Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Preparat Tamivil to lek przeciwwirusowy w postaci tabletek. Klasyfikowany jest jako inhibitor neuraminidaz i stosowany jest w leczeniu i zapobieganiu grypy u osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Preparat dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Zapraszamy do zapoznania się z jego charakterystyką, składem, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania leku Tamivil, a także ewentualnymi skutkami ubocznymi.

 

Czym jest Tamivil?

Tamivil to inhibitor neuraminidaz. Należy do grupy leków przeciwwirusowych, które wykorzystywane są m.in. w leczeniu grypy. Swoje działanie opiera na substancji czynnej oseltamiwirze. Preparat dostępny jest w postaci tabletek i dystrybuowany tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji lekarskiej. W opakowaniu znajduje się 10 tabletek, a każda z nich zawiera 75 mg oseltamiwiru w postaci fosforanu oseltamiwiru. Lek wykazuje skuteczne działanie i przeznaczony jest do intensywnego leczenia lub do kuracji długotrwałej w zapobieganiu grypie. Tamivil 75 mg można stosować u osób dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia i masie ciała większej niż 40 kg.

Skład produktu leczniczego

Podstawowym składnikiem preparatu jest substancja czynna oseltamiwir. Ponadto w składzie tabletek znajdują się takie substancje pomocnicze jak: krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon typu A, powidon i stearynian magnezu. Pacjent powinien zapoznać się ze składem leku. Jego stosowanie jest przeciwwskazane w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik.

Wskazania do stosowania leku Tamivil

Istnieją trzy podstawowe wskazania do zastosowania leku Tamivil. Przede wszystkim stosuje się go podczas leczenia grypy, gdy wiadomo, że wirus grypy występuje w środowisku i u pacjenta widoczne są jego objawy. Drugim wskazaniem jest zapobieganie grypie w sytuacjach, gdy pacjent miał kontakt z przypadkiem klinicznie rozpoznanej grypy. Ponadto tabletki Tamivil stosuje się również w leczeniu zapobiegawczym wtedy, gdy mamy do czynienia z epidemią grypy (w przypadku pandemii grypy) i szczepionka nie wykazuje skutecznej ochrony. Sezonowa profilaktyka może być wskazana także wtedy, gdy obecne w środowisku odmiany wirusa nie odpowiadają szczepom wirusa zawartym w szczepionce. Należy jednak pamiętać o tym, że stosowanie leków przeciwwirusowych w leczeniu zapobiegawczym nie zastępuje szczepienia przeciw grypie.

Objawy typowe dla grypy

Podczas leczenia lek wprowadza się tylko wtedy, gdy u pacjenta występują objawy typowe dla grypy. To m.in.:

 • wodnista wydzielina z nosa;
 • uczucie zatkanego nosa;
 • kaszel;
 • zmęczenie;
 • gorączka;
 • ból gardła;
 • ból głowy;
 • ból mięśni i stawów;
 • i inne.

Mechanizm działania leku

Lek przeciwwirusowy Tamibil wykazuje skuteczne działanie na wirusy grypy typu A i B. Oseltamiwir po dostaniu się do organizmu odpowiada za blokadę enzymów wirusowych i uniemożliwia im dalsze infekowanie organizmu. Jednocześnie hamuje namnażanie się szkodliwych drobnoustrojów i wspiera organizm pacjenta w walce z zakażeniem. Pod tym kątem jest bardzo skuteczny.

Dawkowanie preparatu

Kluczem do zapewnienia skutecznego działania leku Tamivil jest szybkie jego przyjęcie. W leczeniu rekomenduje się rozpoczęcie przyjmowania leku w ciągu dwóch dni od wystąpienia objawów grypy i kuracja trwa 5 dni. Rekomendowana dawka to 75 mg dwa razy na dobę.

Zapobieganie grypie po kontakcie z osobą chorą polega na przyjęciu pierwszej dawki w ciągu dwóch dni od tego kontaktu, a następnie kontynuuje się to przez 10 dni. Dawka to 75 mg raz na dobę. W ramach zapobiegania grypie przy globalnej epidemii stosuje się najmniejszą skuteczną dawkę nawet przez 6 tygodni ciągiem. Rekomendowana dawka to 75 mg raz na dobę. Pojedyncze tabletki najlepiej przyjmować rano w trakcie śniadania.

Szczegółowe wytyczne dotyczące dawkowania ustala lekarz prowadzący na podstawie indywidualnego rozpoznania pacjenta. Każdorazowo bierze pod uwagę jego zdrowie oraz bezpieczeństwo. Tabletki przyjmuje się w całości i popija niewielką ilością wody. Nie wolno ich rozgryzać ani dzielić.

Największą skuteczność leczenia wykazano wtedy, gdy pierwsza dawka leku przyjęta jest w ciągu pierwszych dwóch dni od rozpoznania objawów wirusa grypy. Później ta skuteczność słabnie.

Pominięcie przyjęcia leku Tamivil

W przypadku pominięcia tabletki należy uzupełnić ją tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli zbliża się termin przyjęcia kolejnej tabletki, to należy kontynuować leczenie zgodnie z harmonogramem. Nie wolno stosować dawki podwójnej, ponieważ zwiększa to ryzyko przedawkowania preparatu.

Przerwanie stosowania leku Tamivil

Pacjent nie powinien we własnym zakresie podejmować decyzji o przerwaniu terapii. Takie postępowanie grozi powrotem objawów grypy i wydłużonym procesem rekonwalescencji. Sama choroba może powodować poważne skutki, dlatego pod żadnym pozorem nie można jej bagatelizować. Przerwanie leczenia nie powinno jednak powodować dodatkowych działań niepożądanych związanych z mechanizmem działania preparatu Tamivil.

Ryzyko przedawkowania

Leczenie grypy należy prowadzić zgodnie z zaleceniami lekarza. Pacjent we własnym zakresie nie może zmieniać dawkowania ani przyjmować większej dawki substancji czynnej. Nie wpływa to na zwiększenie skuteczności leczenia grypy, a może doprowadzić do wystąpienia niepokojących objawów niepożądanych. W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Kiedy nie stosować leku Tamivil?

W określonych sytuacjach stosowanie leku Tamivil jest przeciwwskazane. Dotyczy to przede wszystkim nadwrażliwości na substancję czynną lub jakikolwiek inny składnik leku. Ponadto preparat nie powinien być przyjmowany przez dzieci poniżej 6. roku życia, a także kobiety w ciąży i karmiące piersią. Decyzję o zastosowaniu leku w tych grupach pacjentów każdorazowo podejmuje lekarz i ma ona charakter indywidualny.

Wskazania do zachowania szczególnej ostrożności

Istnieją również rekomendacje do zachowania szczególnej ostrożności podczas prowadzenia terapii z lekiem Tamivil. Dodatkowej uwagi wymagają pacjenci, u których występują:

 • zaburzenia czynnościowe wątroby;
 • zaburzenia czynności nerek (np. przy ciężkiej niewydolności nerek);
 • nieprawidłowe działanie układu odpornościowego;
 • uczulenie na inne leki.

Ponadto ostrożność zachowuje się, jeżeli u pacjenta występują ciężkie choroby wymagające leczenia szpitalnego. Środków ostrożności wymagają również pacjenci, którzy chorują na przewlekłą chorobę układu oddechowego lub przewlekłą chorobę serca. Gdy w trakcie leczenia grypy pacjent zauważy u siebie niepokojące objawy, w tym ciężkie reakcje alergiczne przebiegające z zaburzeniami oddychania, to należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Działania niepożądane

Podczas przyjmowania leku Tamivil mogą występować działania niepożądane. Ryzyko działań niepożądanych zmniejsza zastosowanie się do wskazań lekarskich. Ich rodzaj i skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji pacjenta i stanu jego zdrowia. Skutki uboczne nie dotyczą każdej osoby, która przyjmuje lek. Poniższe działania niepożądane są powodem do niezwłocznego kontaktu z lekarzem:

 • reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne (np. niskie ciśnienie krwi, ciężkie reakcje alergiczne przebiegające z obrzękiem twarzy, trudności z oddychaniem, swędząca wysypka);
 • obrzęk naczynioruchowy;
 • zaburzenia wątroby (np. zaburzenia czynnościowe wątroby, piorunujące zapalenie wątroby, zmiana koloru stolca, zażółcenie skóry i białek oczu);
 • zespół Stevensa-Johnsona;
 • toksyczna martwica naskórka;
 • zaburzenia neuropsychiatryczne;
 • halucynacje, omamy, niepokój, uczucie poruszenia;
 • uczucie zmieszania;
 • nienormalne zachowanie;
 • zmiany świadomości;
 • drgawki i majaczenia;
 • krwawienie z przewodu pokarmowego.

Inne działania niepożądane

Ponadto w trakcie leczenia grypy mogą pojawić się takie działania niepożądane jak m.in.:

 • ból głowy;
 • rozstrój żołądka,
 • wymioty;
 • nudności;
 • gorączka;
 • uczucie pełności w nadbrzuszu;
 • wodnista wydzielina z nosa;
 • kaszel;
 • przekrwienie błony śluzowej;
 • zakażenia górnych dróg oddechowych;
 • zapalenie oskrzeli;
 • zapalenie spojówek.

Niezbyt częste działania niepożądane to m.in.:

 • drgawki;
 • zmieniony poziom świadomości;
 • reakcje alergiczne;
 • reakcje skórne;
 • zaburzenia widzenia;
 • małopłytkowość.

Szczegółowy wykaz wszystkich działań niepożądanych wraz z częstotliwością ich występowania i podziałem na grupę wiekową pacjentów znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania. Pacjent powinien się z nią zapoznać przed rozpoczęciem leczenia.

Tamivil a inne leki

Zawarty w leku oseltamiwir ma zdolność do wchodzenia w interakcje z innymi środkami farmakologicznymi. Wówczas mogą one wzajemnie zmieniać swoje działanie. Obowiązkiem pacjenta jest poinformowanie lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie i w niedalekiej przeszłości lekach. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo prowadzonej terapii i zwiększyć skuteczność walki z grypą.

Szczególnie należy poinformować lekarza o takich środkach farmakologicznych jak:

 • probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej);
 • metotreksat (stosowany w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów);
 • chlorpropamid (przyjmowany w leczeniu cukrzycy);
 • fenylobutazon (rekomendowany w leczeniu bólu i stanów zapalnych).

Dokładny wykaz substancji znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta.

Tamivil a ciąża i karmienie piersią

Obecnie nie jest znany wpływ leku Tamivil na nienarodzone dzieci oraz dzieci karmione piersią. W związku z tym rekomenduje się unikanie stosowania preparatu u kobiet w ciąży lub podejrzewających ciążę, a także karmiących piersią. Wszystko po to, aby zminimalizować ewentualne ryzyko. Decyzję w tym zakresie zawsze podejmuje lekarz, a Tamivil może być przepisany tylko wtedy, gdy korzyści z tym związane znacznie przewyższają ewentualne ryzyko. Gdy lek przyjmuje kobieta karmiąca piersią, to na czas leczenia i pierwszy tydzień po nim należy tego zaniechać. W celu podtrzymania laktacji nadmiar pokarmu można ściągać laktatorem i utylizować.

Tamivil a zdolność prowadzenia pojazdów

Leczenie grypy z preparatem Tamivil nie wpływa negatywnie na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Sama choroba może jednak powodować znaczne osłabienie organizmu. W takiej sytuacji należy zaniechać prowadzenia pojazdu ze względów bezpieczeństwa.

Preparat Tamivil to lek przeciwwirusowy w postaci tabletek. Klasyfikowany jest jako inhibitor neuraminidaz i stosowany jest w leczeniu i zapobieganiu grypy u osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Preparat dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Zapraszamy do zapoznania się z jego charakterystyką, składem, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania leku Tamivil, a także ewentualnymi skutkami ubocznymi.

 

Czym jest Tamivil?

Tamivil to inhibitor neuraminidaz. Należy do grupy leków przeciwwirusowych, które wykorzystywane są m.in. w leczeniu grypy. Swoje działanie opiera na substancji czynnej oseltamiwirze. Preparat dostępny jest w postaci tabletek i dystrybuowany tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji lekarskiej. W opakowaniu znajduje się 10 tabletek, a każda z nich zawiera 75 mg oseltamiwiru w postaci fosforanu oseltamiwiru. Lek wykazuje skuteczne działanie i przeznaczony jest do intensywnego leczenia lub do kuracji długotrwałej w zapobieganiu grypie. Tamivil 75 mg można stosować u osób dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia i masie ciała większej niż 40 kg.

Skład produktu leczniczego

Podstawowym składnikiem preparatu jest substancja czynna oseltamiwir. Ponadto w składzie tabletek znajdują się takie substancje pomocnicze jak: krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon typu A, powidon i stearynian magnezu. Pacjent powinien zapoznać się ze składem leku. Jego stosowanie jest przeciwwskazane w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik.

Wskazania do stosowania leku Tamivil

Istnieją trzy podstawowe wskazania do zastosowania leku Tamivil. Przede wszystkim stosuje się go podczas leczenia grypy, gdy wiadomo, że wirus grypy występuje w środowisku i u pacjenta widoczne są jego objawy. Drugim wskazaniem jest zapobieganie grypie w sytuacjach, gdy pacjent miał kontakt z przypadkiem klinicznie rozpoznanej grypy. Ponadto tabletki Tamivil stosuje się również w leczeniu zapobiegawczym wtedy, gdy mamy do czynienia z epidemią grypy (w przypadku pandemii grypy) i szczepionka nie wykazuje skutecznej ochrony. Sezonowa profilaktyka może być wskazana także wtedy, gdy obecne w środowisku odmiany wirusa nie odpowiadają szczepom wirusa zawartym w szczepionce. Należy jednak pamiętać o tym, że stosowanie leków przeciwwirusowych w leczeniu zapobiegawczym nie zastępuje szczepienia przeciw grypie.

Objawy typowe dla grypy

Podczas leczenia lek wprowadza się tylko wtedy, gdy u pacjenta występują objawy typowe dla grypy. To m.in.:

 • wodnista wydzielina z nosa;
 • uczucie zatkanego nosa;
 • kaszel;
 • zmęczenie;
 • gorączka;
 • ból gardła;
 • ból głowy;
 • ból mięśni i stawów;
 • i inne.

Mechanizm działania leku

Lek przeciwwirusowy Tamibil wykazuje skuteczne działanie na wirusy grypy typu A i B. Oseltamiwir po dostaniu się do organizmu odpowiada za blokadę enzymów wirusowych i uniemożliwia im dalsze infekowanie organizmu. Jednocześnie hamuje namnażanie się szkodliwych drobnoustrojów i wspiera organizm pacjenta w walce z zakażeniem. Pod tym kątem jest bardzo skuteczny.

Dawkowanie preparatu

Kluczem do zapewnienia skutecznego działania leku Tamivil jest szybkie jego przyjęcie. W leczeniu rekomenduje się rozpoczęcie przyjmowania leku w ciągu dwóch dni od wystąpienia objawów grypy i kuracja trwa 5 dni. Rekomendowana dawka to 75 mg dwa razy na dobę.

Zapobieganie grypie po kontakcie z osobą chorą polega na przyjęciu pierwszej dawki w ciągu dwóch dni od tego kontaktu, a następnie kontynuuje się to przez 10 dni. Dawka to 75 mg raz na dobę. W ramach zapobiegania grypie przy globalnej epidemii stosuje się najmniejszą skuteczną dawkę nawet przez 6 tygodni ciągiem. Rekomendowana dawka to 75 mg raz na dobę. Pojedyncze tabletki najlepiej przyjmować rano w trakcie śniadania.

Szczegółowe wytyczne dotyczące dawkowania ustala lekarz prowadzący na podstawie indywidualnego rozpoznania pacjenta. Każdorazowo bierze pod uwagę jego zdrowie oraz bezpieczeństwo. Tabletki przyjmuje się w całości i popija niewielką ilością wody. Nie wolno ich rozgryzać ani dzielić.

Największą skuteczność leczenia wykazano wtedy, gdy pierwsza dawka leku przyjęta jest w ciągu pierwszych dwóch dni od rozpoznania objawów wirusa grypy. Później ta skuteczność słabnie.

Pominięcie przyjęcia leku Tamivil

W przypadku pominięcia tabletki należy uzupełnić ją tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli zbliża się termin przyjęcia kolejnej tabletki, to należy kontynuować leczenie zgodnie z harmonogramem. Nie wolno stosować dawki podwójnej, ponieważ zwiększa to ryzyko przedawkowania preparatu.

Przerwanie stosowania leku Tamivil

Pacjent nie powinien we własnym zakresie podejmować decyzji o przerwaniu terapii. Takie postępowanie grozi powrotem objawów grypy i wydłużonym procesem rekonwalescencji. Sama choroba może powodować poważne skutki, dlatego pod żadnym pozorem nie można jej bagatelizować. Przerwanie leczenia nie powinno jednak powodować dodatkowych działań niepożądanych związanych z mechanizmem działania preparatu Tamivil.

Ryzyko przedawkowania

Leczenie grypy należy prowadzić zgodnie z zaleceniami lekarza. Pacjent we własnym zakresie nie może zmieniać dawkowania ani przyjmować większej dawki substancji czynnej. Nie wpływa to na zwiększenie skuteczności leczenia grypy, a może doprowadzić do wystąpienia niepokojących objawów niepożądanych. W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Kiedy nie stosować leku Tamivil?

W określonych sytuacjach stosowanie leku Tamivil jest przeciwwskazane. Dotyczy to przede wszystkim nadwrażliwości na substancję czynną lub jakikolwiek inny składnik leku. Ponadto preparat nie powinien być przyjmowany przez dzieci poniżej 6. roku życia, a także kobiety w ciąży i karmiące piersią. Decyzję o zastosowaniu leku w tych grupach pacjentów każdorazowo podejmuje lekarz i ma ona charakter indywidualny.

Wskazania do zachowania szczególnej ostrożności

Istnieją również rekomendacje do zachowania szczególnej ostrożności podczas prowadzenia terapii z lekiem Tamivil. Dodatkowej uwagi wymagają pacjenci, u których występują:

 • zaburzenia czynnościowe wątroby;
 • zaburzenia czynności nerek (np. przy ciężkiej niewydolności nerek);
 • nieprawidłowe działanie układu odpornościowego;
 • uczulenie na inne leki.

Ponadto ostrożność zachowuje się, jeżeli u pacjenta występują ciężkie choroby wymagające leczenia szpitalnego. Środków ostrożności wymagają również pacjenci, którzy chorują na przewlekłą chorobę układu oddechowego lub przewlekłą chorobę serca. Gdy w trakcie leczenia grypy pacjent zauważy u siebie niepokojące objawy, w tym ciężkie reakcje alergiczne przebiegające z zaburzeniami oddychania, to należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Działania niepożądane

Podczas przyjmowania leku Tamivil mogą występować działania niepożądane. Ryzyko działań niepożądanych zmniejsza zastosowanie się do wskazań lekarskich. Ich rodzaj i skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji pacjenta i stanu jego zdrowia. Skutki uboczne nie dotyczą każdej osoby, która przyjmuje lek. Poniższe działania niepożądane są powodem do niezwłocznego kontaktu z lekarzem:

 • reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne (np. niskie ciśnienie krwi, ciężkie reakcje alergiczne przebiegające z obrzękiem twarzy, trudności z oddychaniem, swędząca wysypka);
 • obrzęk naczynioruchowy;
 • zaburzenia wątroby (np. zaburzenia czynnościowe wątroby, piorunujące zapalenie wątroby, zmiana koloru stolca, zażółcenie skóry i białek oczu);
 • zespół Stevensa-Johnsona;
 • toksyczna martwica naskórka;
 • zaburzenia neuropsychiatryczne;
 • halucynacje, omamy, niepokój, uczucie poruszenia;
 • uczucie zmieszania;
 • nienormalne zachowanie;
 • zmiany świadomości;
 • drgawki i majaczenia;
 • krwawienie z przewodu pokarmowego.

Inne działania niepożądane

Ponadto w trakcie leczenia grypy mogą pojawić się takie działania niepożądane jak m.in.:

 • ból głowy;
 • rozstrój żołądka,
 • wymioty;
 • nudności;
 • gorączka;
 • uczucie pełności w nadbrzuszu;
 • wodnista wydzielina z nosa;
 • kaszel;
 • przekrwienie błony śluzowej;
 • zakażenia górnych dróg oddechowych;
 • zapalenie oskrzeli;
 • zapalenie spojówek.

Niezbyt częste działania niepożądane to m.in.:

 • drgawki;
 • zmieniony poziom świadomości;
 • reakcje alergiczne;
 • reakcje skórne;
 • zaburzenia widzenia;
 • małopłytkowość.

Szczegółowy wykaz wszystkich działań niepożądanych wraz z częstotliwością ich występowania i podziałem na grupę wiekową pacjentów znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania. Pacjent powinien się z nią zapoznać przed rozpoczęciem leczenia.

Tamivil a inne leki

Zawarty w leku oseltamiwir ma zdolność do wchodzenia w interakcje z innymi środkami farmakologicznymi. Wówczas mogą one wzajemnie zmieniać swoje działanie. Obowiązkiem pacjenta jest poinformowanie lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie i w niedalekiej przeszłości lekach. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo prowadzonej terapii i zwiększyć skuteczność walki z grypą.

Szczególnie należy poinformować lekarza o takich środkach farmakologicznych jak:

 • probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej);
 • metotreksat (stosowany w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów);
 • chlorpropamid (przyjmowany w leczeniu cukrzycy);
 • fenylobutazon (rekomendowany w leczeniu bólu i stanów zapalnych).

Dokładny wykaz substancji znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta.

Tamivil a ciąża i karmienie piersią

Obecnie nie jest znany wpływ leku Tamivil na nienarodzone dzieci oraz dzieci karmione piersią. W związku z tym rekomenduje się unikanie stosowania preparatu u kobiet w ciąży lub podejrzewających ciążę, a także karmiących piersią. Wszystko po to, aby zminimalizować ewentualne ryzyko. Decyzję w tym zakresie zawsze podejmuje lekarz, a Tamivil może być przepisany tylko wtedy, gdy korzyści z tym związane znacznie przewyższają ewentualne ryzyko. Gdy lek przyjmuje kobieta karmiąca piersią, to na czas leczenia i pierwszy tydzień po nim należy tego zaniechać. W celu podtrzymania laktacji nadmiar pokarmu można ściągać laktatorem i utylizować.

Tamivil a zdolność prowadzenia pojazdów

Leczenie grypy z preparatem Tamivil nie wpływa negatywnie na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Sama choroba może jednak powodować znaczne osłabienie organizmu. W takiej sytuacji należy zaniechać prowadzenia pojazdu ze względów bezpieczeństwa.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację