Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
W leczeniu cukrzycy może być wykorzystywany lek Ozempic. Preparat ma działanie przeciwcukrzycowe i stanowi skuteczne wsparcie dla odpowiednio dobranej diety i rekomendowanego wysiłku fizycznego. Głównym zadaniem leku jest wsparcie pacjentów i lekarza prowadzącego w kontroli stężenia cukru we krwi osoby chorej. W tekście przygotowaliśmy podstawowe informacje dotyczące leku, jego skład, wskazania do zastosowania, sposób działania i dawkowania, a także przeciwwskazania i ewentualne działania niepożądane.

 

Kontroluj stężenie cukru we krwi. Charakterystyka preparatu Ozempic

Lek należy podawać tylko zgodnie z zaleceniami lekarza. Zadaniem preparatu jest obniżenie stężenia cukru we krwi pacjentów w wieku dorosłym, którzy zmagają się z niedostatecznym kontrolowaniem cukrzycy typu 2. Skuteczne działanie preparatu możliwe jest z połączeniem go z dietą przeciwcukrzycową oraz regularną aktywnością fizyczną.

Preparat dostępny jest w formie roztworu do wstrzykiwań. W aptece dostępne są dwie wielkości opakowań, przy czym jedna dawka leku to 0,5 mg roztwór do wstrzykiwań. Ozempic dostępny jest w opakowaniach zawierających:

 • wstrzykiwacz i cztery igły jednorazowe NovoFine Plus;
 • trzy wstrzykiwacze i dwanaście igieł jednorazowych NovoFine Plus.

 

Skład leku Ozempic

W leczeniu cukrzycy może być wykorzystywany lek Ozempic. Preparat ma działanie przeciwcukrzycowe i stanowi skuteczne wsparcie dla odpowiednio dobranej diety i rekomendowanego wysiłku fizycznego. Głównym zadaniem leku jest wsparcie pacjentów i lekarza prowadzącego w kontroli stężenia cukru we krwi osoby chorej. W tekście przygotowaliśmy podstawowe informacje dotyczące leku, jego skład, wskazania do zastosowania, sposób działania i dawkowania, a także przeciwwskazania i ewentualne działania niepożądane.

Kontroluj stężenie cukru we krwi. Charakterystyka preparatu Ozempic

Lek należy podawać tylko zgodnie z zaleceniami lekarza. Zadaniem preparatu jest obniżenie stężenia cukru we krwi pacjentów w wieku dorosłym, którzy zmagają się z niedostatecznym kontrolowaniem cukrzycy typu 2. Skuteczne działanie preparatu możliwe jest z połączeniem go z dietą przeciwcukrzycową oraz regularną aktywnością fizyczną.

Preparat dostępny jest w formie roztworu do wstrzykiwań. W aptece dostępne są dwie wielkości opakowań, przy czym jedna dawka leku to 0,5 mg roztwór do wstrzykiwań. Ozempic dostępny jest w opakowaniach zawierających:

 • wstrzykiwacz i cztery igły jednorazowe NovoFine Plus;
 • trzy wstrzykiwacze i dwanaście igieł jednorazowych NovoFine Plus.

 

Skład leku Ozempic

Głównym składnikiem leku jest substancja czynna semaglutyd. W mililitrze roztworu do wstrzykiwań znajduje się 1,34 mg semaglutydu. W pojedynczym wstrzykiwaczu znajduje się 1,5 ml, 4 igły i łącznie 2 mg semaglutydu. Oznacza to, że wstrzykiwacz umożliwia podanie czterech dawek leku.

Pozostałe składniki preparatu to: fenol, fosforan dwuwodny, kwas solny lub wodorotlenek sodu, glikol propylenowy oraz woda do wstrzykiwań.

Lek ma postać przezroczystego i najczęściej bezbarwnego płynu. Należy go przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci oraz nie można stosować preparatu po przekroczeniu jego terminu ważności. Przed pierwszym użyciem wstrzykiwacza lekarz zaleca trzymanie preparatu w lodówce. Następnie może być on przechowywany w temperaturze poniżej 30°C przez maksymalnie 6 tygodni.

Dawkowanie leku

Każdorazowo to lekarz prowadzący decyduje o tym, jaka dawka leku jest zalecana. Dawki leku Ozempic mogą różnić się w zależności od indywidualnych predyspozycji pacjenta oraz etapu przyjmowania leku. Na samym początku rekomenduje się dawkę leku 0,25 mg raz na tydzień. Po czterech tygodniach dawkę należy zwiększyć do 0,5 mg raz na tydzień. Jeżeli u pacjenta osiągnie się odpowiednią kontrolę stężenia cukru we krwi, to lekarz może zadecydować o podniesieniu dawki do 1 mg na tydzień. W przypadku niedostatecznej kontroli cukrzycy typu 2, lekarz może zmniejszyć dawki.

Pod żadnym pozorem nie należy zmieniać dawki we własnym zakresie bez wcześniejszej konsultacji medycznej.

Lek w miarę możliwości należy przyjmować w postaci wstrzyknięcia raz w tygodniu o podobnej porze. Należy następnie kontrolować przyjmowanie każdej kolejnej dawki. Regularność ma wpływ na skuteczność preparatu. Lek można przyjmować we własnym zakresie i należy wstrzykiwać go podskórnie. Preparat nie może być stosowany dożylnie lub domięśniowo. Ozempic może być stosowany niezależnie od posiłków.

Pominięcie zastosowania leku Ozempic - zalecenia

W sytuacji gdy dojdzie do pominięcia zalecanej dawki leku i od tego czasu nie upłynęło więcej niż 5 dni, to należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę leku Ozempic. Następną dawkę należy wstrzyknąć dokładnie w dniu, w którym pobierana była zazwyczaj. W przypadku gdy od pominięcia dawki minie więcej niż 5 dni, to należy ją pominąć i kontynuować leczenie.

Przedawkowanie

Jeżeli dojdzie do przyjęcia większej dawki leku Ozempic, niż zalecana, to należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Przedawkowanie może powodować działania niepożądane, w tym m.in. nudności.

Wskazanie do stosowania leku - regulacja stężenia cukru we krwi

Lek Ozempic stosowany jest u pacjentów zmagających się z cukrzycą typu 2. Lek stosuje się, aby zmniejszyć stężenie cukru we krwi i w celu uzyskania właściwego stężenia cukru. Preparat posiada również prozdrowotne właściwości w zakresie zapobieganiach chorobom serca.

Przede wszystkim Ozempic wykorzystywany jest na dwa sposoby.

W monoterapii Ozempic wykorzystywany jest w przypadku chorych, którzy nie mogą zażywać metforminy. Preparat może być także kojarzony w terapii z innymi lekami na cukrzycę. W związku z tym pacjenci mogą wykorzystywać podobne leki przyjmowane doustnie.

Przeciwwskazania do stosowania leku Ozempic

Przede wszystkim leku nie powinno się używać w przypadku osób, u których terapia nie może opierać się na przyjmowaniu leków zawierających którąkolwiek substancję pomocniczą lub semaglutyd. Lek nie jest zalecany w przypadku leczenia osób poniżej 18. roku życia. Ozempic nie jest polecany także w u osób chorujących na cukrzycę typu 1 oraz cukrzycową kwasicę ketonową. W trakcie stosowania leku zaleca się szczególną ostrożność i w przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane

Ozempic jak większość preparatów medycznych może powodować działania niepożądane. Wyróżnia się kilka podstawowych skutków ubocznych, które opisano poniżej.

Hipoglikemia

Stosowanie pochodnych sulfonylomocznika w połączeniu z lekiem Ozempic zwiększa ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Takie samo działanie może wywołać mieszanie niniejszego leku z insuliną lub jej zamiennikami. Hipoglikemia to wystąpienie małego stężenia cukru we krwi, które w skrajnych przypadkach może doprowadzić do śpiączki lub zgonu pacjenta. W celu zmniejszenia ryzyka hipoglikemii należy wyeliminować lub zmniejszyć dawki przyjmowanych pochodnych sulfoylomocznika oraz insuliny. O ich przyjmowaniu w szczególności należy poinformować lekarza. Weryfikacja korzystnego działania Ozempicu może nastąpić w trakcie badania stężenia cukru we krwi.

To stosowana z Ozempiciem równocześnie pochodna sulfonylomocznika najczęściej przekłada się na małe stężenie cukru we krwi.

Skutki uboczne dla układu trawiennego

Najczęściej występujące objawy spowodowane przyjmowaniem tego leku wiążą się z układem trawiennym. Pacjenci mogą skarżyć się na wymioty, nudności lub biegunkę. W celu uniknięcia odwodnienia rekomenduje się picie dużej ilości wody, zwłaszcza u osób chorujących na nerki. Niektóre przypadki wystąpienia objawów zapowiadających odwodnienie, wymagają zmiany leczenia.

Bóle brzucha i zapalenie trzustki

W trakcie terapii z lekiem Ozempic może wystąpić zwiększona aktywność enzymów trzustkowych. Jednym z działań niepożądanych jest silny ból brzucha i okolic, który jest wynikiem ostrego zapalenia trzustki. W przypadku dolegliwości bólowych w obrębie brzucha należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Retinopatia cukrzycowa

Ryzyko występowania skutków ubocznych wzrasta w przypadku cukrzycowej choroby oczu, czyli inaczej retinopatii cukrzycowej. Pacjenci stosujący Ozempic wraz z insuliną mogą zaobserwować zmiany widzenia, na przykład zaburzenia widzenia. Jeżeli po odstawieniu leku Ozempic objawy nie ustąpią, to może to wymagać leczenia.

Inne działania niepożądane

 • niestrawność;
 • zapalenie żołądka;
 • nadmierna ilość gazów jelitowych;
 • choroba refluksowa przełyku;
 • kamienie żółciowe;
 • zawroty głowy;
 • zaburzenie koncentracji
 • zaburzenia smaku pokarmów;
 • uczucie silnego głodu;
 • zaburzona krzepliwość krwi;
 • objawy bólowe w miejscu wstrzyknięcia preparatu;
 • przyspieszone tętno;
 • w skrajnych przypadkach ciężkie reakcje alergiczne i reakcje anafilaktyczne.

 

O każdym niepokojącym objawie należy powiedzieć lekarzowi. W przypadku pojawiania się jednego z powyższych objawów w trakcie stosowania niniejszego leku, może wiązać się to z koniecznością zmiany leczenia. O tym zadecyduje jednak lekarz.

Ozempic a inne leki

Lek Ozempic może wchodzić w interakcje z innymi preparatami farmaceutycznymi, co może powodować obniżenie skuteczności działania leku lub wzrost ryzyka skutków ubocznych. Nie należy stosować leku w przypadku takiego ryzyka, a lekarz udzieli informacji szczegółowych na ten temat podczas konsultacji medycznej.

Ozempic negatywnie reaguje na doustne leki przeciwzakrzepowe, w tym zawierające warfarynę. Leki przyjmowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi mogą nie być skuteczne w połączeniu z Ozempiciem, dlatego rekomenduje się pacjentom przeprowadzanie częstych badań oceniających poziom krzepliwości krwi.

Ozempic w ciąży i w okresie karmienia piersią

Leku nie powinno stosować się w okresie ciąży, w okresie podejrzenia ciąży, starania się o dziecko oraz w czasie karmienia piersią. Wciąż nie jest znany ostateczny wpływ substancji czynnej preparatu na rozwój płodu, czy też karmionego mlekiem matki dziecka. Jeżeli lekarz zadecyduje o leczeniu z wykorzystaniem Ozempicu, to w okresie laktacji rekomenduje się odciąganie pokarmu laktatorem i utylizowanie go.

Recepta online w przypadku Ozempic

Pacjenci mogą skorzystać z usługi recepty online i odbyć zdalną konsultację medyczną. Jeżeli w trakcie wywiadu lekarz uzna, że wskazane jest przepisanie leku Ozempic, to zostanie wystawiona na niego e-recepta. Warto pamiętać o tym, że lek dostępny jest tylko na e-receptę i nie można nabyć go swobodnie w aptece. Wszystko ze względu na jego skład, działanie i potencjalne skutki uboczne. W trakcie zażywania Ozempic mogą wystąpić objawy niepożądane i wówczas należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Dlaczego recepta online to dobry wybór?

Skorzystanie z usługi recepty online to przede wszystkim postawienie na wygodę. Dzięki niej pacjenci nie muszą udawać się do stacjonarnej poradni i w ten sposób mogą zaoszczędzić sporo czasu. Często z konsultacji online korzystają osoby, które kontynuują terapię z wykorzystaniem leku Ozempic. Lekarz jest w stanie sprawdzić historię medyczną pacjenta i w określonych przypadkach wystawić e-receptę na zakup leku w dowolnej aptece.

Czym są e-recepty?

Erecepta to dokument widoczny w systemie online. Wystarczy podać farmaceucie kod, a następnie można zakupić przepisane leki. Ponadto na Internetowym Koncie Pacjenta można sprawdzić historię przyjmowanych wcześniej leków i dokładnie poinformować o tym lekarza. Dzięki temu stosowanie preparatu będzie bezpieczniejsze i skuteczniejsze.

Każdy lek niewłaściwie stosowany może powodować zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta, dlatego należy bezwzględnie stosować się do wskazań lekarza.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację