Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Preparat Spamilan klasyfikowany jest jako silny antybiotyk o działaniu antagonistycznym na receptory serotoninowe 5-HT1A. Stosuje się go w krótkotrwałym leczeniu zaburzeń lękowych oraz w łagodzeniu objawów lęku w depresji lub bez niej. Preparat dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Zapraszamy do zapoznania się z opisem leku Spamilan, jego działaniem, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania, a także potencjalnymi działaniami niepożądanymi.

Jakim preparatem jest Spamilan? Charakterystyka

Tak jak wspomniano lek Spamilan to silny preparat. Swoje działanie opiera na buspironie. Substancja czynna leku Spamilan działa skutecznie na leczenie objawów lęku z towarzyszącą depresją lub bez niej. Preparat klasyfikowany jest jako antybiotyk i antagonista receptorów serotoninowych 5-HT1A. W Polsce lek dostępny jest w tabletkach o różnej zawartości substancji czynnej:

 • Spamilan 5 mg;

 • Spamilan 10 mg.

O przepisaniu konkretnej postaci i dawki leku decyduje lekarz prowadzący na podstawie przeprowadzonych badań, stanu zdrowotnego pacjenta oraz innych czynników.

Skład produktu leczniczego

Podstawowym składnikiem leku jest substancja czynna buspiran. To on powoduje określone działanie preparatu na ośrodkowy układ nerwowy pacjenta. W leku dostępny jest pod postacią buspironu chlorowodorku. Ponadto tabletki w swoim składzie zawierają takie substancje pomocnicze jak: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, stearynian magnezu, karboksymetyloskrobia sodowa i krzemionka koloidalna bezwodna. Pacjent powinien zapoznać się ze składem leku, ponieważ jego przyjmowanie jest zabronione w przypadku uczulenia na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Stosowanie leku Spamilan - wskazania

Preparat Spamilan stosowany jest w leczeniu pewnych chorób psychicznych, gdy łagodzi objawy. Podstawowym wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe leczenie zaburzeń lękowych i łagodzenie objawów lękowych przy depresji oraz bez niej. Decyzją o zastosowaniu Spamilanu w terapii zawsze podejmowana jest przez lekarza prowadzącego na podstawie badań. Wszystko po to, aby zadbać o wysoki standard bezpieczeństwa stosowania leku oraz skuteczność prowadzonej terapii.

Mechanizm działania preparatu

Za mechanizm działania leku odpowiada substancja czynna Buspiron. Jego podstawowe działanie opiera się na hamowaniu aktywności układów serotoninergicznego i cholinergicznego. W tym samym czasie doprowadza do zwiększonej aktywności swoistych szlaków noradrenergicznych i dopaminergicznych. Dzięki temu wykazuje skuteczne działanie przeciwlękowe i pomaga pacjentowi radzić sobie z objawami lęku. Dodatkowo preparat ten nie powinien wykazywać działania uzależniającego. Odpowiednio stosowany i podawany w dawkach wskazanych przez lekarza, nie powoduje żadnych upośledzeń pamięci, zaburzeń czynności ruchowych, czy też zaburzeń funkcji poznawczych.

Dawkowanie

Spamilan to lek, który należy stosować zgodnie ze wskazaniami lekarza prowadzącego. Pacjent we własnym zakresie nie powinien zmieniać dawkowania ani harmonogramu przyjmowania środka. Tabletki należy popijać wodą. Lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze i w ten sam sposób. Oznacza to, że tabletki należy przyjmować zawsze bez posiłku lub zawsze z posiłkiem.

Osoby dorosłe

W większości przypadków zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg 2-3 razy na dobę. Dawka może być zwiększana co 3 dni. Zazwyczaj w terapii lekarz z pacjentem dochodzą do dawki dobowej na poziomie 15-30 mg w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobowa wynosi 60 mg. Inne wytyczne dotyczące dawkowania mogą dotyczyć pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Wówczas podaje się mniejsze dawki, które wykazują skuteczne działanie terapeutyczne.

Dzieci

Na ten moment brak dokładnych informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci. W związku z tym preparat nie jest wskazany w przypadku dzieci i młodzieży. Należy stosować go dopiero w leczeniu osób dorosłych.

Pominięcie zastosowania leku Spamilan

W sytuacji, gdy dojdzie do pominięcia zastosowania dawki, należy jak najszybciej ją nadrobić. Jeżeli jednak zbliża się termin przyjęcia kolejnej, to nie należy przyjmować pominiętej dawki. Pacjent nie może stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Grozi to przedawkowaniem. Terapia powinna być kontynuowana zgodnie z harmonogramem.

Przerwanie stosowania leku Spamilan

Nie należy samodzielnie przerywać leczenia lekiem Spamilan. Decyzja taka powinna być podejmowana przez lekarza na podstawie prowadzonych badań. Jest to związane z tym, że objawy lękowe mogą powrócić w stanie nasilonym, co negatywnie wpłynie na sytuację pacjenta. W każdej sytuacji należy zadbać o utrzymanie standardów bezpieczeństwa stosowania Buspironu.

Preparat Spamilan klasyfikowany jest jako silny antybiotyk o działaniu antagonistycznym na receptory serotoninowe 5-HT1A. Stosuje się go w krótkotrwałym leczeniu zaburzeń lękowych oraz w łagodzeniu objawów lęku w depresji lub bez niej. Preparat dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Zapraszamy do zapoznania się z opisem leku Spamilan, jego działaniem, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania, a także potencjalnymi działaniami niepożądanymi.

Jakim preparatem jest Spamilan? Charakterystyka

Tak jak wspomniano lek Spamilan to silny preparat. Swoje działanie opiera na buspironie. Substancja czynna leku Spamilan działa skutecznie na leczenie objawów lęku z towarzyszącą depresją lub bez niej. Preparat klasyfikowany jest jako antybiotyk i antagonista receptorów serotoninowych 5-HT1A. W Polsce lek dostępny jest w tabletkach o różnej zawartości substancji czynnej:

 • Spamilan 5 mg;

 • Spamilan 10 mg.

O przepisaniu konkretnej postaci i dawki leku decyduje lekarz prowadzący na podstawie przeprowadzonych badań, stanu zdrowotnego pacjenta oraz innych czynników.

Skład produktu leczniczego

Podstawowym składnikiem leku jest substancja czynna buspiran. To on powoduje określone działanie preparatu na ośrodkowy układ nerwowy pacjenta. W leku dostępny jest pod postacią buspironu chlorowodorku. Ponadto tabletki w swoim składzie zawierają takie substancje pomocnicze jak: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, stearynian magnezu, karboksymetyloskrobia sodowa i krzemionka koloidalna bezwodna. Pacjent powinien zapoznać się ze składem leku, ponieważ jego przyjmowanie jest zabronione w przypadku uczulenia na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Stosowanie leku Spamilan - wskazania

Preparat Spamilan stosowany jest w leczeniu pewnych chorób psychicznych, gdy łagodzi objawy. Podstawowym wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe leczenie zaburzeń lękowych i łagodzenie objawów lękowych przy depresji oraz bez niej. Decyzją o zastosowaniu Spamilanu w terapii zawsze podejmowana jest przez lekarza prowadzącego na podstawie badań. Wszystko po to, aby zadbać o wysoki standard bezpieczeństwa stosowania leku oraz skuteczność prowadzonej terapii.

Mechanizm działania preparatu

Za mechanizm działania leku odpowiada substancja czynna Buspiron. Jego podstawowe działanie opiera się na hamowaniu aktywności układów serotoninergicznego i cholinergicznego. W tym samym czasie doprowadza do zwiększonej aktywności swoistych szlaków noradrenergicznych i dopaminergicznych. Dzięki temu wykazuje skuteczne działanie przeciwlękowe i pomaga pacjentowi radzić sobie z objawami lęku. Dodatkowo preparat ten nie powinien wykazywać działania uzależniającego. Odpowiednio stosowany i podawany w dawkach wskazanych przez lekarza, nie powoduje żadnych upośledzeń pamięci, zaburzeń czynności ruchowych, czy też zaburzeń funkcji poznawczych.

Dawkowanie

Spamilan to lek, który należy stosować zgodnie ze wskazaniami lekarza prowadzącego. Pacjent we własnym zakresie nie powinien zmieniać dawkowania ani harmonogramu przyjmowania środka. Tabletki należy popijać wodą. Lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze i w ten sam sposób. Oznacza to, że tabletki należy przyjmować zawsze bez posiłku lub zawsze z posiłkiem.

Osoby dorosłe

W większości przypadków zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg 2-3 razy na dobę. Dawka może być zwiększana co 3 dni. Zazwyczaj w terapii lekarz z pacjentem dochodzą do dawki dobowej na poziomie 15-30 mg w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobowa wynosi 60 mg. Inne wytyczne dotyczące dawkowania mogą dotyczyć pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Wówczas podaje się mniejsze dawki, które wykazują skuteczne działanie terapeutyczne.

Dzieci

Na ten moment brak dokładnych informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci. W związku z tym preparat nie jest wskazany w przypadku dzieci i młodzieży. Należy stosować go dopiero w leczeniu osób dorosłych.

Pominięcie zastosowania leku Spamilan

W sytuacji, gdy dojdzie do pominięcia zastosowania dawki, należy jak najszybciej ją nadrobić. Jeżeli jednak zbliża się termin przyjęcia kolejnej, to nie należy przyjmować pominiętej dawki. Pacjent nie może stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Grozi to przedawkowaniem. Terapia powinna być kontynuowana zgodnie z harmonogramem.

Przerwanie stosowania leku Spamilan

Nie należy samodzielnie przerywać leczenia lekiem Spamilan. Decyzja taka powinna być podejmowana przez lekarza na podstawie prowadzonych badań. Jest to związane z tym, że objawy lękowe mogą powrócić w stanie nasilonym, co negatywnie wpłynie na sytuację pacjenta. W każdej sytuacji należy zadbać o utrzymanie standardów bezpieczeństwa stosowania Buspironu.

Ryzyko przedawkowania

Nie należy stosować większej niż zalecana dawki leku Spamilan. Nie wpływa to na wzrost skuteczności prowadzonej terapii. Z drugiej strony grozi to przedawkowaniem substancji czynnej i wystąpieniem negatywnych objawów. W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala. Podstawowe objawy przedawkowania leku to m.in.: zawroty głowy, bóle głowy, niepokój ruchowy, niskie ciśnienie tętnicze, wolne bicie serca, zaburzenia żołądka, czy też objawy pozapiramidowe.

Przeciwwskazania do stosowania leku Spamilan

Ze względu na skład leku i mechanizm jego działania, istnieją określone przeciwwskazania do jego stosowania. Oczywiście przyjmowanie leku, jeżeli u pacjenta występuje uczulenie na buspiron lub którykolwiek z innych składników. Ponadto nie należy przyjmować leku Spamilan, jeżeli u pacjenta występują takie problemy zdrowotne jak:

 • ciężka niewydolność wątroby i/lub nerek;

 • padaczka;

 • wiek poniżej 18 lat.

Lek nie powinien być podawany także u pacjentów, którzy znajdują się w stanie ostrego zatrucia alkoholem, lekami przeciwbólowymi, nasennymi lub przeciwpsychotycznymi. Wówczas zażycie buspironu może powodować poważne skutki uboczne.

Wskazania do zachowania szczególnej ostrożności

Istnieją również wskazania do zachowania zwiększonej ostrożności w trakcie przyjmowania preparatu Spamilan. Jest to związane z tym, że w przypadku wybranych jednostek chorobowych lek ten może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych lub pogorszonego samopoczucia pacjenta. Szczególna ostrożność wymagana jest, jeśli u pacjenta występuje miastenia lub takie choroby jak:

 • jaskra;

 • uzależnienie od narkotyków;

 • uzależnienie od leków;

 • zaburzenia czynności wątroby.

Dodatkowo preparat nie jest rekomendowany w przypadku osób, które w niedalekiej przeszłości przyjmowały leki z grupy benzodiazepinów, w tym m.in.: temazepan lub nitrazepan.

Działania niepożądane

Stosowanie leku Spamilan może powodować działania niepożądane. Nie występują u każdego pacjenta, a ich rodzaj i skala zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu. Do przykładowych skutków ubocznych przyjmowania Buspironu należą m.in.:

 • zespół serotoninowy (niepokój ruchowy, dreszcze, zaburzenia widzenia, uczucie splątania, poty);

 • reakcja alergiczna (swędząca wysypka, omdlenie, obrzęk warg, twarzy, języka, czy też gardła);

 • senność;

 • bóle głowy;

 • uczucie omdlewania;

 • zawroty głowy;

 • zaburzenia koordynacji ruchów;

 • zaburzenia koncentracji;

 • depresja i inne problemy psychiczne;

 • zaburzenia snu;

 • zwiększona nerwowość;

 • bezsenność;

 • suchość w ustach;

 • ból brzucha;

 • ból w klatce piersiowej;

 • przyspieszona akcja serca;

 • ból mięśni;

 • biegunka;

 • sztywność mięśni;

 • niemożność spokojnego siedzenia;

 • nadmierne wytwarzanie mleka (u kobiet karmiących);

 • i inne.

Szczegółowy wykaz wszystkich potencjalnych działań niepożądanych znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania. Jeżeli w trakcie prowadzonej terapii zauważysz u siebie niepokojące symptomy, w tym wymienione lub niewymienione w ulotce skutki uboczne, to należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Spamilan a interakcje z innymi środkami medycznymi

Pacjent ma obowiązek poinformowania lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie, w przeszłości lub planowanych w najbliższej przyszłości lekach. Wszystko po to, aby zadbać o bezpieczeństwo prowadzonej terapii, a także zminimalizować ryzyko negatywnego wpływu wybranych środków farmakologicznych na swoje działanie. Jest to związane z tym, że lek Spamilan ma zdolność do wchodzenia w interakcje z innymi lekami.

Największą uwagę należy zwrócić na takie preparaty jak:

 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (stosowane w depresji i przy zaburzeniach lękowych);

 • inhibitory monoaminooksydazy (np. selegilina, moklobemid stosowane w depresji);

 • antagoniści wapnia (rekomendowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego);

 • erytromycyna, linezolid, itrakonazol, ryfampicyna (na różne infekcje);

 • leki zmniejszające wydzielanie soku żołądkowego;

 • tramadol (lek przeciwbólowy);

 • haloperydol i lit (stosowane w chorobach psychicznych);

 • nefazodon, trazodon (na depresję);

 • leki przeciwhistaminowe (na alergie);

 • leki zawierające ziele dziurawca;

 • diazepam;

 • i inne.

Szczegółowy wykaz wszystkich substancji znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Pacjent powinien dokładnie się z nią zapoznać.

Spamilan w ciąży i w okresie karmienia piersią

Preparat Spamilan nie jest zalecany w okresie karmienia piersią oraz w ciąży. Jest to związane z tym, że lek może powodować negatywne skutki uboczne zarówno u matki, jak i u płodu lub karmionego dziecka. Ewentualną decyzję o włączeniu do terapii Spamilanu podejmuje lekarz prowadzący, a ewentualne korzyści muszą wyraźnie przewyższać zagrożenie.

Spamilan a zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów

W określonych przypadkach przyjmowanie leku Spamilan może negatywnie wpływać na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów oraz do obsługi maszyn specjalistycznych. Dzieje się tak wtedy, gdy tabletki powodują zawroty głowy lub senność. Jeżeli zauważysz u siebie niepokojące objawy, to zrezygnuj z prowadzenia pojazdu dla bezpieczeństwa swojego oraz innych uczestników ruchu drogowego. Gdy zachodzi taka potrzeba, to o swojej sytuacji poinformuj przełożonego. Rekomenduje się zrezygnowanie z prowadzenia pojazdów na początku leczenia, gdy występuje zwiększone ryzyko działań niepożądanych.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację