Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Sumamigren posiada substancję czynną sumatryptan, która wchodzi w skład grupy leków, nazywanych tryptanami. Sumamigren wykazuje działanie przeciwmigrenowe, polegające na zwężaniu naczyń w obszarze ukrwienia tętnicy szyjnej, których rozszerzanie jest prawdopodobnie przyczyną migreny. Sumatryptan łagodzi ból głowy oraz inne objawy powiązane z migreną, takie jak nudności czy nadwrażliwość na dźwięk czy światło. Działanie leku rozpoczyna się po około pół godziny od jego przyjęcia.

Kiedy nie stosować leku Sumamigren

Nie należy stosować leku, jeżeli:

 • pacjent jest uczulony na sumatryptan, bądź jakikolwiek inny składnik leku Sumamigren,

 • nie występują objawy migreny - lek należy przyjąć dopiero po wystąpieniu pierwszych objawów migreny,

 • pacjent ma poniżej 18 lat, bądź powyżej 65 lat,

 • u pacjenta występują choroby serca, w tym niewydolność serca, przebyty zawał mięśnia sercowego, choroba niedokrwienna serca lub objawy związane z tą chorobą, skurcz naczyń wieńcowych, dusznica bolesna,

 • u pacjenta w przeszłości wystąpił udar mózgu, bądź przemijające napady niedokrwienia mózgu,

 • pacjent choruje na łagodne nadciśnienie tętnicze, bądź jest w trakcie leczenia lekkiego lub ciężkiego nadciśnienia tętniczego,

 • pacjent cierpi na ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

 • u pacjenta występują choroby krążenia, skurcze występujące w nogach w trakcie chodzenia, bądź została zdiagnozowano chorobę naczyń obwodowych,

 • pacjent stosuje leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy, które stosowane są na przykład w leczeniu depresji. Lek Sumamigren stosować można po upływie minimum dwóch tygodni od zakończenia leczenia inhibitorami monoaminooksydazy,

 • pacjent stosuje inne leki zawierające tryptany, leki zawierające ergotaminę lub jej pochodne.

Ostrzeżenia oraz środki ostrożności podczas stosowania leku Sumamigren

Rozpoczęcie leczenia lekiem Sumamigren należy skonsultować z lekarzem, bądź farmaceutą. Lekarza należy poinformować, jeśli:

 • u pacjenta występowały napady drgawkowe lub pacjent poddany jest czynnikom obniżającym próg drgawkowy (przykładem jest przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych),

 • pacjent obarczony jest czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych,

 • u pacjenta występuje migrenowy ból głowy, lecz nie rozpoznano u niego wcześniej migreny lub pacjentowi z migrenami towarzyszy nietypowy ból głowy, mogący oznaczać choroby neurologiczne,

 • pacjent ma rozpoznaną wcześniej migrenę hemiplegiczną, okoporaźną lub podstawną,

 • u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby,

 • u pacjenta występuje uczulenie na sulfonamidy. Pacjenci uczuleni na sulfonamidy, po zastosowaniu leku Sumamigren, są narażeni na wystąpienie silnych reakcji alergicznych, od zmian skórnych, nawet do wstrząsu anafilaktycznego, którego objawy to duszności, obrzęk gardła i krtani, zaczerwienienie i świąd skóry, ból głowy, zawroty głowy, uczucie słabości, uczucie ucisku, znaczne osłabienie, a nawet utrata przytomności,

 • pacjent zażywa leki przeciwdepresyjne, w których skład wchodzą selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny,

 • pacjent choruje na kontrolowane, łagodne nadciśnienie tętnicze, ponieważ lek Sumamigren powodować może wzrost ciśnienia tętniczego oraz zwiększenie obwodowego oporu naczyniowego,

 • pacjent nie toleruje niektórych cukrów.

Natychmiastowo należy wstrzymać przyjmowanie leku oraz skonsultować się z lekarzem, jeśli podczas regularnego stosowania leku Sumamigren, u pacjenta wystąpią następujące objawy:

 • niezwyczajny ból głowy, który może oznaczać udar mózgu lub być objawem przemijającego napadu niedokrwiennego mózgu, bądź krwotok śródczaszkowy. Pacjenci z migreną obarczeni są zwiększonym ryzykiem występowania tych chorób,

 • po podaniu leku Sumamigren nastąpi przemijający ucisk i ból w klatce piersiowej i gardle. Zazwyczaj objawy te występują w ciągu pół godziny od przyjęcia leku i towarzyszą pacjentowi do dwóch godzin. Te objawy towarzyszyć mogą chorobie niedokrwiennej serca,

 • pacjent cierpi na codzienne lub częste bóle głowy pomimo stosowania leku.

Preparaty zawierające ziele dziurawca mogą powodować częstsze występowanie działań niepożądanych.

Lek Sumamigren a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta ostatnio i obecnie lekach oraz o lekach, które pacjent zamierza przyjmować. Leki wymienione poniżej, mogą występować pod wieloma różnymi nazwami handlowymi. Dlatego należy sprawdzić substancje czynne zawarte w przyjmowanych lekach, a nie tylko ich nazwy.

Leku Sumamigren nie należy stosować razem z:

 • lekami, które zawierają ergotaminę oraz jej pochodne. Stosuje je się w leczeniu migreny. Przed zażyciem leku Sumamigren, odczekać należy minimum 24 godziny po ostatnim zażyciu leków zawierających ergotaminę,

 • lekami, które zawierają inhibitory monoaminooksydazy, stosowane zazwyczaj w leczeniu depresji. Lek Sumamigren stosować można po upływie co najmniej 14 dni od ostatniego zażycia leku zawierającego inhibitory monoaminooksydazy,

 • lekami, które zawierają selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, stosowane zazwyczaj w leczeniu chorób psychicznych, między innymi depresji, na przykład fluoksetyna, citalopram, paroksetyna, fluwoksamina czy sertralina oraz lekami, które zawierają selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, na przykład buprenorfina czy wenlafaksyna. W trakcie jednoczesnego stosowania tych leków i sumatryptanu, odnotowano występowanie zespołu serotoninowego, objawiającego się sztywnością mięśni, mimowolnymi, rytmicznymi skurczami mięśni, w tym mięśni odpowiedzialnych za ruchy gałki ocznej, rozszerzeniem źrenic, drgawkami, drżeniem, wzmożeniem odruchów, halucynacjami, niepokojem, pobudzeniem, śpiączką, nadmierną potliwością, zwiększoną temperaturą ciała ciśnienia tętniczego krwi, wymiotami, biegunką. Jeżeli u pacjenta wystąpią którekolwiek z wymienionych objawów, konieczny jest niezwłoczny kontakt z lekarzem,

 • preparatami, które zawierają ziele dziurawca.

Lek Sumamigren a jedzenie i picie

Sumamigren stosować można niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości popijając je wodą.

Lek Sumamigren a ciąża i karmienie piersią

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią, bądź podejrzewa ciążę lub ją planuje, powinna skontaktować się lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Sumamigren.

Leku nie należy stosować w trakcie ciąży lub podczas karmienia piersią, chyba że lekarz da inne zalecenia.

Lek Sumamigren a prowadzenie pojazdu i obsługa maszyn

Stosowanie leku może powodować senność. W przypadku jej wystąpienia, nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

Stosowanie leku

Lek ten należy stosować według zaleceń lekarza. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Dawki leku ustalane są przez lekarza.

Leku nie należy stosować profilaktycznie. Nie należy stosować dawki większej od zalecanej.

Stosowanie leku Sumamigren powoduje doraźne zwalczanie napadów migreny. Leku nie należy stosować jednocześnie z lekami, które zawierają sumatryptan lub tryptany oraz lekami, które zawierają ergotaminę lub jej pochodne.

Dorośli w wieku od 18 do 65 lat

Zalecana jednorazowa dawka leku to 50 mg, podana niezwłocznie po wystąpieniu objawów migreny. U niektórych pacjentów wymagane jest zastosowanie jednorazowej dawki leku wynoszącej 100 mg.

Tabletki należy połykać w całości popijając je wodą.

Jeżeli pojedyncza dawka nie zniwelowała objawów migreny, nie należy stosować dawki większej (drugiej tabletki) podczas występowania tego samego napadu migreny. W takim przypadku zastosować można kwas acetylosalicylowy, paracetamol lub inne, niesteroidowe leki przeciwzapalne. Następną dawkę leku przyjąć można podczas kolejnych napadów migreny.

Jeżeli jednorazowo zażyta tabletka spowodowała ustąpienie objawów, po czym migrena wróciła, kolejną dawkę leku przyjąć można w ciągu kolejnej doby, pod warunkiem zachowania minimum dwóch godzin odstępu pomiędzy dawkami. Nie należy zażywać dawki leku większej niż 300 mg w ciągu jednej doby, a u pacjentów u których występują łagodne i umiarkowane migreny, nie należy przyjmować dawki większej niż 50 mg w ciągu jednej doby.

Dzieci, młodzież oraz osoby starsze

Leku nie należy podawać osobom do 18. roku życia oraz osobom powyżej 65. roku życia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku przyjęcia leku w dawce większej niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który zleci podjęcie odpowiedniego leczenia.

Możliwe działania niepożądane

Sumamigren, jak każdy inny lek, może wywoływać działania niepożądane. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

 • trudności z oddychaniem, świszczący oddech, obrzęk twarzy, warg, powiek, gardła, krtani i języka, swędząca wysypka skórna, omdlenia, zawroty głowy, dezorientacja, które mogą być objawami ciężkich reakcji uczuleniowych,

 • napady drgawkowe,

 • zespół Raynauda, objawiający się zsinieniem lub zblednięciem skóry oraz bólem palców stóp i rąk, nosa, uszu lub żuchwy w wyniku stresu lub zimna,

 • niedokrwienne zapalenie okrężnicy, mogące objawiać się bólem po lewej stronie podbrzusza,

 • długotrwałe lub nasilające się uczucie słabości, ciężkości, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, ucisk i ból w klatce piersiowej i gardle, uczucie gorąca, mrowienia lub kłucia,

Dolegliwości te mogą wystąpić w ciągu pół godziny od przyjęcia leku i mogą być objawem zawału mięśnia sercowego.

Inne działania niepożądane

Poniżej przedstawione są pozostałe działania niepożądane leku, występujące:

Często:

 • krótkotrwałe zaczerwienienie twarzy, uczucie słabości, zawroty głowy, senność, zmęczenie,

 • wymioty lub nudności,

 • ból mięśni,

 • utrata lub zaburzenia czucia,

 • napięcia, uczucie gorąca lub zimna, ból,

 • duszności.

Bardzo rzadko:

 • zmiany dotyczące wyników badań laboratoryjnych, które oceniają czynność wątroby.

Częstotliwość nieznana:

 • podwójne widzenie, zaburzenia widzenia, oczopląs, zmiany w polu widzenia,

 • niskie ciśnienie tętnicze krwi, mogące prowadzić do omdleń,

 • zaburzenia rytmu serca, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca,

 • niekontrolowane ruchy lub drżenie,

 • biegunka,

 • ból stawów,

 • nadmierna potliwość,

 • lęk,

 • sztywność karku.

 

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację