Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Biseptol to lek złożony, który stosowany jest m.in. przy zakażeniach dróg moczowych, dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Preparat swoje działanie opiera na substancjach czynnych sulfametoksazolu i trimetoprimie. Dostępny jest w ograniczonej sprzedaży tylko na receptę po wcześniejszej kontroli lekarskiej. W tym artykule sprawdzimy charakterystykę medyczną leku Biseptol, jego skład, mechanizm działania, wskazania do stosowania oraz ewentualne działania niepożądane.
Biseptol to lek złożony, który stosowany jest m.in. przy zakażeniach dróg moczowych, dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Preparat swoje działanie opiera na substancjach czynnych sulfametoksazolu i trimetoprimie. Dostępny jest w ograniczonej sprzedaży tylko na receptę po wcześniejszej kontroli lekarskiej. W tym artykule sprawdzimy charakterystykę medyczną leku Biseptol, jego skład, mechanizm działania, wskazania do stosowania oraz ewentualne działania niepożądane.

Biseptol - co to za lek?

Zgodnie z klasyfikacją medyczną Biseptol to preparat złożony o działaniu przeciwbakteryjnym, który zawiera dwie substancje czynne: sulfametoksazol i trimetoprim. Antybiotyk dostępny jest w postaci tabletek oraz zawiesiny doustnej. W każdej z nich skojarzenie substancji czynnej wynosi 5:1. Takie połączenie daje kotrimoksazol. Dzięki temu lek wykazuje większą skuteczność działania. Ze względu na swój skład i mechanizm działania, preparat Biseptol dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Należy przyjmować go tylko na wyraźne wskazanie lekarza i zgodnie z przyjętym w terapii harmonogramem.

Lek dostępny jest w Polsce w trzech opakowaniach tabletek:

 • Biseptol 120 mg (100 mg sulfametoksazol i 20 mg trimetoprim) - 20 tabletek;
 • Biseptol 480 mg (400 mg sulfametoksazol i 80 mg trimetoprim) - 20 tabletek;
 • Biseptol 960 mg (800 mg sulfametoksazol i 160 mg trimetoprim) - 10 tabletek.

Ponadto lek można nabyć w postaci zawiesiny doustnej w buteleczce o pojemności 100 ml. W mililitrze zawiesiny znajduje się 40 mg sulfametoksazolu i 8 mg trimetoprimu.

Ile kosztuje Biseptol?

Cena leku Biseptol uzależniona jest od marży narzuconej przez daną aptekę, a także od wybranego wariantu leku oraz ewentualnej refundacji. Poniżej przedstawiamy uśredniony koszt zakupu tabletek Biseptol w aptece w dostępnych wariantach:

 • Biseptol 120 mg - około 11 PLN;
 • Biseptol 480 mg - około 28 PLN;
 • Biseptol 960 mg - około 28 PLN;
 • Biseptol zawiesina doustna - około 14,50 PLN.

Refundacja leku Biseptol

Preparat Biseptol należy do leków refundowanych zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2023 roku. Częściowej refundacji podlegają wszystkie opakowania leku. Poniżej podano uśrednioną cenę:

 • Biseptol 120 mg - około 7,50 PLN;
 • Biseptol 480 mg - około 14 PLN;
 • Biseptol 960 mg - około 14 PLN;
 • Biseptol zawiesina doustna - około 7,20 PLN.

Refundacja dotyczy wszystkich wskazań lekarskich do stosowania środka farmakologicznego Biseptol.

Biseptol - skład leku

Podstawowe składniki leku to substancje czynne sulfametoksazol i trimetoprim. Ich zawartość różni się w zależności od wybranego wariantu leku, jednak zawsze występują w skojarzeniu 5:1. Ponadto w każdej tabletce znajdują się takie substancje pomocnicze jak: stearynian magnezu, skrobia ziemniaczana, talk i alkohol poliwinylowy. Dodatkowo w wariancie Biseptol 960 mg znajduje się karboksymetyloskrobia sodowa.

Na co stosuje się Biseptol?

Stosowanie preparatu Biseptol wskazane jest w kilku określonych sytuacjach. Przeznaczony jest w przypadku zakażeń bakteryjnych. Stosuje się go w przypadku takich schorzeń jak:

 • zakażenie przewodu pokarmowego pałeczkami Shigella;
 • zakażenie dróg moczowych powodowane przez różne szczepy bakterii;
 • ostre zapalenie ucha środkowego powodowane przez wrażliwe szczepy Streptococcus pneumoniae oraz H. influenzae;
 • biegunka podróżnych u osób dorosłych wywołana przez bakterie E. coli;
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli;
 • potwierdzone zapalenie płuc powodowane przez Pneumocystis jirovecii;
 • zapobieganie zakażeniom wywoływanym przez Pneumocystis jirovecii (zwłaszcza u osób ze zmniejszoną odpornością).

Zastosowanie leku złożonego Biseptol powinno być rekomendowane przez lekarza prowadzącego, który wcześniej powinien przeprowadzić niezbędne badania.

Działanie leku Biseptol

Za działanie leku Biseptol odpowiadają zawarte w nim substancje czynne. Obie oddziałują bezpośrednio na ten sam łańcuch przemian biochemicznych. Dzięki temu wyzwalane jest skuteczne działanie przeciwbakteryjne. Jednocześnie w organizmie pacjenta następuje spowolnienie rozwoju oporności bakteryjnej. Stosowanie leku rekomendowane jest wtedy, gdy pacjent zmaga się z zakażeniem bakteryjnym wywołanym przez bakterie wrażliwe na Biseptol.

Po jakim czasie zaczyna działać Biseptol?

Substancje czynne leku szybko wchłaniają się bezpośrednio z przewodu pokarmowego pacjenta. W zależności od indywidualnych predyspozycji organizmu, największe stężenie leku występuje w okresie 1-4 godzin po przyjęciu tabletki. Sulfametoksazol i trimetoprim osiągają stężenie lecznicze w wielu tkankach i płynach ustrojowych pacjenta.

Biseptol - dawkowanie u dorosłych

Preparat ten powinien być stosowany tylko zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie ustalane jest w sposób indywidualny i zależy od rodzaju schorzenia. W przypadku osób dorosłych standardowe dawkowanie wygląda następująco:

 • zakażenie dróg moczowych - 960 mg 2 razy na dobę przez 10-14 dni;
 • zakażenie przewodu pokarmowego pałeczkami Shigella - 960 mg 2 razy na dobę przez 5 dni;
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli - 960 mg 2 razy na dobę przez 14 dni.

Biseptol - dawkowanie u dzieci

Lek Biseptol w postaci tabletek można stosować u dzieci od 6. roku życia. W przypadku młodszych pacjentów rekomenduje się lek w postaci zawiesiny doustnej (od 2. miesiąca życia).

W przypadku dzieci powyżej 12. roku życia stosuje się takie samo dawkowanie jak u osób dorosłych. U dzieci od 6. do 12. roku życia przy ostrym zapaleniu ucha środkowego, zakażeniu przewodu pokarmowego lub zakażeniu dróg moczowych stosuje się 6 mg trimetoprimu i 30 mg sulfametoksazolu/kg mc. na dobę w 2 dawkach podzielonych co 12 godzin. Oznacza to, że dawka uzależniona jest od masy ciała młodego pacjenta.

Lek w postaci zawiesiny doustnej stosuje się wg dawkowania:

 • od 2. do 5. miesiąca życia - 2,5 ml co 12 godzin;
 • od 6. miesiąca do 5. roku życia - 5 ml co 12 godzin;
 • od 6. do 12. roku życia - 10 ml co 12 godzin;
 • powyżej 12. roku życia - 20 ml co 12 godzin.

Jak długo można stosować Biseptol?

Biseptol to lek, który należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Najdłuższa kuracja powinna trwać do 14 dni. W niektórych przypadkach lekarz może podjąć decyzję o dłuższym leczeniu trwającym nawet 21 dni.

Biseptol - przeciwskazania i środki ostrożności

Występują określone przeciwwskazania do stosowania preparatu Biseptol. Nie należy go przyjmować wtedy, jeżeli u pacjenta występują:

 • uczulenie na wybraną substancję czynną lub którykolwiek inny składnik leku;
 • ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny <15 mL/min;
 • rozpoznane uszkodzenie miąższu wątroby;
 • wiek poniżej 6. roku życia (zwłaszcza u dzieci poniżej 2. miesiąca życia);
 • niedokrwistość megaloblastyczna spowodowana przez niedobór kwasu foliowego;
 • przyjmowanie leku dofetylid na inną jednostkę chorobową.

Ponadto szczególne środki ostrożności warto zachować w przypadku pacjentów, u których:

 • w trakcie leczenia wystąpią: ból gardła, wysypki alergiczne, ból mięśni i stawów, duszność, żółtaczka i inne ciężkie działania niepożądane;
 • występują zaburzenia czynności tarczycy;
 • występują zaburzenia układu immunologicznego;
 • zdiagnozowano ciężką alergię lub astmę oskrzelową;
 • zdiagnozowano porfirię.

Każdy niepokojący objaw należy skonsultować z lekarzem. Ten powinien mieć kompleksową wiedzę na temat obecnego stanu zdrowia pacjenta, a także historii jego chorób.

Biseptol - możliwe skutki uboczne

Podczas przyjmowania leku Biseptol mogą wystąpić skutki uboczne. Ich rodzaj oraz skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu. Zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczy:

 • pacjentów w podeszłym wieku;
 • pacjentów z innymi chorobami (np. zaburzenia czynności wątroby lub nerek);
 • chorych na AIDS;
 • pacjentów przyjmujących inne leki;
 • osób nadużywających alkohol;
 • chorych z zespołem złego wchłaniania;
 • osób niedożywionych.

Przykładowe działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Biseptol to m.in.:

 • reakcje anafilaktyczne;
 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (np. złuszczające zapalenie skóry);
 • obrzęk naczynioruchowy;
 • rzekomobłoniaste zapalenie jelit;
 • zaburzenia układu oddechowego (i inne objawy ze strony układu oddechowego);
 • zespół choroby posurowiczej;
 • alergiczne zapalenie mięśnia sercowego;
 • aseptyczne zapalenie opon mózgowych;
 • zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy;
 • zwiększenie stężenia azotu pozabiałkowego;
 • zapalenie nerwów obwodowych;
 • zapalenie trzustki;
 • śródmiąższowe zapalenie nerek;
 • zaburzenia układu immunologicznego;
 • zaburzenia nerek;
 • zakażenia dróg moczowych;
 • zapalenie jamy ustnej;
 • ciężkie zaburzenia hematologiczne;
 • i inne.

Szczegółowy wykaz potencjalnych działań niepożądanych znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Jeżeli w czasie stosowania leku pacjent zauważy niepokojące symptomy, to powinien niezwłocznie poinformować o nich lekarza.

Biseptol z innymi lekami

Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie oraz w niedalekiej przeszłości lekach. Środek Biseptol może wchodzić w interakcje z innymi lekami i zmieniać ich działanie. Dotyczy to przede wszystkim leków, w których składzie znajdują się takie substancje jak:

 • cyklosporyna;
 • amantadyna;
 • klozapina;
 • fenytoina;
 • dapson;
 • kumaryny;
 • digoksyna;
 • metotreksat;
 • memantyna;
 • pochodne sulfonylomocznika;
 • pirymetamina;
 • rozyglitazon;
 • repaglinid;
 • pioglitazon.

Ponadto preparat Biseptol może zmieniać działanie:

 • leków przeciwcukrzycowych;
 • leków moczopędnych;
 • leków przeciwzakrzepowych;
 • leków zwiększających poziom potasu we krwi.

Biseptol - zamienniki

Na rynku dostępne są zamienniki dla leku Biseptol. Decyzję o ich zastosowaniu powinien podjąć lekarz. Dostępne opcje to preparaty Bactrim oraz Trimesolphar.

Przechowywanie leku Biseptol

Lek Biseptol należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC oraz w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

FAQ

Biseptol bez recepty. Czy lek można kupić bez recepty?

Leku Biseptol nie można kupić bez recepty. Dostępny jest w ograniczonej sprzedaży tylko na receptę.

Biseptol - czy to antybiotyk?

Tak. Lek Biseptol to antybiotyk, który stosowany jest w przypadku infekcji bakteryjnych.

Czy przy Biseptolu trzeba brać probiotyk?

W trakcie przyjmowania leku Biseptol rekomendowane jest stosowanie probiotyków.

Czy Biseptol jest przeciwzapalny?

Nie. Preparat Biseptol jest lekiem przeciwbakteryjnym i nie wykazuje działania przeciwzapalnego.

Czy Biseptol ma w sobie penicylinę?

Nie. Lek Biseptol nie zawiera w sobie penicyliny.

Biseptol a alkohol

Nie wykazano bezpośredniego wpływu alkoholu na działanie leku Biseptol. Jednocześnie w trakcie terapii warto ograniczyć spożywanie alkoholu, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Biseptol a ciąża

Lek Biseptol może powodować negatywne objawy u kobiet w ciąży. Decyzja o jego zastosowaniu ma charakter indywidualny. Lekarz musi stwierdzić, że korzyści z tym związane znacznie przewyższają ewentualne ryzyko. Jeżeli to możliwe, to zaleca się stosowanie innej terapii.

Biseptol a karmienie piersią

Substancje czynne przenikają do mleka matki. W związku z tym nie należy stosować preparatu Biseptol w okresie karmienia piersią. Jeżeli to konieczne, to rekomenduje się zaprzestanie karmienia na czas trwania terapii oraz niedługo po niej.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację