Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Prestarium 5 mg to lek stosowany na nadciśnienie tętnicze, stabilną chorobę wieńcową oraz niewydolność serca. Klasyfikowany jest jako inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE). Preparat ma postać tabletek powlekanych i swoje działanie opiera na substancji czynnej peryndopryl. Ze względu na swój skład i działanie lek dostępny jest tylko na receptę.

Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką medyczną, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania leku Prestarium 5 mg oraz ewentualnymi działaniami niepożądanymi.

Prestarium — co to za lek, jak działa, w jakim celu się go stosuje?

Lek Prestarium 5 mg zawiera w swoim składzie peryndopryl. Substancja ta zaliczana jest do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Jej działanie polega na hamowaniu powstawania angiotensyny II, czyli substancji stymulującej skurcz naczyń krwionośnych oraz uwalnianie aldosteronu. W efekcie powoduje to obniżenie ciśnienie tętniczego krwi. Ponadto lek charakteryzuje się działaniem przeciwmiażdżycowym, dzięki czemu stosowany jest w profilaktyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego oraz w leczeniu chorób nerek. Prestarium 5 mg poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych ułatwia przepompowywanie krwi.

Tabletki powlekane Prestarium 5 mg stosuje się w:

 • leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi;
 • leczeniu niewydolności serca;
 • zmniejszaniu ryzyka wystąpienia incydentów sercowych u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.

O konieczności zastosowania leku Prestarium 5 mg decyduje lekarz prowadzący. Przyjmowanie tabletek musi być zgodne z jego zaleceniami. Lek przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych.

Prestarium — cena, refundacja

Cena leku Prestarium 5 mg zależy od marży narzuconej przez daną aptekę oraz stopnia refundacji. Średnia cena preparatu to:

 • Prestarium 5 mg (30 tabletek powlekanych) - 22,10 PLN.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, lek ten podlega częściowej lub całościowej refundacji. Preparat za darmo otrzymują pacjenci powyżej 65. roku życia we wszystkich wskazaniach wymienionych w decyzji refundacyjnej. W ramach częściowej refundacji mogą otrzymać go pozostali pacjenci we wszystkich wskazaniach z decyzji. Wówczas cena leku to:

 • Prestarium 5 mg (30 tabletek powlekanych) - 19,70 PLN.

Prestarium 5 mg — zamienniki lub podobne leki

Na rynku dostępne są inne leki zawierające substancję czynną peryndopryl oraz o podobnym działaniu. Wśród zamienników preparatu Prestarium 5 mg wymieniane są m.in.: Prenessa, Vidotin, Perindopril Teva i Prestarium 10 mg. O możliwości zastosowania wybranego z nich decyduje lekarz prowadzący, który ma na uwadze dobro i bezpieczeństwo pacjenta.

Prestarium 5 mg — pełny skład leku

Podstawowym składnikiem tabletek Prestarium 5 mg jest substancja czynna peryndopryl z argininą. Ponadto w każdej tabletce znajdują się takie substancje pomocnicze jak: stearynian magnezu, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna hydrofobowa, maltodekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), hypromeloza, glicerol, makrogol 6000, kompleks miedziowy chlorofiliny i dwutlenek tytanu E171.

Prestarium 5 mg — dawkowanie, stosowanie leku

Preparat Prestarium 5 mg można stosować tylko na wyraźne wskazanie lekarza i pod jego kontrolą. Tabletka powinna być połykana w całości codziennie o tej samej porze. Najlepiej przyjmować ją rano przed pierwszym posiłkiem. Tabletkę popija się szklanką wody. Dawkowanie ustalane jest indywidualnie i dostosowywane do potrzeb pacjenta.

W przypadku nadciśnienia tętniczego rekomendowana dawka początkowa i podtrzymująca to 5 mg raz na dobę. Jeżeli jest to konieczne, to lekarz po upływie miesiąca może podjąć decyzję o zwiększeniu dawki do 10 mg na dobę. To maksymalna dawka dobowa. W przypadku osób w podeszłym wieku leczenie początkowe rozpoczyna się od 2,5 mg na dobę.

Leczenie niewydolności serca rozpoczyna się od dawki 2,5 mg raz na dobę. Po upływie dwóch tygodni można zwiększyć ją do 5 mg na dobę i jest to maksymalna dawka dla tego wskazania medycznego. Przy stabilnej chorobie wieńcowej postępowanie jest podobne do leczenia nadciśnienia tętniczego, jednak zwiększenie dawki może nastąpić już po upływie dwóch tygodni.

Prestarium 5 mg — stosowanie leku w ciąży i okresie karmienia

Lek Prestarium 5 mg nie powinien być stosowany w ciąży, zwłaszcza po upływie pierwszego trymestru. Jeżeli lekarz zdecyduje inaczej, to korzyści z tym związane muszą wyraźnie przewyższać ewentualne ryzyko. Jest to związane z tym, że lek może powodować poważne uszkodzenie u dziecka oraz zaburzać jego rozwój. Gdy to możliwe, to należy stosować inny, bezpieczniejszy dla pacjentki i dziecka preparat.

Substancja czynna może przenikać do mleka matki i powodować działania niepożądane ze strony dziecka. W związku z tym leku Prestarium 5 mg nie powinno się stosować u kobiet karmiących. Jeżeli jest to konieczne, to kobieta ze względów bezpieczeństwa powinna zaprzestać karmienia dziecka swoim mlekiem.

Prestarium 5 mg - możliwe działania niepożądane w trakcie przyjmowania leku Prestarium

Podczas stosowania preparatu Prestarium 5 mg mogą pojawić się działania niepożądane. Nie dotyczą one każdego pacjenta. Ich skala i rodzaj zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu. Ryzyko wystąpienia skutków ubocznych rośnie w przypadku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE i antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu. Przyjmowanie leku należy natychmiast przerwać i skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią takie objawy jak:

 • silne zawroty głowy lub omdlenia z powodu niskiego ciśnienia tętniczego;
 • obrzęk twarzy, jamy ustnej, języka, warg, gardła, trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy);
 • nagłe wystąpienie świszczącego oddechu;
 • nieregularne lub bardzo szybkie bicie serca i ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa lub zawał serca);
 • nagłe osłabienie siły mięśni nóg lub rąk;
 • zapalenie trzustki;
 • wysypka.

Ponadto podczas leczenia mogą pojawić się takie skutki uboczne jak:

 • zaburzenia widzenia;
 • bóle głowy;
 • duszność;
 • kaszel;
 • szumy uszne;
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe;
 • reakcje alergiczne;
 • uczucie osłabienia;
 • kurcze mięśni;
 • uczucie mrowienia;
 • depresja;
 • zaburzenia snu;
 • nasilenie łuszczycy;
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;
 • zapalenie błony śluzowej nosa;
 • zwiększenie stężenia mocznika we krwi;
 • skurcz oskrzeli;
 • zaburzenia nerek;
 • pocenie się;
 • impotencja;
 • zapalenie naczyń krwionośnych;
 • senność;
 • zwiększenie liczby eozynofilów;
 • zmniejszenie liczby krwinek białych;
 • zaburzenia nastroju;
 • kołatanie serca;
 • zwiększenie stężenia kreatyniny;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny;
 • zwiększone ryzyko obrzęku naczynioruchowego;
 • i inne.

Wszystkie odnotowane dotychczas działania niepożądane wraz z częstotliwością ich występowania zostały wymienione na ulotce dołączonej do opakowania. Należy się z nią dokładnie zapoznać.

Prestarium 5 mg — przeciwwskazania, środki ostrożności

Istnieją określone przeciwwskazania do stosowania leku Prestarium 5 mg. Podstawowym z nich jest nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek inny składnik leku. Ponadto leku nie podaje się pacjentom, u których wcześniej podczas przyjmowania dowolnego inhibitora ACE wystąpiły niepokojące objawy wskazujące na obrzęk naczynioruchowy. Inne przeciwwskazania to takie stany jak:

 • zaburzenia czynności nerek (np. ostra niewydolność nerek) i przyjmowanie leku z aliskirenem;
 • cukrzyca i przyjmowanie leku z aliskirenem;
 • ciąża (zwłaszcza po pierwszych trzech miesiącach);
 • przyjmowanie leków złożonych zawierających sakubitryl i walsartan (obecnie lub w niedalekiej przeszłości);
 • poddawanie się dializoterapii lub filtracji krwi inną metodą.

Ponadto w określonych przypadkach należy zachować szczególne środki ostrożności. Obejmuje to pacjentów, u których występują takie stany zdrowotne jak:

 • choroby wątroby;
 • choroby nerek lub potrzeba poddawania się dializie;
 • stenoza aorty;
 • zwężenie tętnic nerkowych;
 • kardiomiopatia przerostowa;
 • inne choroby serca;
 • kolagenoza (choroba tkanki łącznej);
 • cukrzyca;
 • nieprawidłowo zwiększone stężenie hormonu aldosteronu we krwi;
 • odwodnienie organizmu (np. wskutek biegunki lub wymiotów);
 • nietolerancja wybranych cukrów;
 • stosowanie diety ubogosolnej lub zamienników soli z potasem;
 • poddawanie zabiegowi aferezy LDL;
 • poddawanie znieczuleniu lub zabiegowi chirurgicznemu;
 • prowadzenie leczenia odczulającego;
 • przyjmowanie wybranych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi;
 • przyjmowanie leków zwiększających ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego (m.in.: syrolimus, racekadotryl, sakubitryl itd.).

Decyzję o możliwości zastosowania preparatu Prestarium 5 mg w terapii podejmuje lekarz prowadzący. Dokonuje jej na bazie dokładnej analizy stanu zdrowia pacjenta oraz jego historii medycznej.

Prestarium 5 mg — interakcje z innymi lekami

Pacjent ma obowiązek poinformowania lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie, na stałe lub w niedalekiej przeszłości. Jest to związane z tym, że Prestarium 5 mg może wchodzić z nimi w interakcję i wzajemnie zmieniać swoje działanie. Wówczas niezbędna jest zwiększona kontrola reakcji organizmu pacjenta i możliwe jest modyfikowanie docelowej dawki leku.

Szczególną uwagę należy zachować w przypadku takich środków farmakologicznych jak:

 • inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (m.in.: aliskiren, antagonista receptora angiotensyny II (ARB);
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen);
 • leki oszczędzające potas stosowane w leczeniu niewydolności serca (spironolakton, eplerenon);
 • inne leki oszczędzające potas;
 • preparaty potasu lub zamienniki soli, które go zawierają;
 • inne leki zwiększające stężenie potasu w organizmie;
 • leki immunosupresyjne (stosowane w leczeniu zaburzeń autoimmunologicznych, zmniejszające reakcje obronne organizmu);
 • leki stosowane w leczeniu cukrzycy (np.: metformina, insulina);
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych (np.: leki przeciwpsychotyczne, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne);
 • lit (stosowany w manii lub depresji);
 • prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca);
 • baklofen (stosowany w leczeniu sztywności mięśni i przy stwardnieniu rozsianym);
 • estramustyna (stosowana w leczeniu raka);
 • trimetoprim (stosowany w leczeniu zakażeń);
 • leki stosowane w leczeniu przewlekłej niewydolności serca;
 • leki stosowane w leczeniu biegunki;
 • leki moczopędne;
 • leki rozszerzające naczynia krwionośne;
 • leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego.

Wszystkie te substancje zostały wymienione na ulotce dołączonej do produktu leczniczego. Pacjent powinien dokładnie się z nią zapoznać, a wszelkie wątpliwości skonsultować z lekarzem prowadzącym.

FAQ — pytania o lek Prestarium 5 mg

Lek Prestarium 5 mg dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Oznacza to, że jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej.
Nie. Lek ten może wpływać na zwiększenie stężenia potasu we krwi, a nie na jego wypłukiwanie.
Pierwsze efekty obniżenia ciśnienia obserwuje się już po 2-4 godzinach od przyjęcia tabletki Prestarium 5 mg. Optymalny efekt osiąga się po 6-8 godzinach.
Tabletki Prestarium 5 mg powinno się brać codziennie rano przed posiłkiem. Dobrze, aby codziennie następowało to o tej samej porze.
W trakcie terapii z lekiem Prestarium 5 mg nie powinno się spożywać alkoholu. Jest to związane z tym, że może on wpływać na zwiększenie ciśnienia tętniczego i osłabić efekty leczenia.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację