Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Lek Levoxa klasyfikowany jest jako chemioterapeutyk i stosuje się go w leczeniu różnego rodzaju zakażeń bakteryjnych. Substancją czynną preparatu jest lewofloksacyna. Ze względu na skład i działanie, lek ten dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Zapraszamy do zapoznania się z jego charakterystyką medyczną, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania leku Levoxa, składem oraz potencjalnymi działaniami niepożądanymi.

Levoxa - co to za lek?

Zgodnie z klasyfikacją medyczną Levoxa to lek przeciwbakteryjny, który w swoim składzie zawiera lewoflokascyjnę. Należy ona do grupy antybiotyków i przeznaczona jest do stosowania tylko na wyraźne wskazanie lekarskie. To antybiotyk chinolonowy, który skutecznie zwalcza bakterie wywołujące zakażenia w organizmie. W Polsce lek dostępny jest w postaci tabletek powlekanych oraz roztworu do infuzji. Ten ostatni przeznaczony jest do stosowania w szpitalach i nie jest dostępny w sprzedaży aptecznej.

Cena leku Levoxa

Cena leku Levoxa zależy od wybranej postaci oraz marży, którą narzuca dana apteka. Poniżej podano uśrednione ceny dla preparatu w postaci tabletek powlekanych, które przyjmuje się zdecydowanie częściej:

 • Levoxa 250 mg (tabletki powlekane, 10 sztuk) - około 27,20 PLN;
 • Levoxa 500 mg (tabletki powlekane, 10 sztuk) - około 33,40 PLN.

Refundacja leku Levoxa

Zgodnie z przepisami refundacyjnymi obowiązującymi od 1 lipca 2023 roku lek Levoxa nie podlega refundacji w żadnej postaci. Oznacza to, że pacjent musi pokryć cały koszt zakupu leku w aptece niezależnie od wskazania do jego stosowania.

Skład leku Levoxa

Skład leku Levoxa różni się od jego postaci. W obu przypadkach kluczowa jest substancja czynna, czyli lewofloksacyna. Ponadto w każdej tabletce powlekanej znajdują się jeszcze: krospowidon typ A, stearylofumaran sodu, kopowidon (K 25,2-30,8), krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna krzemowana, opadry II Pink 31K34554 (laktoza jednowodna, hypromeloza 15 cP, dwutlenek tytanu E 171), czerwony tlenek żelaza E 172, żółty tlenek żelaza E 172 i triacetyna.

W roztworze do wstrzykiwań poza substancją czynną znajdują się: kwas solny 5N (do ustalenia pH), chlorek sodu oraz woda do wstrzykiwań.

Levoxa - mechanizm działania, przeznaczenie

Za mechanizm działania leku odpowiada zawarta w nim lewofloksacyna. Gdy substancja dostanie się do organizmu, to jej działanie polega na hamowaniu aktywności enzymu bakteryjnego. W konsekwencji bakteryjne DNA ulega destabilizacji. Komórka bakteryjna nie podlega podziałowi i stopniowo zamiera. Lek szybko wchłania się z przewodu pokarmowego.

Dzięki temu przyspiesza proces leczenia pacjenta oraz sprawia, że szkodliwe drobnoustroje są likwidowane. Lek Levoxa stosuje się m.in. przy takich chorobach jak: infekcje układu oddechowego, infekcje dróg moczowych oraz u osób z długotrwałymi problemami z oddychaniem.

Levoxa - wskazania do stosowania leku

Przede wszystkim lek Levoxa przepisywany jest na podstawie badania medycznego i nie można przekazywać go innym osobom. Stosowanie leku Levoxa wskazane jest przy leczeniu zakażeń bakteryjnych organizmu. Wśród wskazań medycznych znajdują się m.in.:

 • choroby zatok (np. ostre bakteryjne zapalenie zatok, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli);
 • zakażenia płuc (np. pozaszpitalne zapalenie płuc, długotrwałe problemy z oddychaniem);
 • zakażenia gruczołu krokowego;
 • zakażenia układu moczowego, w tym nerek lub pęcherza (np. powikłane zakażenia układu moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek);
 • zakażenia skóry i tkanki podskórnej (tzw. tkanek miękkich);
 • zapobieganie chorobie płuc zwanej wąglikiem lub w zapobieganiu nasilenia zakażenia, które może wystąpić po kontakcie z bakteriami wąglika.

O konieczności zastosowania leku Levoxa decyduje lekarz prowadzący.

Levoxa - dawkowanie, stosowanie leku

Preparat należy stosować tylko zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy ponownie się z nim skonsultować. Preparat w postaci tabletek przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletkę należy połykać w całości i popijać niewielką ilością wody. Preparat można przyjmować w trakcie posiłku lub pomiędzy posiłkami. W trakcie terapii i przez dwa dni po jej zakończeniu pacjent powinien unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego, ponieważ skóra staje się wówczas bardziej podatna na oparzenia.

Dawkowanie ustalane jest w sposób indywidualny. Zależy to od rodzaju zakażenia, miejsca zakażenia oraz indywidualnych predyspozycji pacjenta. Nie należy przyjmować dawki podwójnej leku, ponieważ nie zmienia to skuteczności działania leku i zwiększa ryzyko wystąpienia niepokojących skutków ubocznych.

Standardowa dawka wynosi dwie tabletki powlekane 250 mg dwa razy na dobę lub jedna tabletka powlekana 500 mg raz na dobę. Dawka ta obowiązuje w przypadku takich schorzeń jak:

 • zapalenie zatok;
 • zapalenie płuc;
 • zakażenie gruczołu krokowego;
 • kontakt z bakteriami wywołującymi płucną postać wąglika.

W pewnych szczególnych grupach pacjentów, przyjmujących lek Levoxa, wprowadza się zmiany dawkowania preparatu. Dotyczy to również innych schorzeń.

Lek w postaci roztworu przeznaczony jest do stosowania w szpitalach, a jego dawka i długość leczenia zależą od rodzaju i miejsca zakażenia. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie i zastosuje je zgodnie z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa w ramach prowadzonej hospitalizacji pacjenta.

Levoxa - przeciwskazania i środki ostrożności

Ze względu na skład i działanie leku, występują określone przeciwwskazania do jego stosowania oraz sytuacje, w których należy zachować szczególne środki ostrożności. Przede wszystkim preparat Levoxa nie może być przyjmowany w przypadku pacjentów, którzy wykazują reakcje nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek inny składnik leku.

Inne podstawowe przeciwwskazania do stosowania leku Levoxa to:

 • padaczka (kiedykolwiek w przeszłości);
 • problemy ze ścięgnami (np. zapalenie ścięgien);
 • wiek dziecięcy lub nastoletni i przechodzenie przez okres wzrostu;
 • karmienie piersią;
 • ciąża lub jej podejrzenie.

Ponadto szczególne środki ostrożności w trakcie terapii należy zachować u pacjentów, u których występują następujące stany i choroby:

 • napad padaczkowy (drgawki) obecnie lub kiedykolwiek w przeszłości;
 • problemy z nerkami (np. niewydolność nerek lub zaburzenia czynności nerek chorego);
 • cukrzyca;
 • choroby wątroby (np. u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby);
 • wiek powyżej 60. lat;
 • stosowanie kortykosteroidów;
 • przeszczep;
 • uszkodzenie mózgu (np. spowodowane urazem lub udarem mózgu);
 • niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;
 • zaburzenia krwi;
 • miastenia;
 • neuropatia obwodowa (uszkodzenie nerwów);
 • zaburzenia serca prowadzące do zmian w zapisie EKG;
 • niedomykalność zastawek serca;
 • rozwarstwienie aorty (rozdarcie ściany aorty);
 • przypadki tętniaka aorty lub rozwarstwienia aorty albo wrodzonej choroby zastawki serca w rodzinie;
 • reakcje skórne po zastosowaniu lewofloksacyny w przeszłości.

Jeżeli pacjent miał kiedykolwiek w przeszłości powyższe problemy zdrowotne lub zmaga się z nimi do tej pory, to należy poinformować o tym lekarza. Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, a lekarz na pierwszym miejscu stawia zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta.

Levoxa - możliwe działania niepożądane

U pacjentów przyjmujących lek Levoxa mogą pojawiać się działania niepożądane. Nie dotyczą one każdego pacjenta i zależy to od indywidualnych predyspozycji organizmu. Preparat Levoxa może powodować działania niepożądane takie jak m.in.:

 • zawroty głowy;
 • ból głowy;
 • wymioty;
 • zaburzenia snu;
 • zaburzenia widzenia;
 • podwyższony poziom niektórych enzymów wątrobowych we krwi;
 • nudności;
 • biegunka;
 • zaburzenia w wynikach niektórych badań krwi (np. zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie stężenia kreatyniny);
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi;
 • zwiększone stężenie cukru;
 • zaburzenia pamięci;
 • uczucie wirowania;
 • gorączka;
 • zaburzenia czynności serca;
 • problemy ze słuchem;
 • uczucie mrowienia w rękach i stopach;
 • uczucie osłabienia organizmu;
 • ból stawów lub mięśni;
 • napady paczkowe;
 • uczucie depresji i inne zaburzenia psychiczne;
 • spadek poziomu cukru we krwi;
 • utrata apetytu;
 • zapalenie trzustki;
 • zapalenie wątroby;
 • i inne.

Szczegółowy wykaz wszystkich potencjalnych działań niepożądanych znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Pacjent powinien dokładnie się z nią zapoznać.

Interakcje z innymi lekami

Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości. Wszystko dlatego, że preparat Levoxa może wchodzić z nimi w interakcje i wzajemnie zmieniać swoje działanie. Wybrane preparaty medyczne zmniejszają wchłanianie preparatu Levoxa i ograniczają jego skuteczność. W szczególności należy poinformować lekarza o takich lekach jak:

 • kortykosteroidy;
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne;
 • warfaryna (stosowana w celu rozrzedzenia krwi);
 • cyklosporyna;
 • teofilina;
 • probenecyd;
 • cymetydyna (stosowana w leczeniu choroby wrzodowej i zgagi);
 • leki wpływające na rytm serca;
 • tabletki zawierające żelazo;
 • leki uzupełniające cynk;
 • leki zobojętniające kwas żołądkowy;
 • sukralfat;
 • didanozyna (lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu HIV);
 • dydanozyna.

Wybrane z nich nie mogą być przyjmowane w czasie prowadzenia terapii ze środkiem Levoxa.

Przechowywanie

Preparat Levoxa należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. W przypadku roztworu do infuzji lek należy przechowywać w tekturowym pudełku, aby ochronić go przed działaniem światła. Lek w tej postaci należy zużyć w ciągu trzech godzin po otwarciu butelki, aby uniknąć zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

Zamienniki leku Levoxa

Leki zawierające lewofloksacynę w tej samej postaci i mogące być zamiennikami preparatu Levoxa to m.in.: Xyvelam, Levalox, Levofloxacin Aurovitas, Levofloxacin Genoptim, Levofloxacin Sanovel, Levofloxacin Beximco i Oroflocina. Decyzję o stosowaniu każdego z nich podejmuje lekarz.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy lek Levoxa to antybiotyk?

Tak. Lek Levoxa należy do grupy antybiotyków chinolonowych i wykazuje działanie bakteriobójcze.

Na jakie bakterie działa Levoxa?

Preparat Levoxa wykazuje skuteczne działanie bakteriobójcze. Wysoką aktywność leku obserwuje się wobec takich bakterii Gram-dodatnich, w tym przede wszystkim paciorkowców i gronkowców. Ponadto lek wykazuje obniżoną aktywność w przypadku bakterii Gram-ujemnych.

Jak długo należy przyjmować tabletki Levoxa?

O długości przyjmowania leku Levoxa zawsze decyduje lekarz prowadzący. Zazwyczaj terapia trwa 7-14 dni, jednak w przypadku takich zakażeń, jak m.in.: przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego kuracja trwa nawet 28 dni.

Levoxa z alkoholem

Nie należy spożywać alkoholu w trakcie kuracji antybiotykiem Levoxa. Może to doprowadzić do zwiększonego obciążenia układu pokarmowego i powodować gorsze wchłanianie preparatu oraz zwiększone ryzyko wystąpienia niepokojących działań niepożądanych.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację