Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Welbox to lek, który przeznaczony jest do leczenia dużych epizodów depresji u dorosłych. Lek ten dostępny jest wyłącznie na receptę; przyjmuje się go wyłącznie według wskazówek lekarza.

 

Substancja aktywna leku Welbox

Lek zawiera bupropion, który stosuje się w depresji u osób dorosłych. Substancja ta wpływa na noradrenalinę oraz dopaminę, których działanie związane jest bezpośrednio z depresją. Tabletki nie są zalecane do stosowania u dzieci poniżej osiemnastego roku życia. Istnieje bowiem ryzyko, że wraz ze stosowaniem leków przeciwdepresyjnych, pojawią się myśli oraz zachowania samobójcze.

Co zawiera lek?

Bupropion chlorowodorek to substancja czynna, która zawarta jest w leku Welbox. Każda tabletka tego typu zawiera 150 mg substancji czynnej. Oprócz tego w składzie leku znaleźć można hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna krzemowana, kwas stearynowy, magnezu stearynian - tworzą one rdzeń tabletki.

Otoczka natomiast składa się z Opadry white 29A18501 (etyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E171), trietylu cytrynian, kwasu metakrylowego, etylu akrylanu kopolimer, a także talku.

Kiedy nie należy przyjmować leku Welbox?

Tak jak w przypadku innych leków, tak również przy tabletkach Welbox występuje wiele przeciwwskazań do przyjmowania. Głównym wskazaniem do tego, by nie stosować preparatu, jest uczulenie na bupropion, czyli substancję czynną, a także inne składniki leku. Jeżeli chory przebył w przeszłości napady drgawkowe bądź choruje na padaczkę, również nie powinien on przyjmować tego leku.

Przeciwwskazaniem do przyjmowania tabletek Welbox są także zaburzenia jedzenia - na przykład bulimia czy jadłowstręt psychiczny. Podobnie w przypadku sytuacji, gdy pacjent nadużywał alkoholu i właśnie przestał lub zamierza to zrobić.

Kolejne przeciwwskazania dotyczą pacjentów, u których występują poważne choroby wątroby oraz osób, które zaprzestały przyjmowania leków uspokajających. Welbox nie powinien być stosowany również w sytuacjach, gdy chory w ciągu ostatnich czternastu dni przyjmować leki przeciwdepresyjne, które określa się jako inhibitory monoaminoksydazy.

Jeżeli opisane sytuacje dotyczą właśnie pacjenta, powinien on wówczas skonsultować się z lekarzem jeszcze przed przyjęciem pierwszej dawki.

Środki ostrożności przed rozpoczęciem przyjmowania leku Welbox

Przyjmowanie leku Welbox powinno być każdorazowo omówione z lekarzem. Pacjent powinien powiadomić specjalistę o sytuacjach, które mogą powodować powikłania w leczeniu lekiem Welbox. Mowa tu między innymi o regularnym piciu alkoholu, cukrzycy (zwłaszcza, gdy pacjent stosuje insulinę), poważnych urazach głowy bądź ranach.

Substancja czynna bupropion może wywoływać napady drgawkowe - takie objawy zdarzają się u około jednej osoby na tysiąc, szczególnie u osób, których dotyczą sytuacje wymienione wyżej. Wystąpienie napadku drgawkowego jest wyraźnym sygnałem do tego, by natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Inne zastrzeżenia

Stosowanie leku Welbox powinno być ostrożne również w przypadku osób, które cierpią na chorobę dwubiegunową. Leki mogą bowiem wywołać epizody tej choroby.

Choroby wątroby oraz nerek również są wskazaniem do tego, by preparat Welbox przyjmować ostrożnie. Może on bowiem wywołać uciążliwe działania niepożądane.

W przypadku, gdy u pacjenta występuje choroba serca bądź wysokie ciśnienie krwi, konieczna będzie konsultacja z lekarzem. Być może pacjent będzie musi prowadzić farmakoterapię pod ścisłą kontrolą bądź zmienić całkowicie przyjmowane leki.

Myśli samobójcze

Pacjenci z depresją mogą mieć czasowe myśli o samouszkodzeniu bądź samobójstwie. W takiej sytuacji przyjęcie po raz pierwszy substancji czynnej bupropion, może nasilić tego typu stany. Zanim stosowane leki zaczną działać, może upłynąć nawet do dwóch tygodni. Warto zatem wiedzieć, że pojawienie się tego typu myśli jest wskazaniem do kontaktu z lekarzem prowadzącym bądź też poinformowanie o swoim stanie najbliższych. Dzięki temu osoby z otoczenia będą mogły zareagować, gdy zachowanie pacjenta przyjmującego Welbox ulegnie zmianie.

Szczególnie często myśli takie pojawiają się u osób, u których w przeszłości pojawiły się epizody samouszkodzenia. Na takie myśli narażone są również osoby młode, które cierpią na rozmaite zaburzenia psychiczne.

Welbox a badania moczu

Tabletki z substancją czynną bupropion mogą zaburzać niektóre testy moczu, jakie wykonuje się w celu wykrycia innych leków. W przypadku, gdy pacjent musi przyjąć inny lek, powinien natychmiastowo poinformować swojego lekarza właśnie o stosowaniu tabletek Welbox.

Welbox a inne leki

Jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki, powinien od razu poinformować o tym swojego lekarza. Dotyczy to również leków ziołowych, witamin oraz preparatów dostępnych bez recepty. Specjalista może zalecić odstawienie innych leków bądź zmodyfikować ich dawkę.

Leki zawierające bupropion w połączeniu z innymi specyfikami, mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia drgawek albo napadów drgawkowych; nierzadko pojawiają się także działania niepożądane.

Tabletki te mogą wejść w interakcję z innymi preparatami. Szczególne warte uwagi są leki przeciwdepresyjne - na przykład amitryptylina, fluoksetyna,
 paroksetyna, dosulepina, dezypramina lub imipramina. Należy poinformować lekarza również o przyjmowaniu leków na inne choroby psychiczne - na przykład klozapinę, rysperydon, tiorydazynę czy olanzapinę.

Jeżeli pacjent stosuje inne leki należy powiedzieć lekarzowi jakie oraz w jakiej dawce. Dotyczy to między innymi leków stosowanych w leczeniu Parkinsona, a także tych, które wpływają na metabolizm. Szczególnej ostrożności wymagają także inne leki przeciwdepresyjne, jak również leki przeciwcukrzycowe.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Welbox należy również poinformować lekarza w momencie, gdy pacjent stosuje preparaty związane z leczeniem nowotworów złośliwych, nieregularnego rytmu serca czy zapobieganiu udaru. Leki stosowane w przypadku odzwyczajania się od palenia papierosów, które zawierają nikotynę, również powinny być zgłoszone lekarzowi.

W przypadku, gdy pacjenci są leczeni lekami przeciwdepresyjnymi bądź w momencie stosowania niektórych leków na wymienione wyżej sytuacje, konieczna jest konsultacja z lekarzem - najlepiej jeszcze przed przyjęciem leku Welbox. Należy również poinformować go o przebytych chorobach oraz ewentualnych urazach.

Warto pamiętać, że dawkę leku ustala wyłącznie lekarz. Welbox może wykazywać mniejszą skuteczność, jeśli pacjent przyjmuje rytonawir bądź efawirenz, czyli leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV. W trakcie przyjmowania leku Welbox z innymi preparatami, może być konieczna zmiana dawki, zatem każdorazowo należy poinformować lekarza o stosowanych równocześnie lekach. Jeśli pacjent przyjmuje również inne leki przeciwdepresyjne bądź pewne substancje zawarte w dostępnych bez recepty preparatach, istnieje ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych.

Lekarz może zmienić dawkę leku Welbox również w momencie, gdy pacjent przyjmuje tamoksifen. Substancję tego typu stosuje się w leczeniu raka piersi. W niektórych przypadkach może on zdecydować o konieczności zmiany leku.

Jeżeli któraś z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, powinien on bez wahania porozmawiać o tym z lekarzem. Równoczesne przyjmowanie różnych substancji czynnych - na przykład w leczeniu choroby Parkinsona, może spowodować nie tylko nasilenie objawów depresji, ale również wiele innych działań niepożądanych.

Welbox a alkohol

Jeśli pacjent pije duże ilości alkoholu, przyjmowanie równoczesne leku Welbox może w rzadkich przypadkach powodować nerwowość bądź całkowicie zmieniać stan psychiczny takiej osoby. Spożywanie alkoholu może w niektórych przypadkach także zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Lekarz prowadzący danego pacjenta może zdecydować o tym, by przy przyjmowania leku Welbox zrezygnować całkowicie z alkoholu bądź znacznie ograniczyć jego stosowanie. Warto jednak pamiętać, że jeśli pacjent pije duże ilości alkoholu, nie należy nagle zaprzestawać picia, gdyż może to wywołać napady drgawek.

Ciąża i karmienie piersią w czasie stosowania leku Welbox

Lek Welbox jest niewskazany w momencie, gdy pacjentka jest w ciąży bądź przypuszcza, że może być. W czasie przyjmowania leku Welbox istnieje bowiem zwiększone ryzyko wad wrodzonych, szczególnie dotyczącymi serca. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku powinno się przedyskutować tę kwestię z lekarzem - zwłaszcza, jeśli jest się w ciąży.

Lek Welbox - prowadzenie maszyn

Jeśli pacjent przyjmuje wybrane dawki leku Welbox, powinien wówczas zrezygnować z kierowania pojazdami. Pewne substancje zawarte w tabletkach mogą bowiem powodować zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie, co może być po prostu niebezpieczne - zarówno dla samego pacjenta, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Lek Welbox - dawkowanie

Lekarz zazwyczaj przepisuje osobie dorosłej dawkę 150 mg raz na dobę. W momencie, gdy po czterech tygodniach stan pacjenta nie ulegnie zmianie, wówczas dawkę taką zwiększa się do 300 mg na dobę. Między kolejnymi dawkami konieczna jest przerwa, który musi wynosić przynajmniej dobę.

Substancja czynna bupropion zaczyna działać po czternastu dniach od przyjęcia pierwszej dawki. Kompleksowy efekt przeciwdepresyjny zauważalny jest po kilku tygodniach leczenia. Warto jeszcze dodać, że okres leczenia powinien wynosić przynajmniej sześć miesięcy - dopiero wówczas objawy depresji mogą całkowicie zniknąć.

Po tym okresie wprowadza się tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, które pacjent przyjmuje raz na dobę - najlepiej w dokładnie tej samej dawce. Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu powinny być również przepisane przez lekarza i przyjmowane wyłącznie pod jego kontrolą.

Działanie leku Welbox sprawia, że jego odstawienie może być w pewnych sytuacjach zauważalne dla chorego, chociaż nie obserwowano objawów odstawienia zbyt często. Jeżeli u pacjenta występują choroby wątroby bądź nerek, konieczna będzie dawka leku wynosząca 150 mg raz na dobę, jednak wyłącznie poprzez stopniowe zmniejszanie dawki. W przypadku chorych z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, konieczna będzie wizyta u lekarza w celu dobrania najbardziej odpowiedniej dawki.

Lek powinien być przyjmowany wyłącznie w całości - nie należy przyjmować leku Welbox, który został przełamany czy rozkruszony. Nierozpuszczalna otoczka tabletki może pozostać nienaruszona podczas transportu przez przewód pokarmowy. Zostaje ona wówczas wydalona wraz z kałem. Warto również pamiętać o tym, że lek może w niektórych przypadkach wywoływać bezsenność, ważne jest zatem unikanie podawania leku tuż przed snem. Dzięki temu można skutecznie zmniejszyc ryzyko występowania bezsenności.

Należy jeszcze raz podkreślić, że lek należy przyjmować wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza. Samodzielna modyfikacja dawki jest zabroniona - chyba, że lekarz zaleci inaczej. Lek należy dodatkowo przyjmować rano - bez lub z pokarmem. Tabletki przeznaczone są wyłącznie do stosowania doustnego; tabletki należy połykać w całości - rozkruszenie może bowiem spowodować szybsze przedostanie się substancji do organizmu, przez co pojawia się niebezpieczeństwo przedawkowania. Metabolizm leku Welbox jest wówczas znacznie szybszy, co może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych - na przykład napadów drgawkowych.

Welbox - długość leczenia

Przed zastosowaniem leku Welbox konieczna będzie wizyta u specjalisty. To on decyduje bowiem jak długo i kiedy nie należy już przyjmować leku Welbox. Tabletki zazwyczaj stosuje się 150 mg raz na dobę, ale dawka ta może ulec zmianie - na przykład z uwagi na inne leki stosowane przy różnego rodzaju schorzeniach. Może on także zalecić zwiększenie dawki - zwłaszcza, jeśli lek Welbox nie przynosi spodziewanych efektów.

W celu zakończenia terapii tym lekiem, należy skontaktować się z lekarzem. Oceni on razem z pacjentem, czy faktycznie jest to już wskazane. Nie należy przerywać leczenia opisywanym lekiem, gdyż może to doprowadzić do nawrotu objawów bądź zwiększenia ich uciążliwości.

Przyjmowanie leku powinno być ściśle określone przez lekarza. Nie należy stosować większej ilości tabletek, niż zostało to zleocne, gdyż istnieje niebezpieczeństwo przedawkowania. Mogą wówczas występować zaburzenia wątroby, a także napady drgawkowe. W takiej sytuacji nie należy zwlekać i od razu udać się do lekarza bądź na najbliższy szpitalny oddział ratunkowy. 

W przypadku pominięcia dawki leku Welbox należy odczekać i przyjąć kolejną dawkę - o tej samej, co wcześniej porze. Lek Welbox nie powinien być stosowany w większej dawce, by uzupełnić stężenie substancji czynnej we krwi.

 

Działania niepożądane - kiedy skontaktować się z lekarzem?

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Welbox należy skontaktować się z lekarzem. Wizyta u specjalisty konieczna będzie również wtedy, gdy lek spowoduje różnego rodzaju działania niepożądane.

Lek Welbox najczęściej powoduje reakcje alergiczne. Mogą pojawić się pęcherzyki, swędzące guzki. a także wysypla siateczkowa. Warto podkreślić, że niektóre z objawów skórnych - zwłaszcza, jeśli towarzyszy im ból oczu czy jamy ustnej, mogą wymagać hospitalizacji. Jako reakcje alergiczne wymienia się również trudności z oddychaniem, obrzęk powiek, bóle mięśni i stawów, a także zapaść oraz krótkotrwałą utratę przytomności. W sytuacji pojawienia się któregoś ze skutków ubocznych dalsze stosowanie leku Welbox jest wykluczone; lekarz może natomiast przepisać preparaty łagodzące objawy alergiczne.

Inne działania niepożądane

Lek Welbox może powodiwać bardzo często trudności w zasypianiu, ból głowy, suchość w jamie ustnej, a także nudności i wymioty.

Często zdarzają się także dreszcze, drżenia, osłabienie, bóle w klatce piersiowej, zmęczenie, bóle brzucha, zmiana odczuwania smaku pożywienia, utrata apetytu, uczucie lęku bądź pobudzenia, zwiększenie ciśnienia krwi, zaczerwienienie twarzy, jak również dzwonienie w uszach oraz zaburzenia widzenia. Odnotowano również zwiększoną aktywność enzymów wątroby.

Niezbyt często pojawia się uczucie depresji, dezorientacji, trudności z koncentracją, utrata masy ciała czy zwiększenie częstości akcji serca. Rzadko z kolei mogą pojawić się u pacjenta napady drgawek.

Bardzo rzadkie skutki uboczne przyjmowania leku Welbox to między innymi omdlenia, kołatanie serca, drgania mięśni, niekontrolowane ruchy, problemy z chodzeniem, uczucie niepokoju, poirytowanie, wrogość, agresywność, dziwne sny, utrata pamięci, zażółcenie skóry, zapalenie wątroby, zmiany stężenia cukru we krwi, oddawanie moczu częściej lub rzadziej niż dotychczas.

Jako występujące u niewielkiej liczby pacjentów działania niepożądane, wymienia się najczęściej myśli o samouszkodzeniu, a także samobójstwie. W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem bądź udać się do szpitala. W niektórych przypadkach może pojawić się również utrata kontaktu z rzeczywistością oraz niezdolność do oceny sytuacji. Psychozie mogą towarzyszyć omamy bądź urojenia.

Wizyta u lekarza

Otrzymanie recepty na ten lek wiąże się z koniecznością udania się do lekarza. Niestety, nawet wizyty prywatne mogą być dość oddalone w czasie. Leczenia nie wolno jednak przerywać, zatem najbezpieczniejszym sposobem zdobycia tego leku, będzie dla pacjentów zapisanie się na wizytę online.

Porada lekarska przez internet to możliwość uzyskania pełnej diagnozy swojego stanu zdrowia, a także recepty niezbędnej do wykupienia leków. Wizyta internetowa zawsze przebiega w komfortowych warunkach, zatem pacjent nie musi praktycznie niczym się martwić!

W trakcie takiej wizyty lekarz przeprowadzi z pacjentem szczegółowy wywiad na temat jego stanu zdrowia, jak również ewentualnych dolegliwości. Na tej podstawie będzie w stanie postawić diagnozę i znaleźć najbardziej odpowiednie leczenie. Wystawiona przez naszego lekarza e-recepta ma dokładnie taką samą moc, co dokument z przychodni lekarskiej. Pacjent może zatem praktycznie od razu zakupić lek - na przykład Welbox. Korzystanie z porady internetowej to ogromna wygoda, o czym przekonało się już wielu klientów z całej Polski!

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację