Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Lek Sirdalud w postaci tabletek przeznaczony jest do leczenia bolesnych skurczów mięśni oraz wzmożonego napięcia mięśni w chorobach neurologicznych. Mechanizm działania leku powoduje zwiotczenie mięśni szkieletowych. Odpowiada za to substancja czynna tyzanidyna w postaci chlorowodorku. Preparat dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej i przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem medycznym leki Sirdalud oraz kluczowymi informacjami na jego temat.

Sirdalud - mechanizm działania, przeznaczenie

Preparat Sirdalud ma postać tabletek. Substancją czynną leku jest tyzanidyna w postaci chlorowodorku. W jednej tabletce znajdują się 4 mg tej substancji. Lek klasyfikowany jest jako środek zmniejszający napięcie mięśni o działaniu ośrodkowym. Tyzanidyna po dostaniu się do organizmu działa głównie na neurony w rdzeniu kręgowym. Substancja odpowiada za aktywację receptorów adrenergicznych typu alfa2, które znajdują się na powierzchni neuronów wstawkowych. W ten sposób dochodzi do zahamowania impulsów, które powodują nadmierne napięcie mięśni szkieletowych. W efekcie dochodzi do rozluźnienia mięśni. Ponadto substancja czynna powoduje ośrodkowe działanie przeciwbólowe.

Ze względu na skład i działanie preparatu może on być stosowany tylko zgodnie z zaleceniami lekarza i na wyraźne jego wskazanie. Tabletki Sirdalud stosuje się m.in. w:

 • leczeniu bolesnych skurczów mięśni wywołanych przez choroby kręgosłupa (np.: kręcz szyi, ból dolnego odcinka kręgosłupa) lub będących następstwem operacji (np. z powodu przepukliny jądra miażdżystego lub zapalenia stawu biodrowego);
 • leczeniu wzmożonego napięcia mięśni w chorobach neurologicznych (np.: choroby zwyrodnieniowe rdzenia kręgowego, przewlekłe choroby rdzenia kręgowego, stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie dziecięce zdiagnozowane u osób dorosłych oraz następstwa udaru mózgu).

Decyzje o wdrożeniu leku do terapii podejmuje lekarz prowadzący na podstawie przeprowadzonych badań diagnostycznych.

Sirdalud - cena, refundacja

Lek Sirdalud ma postać tabletek i dostępny jest w opakowaniach zawierających 10 lub 30 sztuk. Zgodnie z obowiązującymi przepisami preparat ten nie podlega refundacji na żadnym poziomie niezależnie od wskazania do stosowania. Pacjent musi pokryć całkowity koszt jego zakupu, który zależy od marży narzuconej przez daną aptekę. Uśredniona cena leku Sirdalud to:

 • Sirdalud 4 mg (10 tabletek) - 14,00 PLN;
 • Sirdalud 4 mg (30 tabletek) - 28,80 PLN.

Sirdalud - zamienniki lub podobne leki

Są dwa podstawowe zamienniki leku Sirdalud, które posiadają taką samą substancję czynną w tej samej postaci. To preparaty Tizanor oraz Tizagelan. Podobnym lekiem jest Sirdalud MR w postaci kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu. Zawiera on jednak substancję czynną w innej postaci. O możliwości zastosowania wybranego z tych środków decyduje lekarz prowadzący.

Sirdalud - pełny skład leku

Podstawowym składnikiem leku Sirdalud jest substancja czynna tyzanidyna w postaci chlorowodorku. Do pozostałych składników preparatu należą: kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza bezwodna i celuloza mikrokrystaliczna.

Sirdalud - dawkowanie

Pacjent powinien stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego. Dawkowanie ustalane jest indywidualnie w zależności od wskazania medycznego. Nie wolno stosować większej niż zalecana dawki leku. Nie wpływa to na poprawę skuteczności leczenia i może powodować działania niepożądane.

W leczeniu zwiększonego napięcia mięśni w chorobach neurologicznych rozpoczyna się od dawki początkowej do 6 mg na dobę w trzech dawkach podzielonych. Co kilka dni dawka może być zwiększana o 2-4 mg. Optymalne efekty terapii otrzymuje się po dojściu do dawki dobowej na poziomie 12-24 mg. Zależy to od indywidualnej reakcji organizmu pacjenta. Maksymalna dawka dobowa wynosi 36 mg.

W łagodzeniu bolesnych skurczów mięśni stosuje się dawkę na poziomie 2-4 mg trzy razy na dobę. Ciężkie przypadku mogą wymagać podania dodatkowej dawki 2-4 mg przed snem.

Sirdalud - stosowanie leku w ciąży i okresie karmienia

Przeciwwskazane jest stosowanie leku Sirdalud u kobiet w ciąży oraz kobiet w okresie karmienia piersią. Substancja czynna może powodować zaburzenia rozwoju płodu oraz objawy ze strony karmionego dziecka. Lekarz może podjąć decyzję o wdrożeniu leku do terapii, jednak korzyści z tym związane muszą znacznie przewyższać ewentualne ryzyko. Rekomenduje się wybranie bezpieczniejszej alternatywy.

Sirdalud - możliwe skutki uboczne stosowania leku

Podczas stosowania leku Sirdalud mogą pojawiać się skutki uboczne. Nie występują u każdego pacjenta. Ich rodzaj oraz skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu. Wśród dotychczas odnotowanych działań niepożądanych znajdują się m.in.:

 • zawroty głowy;
 • uczucie zmęczenia;
 • uczucie senności i zaburzenia snu;
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi;
 • nadciśnienie tętnicze (po odstawieniu leku);
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe i objawy ze strony przewodu pokarmowego;
 • nudności;
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej;
 • zwiększenie aktywności aminotransferaz;
 • osłabienie mięśni;
 • ostre zapalenie wątroby;
 • omamy;
 • bradykardia;
 • wydłużenie odcinka QT;
 • ciężkie reakcje alergiczne;
 • niewydolność wątroby;
 • stan splątania;
 • zaburzenia mowy;
 • zaburzenia widzenia (np. nieostre widzenie);
 • zaczerwienienie skóry.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy skonsultować się z lekarzem. Wszystkie potencjalne skutki uboczne wraz z częstotliwością ich występowania zostały wymienione na ulotce dołączonej do opakowania produktu leczniczego.

Sirdalud - przeciwwskazania, środki ostrożności przed zastosowaniem leku Sirdalud 4 mg

Nie należy przyjmować leku Sirdalud w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub jakikolwiek inny ze składników preparatu. Ponadto wśród przeciwwskazań wymienia się takie stany jak:

 • poważne zaburzenia funkcji wątroby (np. niewydolność wątroby);
 • przyjmowanie leków zawierających cyprofloksacynę (antybiotyki stosowane w leczeniu infekcji);
 • przyjmowanie leków zawierających fluwoksaminę (leki stosowane w leczeniu depresji);
 • wiek poniżej 18. roku życia (zabrania się podawania leku dzieciom);
 • ciąża;
 • okres karmienia piersią.

Ponadto w określonych sytuacjach wymaga się zachowanie szczególnej ostrożności podczas terapii. Dotyczy to pacjentów, u których występują lub występowały takie stany zdrowotne jak:

 • zaburzenia czynności wątroby;
 • zaburzenia czynności nerek;
 • objawy niedociśnienia tętniczego;
 • podeszły wiek.

Leku nie wolno stosować bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Sirdalud - interakcje z innymi lekami

Pacjent powinien poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich stosowanych obecnie oraz w ostatnich tygodniach lekach. Jest to związane z tym, że Sirdalud może wchodzić z nimi w interakcję i wzajemnie zmieniać swoje działanie. Może to doprowadzić do obniżenia skuteczności stosowania leku Sirdalud oraz do zwiększenia ryzyka wystąpienia skutków ubocznych. Zabronione jest jednoczesne stosowanie tego preparatu z lekami zawierającymi cyprofloksacynę i fluwoksaminę.

Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na takie środki farmakologiczne jak:

 • leki moczopędne (diuretyki);
 • leki obniżające ciśnienie krwi;
 • silne leki przeciwbólowe;
 • doustne leki antykoncepcyjne;
 • leki przeciwarytmiczne (stosowane w leczeniu nieregularnego bicia serce);
 • leki ułatwiające zasypianie;
 • tyklopidyna (lek stosowany w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia udaru);
 • rofekoksyb (lek stosowany w celu zmniejszenia stanów zapalnych i bólu);
 • ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń);
 • cymetydyna (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy).

Jeżeli przyjmujesz leki przeciwdepresyjne i Sirdalud, to może zwiększać to ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. Ponadto przeciwwskazane jest palenie papierosów w trakcie terapii. Wszystkie substancje, na które warto zwrócić uwagę, zostały wymienione na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

FAQ - pytania o lek Sirdalud

Preparat Sirdalud wykazuje działanie rozkurczowe i umiarkowane działanie przeciwbólowe. Nie jest jednak klasyfikowany jako typowy lek przeciwbólowy. Środek stosowany jest m.in. na wzmożone napięcie mięśni wywołane przez choroby neurologiczne oraz na bolesne skurcze mięśni związane ze statycznymi i czynnościowymi chorobami kręgosłupa.
Przed połączeniem leku Sirdalud z doustnymi lekami antykoncepcyjnymi należy skonsultować się z lekarzem. Jest to związane z tym, że wybrane środki antykoncepcyjne będące inhibitorami izoenzymu CYP1A2 w wątrobie mogą wpływać na metabolizm leku Sirdalud.
Maksymalne stężenie leku obserwuje się już po godzinie od przyjęcia tabletki. Wówczas obserwuje się pierwsze działanie związane z osłabieniem napięcia mięśniowego i ze złagodzeniem dolegliwości bólowych.
Standardowo lek Sirdalud przyjmuje się w trzech dawkach podzielonych na dobę. W określonych przypadkach lekarz może zdecydować o dołączeniu kolejnej dawki. Dotyczy to ciężkich przypadków oraz pacjentów, którzy przyjmują duże dobowe dawki leku na poziomie 12-24 mg lub więcej.
Tak. Jednym ze wskazań medycznych do stosowania leku Sirdalud są przewlekłe choroby rdzenia kręgowego. Preparat wykazuje wówczas działanie rozkurczające i łagodzi objawy wzmożonego napięcia mięśniowego.
Nie wolno stosować większej niż zalecana przez lekarza dawki leku. W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym ośrodkiem informacji toksykologicznej. Przyjęcie większej dawki nie wpływa na poprawę skuteczności leczenia i może powodować poważne objawy związane z przedawkowaniem substancji czynnej.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację