Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Preparat Bibloc to lek należący do grupy beta-blokerów (beta-adrenolityków) i stosowany jest w leczeniu niewydolności serca. Mechanizm działania leku prowadzi do kontrolowanego zmniejszenia częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu. Dodatkowym efektem jest obniżenie ciśnienia tętniczego.

Lek Bibloc ma postać tabletek powlekanych i opiera swoje działanie na substancji czynnej bisoprololu. Dostępny jest tylko na receptę. Zapraszamy do zapoznania się z jego charakterystyką medyczną.

Bibloc - co to za lek, jak działa, w jakim celu się go stosuje?

Lek Bibloc to preparat należący do grupy beta-adrenolityków. Zadaniem tych leków jest wspieranie pacjentów w walce z intensywną czynnością serca i jej spowalnianie. Preparat ma postać tabletek powlekanych i dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Pacjent może przyjmować go tylko w konsultacji z lekarzem prowadzącym i na jego wyraźne wskazanie.

Za mechanizm działania leku odpowiada substancja czynna bisoprolol. Po dostaniu się do organizmu odpowiada on za blokowanie wybranych receptorów adrenergicznych typu beta. Uniemożliwia to ich pobudzenia oraz redukuje skutki działania w organizmie adrenaliny, oraz noradrenaliny. To one odpowiadają za zwiększenie częstotliwości rytmu serca. W efekcie dochodzi do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca, osłabienia siły jego skurczów oraz obniżenia ciśnienia tętniczego. Atutem bisoprololu jest jego selektywne działanie. Z jednej strony wykazuje skuteczne działanie terapeutyczne, a z drugiej nie powoduje zwężenia dróg oddechowych, bo mogłoby być niebezpieczne dla pacjenta.

Podstawowe wskazanie do przyjmowania leku Bibloc to leczenie niewydolności serca, która objawia się zatrzymaniem płynów w organizmie lub dusznością podczas wysiłku. Preparat Bibloc podawany jest w skojarzeniu z innymi lekami jako wsparcie terapii.

Inne wskazania to:

 • nadciśnienie tętnicze;
 • dławica piersiowa (ból serca).

Lek przeznaczony jest tylko do stosowania u osób dorosłych.

Bibloc - cena, refundacja

Cena leku Bibloc zależy od wybranego opakowania, stężenia substancji czynnej oraz marży narzuconej przez daną aptekę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami refundacyjnymi preparat ten nie podlega refundacji na żadnym poziomie niezależnie od wskazania. Oznacza to, że pacjent musi pokryć całkowity koszt zakupu leku w aptece. Uśrednione ceny preparatu Bibloc to:

 • Bibloc 1,25 mg (30 tabletek powlekanych) - 8,95 PLN;
 • Bibloc 2,5 mg (30 tabletek powlekanych) - 9 PLN;
 • Bibloc 2,5 mg (60 tabletek powlekanych) - 15,90 PLN;
 • Bibloc 3,75 mg (30 tabletek powlekanych) - 9,45 PLN;
 • Bibloc 5 mg (30 tabletek powlekanych) - 9 PLN;
 • Bibloc 5 mg (60 tabletek powlekanych) - 16 PLN;
 • Bibloc 7,5 mg (30 tabletek powlekanych) - 14,70 PLN;
 • Bibloc 10 mg (30 tabletek powlekanych) - 14,20 PLN;
 • Bibloc 10 mg (60 tabletek powlekanych) - 27,50 PLN.

O konieczności zastosowania wybranego stężenia leku oraz dawkowaniu decyduje lekarz prowadzący na podstawie przeprowadzonych badań. Jego zadaniem jest dobranie najmniejszej możliwej dawki, która wykazuje satysfakcjonujące działanie terapeutyczne.

Bibloc - zamienniki lub podobne leki

Wśród zamienników leku Bibloc wymienia się m.in.: Concor, Coronal, Corectin, Bicardiol i Bicardef. Posiadają one taką samą substancję czynną w tej samej postaci. Na rynku dostępne są również podobne preparaty, w tym m.in. Triplixam. O konieczności zastosowania dowolnego z nich decyduje lekarz.

Bibloc - pełny skład leku

Podstawowy składnik preparatu Bibloc to substancja czynna bisoprolol w postaci fumaranu. To on odpowiada za mechanizm działania leku. Ponadto środek zawiera takie substancje pomocnicze jak: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, żelowana skrobia kukurydziana, wodorofosforan bezwodny wapnia, makrogol 4000, laktoza jednowodna, stearynian magnezu, krzemionka koloidalna bezwodna, hypromeloza i dwutlenek tytanu E171.

Bibloc - dawkowanie, stosowanie leku

Preparat Bibloc powinien być stosowany tylko zgodnie z zaleceniami lekarza. Podstawowym wskazaniem jest leczenie przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością skurczową lewej komory w skojarzeniu z inhibitorami ACE, lekami moczopędnymi oraz z glikozydami naparstnicy (jeżeli jest to konieczne). Dawkowanie leku ustala się indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta. Tabletki należy połkać w całości.

W przypadku niewydolności serca standardowo lek Bibloc podaje się pacjentom, którzy już przyjmują inne preparaty w ramach terapii. Leczenie lekiem Bibloc rozpoczyna się od małej dawki, a następnie stopniowo się ją zwiększa aż do uzyskania pożądanego efektu terapeutycznego. Początkowa dawka to 1,25 mg raz na dobę przez tydzień. W kolejnych dwóch tygodniach można ją zwiększać do 2,5 mg oraz do 3,75 mg. Kolejne zwiększenie to 5 mg raz na dobę przez cztery tygodnie. Przez następne cztery tygodnie można przyjmować 7,5 mg raz na dobę. Po tym czasie osiąga się dawkę leku podtrzymującą i jednocześnie maksymalną dawkę dobową, która wynosi 10 mg raz na dobę. Zwiększanie dawki następuje tylko wtedy, gdy organizm pacjenta dobrze toleruje lek, a pożądany efekt terapeutyczny nie został jeszcze osiągnięty.

Osoby z zaburzeniami czynności nerek, zaburzeniami czynności wątroby oraz w podeszłym wieku mogą wymagać ostrożniejszego dawkowania. Ustala to lekarz prowadzący, który ma na względzie bezpieczeństwo i zdrowie pacjenta. Preparat Bibloc przeznaczony jest do długotrwałego stosowania.

Bibloc - stosowanie leku w ciąży i okresie karmienia

Lek Bibloc nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży, podejrzewające ciążę oraz w okresie karmienia piersią. Jest to związane z tym, że może on negatywnie wpływać na przebieg ciąży oraz na rozwój płodu lub karmionego dziecka. Przyjmowanie tego leku zwiększa m.in. ryzyko: przedwczesnego porodu, zmniejszonego stężenia cukru we krwi dziecka, zwolnienia czynności serca dziecka czy też poronienia. Kobiety w okresie laktacji również nie powinny stosować leku Bibloc. Jeżeli jest to konieczne, to należy zaprzestać karmienia dziecka mlekiem matki, ponieważ może to powodować działania niepożądane oraz poważne konsekwencje zdrowotne.

Bibloc - możliwe skutki uboczne stosowania leku Bibloc

Podczas przyjmowania każdego leku mogą wystąpić działania niepożądane. Skutki uboczne odnotowuje się również przy terapii z preparatem Bibloc. Nie dotykają one każdego pacjenta. Ich rodzaj oraz skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu. Natychmiastowego kontaktu z lekarzem wymagają takie objawy jak:

 • pogorszenie niewydolności serca;
 • ciężkie reakcje alergiczne;
 • zwolniona czynność serca;
 • nieregularna lub wolna czynność serca;
 • osłabienie;
 • trudności w oddychaniu;
 • zawroty głowy.

Inne odnotowane dotychczas skutku uboczne to m.in.:

 • uczucie zmęczenia;
 • zaburzenia snu;
 • bóle głowy;
 • niedociśnienie tętnicze;
 • zaparcie;
 • biegunka;
 • nudności;
 • wymioty;
 • częstsze występowanie kurczowego bólu nóg podczas chodzenia;
 • uczucie drętwienia palców nóg lub rąk, nosa i uszu;
 • uczucie zimna;
 • depresja;
 • osłabienie siły mięśni i kurcze mięśni;
 • zapalenie wątroby;
 • zapalenie błony śluzowej nosa;
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;
 • nasilenie niewydolności serca;
 • zaburzenia potencji (zmniejszona sprawność seksualna);
 • osłabienie słuchu;
 • koszmary senne;
 • nasilenie objawów łuszczycy;
 • i inne.

Wszystkie odnotowane działania niepożądane wraz z częstotliwością ich występowania wymieniono na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta tego produktu leczniczego.

Bibloc - przeciwwskazania, środki ostrożności przed zastosowaniem leku Bibloc

Ze względu na skład i działanie, lek Bibloc nie może być przyjmowany przez wszystkich pacjentów. Podstawowym przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu. Ponadto wśród przeciwwskazań do stosowania leku Bibloc znajdują się:

 • bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi;
 • objawowe niedociśnienie tętnicze;
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc;
 • zespół chorego węzła zatokowego;
 • wstrząs kardiogenny (objawy: niskie ciśnienie tętnicze krwi, osłabienie siły mięśni, omdlenia, ciężkie zaburzenia serca ze słabym lub przyspieszonym tętnem, wilgotna i zimna skóra);
 • ciężkie zaburzenia krążenia;
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca;
 • ciężka astma oskrzelowa lub świszczący oddech;
 • guz rdzenia nadnerczy;
 • nagromadzenie kwasów w organizmie (tzw. kwasica metaboliczna);
 • ostra niewydolność serca.

W określonych przypadkach należy zachować szczególne środki ostrożności i kontrolować reakcję organizmu na przyjmowanie leku Bibloc. Dotyczy to pacjentów, u których stwierdzono takie stany jak:

 • cukrzyca;
 • leczenie przeciwalergiczne;
 • blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia (zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego);
 • brak spożywania pokarmów o konsystencji stałej;
 • astma oskrzelowa;
 • łuszczyca;
 • dławica piersiowa Prinzmetala;
 • zaburzenia przepływu krwi w stopach i dłoniach;
 • guz chromochłonny;
 • zaburzenia czynności tarczycy;
 • zbliżający się zabieg wymagający znieczulenia.

Bibloc - interakcje z innymi lekami

Pacjent ma obowiązek poinformowania lekarza o wszystkich stosowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości lekach. Preparat Bibloc może wchodzić z nimi w interakcje i wzajemnie zmieniać swoje działanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie środki farmakologiczne jak:

 • leki stosowane w leczeniu depresji (np.: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory MAO-A);
 • leki stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej;
 • leki stosowane w leczeniu niedrożności nosa;
 • leki stosowane w leczeniu niektórych chorób oczu (np. jaskry);
 • leki stosowane w celu kontrolowania ciśnienia tętniczego krwi;
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń czynności serca;
 • leki uspokajające i stosowane w leczeniu psychozy;
 • leki do znieczulenia ogólnego podczas operacji;
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne;
 • inne leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego;
 • wybrane leki przeciwbólowe;
 • leki stosowane w leczeniu migreny;
 • leki stosowane w leczeniu malarii;
 • wybrane antybiotyki;
 • doustne leki przeciwcukrzycowe;
 • wybrane leki stosowane w leczeniu wstrząsu.

Wykaz wszystkich tych substancji znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Pacjent powinien dokładnie się z nią zapoznać i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

FAQ - pytania o lek Bibloc

Działanie leku Bibloc polega na zmniejszaniu częstotliwości rytmu serca. Pod tym względem może wykazywać skuteczne działanie u pacjentów z arytmią.
Tak. Lek należy do grupy beta-blokerów. Odpowiada za blokadę receptorów adrenergicznych typu beta.
Preparat Bibloc należy przyjmować tak długo, jak wskaże lekarz. Lek przeznaczony jest do stosowania w ramach terapii długotrwałej.
Pierwsze działanie leku dotyczące obniżenia ciśnienia tętniczego obserwuje się już po dwóch godzinach od wzięcia tabletki. Pożądany efekt terapeutyczny odnotowuje się dopiero po upływie 2-6 tygodni. Zależy to od stanu zdrowia pacjenta i jego predyspozycji.
Podczas stosowania leku Bibloc nie należy spożywać alkoholu. Może on powodować działania niepożądane w postaci zawrotów głowy i uczucia oszołomienia. W skrajnych przypadkach może prowadzić to do stanów zagrożenia zdrowia pacjenta.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację