Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Letrox to profesjonalny preparat medyczny zawierający syntetyczne hormony tarczycy. Stosuje się go przede wszystkim w leczeniu niedoczynności tarczycy o różnej etiologii. W medycynie znajduje także zastosowanie w nieco innych obszarach, ze względu na swoją skuteczność działania. Warto zapoznać się z dokładnym składem leku Letrox, wskazaniami i przeciwwskazaniami do jego stosowania, mechanizmem działania i potencjalnymi skutkami ubocznymi. Poznaj podstawowe informacje o preparacie Letrox.

 

Czym jest Letrox stosowany w niedoczynności tarczycy?

Środek medyczny Letrox to syntetyczny hormon tarczycy, który dostępny jest w formie tabletek doustnych. Głównym wskazaniem do jego stosowania jest leczenie hormonami tarczycy niedoczynności tego gruczołu. Substancją czynną preparatu jest lewotyroksyna sodowa. Jej zawartość w pojedynczej tabletce jest różna, a ostateczną decyzję w zakresie dawkowania w przypadku niedoczynności tarczycy podejmuje lekarz na podstawie specjalistycznych badań.

Dostępne w Polsce wersje tego leku zawierają następujące ilości substancji czynnej:

 • Letrox 50 µg;

 • Letrox 75 µg;

 • Letrox 100 µg;

 • Letrox 125 µg;

 • Letrox 150 µg.

Skład leku Letrox

Głównym składnikiem tabletki jest substancja czynna. Pojedyncza tabletka może zawierać różne ilości lewotyroksyny sodowej, które liczone są w mikrogramach. Ponadto w preparacie znajdują się następujące składniki pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, dwuwodny wodorofosforan wapnia, dekstryna, karboksymetyloskrobia i glicerydy.

Dawkowanie Letrox

Dawkowanie leku Letrox ustalane jest w sposób indywidualny. Będzie różniło się w zależności od typu schorzenia, stopnia jego nasilenia, a także indywidualnych predyspozycji pacjenta i jego organizmu. Dawki lewotyroksyny sodowej ustalane są na podstawie wyników testów laboratoryjnych.

W zakresie dawkowania warto zapoznać się także z ulotką dołączoną do opakowania przez producenta. Pacjent powinien stosować się bezpośrednio do wskazań lekarskich. Zastosowanie mniejszych dawek we własnym zakresie może wpływać niekorzystnie na skuteczność prowadzonej terapii.

Mniejsze dawki rekomendowane są m.in. przy resztkowej czynności tarczycy. Wówczas prawidłowe stężenie hormonu tarczycy będzie stosunkowo proste do uzyskania. Większe dawki podaje się m.in. w przypadku wrodzonej niedoczynności tarczycy.

Szczególną ostrożność w podawaniu leku należy zachować u pacjentów w podeszłym wieku, a także wśród osób z ciężką niedoczynnością tarczycy, czy też z chorobą wieńcową serca.

Wskazania do stosowania Letrox

We współczesnej medycynie wyróżnia się kilka podstawowych wskazań to prowadzenia terapii z wykorzystaniem leku Letrox. Oczywiście podstawowym z nich jest leczenie niedoczynności tarczycy o różnym pochodzeniu. Wszystkie wskazania to:

 • terapia zastępcza i uzupełniająca w niedoczynności tarczycy;

 • leczenie wola tarczycy;

 • leczenie wola tarczycy po leczeniu operacyjnym u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy (eutyreoza);

 • test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy;

 • pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy w trakcie schorzenia Gravesa-Basedowa (terapia wspomagająca leczenie tyreostatyczne nadczynności tarczycy)

 • w terapii zastępczej raka tarczycy (głównie po operacji usunięcia tarczycy z powodu nowotworu złośliwego tarczycy);

 • terapia supresyjna nowotworów złośliwych tarczycy;

 • po operacji wycięcia tarczycy z innych powodów;

 • zapobieganie wznowie wola tarczycy.

O konieczności zastosowania leku Letrox decyduje lekarz po przeprowadzeniu indywidualnych badań medycznych. Tylko w ten sposób można zapewnić skuteczność prowadzonej terapii, zminimalizować ryzyko występowania działań niepożądanych oraz zadbać o bezpieczeństwo pacjenta.

Czy lek Letrox stosuje się w leczeniu nadczynności tarczycy?

Jak każdy preparat, Letrox także nie może być przyjmowany przy spełnieniu określonych okoliczności. Przede wszystkim leku nie należy stosować u osób, które mają uczulenie na substancję czynną lub jakikolwiek inny składnik leku. Przeciwwskazaniem do stosowania środka farmakologicznego jest także nadczynność tarczycy, z wyjątkiem testów supresyjnych i schorzenia Gravesa-Basedowa w leczeniu tyreostatykami po uzyskaniu eutyreozy. Leku nie stosuje się także wtedy, gdy zdiagnozowana została nieleczona niedoczynność przysadki lub nieleczona nadczynność tarczycy. Wśród przeciwwskazań znajduje się także przebyty ostry zawał mięśnia sercowego.

Ponadto jednoczesne przyjmowanie lewotyroksyny z tyreostatykami jest zabronione u kobiet w ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność?

Podczas przyjmowania leku Letrox należy zachować szczególną ostrożność u osób:

 • powyżej 75. roku życia;

 • u których występują zaburzenia rytmu serca;

 • z niewydolnością serca;

 • z niewydolnością wieńcową;

 • z niedoczynnością tarczycy kory nadnerczy (wymagana jest częstsza kontrola stężenia hormonów tarczycy);

 • z guzkami autonomicznymi tarczycy;

 • u kobiet w okresie pomenopauzalnym (należy kontrolować stężenie hormonów tarczycy w surowicy krwi).

Każdy przypadek jest inny, dlatego lekarz powinien przeprowadzić badanie i podjąć decyzję o wdrożeniu leczenia na podstawie indywidualnych wyników.

Potencjalne skutki uboczne

Przyjmowanie leku zgodnie z wytycznymi lekarza minimalizuje ryzyko występowania ewentualnych działań niepożądanych. Obserwuje się je wówczas stosunkowo rzadko. Skutki uboczne można najczęściej zaobserwować w sytuacji, gdy doszło do zbyt szybkiego zwiększania dawki w terapii początkowej.

Przykładowe działania niepożądane to:

 • bezsenność;

 • nadmierne pobudzenie;

 • spadek masy ciała;

 • zaburzenia rytmu serca;

 • tachykardia;

 • bóle wieńcowe;

 • biegunka;

 • drżenia.

Jeżeli te objawy się utrzymują, to niezbędne może być zmniejszenie dawki przyjmowanych hormonów. Mniejsze stężenie hormonów tarczycy powinno zniwelować skutki uboczne. Jeżeli tak się nie stanie, to wymagany jest kontakt z lekarzem prowadzącym. Wskazaniem do kontaktu z lekarzem są także wszystkie reakcje alergiczne na przyjmowanie preparatu.

Zbyt szybkie zwiększanie dawki Letrox

Zbyt szybkie zwiększanie dawki lewotyroksyny sodowej w terapii może powodować na początku typowe objawy nadczynności tarczycy. W większości przypadków nie powinno to być powodem do niepokoju, ponieważ z czasem sytuacja powinna się ustabilizować.

Czy Letrox wchodzi w interakcje z innymi preparatami?

Składniki zawarte w leku Letrox mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami. Ich wzajemny wpływ będzie różnił się w zależności od leku. W związku z tym o wszystkich schorzeniach współistniejących, a także lekach stosowanych na stałe lub doraźne, należy poinformować lekarza prowadzącego oraz każdego kolejnego specjalistę w ramach zdalnych konsultacji medycznych. Informacje te mogą mieć wpływ na proces prowadzenia terapii oraz na to, czy niedoczynność tarczycy będzie leczona skutecznie.

Na wchłanianie lewotyroksyny wpływ mają m.in.: kolestypol i cholestyramina, dlatego nie wolno przyjmować ich szybciej, niż po upływie 5. godzin od zażycia Letroxu. Preparat może osłabiać działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz insuliny, dlatego pacjenci powinni kontrolować stężenie glukozy we krwi. W niektórych przypadkach wymagane jest zwiększenie dawek przyjmowanych preparatów.

O jakich lekach poinformować lekarza?

Do leków, o których stosowaniu w szczególności należy poinformować lekarza, zaliczają się także:

 • sole żelaza;

 • amiodaron;

 • fenytoina;

 • leki zobojętniające z glinem;

 • pochodne kumaryny;

 • slicylany (może dochodzić do wypierania połączeń z białkami surowicy krwi);

 • barbiturany (mogą zwiększać wątrobowy klirens lewotyroksyny);

  produkty sojowe;

 • leki antykoncepcyjne;

 • pomenopauzalna terapia zastępcza;

 • i inne.

Szczegółowy wykaz tych preparatów znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta.

Stosowanie leku Letrox w okresie ciąży i w czasie karmienia piersią

Jeżeli terapia lekiem Letrox została rozpoczęta przed okresem ciąży i karmienia piersią, to powinna być kontynuowana. Przeciwwskazane jest tylko zażywanie preparatu w połączeniu z lekami tyreostatycznymi. Podczas ciąży pacjentki powinni kontrolować stężenie hormonów tarczycy, ponieważ może dojść do konieczności uzupełnienia niedoboru hormonów tarczycy za pomocą większych dawek leku. Wynika to z tego, że wówczas zapotrzebowanie na lewotyroksynę wzrasta. Po zakończeniu ciąży zazwyczaj następuje uregulowanie tego zjawiska i dochodzi do zmniejszenia ilości podawanych hormonów.

Przyjmowanie leku nie ma negatywnego wpływu na okres laktacji. Do mleka matki mogą przedostawać się tak niewielkie ilości hormonów, że nie wpływają one w negatywny sposób na rozwój dziecka. W związku z tym nie ma przeciwwskazań do stosowania Letroxu i jednoczesnego karmienia piersią, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Leczenie niedoczynności tarczycy i recepta online

W przypadku kontynuacji leczenia niedoczynności tarczycy z powodzeniem możesz skorzystać z nowoczesnej usługi recepty online. To profesjonalna konsultacja medyczna prowadzona w sposób zdalny. Polega na wybraniu odpowiedniego preparatu na naszym portalu https://e-recepta.net/, a także wypełnieniu formularza medycznego. To na jego podstawie oraz na podstawie historii leczenia pacjenta zostanie podjęta decyzja o ewentualnym wystawieniu e-recepty. W związku z tym formularz medyczny w ramach recepty online powinien być wypełniony zgodnie z prawdą i aktualnym stanem zdrowia pacjenta. Po wypełnieniu formularza wystarczy opłacić receptę online.

Szybka obsługa pacjenta

Nasi lekarze przeanalizują Twój przypadek i dość szybko wystawą e-receptę na zakup preparatu. Dzięki temu zachowasz ciągłość leczenia, co wpłynie na jego skuteczność, komfort Twojego codziennego życia, a także bezpieczeństwo. Czasami analiza przypadku trwa zaledwie kilkanaście minut. W ten sposób zapewnisz sobie e-receptę bez potrzeby udawania się do specjalisty w poradni stacjonarnej. To duże ułatwienie w sytuacji, gdy dostęp do lekarzy bywa utrudniony. Każdorazowo dbamy o Twoje bezpieczeństwo i wygodę, a erecepta może zostać zrealizowana w dowolnie wybranej aptece. To jedne z korzyści wykorzystania recepty online z naszej oferty.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Recepta online to oferta skierowana nawet do najbardziej wymagających pacjentów, którzy żyją szybko i coś może im umknąć. To także propozycja dla tych, którzy cenią sobie wygodę i bezpieczeństwo. E-receptę otrzymasz na adres mailowy lub numer telefonu w postaci SMS-a z czterocyfrowym kodem. Podaj go farmaceucie i zakup kolejną dawkę Letroxu, dzięki czemu odpowiednio skontrolujesz działania gruczołu tarczycy i zapewnisz sobie codziennym komfort.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację