decyzję co do zasadności włączania do terapii preparatu Zyx. Jeżeli to możliwe, to ze względów bezpieczeństwa należy unikać przyjmowania leków w czasie ciąży i karmienia piersią. Ewentualne korzyści z tym związane muszą znacznie przewyższać ryzyko. Na ten moment brak konkretnych przeciwwskazań do tego, aby w okresie ciąży i karmienia piersią stosować Zyx.

Zyx a zdolność do prowadzenia pojazdów

Przyjmowanie środka Zyx może negatywnie wpływać na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów oraz do obsługi maszyn. Dzieje się tak wtedy, gdy wystąpią objawy niepożądane związane z poczuciem zmęczenia, sennością, ospałością, czy też wyczerpaniem. Jeżeli zauważysz u siebie niepokojące symptomy, to z rezygnuj z prowadzenia auta i obsługi maszyn, a o swojej sytuacji poinformuj przełożonego.

Standardowo tego typu objawy występują stosunkowo rzadko i w większości przypadków Zyx nie ogranicza zdolności do prowadzenia auta.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację