Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Maść Protopic to preparat przeznaczony do stosowania miejscowego. Lek klasyfikowany jest jako preparat o działaniu immunosupresyjnym, czyli hamuje odpowiedź układu odpornościowego pacjenta. Substancją czynną maści jest takrolimus. Lek dostępny jest tylko na receptę i stosuje się go u osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 2. roku życia. Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką medyczną leku Protopic, jego składem, mechanizmem działania, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania oraz skutkami ubocznymi.

Protopic — działanie, przeznaczenie

Lek Protopic w postaci maści przeznaczony jest do stosowania miejscowego bezpośrednio na skórę. W swoim składzie zawiera substancję czynną takrolimus. Ze względu na jej działanie, lek dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Preparat dostępny jest w dwóch stężeniach substancji czynnej: 0,1% oraz 0,03%. W pierwszym wariancie przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych i młodzieży powyżej 16. roku życia. Lek Protopic 0,03 maść stosuje się u dzieci powyżej 2. roku życia. Decyzję o tym zawsze podejmuje lekarz prowadzący.

Podstawowe wskazanie do stosowania leku Protopic to leczenie umiarkowanych i ciężkich postaci atopowego zapalenia skóry. Maść stosuje się wtedy, gdy leczenie konwencjonalne (np. miejscowe stosowanie kortykosteroidów) nie daje satysfakcjonujących efektów lub organizm pacjenta go nie toleruje. Preparat stosuje się nie tylko w leczeniu atopowego zapalenia skóry w fazie ostrej, ale również w ramach terapii podtrzymującej.

Za mechanizm działania maści Protopic odpowiada substancja takrolimus. Zgodnie z klasyfikacją medyczną jest to silny lek immunosupresyjny. Jego zadaniem jest hamowanie nieprawidłowej odpowiedzi układu immunologicznego pacjenta. Niewłaściwa reakcja immunologiczna skóry powoduje występowanie stanu zapalnego i takie objawy jak m.in.: zaczerwienienie zapalne, suchość skóry i świąd. Takrolimus blokuje przenoszenie wybranych sygnałów w limfocytach T, dzięki czemu nie dochodzi od syntezy niektórych interleukin i innych cytokin prozapalnych. Pod tym względem lek jest bardzo skuteczny. Ponadto substancja czynna tylko w niewielkim stopniu wchłania się do krążenia ogólnego, co ogranicza ryzyko występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

Protopic — cena, refundacja

Cena maści Protopic zależy od marży narzuconej przez daną aptekę oraz wybranego wariantu opakowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami lek ten nie podlega refundacji na żadnym poziomie niezależnie od wskazania medycznego. Uśrednione ceny preparatu w aptece to:

 • Protopic 0,1 maść (10 g) - 62,50 PLN;
 • Protopic 0,1 maść (30 g) - 150,50 PLN;
 • Protopic 0,03 maść (10 g) - 58,50 PLN:
 • Protopic 0,03 maść (30 g) - 160,50 PLN.

Protopic — zamienniki lub podobne leki

Zamiennikiem leku Protopic jest Demitopic. Zawiera on taką samą substancję czynną w takiej samej postaci i również dostępny jest tylko na receptę. Inne podobne leki to m.in.: Envarsus, Advagraf, Progaf i Dailipot. To kapsułki i tabletki dostępne na receptę. O zastosowaniu wybranego z tych środków farmakologicznych decyduje lekarz.

Protopic — pełny skład leku

Podstawowym składnikiem maści Protopic jest takrolimusu w postaci takrolimusu jednowodnego w stężeniu 0,1% lub 0,03%. Pozostałe składniki preparatu to: wazelina biała, węglan propylenu, parafina ciekła, parafina stała i wosk biały.

Protopic — dawkowanie, stosowanie leku

Wdrożenie leczenia powinno być prowadzone pod kontrolą doświadczonego dermatologa. Wszystko po to, aby zwiększyć skuteczność terapii i zminimalizować ryzyko ewentualnych skutków ubocznych takich, jak m.in. podrażnienie skóry. Dawkowanie leku Protopic ustalane jest indywidualnie i dopasowuje się je do wieku i potrzeb pacjenta.

W leczeniu fazy ostrej atopowego zapalenia skóry maść stosuje się krótkotrwale lub w leczeniu długotrwałym przerywanym. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania ciągłego. Stosowanie maści rozpoczyna się, gdy wystąpią pierwsze objawy AZS. Maść stosuje się na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry. Nakłada się na nią cienką warstwę. Lek można stosować na każdą część ciała z wyłączeniem błon śluzowych. Po zastosowaniu leku przez minimum dwie godziny nie należy stosować środków zmiękczających.

U osób dorosłych i młodzieży powyżej 16. roku życia Protopic stosuje się dwa razy na dobę i kontynuuje smarowanie ciała aż do momentu ustąpienia zmian chorobowych na skórze. Jeżeli objawy powrócą, to należy ponownie zastosować maść Protopic 0,1%. W sytuacji, gdy pacjent dobrze reaguje na leczenie, można zastosować lek Protopic 0,03% lub zmniejszyć częstość stosowania leku Protopic 0,1%. W przypadkach braku dostatecznej odpowiedzi po dwóch tygodniach leczenia należy rozważyć inny środek farmakologiczny. W przypadku dzieci powyżej 2. roku życia stosuje się maść Protopic 0,03% dwa razy na dobę przez trzy tygodnie. Później rekomendowana dawka to raz na dobę, aż zmiany skórne ustąpią.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku leczenia podtrzymującego. U osób dorosłych i młodzieży powyżej 16. roku życia stosuje się jedną dawkę na dobę dwa dni w tygodniu. Ważne, aby przerwa w przyjmowaniu leku wynosiła minimum 2-3 dni. Leczenie podtrzymujące prowadzi się długotrwale i o jego zakończeniu decyduje lekarz. Postępowanie u dzieci powyżej 2. roku życia wygląda tak samo, jednak stosuje się lek o mniejszej mocy.

Protopic — stosowanie leku w ciąży i okresie karmienia

Ze względów bezpieczeństwa nie powinno się stosować leku Protopic u kobiet w ciąży oraz u kobiet w okresie karmienia piersią. Na ten moment brak szczegółowych danych na temat wpływu leczenia na tę grupę pacjentów. W określonych przypadkach lekarz może podjąć decyzję o wdrożeniu leku u kobiet w ciąży, jednak korzyści z tym związane muszą znacznie przewyższać ewentualne ryzyko. U kobiet w okresie laktacji na czas leczenia należy zrezygnować z karmienia piersią. W ten sposób ogranicza się ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych ze strony dziecka.

Protopic — możliwe działania niepożądane

Podczas stosowania leku Protopic mogą występować działania niepożądane. Nie występują one u każdego pacjenta. Ich rodzaj oraz skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu. Odnotowane do tej pory skutki uboczne to m.in.:

 • podrażnienie skóry;
 • uczucie pieczenia skóry;
 • świąd;
 • rumień;
 • parestezje;
 • uczucie ciepła;
 • wysypka w miejscu stosowania maści;
 • nietolerancja alkoholu;
 • zakażenie mieszków włosowych;
 • nasilone łuszczenie skóry;
 • miejscowe zakażenie skóry (np.: zapalenie mieszków włosowych, wyprysk opryszczkowy i inne);
 • ból w miejscu podania maści.

Wszystkie potencjalne skutki uboczne wraz z częstotliwością ich występowania wymienione zostały w ulotce dołączonej do opakowania. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, to należy poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Protopic — przeciwwskazania, środki ostrożności

Stosowaniu leku Protopic powinna towarzyszyć ostrożność. Przeciwwskazane jest używanie maści w przypadku pacjentów, którzy wykazują nadwrażliwość na substancję czynną, makrolidy lub jakikolwiek inny składnik preparatu. Ponadto w określonych przypadkach należy zachować szczególne środki ostrożności. Wśród nich wymienia się:

 • ograniczenie kontaktu skóry chorobowo zmienionej z promieniowaniem słonecznym;
 • zaprzestanie uczęszczania na solarium;
 • unikanie leczenia UVB lub UVA w skojarzeniu z psoralenami (PUVA);
 • obserwowanie reakcji organizmu i zgłaszanie lekarzowi niepokojących objawów, w tym nowych wyprysków skórnych;
 • unikanie kontaktu maści z błonami śluzowymi i oczami (jeżeli do tego dojdzie, to należy natychmiast przemyć je bieżącą wodą).

Przed zastosowaniem leku Protopic należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą oraz zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania przez producenta.

Protopic — interakcje z innymi lekami

Pacjent powinien poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich stosowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości lekach. Na ten moment nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji leku Protopic z innymi preparatami. W związku z tym lekarz powinien wiedzieć o wszystkich skojarzeniach w terapii, aby móc wyłapać ewentualne nieprawidłowości i objawy niepożądane.

FAQ — pytania o lek Protopic

Maść Protopic stosuje się u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry w postaci umiarkowanej lub ciężkiej, a także w leczeniu podtrzymującym. Lek przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 2. roku życia.
Nie. Lek Protopic zawiera substancję takrolimus, czyli lek immunosupresyjny. Stosowany jest u pacjentów, którzy nie tolerowali leczenia konwencjonalnego atopowego zapalenia skóry, w tym z wykorzystaniem kortykosteroidów.
Stosowanie maści Protopic zgodnie z wytycznymi lekarza jest bezpieczne. Leku nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to powodować działania niepożądane.
Nie. Lek Protopic dostępny jest w ograniczonej sprzedaży tylko na receptę. Oznacza to, że został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację