Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Lek Amlozek to środek medyczny, który stosowany jest w leczeniu zarówno nadciśnienia tętniczego, jak i dławicy piersiowej. Za działanie preparatu odpowiada substancja czynna amlodypina. Amlozek dostępny jest na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką medyczną preparatu, jego składem, mechanizmem działania, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania leku Amlozek oraz potencjalnymi działaniami niepożądanymi.

Amlozek - co to za lek?

Zgodnie z klasyfikacją medyczną lek Amlozek należy do grupy leków antagonistów wapnia. Wskazuje to bezpośrednio na jego działanie, które polega na blokowaniu kanałów wapniowych. Preparat dostępny jest w postaci tabletek, w których znajduje się 5 lub 10 mg substancji czynnej amlodypiny. Ze względu na swój skład i mechanizm działania lek Amlozek dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. O konieczności jego zastosowania zawsze decyduje lekarz prowadzący.

Cena leku Amlozek

Cena leku zależy od marży narzuconej przez aptekę oraz wybranego przez lekarza opakowania. Poniżej przedstawiamy uśrednione ceny tabletek Amlozek przy pełnej płatności za ten lek:

 • Amlozek 5 mg (tabletki, 30 sztuk) - około 13,10 PLN;
 • Amlozek 10 mg (tabletki, 30 sztuk) - około 19,10 PLN.

Refundacja leku Amlozek

Zgodnie z przepisami refundacyjnymi obowiązującymi od 1 lipca 2023 roku tabletki Amlozek podlegają całościowej lub częściowej refundacji we wszystkich wskazaniach medycznych. Seniorzy otrzymują ten lek bezpłatnie w ramach pełnej refundacji. Częściowa refundacja dotyczy pozostałych grup pacjentów i wówczas cena leku prezentuje się następująco:

 • Amlozek 5 mg (tabletki, 30 sztuk) - około 8,10 PLN;
 • Amlozek 10 mg (tabletki, 30 sztuk) - około 9,10 PLN.

Lek Amlozek - pełny skład

Każda tabletka Amlozek zawiera substancję czynną amlodypinę. W zależności od wariantu jest to 5 lub 10 mg tej substancji. Ponadto w składzie leku znajdują się takie substancje pomocnicze jak: wodorofosforan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu i karboksymetyloskrobia sodowa.

Amlozek - mechanizm działania, przeznaczenie

Za działanie leku odpowiada amlodypina, należy do antagonistów wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny. Mechanizm działania preparatu polega na blokowaniu kanałów wapniowych, które odpowiadają za przepływ jonów wapnia bezpośrednio przez błonę komórkową. Środek blokuje przedostawanie się ich z przestrzeni zewnątrzkomórkowej do wnętrza komórek mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych oraz komórek mięśnia sercowego. Dzięki temu obserwuje się rozszerzenie naczyń krwionośnych i zmniejszenie napięcia ich ścian. Konsekwencją tego działania jest obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, odciążenie serca oraz zwiększenie tolerancji wysiłku fizycznego, co obserwuje się zwłaszcza w przypadku dławicy piersiowej.

Amlozek - wskazania do stosowania leku

O konieczności zastosowania preparatu Amlozek zawsze decyduje lekarz prowadzący, który ma na względzie dobro i bezpieczeństwo pacjenta. Stosowanie leku Amlozek wskazane jest przede wszystkim w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (leczeniu nadciśnienia tętniczego) oraz w przypadku dławicy piersiowej, która objawia się silnym bólem w klatce piersiowej. Preparat można przyjmować również w przypadku dławicy piersiowej typu Prinzmetala, czyli tzw. dławicy naczynioskurczowej oraz przy chorobie niedokrwiennej serca.

Amlozek - dawkowanie, stosowanie leku

Lek Amlozek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. To on ustala dawkowanie preparatu, które dobiera indywidualnie do potrzeb pacjenta oraz jego sytuacji zdrowotnej. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Amlozek należy dokładnie zweryfikować stan zdrowotny pacjenta.

W zdecydowanej większości przypadków u osób dorosłych dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę. Jeżeli jest to konieczne, to lekarz decyduje o zwiększeniu dawki do 10 mg raz na dobę. Tabletki Amlozek można przyjmować niezależnie od posiłków i napojów. W celu zwiększenia skuteczności działania leku rekomenduje się przyjmowanie go codziennie o tej samej porze i popijanie niewielką ilością wody. Tabletek nie należy popijać sokiem grejpfrutowym, który może osłabić wchłanianie substancji czynnej i zaburzyć działanie preparatu Amlozek.

Lek przeznaczony jest również do stosowania u dzieci i młodzieży od 6. roku życia. Wówczas na początku leczenia dawka wynosi 2,5 mg na dobę. Tabletkę 5 mg dzieli się na pół, aby uzyskać pożądana zawartość substancji czynnej W tej grupie pacjentów maksymalna dawka dobowa to 5 mg.

Nie wolno stosować większej niż zalecana dawki leku. Nie zwiększa to skuteczności działania preparatu i może zwiększyć ryzyko wystąpienia niepokojących działań niepożądanych.

Amlozek - przeciwskazania i środki ostrożności

Ze względu na skład i działanie leku Amlozek, istnieją określone przeciwwskazania do jego stosowania. Ponadto w przypadku wybranych pacjentów należy zachować szczególne środki ostrożności w trakcie terapii. Nie należy stosować leku Amlozek, jeżeli pacjent wykazuje reakcję nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ponadto przeciwwskazania do przyjmowania preparatu to:

 • uczulenie na jakiegokolwiek innego antagonistę wapnia;
 • stenoza aortalna (zwężenie zastawki aorty);
 • wstrząs kardiogenny;
 • bardzo niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie);
 • niewydolność serca (może powodować ją zawał serca).

Szczególne środki ostrożności zachowuje się w przypadku pacjentów, u których występują takie stany lub choroby jak:

 • choroba wątroby (np. zapalenie wątroby);
 • przełom nadciśnieniowy (znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego);
 • przebyty niedawno zawał mięśnia sercowego;
 • niewydolność serca.

Ponadto zwraca się baczną uwagę na kontrolowanie terapii u pacjentów w podeszłym wieku. Jeżeli u pacjenta występuje niewydolność serca, to wówczas lekarz indywidualnie ocenia ten przypadek i potencjał zastosowania leku Amlozek w terapii.

Amlozek - możliwe skutki uboczne

Lek Amlozek może powodować działania niepożądane. Ich rodzaj oraz skala nasilenia zależą od indywidualnej reakcji pacjenta na amlodypinę, oraz predyspozycji jego organizmu. Przykładowe skutki uboczne to m.in.:

 • zawroty głowy;
 • ból głowy;
 • zaburzenia rytmu serca (np. kołatanie serca);
 • skurcze mięśni;
 • zaburzenia smaku;
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;
 • zwiększenie napięcia mięśniowego;
 • zapalenie naczyń krwionośnych;
 • ból brzucha;
 • osłabienie organizmu;
 • obrzęk (zatrzymanie płynów);
 • zmiana rytmu wypróżnień;
 • zaburzenia słuchu (np. szum uszny);
 • zapalenie trzustki;
 • zawał serca;
 • ciężkie reakcje skórne;
 • obrzęk gardła powodujący znaczne trudności w oddychaniu;
 • niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego;
 • nagłe zaczerwienienie twarzy;
 • drętwienie lub mrowienie kończyn;
 • i inne.

Jeżeli wystąpią u Ciebie powyższe skutki uboczne lub objawy niepożądane niewymienione w ulotce dołączonej do opakowania, to należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Producent w ulotce wymienił wszystkie udokumentowane skutki uboczne wraz z częstotliwością ich występowania.

Interakcje z innymi lekami

Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości lekach. Jest to związane z tym, że Amlozek może wchodzić z nimi w interakcje i wzajemnie zmieniać swoje działanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie środki medyczne jak:

 • ziele dziurawca;
 • leki stosowane w chorobach serca (np.: diltiazem, werapamil);
 • leki przeciwgrzybicze (np.: itrakonazol, ketokonazol);
 • antybiotyki (np.: klarytromycyna, erytromycyna, ryfampicyna);
 • leki pomagające kontrolować reakcję układu odpornościowego (np.: ewerolimus, temsyrolimus, syrolimus, takrolimus);
 • dantrolen (stosowany we wlewie w przypadku ciężkich zaburzeń temperatury ciała);
 • inhibitory proteazy stosowane w leczeniu HIV (np.: nelfinawir, indynawir, rytonawir);
 • symwastatyna (lek zmniejszający stężenie cholesterolu);
 • inne leki przeciwnadciśnieniowe.

Szczegółowy wykaz wszystkich tych substancji znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w suchym, niedostępnym i niewidocznym dla dzieci miejscu. Preparatu nie wolno stosować po upływie terminu jego ważności. Grozi to poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Zamienniki leku Amlozek

Na rynku dostępne są preparaty, które zawierają amlodypinę w takiej samej postaci. Do zamienników leku Amlozek zaliczane są m.in.: Adipine, Agen 5, Agen 10, Aldan, Alneta, Amlodipine Aurovitas, Amlodipine Bluefish, Amlodipine Medreg, Amlonor, Amlomyl, Amlopin, Amlopin 10 mg, Amlopin 5 mg, Apo-Amlo 10, Apo-Amlo 5, Cardilopin, Normodipine, Norvasc, Tenox, Vilpin, Amlaxopin, Almiden, Amlodigamma 5 mg, Amlodigamma 10 mg, Amlodipine Aurobindo, Amlodipine Orion, Amlodipine Fair-Med, Amlodipine Vitabalans, Amlodipinum 123ratio, Damloc, Finamlox, Normapina 10 mg i Normapina 5 mg. O konieczności zastosowania wybranego z nich decyduje lekarz.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Amlozek w ciąży

O zastosowaniu leku Amlozek w ciąży decyduje lekarz. Na ten moment brak szczegółowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu w czasie ciąży. Kobieta w ciąży lub podejrzewająca ciążę powinna skonsultować swoją sytuację z lekarzem.

Amlozek a karmienie piersią

W okresie karmienia piersią rekomenduje się zaniechanie przyjmowania leku Amlozek, ponieważ jego niewielkie ilości mogą przenikać do mleka matki. Jeżeli stosowanie amlodypiny jest konieczne, to warto zaprzestać karmienia piersią. Decyzję w tym zakresie podejmuje lekarz, dlatego pacjentka powinna się z nim skontaktować.

Amlozek a alkohol

Podczas terapii z lekiem Amlozek należy unikać spożywania alkoholu. Alkohol może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym m.in.: uczucia oszołomienia w połączeniu z lekiem i zawrotów głowy. Ponadto nie należy pomijać dawki Amlozek w celu spożycia alkoholu. Wpłynie to negatywnie na prowadzone leczenie.

Czy Amlozek obniża ciśnienie krwi?

Tak. Lek Amlozek stosuje się m.in. w celu zmniejszenia obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. W związku z tym rekomendowany jest u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Czy Amlozek to lek zmniejszający stężenie cholesterolu?

Nie. Lek Amlozek nie wpływa na zmniejszenie stężenia cholesterolu. Preparat ten stosuje się w celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację