Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Substancja Tadalafil to lek klasyfikowany jako inhibitor fosfodiesterazy cGMP typu 5. Enzym ten znajduje się w ciałach jamistych prącia. Lek przeznaczony jest do stosowania u mężczyzn, głównie przy zaburzeniach erekcji. Ze względu na swój skład i działanie, dostępny jest tylko na receptę.

Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką medyczną leku Tadalafil, jego składem, działaniem, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania oraz ewentualnymi działaniami niepożądanymi.

Tadalafil - co to za lek?

Zgodnie z klasyfikacją medyczną substancja czynna Tadalafil to inhibitor fosfodiesterazy cGMP typu 5, czyli enzymu znajdującego się w ciałach jamistych prącia. Lek ten dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. W aptece można spotkać dwie nazwy handlowe preparatu: Tadalafil Teva oraz Tadalafil Sun. Różnią się one składem, jednak mechanizm działania jest ten sam. Lekarz decyduje o przepisaniu konkretnego preparatu. Tabletki powlekane Tadalafil powinny być przyjmowane tylko zgodnie z jego zaleceniami oraz z zachowaniem ostrożności.

Tadalafil - cena, refundacja

Cena leku Tadalafil zależy od marży narzuconej przez aptekę, wybranej nazwy handlowej, stężenia substancji czynnej oraz ilości tabletek w opakowaniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami refundacyjnymi preparat Tadalafil nie podlega refundacji na żadnym poziomie oraz w żadnym wariancie opakowania.

Uśrednione ceny środka Tadalafil Teva to:

 • Tadalafil Teva 10 mg (4 tabletki powlekane) - około 42,60 PLN;
 • Tadalafil Teva 20 mg (4 tabletki powlekane) - około 55,60 PLN;
 • Tadalafil Teva 5 mg (28 tabletek powlekanych) - około 71,10 PLN.

Uśrednione ceny środka Tadalafil Sun to:

 • Tadalafil Sun 20 mg (4 tabletki powlekane) - około 32 PLN;
 • Tadalafil Sun 5 mg (28 tabletek powlekanych) - około 64 PLN.

Tadalafil - skład leku

Tabletki leku Tadalafil zawierają substancję czynną tadalafil. Ponadto ich skład nieco różni się w zależności od wybranej nazwy handlowej.

Składniki pomocnicze tabletek Tadalafil Teva to: laktoza jednowodna, krospowidon, powidon K12, laurylosiarczan sodu, stearylofumaran sodu, makrogol 3350, talk, dwutlenek tytanu E171, tlenek żelaza żółty E172 oraz alkohol poliwinylowy.

Składniki pomocnicze tabletek Tadalafil Sun to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu, poloksamer 188, krospowidon typu A, krzemionka koloidalna bezwodna, hydroksypropyloceluloza, hypromeloza 2910, dwutlenek tytanu E171, tlenek żelaza żółty E172 i talk, makrogol 6000.

Tadalafil - mechanizm działania, przeznaczenie

Za działanie leku Tadalafil odpowiada zawarta w nim substancja czynna. Powoduje ona zahamowanie aktywności enzymu fosfodiesterazy typu 5. Dzięki temu następuje zwiększone stężenie cGMP, co prowadzi do skurczu mięśni gładkich w ciałach jamistych prącia. Efektem tego działania jest zwiększony napływ krwi do prącia i erekcja. Skuteczność leku Tadalafil wykazywana jest wtedy, gdy tabletka leku przyjęta jest przed pobudzeniem seksualnym. Jeżeli tego pobudzenia nie będzie, to lek nie wywoła erekcji. W związku z tym nawet po zażyciu leku pacjent i partnerka powinni zaaranżować grę wstępną tak samo, jak wtedy, gdy pacjent nie zażywa leku.

Stosowanie leku Tadalafil powinno być prowadzone zgodnie z zaleceniami lekarza i po konsultacji z nim. Ponadto przed zastosowaniem leku Tadalafil należy zapoznać się z jego składem oraz ewentualnymi przeciwwskazaniami. Lek stosuje w ramach metody leczenia zaburzeń erekcji oraz leczenia objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Preparat przeznaczony jest tylko do stosowania u dorosłych mężczyzn. Jednocześnie nie powinien być przyjmowany przez zdrowych pacjentów, ponieważ nie wpłynie to korzystnie na ich popęd seksualny i możliwości. Leku Tadalafil nie stosuje się w leczeniu raka gruczołu krokowego.

Tadalafil - jak dawkować?

Dawki leku Tadalafil ustalane są indywidualnie i dostosowywane do rodzaju wskazania oraz sytuacji pacjenta. Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu.

W leczeniu zaburzeń erekcji rekomenduje się przyjmowanie jednej tabletki 5 mg raz na dobę o podobnej porze dnia. Jeżeli reakcja pacjenta jest dobra i preparat wykazuje skuteczne działanie terapeutyczne przy mniejszym stężeniu substancji czynnej, to lekarz może zalecić stosowanie 2,5 mg. Jednocześnie nie należy przyjmować leku Tadalafil w większym stężeniu ani częściej niż raz na dobę, ponieważ nie wpływa to na jego skuteczność i może powodować działania niepożądane.

U pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego rekomenduje się dawkę na poziomie 5 mg dziennie, którą przyjmuje się raz na dobę o podobnej porze dnia. Jeżeli zaburzenia erekcji występują wspólnie z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, to dawka pozostaje bez zmian.

Tadalafil - możliwe działania niepożądane w trakcie stosowania tej metody leczenia zaburzeń erekcji

Stosując lek, należy wziąć pod uwagę, że mogą pojawić się działania niepożądane po zażyciu leku Tadalafil. Nie odnotowuje się ich u każdego pacjenta. Ich występowanie zależy od indywidualnych predyspozycji organizmu pacjenta. Objawy niepożądane mogą mieć różne nasilenie. W przypadku poważnych skutków ubocznych należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Do tej pory odnotowano takie działanie niepożądane jak m.in.:

 • reakcje alergiczne (wymagają kontaktu z lekarzem);
 • ból w klatce piersiowej (wymaga kontaktu z lekarzem);
 • przedłużona i bolesna erekcja, priapizm (wymaga kontaktu z lekarzem);
 • nagła utrata widzenia lub pogorszenie widzenia (wymaga kontaktu z lekarzem);
 • niestrawność;
 • przekrwienie błony śluzowej nosa;
 • ból rąk i nóg;
 • ból głowy;
 • zaczerwienienie twarzy;
 • ból mięśni;
 • ból pleców;
 • wymioty;
 • nudności;
 • zawroty głowy;
 • ból brzucha;
 • obecność krwi w moczu;
 • zarzucenie treści żołądkowej do przełyku;
 • ból oczu;
 • niewyraźne widzenie;
 • przedłużona erekcja;
 • trudności w oddychaniu;
 • dzwonienie w uszach;
 • krwawienie z nosa;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • zwiększona potliwość;
 • zakrzepy krwi w nasieniu;
 • obrzęk powiek;
 • przemijająca utrata pamięci;
 • krwawienie z prącia;
 • omdlenia;
 • pokrzywka;
 • pogorszenie lub utrata słuchu;
 • i inne.

Wszystkie potencjalne działania niepożądane zostały wymienione na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Pacjent powinien się z nią zapoznać przed rozpoczęciem stosowania leku. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Tadalafil - przeciwwskazania, środki ostrożności

Przyjmowanie leku Tadalafil Teva oraz Tadalafil Sun musi być kontrolowane przez lekarza. Istnieją określone przeciwwskazania do zażywania tych tabletek powlekanych. Podstawowym z nich jest nadwrażliwość na substancję czynną tadalafil lub jakikolwiek inny składnik. Inne przeciwskazania to:

 • przebyty udar mózgu w ostatnim półroczu;
 • ciężka choroba serca;
 • przebyty zawał w ciągu ostatnich trzech miesięcy;
 • przyjmowanie azotanów organicznych;
 • niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi;
 • niskie ciśnienie krwi;
 • przyjmowanie riocyguatu;
 • wystąpienie kiedykolwiek utraty wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Ponadto w określonych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność podczas terapii. Podstawowe stany zdrowotne, które tego wymagają to:

 • szpiczak mnogi;
 • białaczka;
 • ciężkie choroby nerek;
 • ciężkie choroby wątroby;
 • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa;
 • zniekształcenie członka;
 • zabiegi chirurgiczne w okolicach miednicy;
 • częściowe lub całkowite usunięcie gruczołu krokowego.

Za każdym razem wskazanie do stosowania leku Tadalafil powinno być potwierdzone przez lekarza, który zna dobrze historię medyczną pacjenta. Podczas aktywności seksualnej dodatkową ostrożność powinny zachować osoby z chorobami serca. Jest to związane z tym, że aktywność taka stanowi dodatkowe obciążenie dla serca.

Tadalafil a inne leki. Czy lek Tadalafil wchodzi w interakcje z innymi lekami?

Pacjent ma obowiązek poinformowania lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie oraz w niedalekiej przeszłości środkach farmakologicznych. Jest to związane z tym, że Tadalafil może wchodzić z nimi w interakcję i wzajemnie zmieniać swoje działanie lub osłabiać działanie niektórych leków.

Leku Tadalafil nie można łączyć z takimi preparatami jak:

 • azotany organiczne (stosowane w leczeniu dławicy piersiowej);
 • riocyguar (stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach oraz przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi).

Ponadto ostrożność należy zachować w przypadku takich środków farmakologicznych jak:

 • inne leki stosowane u osób z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego i wysokiego ciśnienia krwi;
 • leki blokujące receptory α-adrenergiczne;
 • inhibitory 5-alfa-reduktazy;
 • leki przeciwdrgawkowe (np.: fenytoina, fenobarbital, karbamazepina);
 • inhibitory proteazy stosowane w leczeniu AIDS lub zakażenia wirusem HIV;
 • ketokonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych);
 • erytromycyna;
 • ryfampicyna;
 • itrakonazol;
 • klarytromycyna;
 • inne metody leczenia pacjentów z zaburzeniami erekcji.

Zapoznaj się dokładnie z wszystkimi substancjami zawartymi w ulotce leku i świadomie stosuj preparat Tadalafil.

Tadalafil - czy dostępne są zamienniki lub podobne leki?

Na rynku dostępne są różne leki, które są podobne lub są zamiennikami dla Tadalafil Teva oraz Tadalafil Sun. Wśród nich znajdują się m.in.: Adalift, Cialis, Gerocilan, Menero Med, Tadalafil Aurovitas, Tadalafil Belupo, Tadalafil Maxigra, Tadalafil Maxon, Tadamen, Tadulan, Tadaxin. O możliwości zastosowania wybranego z nich decyduje lekarz prowadzący.

 

FAQ - najczęściej zadawane pytania przez pacjentów

Substancja czynna tadalafil szybko wchłania się do organizmu i największe jej stężenie występuje po dwóch godzinach po przyjęciu tabletki. Działanie utrzymuje się nawet przez 12-36 godzin.
Lek Tadalafil zaczyna działać już po 15-30 minutach, a największe stężenie substancji czynnej występuje po dwóch godzinach od przyjęcia tabletki.
Tak. Jeżeli prowadzona będzie stymulacja seksualna, to lek Tadalafil będzie wykazywał działanie również po wytrysku, nawet do 36 godzin po przyjęciu leku.
Preparat Tadalafil można przyjmować maksymalnie raz dziennie. Tabletki należy stosować o podobnej porze dnia.
Spożywanie alkoholu w trakcie przyjmowania leku Tadalafil nie jest wskazane, gdyż niesie ze sobą ryzyko wystąpienia zawrotów głowy lub nagłego spadku ciśnienia tętniczego.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację