Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Peparat Mesopral należy do grupy inhibitorów pompy protonowej i dostępny jest tylko na receptę. Rekomendowany jest m.in. w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku. Swoje działanie opiera na substancji czynnej esomeprazolu. W tym artykule zapoznamy się z charakterystyką medyczną leku Mesopral, wskazaniami i przeciwwskazaniami do jego stosowania, mechanizmem działania oraz potencjalnymi skutkami ubocznymi.
Peparat Mesopral należy do grupy inhibitorów pompy protonowej i dostępny jest tylko na receptę. Rekomendowany jest m.in. w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku. Swoje działanie opiera na substancji czynnej esomeprazolu. W tym artykule zapoznamy się z charakterystyką medyczną leku Mesopral, wskazaniami i przeciwwskazaniami do jego stosowania, mechanizmem działania oraz potencjalnymi skutkami ubocznymi.

Czym jest Mesopral?

Jak już wspomniano środek medyczny Mesopral klasyfikowany jest jako inhibitor pompy protonowej. Lek ma postać kapsułek dojelitowych twardych i dostępny jest w ograniczonej sprzedaży tylko na receptę. Jego przyjmowanie musi być uzasadnione medycznie, a pacjent powinien bezwzględnie stosować się do zaleceń lekarskich oraz zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania przez producenta. Lek dostępny jest w dwóch wariantach 20 mg i 40 mg. Wskazuje to na zawartość substancji czynnej w jednej kapsułce.

Cena

Cena leku Mesopral zależy od wybranego opakowania oraz dawki. W Polsce dostępne są opakowania zawierające: 28, 56 lub 84 kapsułki. W jednej kapsułce dojelitowej może być 20 mg lub 40 mg substancji czynnej.

Pełna cena poszczególnych opakowań prezentuje się następująco:

 • Mesopral 20 mg (28 kapsułek) - ok. 9 PLN;
 • Mesopral 20 mg (56 kapsułek) - ok. 17 PLN;
 • Mesopral 20 mg (84 kapsułki) - ok. 25 PLN;
 • Mesopral 40 mg (28 kapsułek) - ok. 17 PLN;
 • Mesopral 40 mg (56 kapsułek) - ok. 32 PLN;
 • Mesopral 40 mg (84 kapsułki) - ok. 47 PLN;

Refundacja

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2023 r. lek Mesopral podlega refundacji w każdym swoim wariancie. Z refundacji mogą skorzystać pacjenci, którym lekarze zalecili stosowanie leku zgodnie z zastosowaniem wskazanym przez producenta. Ceny poszczególnych opakowań po refundacji to:

 • Mesopral 20 mg (28 kapsułek) - ok. 5 PLN;
 • Mesopral 20 mg (56 kapsułek) - ok. 9 PLN;
 • Mesopral 20 mg (84 kapsułki) - ok. 12,5 PLN;
 • Mesopral 40 mg (28 kapsułek) - ok. 9 PLN;
 • Mesopral 40 mg (56 kapsułek) - ok. 16 PLN;
 • Mesopral 40 mg (84 kapsułki) - ok. 23,5 PLN;

Skład leku

Każda kapsułka Mesopral zawiera substancję czynną esomeprazol (20 mg lub 40 mg). Ponadto w lek zawiera takie składniki pomocnicze jak: sacharoza, skrobia kukurydziana, metylu parahydroksybenzoesan (E218), hypromeloza 3cP, kwas sorbinowy, propylu parahydroksybenzoesan (E216), dimetykon emulsja 35% zawierająca dimetykon, glikol propylenowy, benzoesan sodu, glikol polietylenowy, monolaurynian sorbitanu, oktylofenoksy-polietoksyetanol, mannitol, polisorbat 80, talk, diacetylowane monoglicerydy, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30% zawierający kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, sodu laurylosiarczan i polisorbat 80, stearyniany makrogolglicerydów i cytrynian trietylu. Do tego w otoczce kapsułki znajdują się: szelak, tlenek żelaza czarny (E 172), żelatyna, tlenek żelaza żółty (E 172) i dwutlenek tytanu (E 171).

Jak działa Mesopral?

Za działanie preparatu odpowiada esomeprazol. Substancja ta po dostaniu się do organizmu człowieka odpowiada za blokowanie enzymu pompy protonowej (ATP-azę K+/H+) w komórkach błony śluzowej żołądka. Dzięki temu zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Konsekwencją tego jest zwiększenie pH soku żołądkowego i jednocześnie zmniejszenie jego kwasowości. Skala działania leku zależy od przyjętej dawki. Lek przeznaczony jest do stosowania doustnego i ma postać kapsułek dojelitowych twardych. Największe stężenie substancji czynnej we krwi odnotowuje się na około 1-2 godziny po przyjęciu dawki.

Mesopral - zastosowanie leku

Istnieje kilka podstawowych wskazań do przyjmowania preparatu Mesopral. Podstawowe z nich to:

 • choroba refluksowa przełyku (leczenie objawowe, leczenie nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku);
 • skojarzenie z leczeniem przeciwbakteryjnym (w celu eradykacji Helicobacter pylori) w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy oraz w zapobieganiu wrzodom żołądka i wrzodom trawiennym przy zakażeniu Helicobacter pylori;
 • przedłużone leczenie po terapii dożylnej w leczeniu zapobiegającym ponownemu krwawieniu z wrzodów trawiennych;
 • leczenie wrzodów żołądka związanych ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (oraz w zapobieganiu wrzodom żołądka i dwunastnicy);
 • leczenie zespołu Zollingera–Ellisona.

To lekarz prowadzący podejmuje decyzję co do zasadności wdrożenia leku Mesopral w terapii oraz dobiera odpowiednią dawkę dla pacjenta. Kapsułki należy połykać w całości i popijać odpowiednią ilością płynu (najlepiej wody).

Mesopral - dawkowanie dla dorosłych

Dawkowanie leku zależy od schorzenia i indywidualnych predyspozycji pacjenta. Zawsze należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Poniżej przedstawiono standardowe dawki dla osób dorosłych i młodzieży od 12. roku życia przy chorobie refluksowej przełyku:

 • leczenie nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku: dawka 40 mg raz na dobę przez okres czterech tygodni;
 • leczenie objawowe: 20 mg raz na dobę przez okres czterech tygodni (jeżeli u pacjenta nie występuje zapalenie przełyku);
 • leczenie podtrzymujące z wyleczonym zapaleniem przełyku: 20 mg raz na dobę.

Dodatkowo można stosować dawkę 20 mg raz na dobę doraźnie w przypadku nawrotu niepokojących objawów.

Dawkowanie w skojarzeniu z odpowiednimi schematami leczenia przeciwbakteryjnego dobiera się indywidualnie. Dla przykładu 20 mg Mesopralu łączy się z 1000 mg amoksycyliny i 500 mg klarytromycyny. Taki schemat stosuje się dwa razy na dobę przez tydzień.

Przy długotrwałym przyjmowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych rekomenduje się stosowanie dawki 20 mg raz na dobę. Czas leczenia nie powinien przekraczać ośmiu tygodni. Przedłużone leczenie po terapii dożylnej rozpoczynającej leczenie zapobiegające nawrotom krwawienia z wrzodów trawiennych wymaga stosowania dawki 40 mg raz na dobę przez cztery tygodnie.

Każdorazowo dawka ustalana jest w sposób indywidualny. Pod uwagę bierze się rodzaj schorzenia oraz stan pacjenta. W określonych przypadkach lekarz może zdecydować o modyfikacji dawki. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby.

Mesopral - dawkowanie dla dzieci

Preparat Mesopral nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 12. roku życia. Na ten moment brak wiarygodnych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Jak długo można stosować Mesopral?

Lek Mesopral może być stosowany w leczeniu długotrwałym, jednak zawsze decyduje o tym lekarz prowadzący. To lek stosowany w leczeniu objawowym choroby refluksowej przełyku i wówczas terapia trwa do czterech tygodni. Przy leczeniu wrzodów żołądka spowodowanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych preparat przyjmuje się nawet przez osiem tygodni. Wybrane wskazania medyczne pozwalają na stosowanie leku długotrwale nawet powyżej roku. Pacjenci muszą wówczas pozostawać pod regularną kontrolą lekarską.

Mesopral - przeciwskazania i środki ostrożności

Podczas stosowania leku Mesopral należy zachować ostrożność. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy niepożądane, to należy niezwłocznie poinformować lekarza. Dodatkowe środki ostrożności zachowuje się w przypadku jednoczesnego przyjmowania innych produktów farmakologicznych. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na ulotce.

Przyjmowanie preparatu Mesopral jest przeciwwskazane u osób, które wykazują nadwrażliwość na ezomeprazol lub którykolwiek składnik preparatu. Ponadto leku nie można podawać w skojarzeniu z nelfinawirem (lek stosowany w leczeniu HIV).

Możliwe działania niepożądane

Stosowanie leku Mesopral może powodować działania niepożądane. Wśród nich wymienia się m.in.:

 • bóle brzucha;

 • bóle głowy;

 • biegunka;

 • wzdęcia i zaparcia;

 • nudności i wymioty;

 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych;

 • drożdżyca przewodu pokarmowego (lub nasilenie objawów przy leczeniu zakażeń grzybiczych);

 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej;

 • zaburzenia połykania;

 • zaburzenia hematologiczne;

 • mikroskopowe zapalenie jelita grubego;

 • śródmiąższowe zapalenie nerek;

 • bezsenność;

 • obrzęki obwodowe;

 • reakcje nadwrażliwości;

 • zawroty głowy;

 • niezamierzona utrata masy ciała;

 • złamania kości biodrowej;

 • zapalenie wątroby;

 • zaburzenia równowagi;

 • skurcz oskrzeli;

 • rumień wielopostaciowy;

 • zaburzenia smaku;

 • objawy ze strony układu pokarmowego;

 • objawy niestrawności;

 • i inne.

Wszystkie potencjalne skutki uboczne wraz z częstotliwością ich występowania zostały opisane na ulotce medycznej. Powyższe działania niepożądane nie pojawiają się u każdego z pacjentów. Ich rodzaj oraz skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu osoby chorej. Jeżeli podczas stosowania leku występuje którykolwiek ze wskazanych skutków ubocznych, to niezwłocznie należy poinformować lekarza. W określonych przypadkach kontynuacja przyjmowania kapsułek może powodować zagrożenie dla pacjenta i należy zmienić schemat leczenia oraz stosowany preparat.

Przechowywanie leku

Lek powinien być przechowywany w temperaturze poniżej 25°C oraz w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Ponadto preparat należy chronić przed wilgocią.

Mesopral - zamienniki

Na rynku dostępne są trzy zamienniki dla leku Mesopral. To preparaty: Texibax, Emanera i Helidex. Każdy z nich dostępny jest tylko na receptę i podlega refundacji.

FAQ

Mesopral a alkohol

Alkohol nie wchodzi w bezpośrednią interakcję z lekiem Mesopral. Należy jednak zachować wzmożoną ostrożność i ograniczyć jego spożywanie w trakcie terapii. Jeżeli danego dnia pacjent spożył alkohol, to i tak powinien kontynuować terapię zgodnie z harmonogramem.

Mesopral a ciąża i karmienie piersią

Podczas stosowania leku Mesopral w ciąży należy zachować szczególną ostrożność. Preparat ten nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Mesopral - kiedy zaczyna działać?

Lek Mesopral zaczyna działać bardzo szybko. Największe stężenie we krwi odnotowuje się na 1-2 godziny po przyjęciu kapsułki.

Mesopral - przed czy po jedzeniu?

Lek może być stosowany niezależnie od spożywanych posiłków. Można zażywać go zarówno przed jak i po jedzeniu.

Czy Mesopral jest na receptę?

Tak. Lek Mesopral dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji lekarskiej.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację