Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Lek Xifaxan 200 mg należy do grupy antybiotyków wydawanych tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji lekarskiej. Preparat wykorzystywany jest w leczeniu zakażeń bakteryjnych układu pokarmowego, czy też biegunki podróżnych. Przed rozpoczęciem jego stosowania warto zapoznać się z charakterystyką medyczną Xifaxanu, a także wskazaniami i przeciwwskazaniami do jego stosowania, dawkowaniem, składem leku, a także ewentualnymi działaniami niepożądanymi.

Xifaxan - charakterystyka leku

Xifaxan to preparat do stosowania doustnego o działaniu przeciwbakteryjnym. Preparat zaliczany jest do rifamcynów, jednak w odróżnieniu od innych środków farmaceutycznych z tej kategorii, tylko nieznacznie przenika z jelita do krwioobiegu. Dzięki temu jego działanie odnotowuje się przede wszystkim w jelicie, gdzie zwalcza groźne drobnoustroje. Dużym atutem preparatu jest to, że wykazuje on wysoką skuteczność na bakterie wrażliwe na rifaksyminę, w tym większość bakterii odpowiedzialnych za choroby takie jak: biegunka podróżnych, czy też zakażenia jelitowe. Ponadto jest skuteczny na drobnoustroje wytwarzające amoniak oraz inne toksyczne substancje, a także stosowany w leczeniu chorób przewodu pokarmowego.

Więcej danych dotyczących farmakokinetyki preparatu znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta tego produktu leczniczego.

Pełen skład leku xifaxan 200 mg

Lek Xifaxan 200 mg należy do grupy antybiotyków wydawanych tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji lekarskiej. Preparat wykorzystywany jest w leczeniu zakażeń bakteryjnych układu pokarmowego, czy też biegunki podróżnych. Przed rozpoczęciem jego stosowania warto zapoznać się z charakterystyką medyczną Xifaxanu, a także wskazaniami i przeciwwskazaniami do jego stosowania, dawkowaniem, składem leku, a także ewentualnymi działaniami niepożądanymi.

Xifaxan - charakterystyka leku

Xifaxan to preparat do stosowania doustnego o działaniu przeciwbakteryjnym. Preparat zaliczany jest do rifamcynów, jednak w odróżnieniu od innych środków farmaceutycznych z tej kategorii, tylko nieznacznie przenika z jelita do krwioobiegu. Dzięki temu jego działanie odnotowuje się przede wszystkim w jelicie, gdzie zwalcza groźne drobnoustroje. Dużym atutem preparatu jest to, że wykazuje on wysoką skuteczność na bakterie wrażliwe na rifaksyminę, w tym większość bakterii odpowiedzialnych za choroby takie jak: biegunka podróżnych, czy też zakażenia jelitowe. Ponadto jest skuteczny na drobnoustroje wytwarzające amoniak oraz inne toksyczne substancje, a także stosowany w leczeniu chorób przewodu pokarmowego.

Więcej danych dotyczących farmakokinetyki preparatu znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta tego produktu leczniczego.

Pełen skład leku xifaxan 200 mg

Podstawowym składnikiem środka farmaceutycznego Xifaxan jest rifaksymina, która jest substancją czynną. Tabletki powlekane zawierają po 200 mg tej substancji. Ponadto rolę substancji pomocniczych pełnią: distearynian glicerolu, glikolan skrobiowy sodu, talk, krzemionka koloidalna, dwutlenek tytanu E171, celuloza mikrokrystaliczna, edetynian sodu, hydroksypropylometyloceluloza, czerwony tlenek żelaza E172 i glikol propylenowy.

Tabletki mają okrągły kształt i są niedużych rozmiarów. Z obu stron są wypukłe i mają różowe zabarwienie. Opakowania dostępne w polskich aptekach zawierają: 9, 12, 14, 28 i 42 tabletki. Pakowane są w blistry, a następnie w tekturowe opakowania. Podmiotem odpowiedzialnym za ten produkt medyczny jest Alfasigma S.p.A. z Włoch.

Wskazania do stosowania preparatu Xifaxan

Lek przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych oraz u dzieci powyżej 12. roku życia. Przepisywany jest na choroby przewodu pokarmowego, do powstania których przyczyniają się bakterie wrażliwe na ryfaksyminę lub odpowiadają za to bezpośrednio. Ponadto lek wykorzystywany jest na takie dolegliwości jak: zakażenia jelitowe, biegunka podróżnych, objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa jelita grubego i encefalopatia wątrobowa. Xifaxanpowinien przynieść satysfakcjonujące rezultaty już po 7. dniach leczenia. Jeżeli to nie nastąpi i pacjent nie widzi poprawy lub czuje niepokojące objawy, to powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Jak stosować lek Xifaxan?

Dawkowanie preparatu ustalane jest w sposób indywidualny przez lekarza prowadzącego. Zastosowanie się do jego wytycznych przekłada się bezpośrednio na wzrost skuteczności stosowania leku. Pacjenci we własnym zakresie nie mogą zmieniać zalecanych dawek. Różnią się one w zależności od wieku pacjenta, predyspozycji jego organizmu, a także wybranego schorzenia. W przypadku biegunki podróżnych oraz zakażeń jelitowych, rekomendowana dawka to 200-400 mg (1-2 tabletki) co 8-12 godzin. To standardowe dawki. Encefalopatia wątrobowa wymaga podawania pacjentom 400 mg (2 tabletki) co 8 godzin. Przy tych schorzeniach standardowy okres leczenia wynosi 7 dni, chyba że lekarz prowadzący ustalił inaczej. Każdorazowo pod uwagę bierze potrzeby pacjenta oraz jego bezpieczeństwo.

Nieco inaczej wygląda sytuacja z objawową niepowikłaną chorobą uchyłkową jelita grubego. U osób dorosłych z dietą bogatoresztkową, rekomenduje się 400 mg (2 tabletki) co 12 godzin. Leczenie stosuje się przez 7 dni z rzędu i powtarza co miesiąc przez rok. Oznacza to, że terapia siedmiodniowa powtarzana jest co miesiąc. Jeżeli w tym czasie objawy ustąpią, to lekarz decyduje o zakończeniu leczenia. Przy długotrwałym przyjmowaniu Xifaxanu pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską.

Przedawkowanie

Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której pacjent przyjmie większą dawkę niż zalecana, to zaleca się niezwłoczny kontakt z lekarzem lub farmaceutą. Warto zabrać ze sobą opakowanie przyjętego leku. Przedawkowanie preparatu Xifaxanmoże skutkować dodatkowymi działaniami niepożądanymi, a także wymagać interwencji lekarskiej.

Pominięcie dawki

W przypadku pominięcia dawki zgodnej z harmonogramem leczenia, należy jak najszybciej ją uzupełnić. Jeżeli zorientujesz się zbyt późno i zbliża się czas przyjęcia kolejnej tabletki, to nie należy przyjmować tej pominiętej. Pacjenci nie powinni przyjmować podwójnej rekomendowanej dawki lub dwóch dawek w niedługim odstępie czasu. Grozi to przedawkowaniem preparatu.

W jakich sytuacjach nie należy stosować preparatu? Przeciwwskazania

Istnieje kilka przeciwwskazań do tego, żeby stosować Xifaxan. Pacjent powinien zapoznać się z nimi jeszcze przed rozpoczęciem jego przyjmowania. Podstawowe z nich to:

 • uczulenie na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu;

 • niedrożność jelit (również częściowa);

 • ciężkie wrzodziejące uszkodzenia jelit;

 • wiek pacjenta poniżej 12. roku życia;

 • ciąża i okres karmienia piersią;

Szczegółowe informacje w tym zakresie powinien przekazać pacjentowi lekarz prowadzący. Jeżeli istnieją konkretne przeciwwskazania, to rekomenduje się wdrożenie alternatywnego leczenia, które będzie bezpieczniejsze dla pacjentów.

Wskazania do zachowania szczególnej ostrożności

W określonych przypadkach należy również zachować szczególną ostrożność. Kontaktu z lekarzem wymaga m.in. zauważenie czerwonego koloru swojego moczu. Może to być efektem długotrwałego przyjmowania substancji czynnej zawartej w preparacie lub konsekwencją uszkodzeń błony śluzowej. Ostrożność należy zachować również w przypadku:

 • wystąpienia działań niepożądanych;

 • osób z zaburzeniami czynności wątroby;

 • pacjentów w podeszłym wieku;

 • biegunki z obecnością krwi lub gorączką;

 • pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Jeżeli występują u Ciebie powyższe stany zdrowotne, to należy zachować ostrożność podczas zażywania tabletki Xifaxan.

Potencjalne działania niepożądane przy leczeniu Xifaxanem

Przyjmowanie leku może wywoływać działania niepożądane. W przypadku wystąpienia poniżej wymienionych działań niepożądanych lub niewymienionych działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem. Możliwe skutki uboczne to m.in.:

 • nagła potrzeba wypróżnienia się;

 • osłabienie siły mięśniowej pacjenta;

 • zaburzenia pracy przewodu pokarmowego;

 • suchość w gardle;

 • duszność;

 • niedrożność nosa;

 • ból gardła i krtani;

 • drożdżakowe zakażenie pochwy;

 • nadmiernie częste miesiączkowanie (u kobiet);

 • wzrost ciśnienia tętniczego krwi;

 • bóle w górnej części jamy brzusznej;

 • wymioty;

 • gorączka;

 • nieokreślone przykre uczucie bólu w klatce piersiowej;

 • zaburzenia snu;

 • zaburzenia smaku;

 • zaburzenie motoryki przewodu pokarmowego;

 • bolesne parcie na stolec;

 • wzdęcie z oddawaniem wiatrów;

 • obrzęk naczynioruchowy;

 • kołatanie serca

 • bóle brzucha;

 • zapalenie skóry;

 • zaczerwienienie twarzy;

 • stolce z domieszką śluzu;

 • suchość w jamie ustnej;

 • obrzęk nóg i rąk;

 • nieprawidłowe wyniki badań krwi;

 • płyn w jamie brzusznej;

 • niestrawność;

 • skurcz mięśni;

 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Poinformuj lekarza jeżeli po zastosowaniu leku wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane. Najczęściej mają one łagodny przebieg i przechodzą samoistnie. Wówczas wsparcie medyczne nie jest niezbędne.

Xifaxan i interakcje z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie środkach farmaceutycznych, jak i tych, które przyjmowane były w niedalekiej przeszłości.

Aktualne badania nie wykazują zdolności Xifaxanu do wchodzenia w interakcje z innymi preparatami medycznymi.

Przyjmowanie leku w ciąży i w okresie karmienia piersią

Lek nie powinien być przyjmowany przez kobiety w ciąży lub podejrzewające ciążę. Jego zażywanie w tym okresie może negatywnie wpłynąć na zdrowie i bezpieczeństwo pacjentki, jak i na prawidłowy rozwój płodu.

W przypadku karmienia piersią decyzję w tym zakresie podejmuje lekarz. Jeżeli będzie to niezbędne, to wówczas lek może być stosowany, jeżeli pacjentka zrezygnuje z karmienia i nadmiar pokarmu będzie utylizować.

Czy Xifaxan wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów?

Na ten moment brak doświadczenia klinicznego, aby Xifaxan wpływał negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdów, czy też obsługi urządzeń mechanicznych. Wśród potencjalnych skutków ubocznych znajdują się jednak m.in. zawroty głowy, czy też podwójne widzenie i osłabienie organizmu. Jeżeli przytrafią się Tobie, to zrezygnuj w danym momencie z prowadzenia samochodu, a także z obsługi maszyn. W przypadku braku niepokojących objawów niepożądanych, nie ma przeciwwskazań do jazdy autem.

Recepta online na Xifaxan

W przypadku niektórych schorzeń wymagane jest regularne i długotrwałe przyjmowanie Xifaxanu pod kontrolą lekarską. Wówczas pacjenci mogą skorzystać ze zdalnej konsultacji medycznej w formie recepty online, która dostępna jest na naszym portalu https://e-recepta.net/. To wygodne, sprawdzone i przede wszystkim bezpieczne rozwiązanie. Recepta online polega na wypełnieniu formularza medycznego, a także wybraniu odpowiedniego preparatu. Po opłaceniu usługi nasz specjalista dokładnie zapozna się z formularzem oraz z historią medyczną pacjenta. Jeżeli będzie to uzasadnione, to zostanie wystawiona e-recepta na zakup leku Xifaxan. Następnie e-receptę możesz zrealizować w dowolnie wybranej aptece. Potrzebujesz do tego tylko czterocyfrowego kodu, który należy podać farmaceucie. Znajdziesz go w wiadomości SMS lub e-mail, a także na wydruku e-recepty.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i zagwarantowania sobie ciągłości leczenia. Recepta online sprawia, że możesz zapewnić sobie dostęp do leków bez konieczności odwiedzania stacjonarnej poradni medycznej. Jeżeli w trakcie zażywania leku zauważysz u siebie niepokojące objawy, to niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem prowadzącym. W sporadycznych przypadkach niezbędna może być pomoc medyczna.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację