Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Preparat Velaxin ER to lek przeciwdepresyjny, którego charakterystyka medyczna różni się od tradycyjnych środków z tej grupy. Substancją czynną Velaxin ER jest wenlafaksyna. Środek ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Dostępne stężenie substancji czynnej to 37,5 mg, 75 mg lub 150 mg. Ze względu na swój skład i działanie, lek Velaxin ER dostępny jest tylko na receptę.

Zapraszamy do zapoznania się z jego opisem medycznym, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania oraz potencjalnymi skutkami ubocznymi.

Velaxin ER - co to za lek, jak działa, w jakim celu się go stosuje?

Zgodnie z klasyfikacją medyczną Velaxin ER to lek przeciwdepresyjny. Klasyfikowany jest grupie SNRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny). Preparat przeznaczony jest do leczenia i zapobiegania nawrotom epizodów dużej depresji. Pozostałe wskazania do jego stosowania to: leczenie uogólnionych zaburzeń lękowych, fobii społecznej oraz napadów lękowych z agorafobią lub bez niej. Lek Velaxin ER przeznaczony jest tylko do stosowania u osób dorosłych. W sporadycznych przypadkach uzasadnionych klinicznie wynikających ze stanu zdrowia pacjenta lekarz może podjąć decyzję o podaniu leku osobie poniżej 18. roku życia.

Za mechanizm działania leku odpowiada wenlafaksyna. Po dostaniu się do organizmu odpowiada za nasilenie aktywności neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym. Ponadto substancja ta hamuje wychwyt zwrotny serotoniny, noradrenaliny i dopaminy. Dzięki temu następuje wzrost stężenia tych hormonów i wzmocnienia przekazywanych przez nie sygnałów. To w połączeniu ze zmniejszeniem reaktywności receptorów ß-adrenergicznych wpływa na redukcję negatywnych objawów depresji oraz uspokojenie pacjenta. Ze względu na działanie preparatu Velaxin ER, dostępny jest on tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Lekarz musi mieć na uwadze dobro i bezpieczeństwo pacjenta.

Velaxin ER - cena, refundacja

Cena leku Velaxin ER zależy od wybranego wariantu, stopnia refundacji oraz marży narzuconej przez daną aptekę. Przy płatności pełnej uśrednione ceny leku prezentują się następująco:

 • Velaxin ER 37,5 mg (28 kapsułek) - 12,55 PLN;
 • Velaxin ER 75 mg (28 kapsułek) - 23,90 PLN;
 • Velaxin ER 150 mg (28 kapsułek) - 44,85 PLN.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami refundacyjnymi lek podlega całkowitej lub częściowej refundacji w każdym wariancie. Preparat Velaxin ER za darmo otrzymują pacjenci poniżej 18. oraz powyżej 65. roku życia we wszystkich wskazaniach wymienionych w decyzji refundacyjnej. Ponadto preparat w ramach częściowej refundacji mogą kupić pozostali pacjenci we wskazaniach: choroby psychiczne lub upośledzenie umysłowe, neuropatia w obrębie twarzy, neuralgia i bólowa polineuropatia cukrzycowa. Wówczas opakowania leku kosztują:

 • Velaxin ER 37,5 mg (28 kapsułek) - 4,70 PLN;
 • Velaxin ER 75 mg (28 kapsułek) - 8,20 PLN;
 • Velaxin ER 150 mg (28 kapsułek) - 13,45 PLN.

Velaxin ER - zamienniki lub podobne leki

Na rynku dostępne są leki z taką samą substancją czynną. Jako zamienniki preparatu Velaxin ER wymieniane są takie środki jak m.in.: Efectin ER, Prefaxine, Lafactin, Oriven, Faxolet, Faxigen, Alventa i Efevelon SR. O możliwości zastosowania dowolnego z nich decyduje lekarz prowadzący na podstawie przeprowadzonych badań. Stosowanie leków przeciwdepresyjnych powinno odbywać się pod kontrolą lekarską i z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Velaxin ER - pełny skład leku

Podstawowym składnikiem leku Velaxin ER jest substancja czynna wenlafaksyna w postaci chlorowodorku. Substancje pomocnicze różnią się w zależności od wybranego wariantu leku. W kapsułkach znajdują się jeszcze: chlorek sodu, celuloza mikrokrystaliczna, dimetykon, etyloceluloza, chlorek potasu, guma ksantan, krzemionka koloidalna bezwodna, kopowidon, tlenek żelaza żółty E172, dwutlenek tytanu E171, indygotyna E132, żelatyna, erytozyna E127, tlenek żelaza czerwony E172. Warto zapoznać się ze składem wskazanym na ulotce.

Velaxin ER - dawkowanie, stosowanie leku

Lek Velaxin ER można stosować tylko zgodnie z zaleceniami lekarza. To on decyduje o dawkowaniu. Ponadto należy regularnie dokonywać oceny leczenia, podchodząc indywidualnie do pacjenta. W większości przypadków dawka zalecana wynosi 75 mg na dobę na początku leczenia. Później dawkę dobową można zwiększać, w zależności od reakcji organizmu na terapię. Zwiększanie dawki należy przeprowadzać stopniowo i kontrolować reakcję organizmu. W przypadku depresji maksymalna dawka dobowa wynosi 375 mg.

Przy lęku napadowym leczenie rozpoczyna się od dawki początkowej 37,5 m. Później dawkowanie należy zwiększać stopniowo w odstępach tygodniowych. Maksymalna dawka dobowa w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych, fobii społecznej oraz lęku napadowego to 225 mg. Przy każdej dolegliwości należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Ze względu na to jest konieczne indywidualne dostosowanie dawkowania do potrzeb pacjenta.

Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu Velaxin ER powinno się przyjmować raz dziennie o podobnej porze. Połyka się je w całości, popijając wodą. Lek należy stosować z pokarmem. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek mogą wymagać modyfikacji podstawowego dawkowania.

Odstawienie leku powinno przebiegać pod kontrolą lekarską. Niezbędne jest stopniowe zmniejszanie dawki, aż do całkowitego wyłączenia preparatu Velaxin ER z terapii. Wszystko po to, aby nie doprowadzić do ryzyka wystąpienia reakcji odstawienia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Velaxin ER - stosowanie w ciąży i okresie karmienia

Nie powinno się stosować leku Velaxin ER w ostatnim trymestrze ciąży, ponieważ zwiększa to ryzyko uszkodzeń płodu oraz wystąpienia u pacjentki poważnych skutków ubocznych, w tym m.in.: krwotoku z pochwy. We wcześniejszych miesiącach przyjmowanie leku Velaxin ER musi być skonsultowane z lekarzem, a korzyści z tym związane muszą znacznie przewyższać ewentualne ryzyko. Jeżeli u dziecka wystąpią niepokojące objawy, w tym m.in. trudności z oddychaniem, przyspieszony oddech, nadciśnienie płucne, nieprawidłowe pobieranie pokarmu, to należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeżeli jest to możliwe, to odradza się przyjmowanie leku Velaxin ER w trakcie ciąży.

Substancja czynna wenlafaksyna przenika do mleka matki. W związku z tym nie powinno się stosować leku Velaxin ER w okresie karmienia piersią. Może to negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka i powodować u niego objawy niepożądane. Jeżeli jest to konieczne, to pacjentka przyjmująca preparat powinna zrezygnować z karmienia piersią.

Velaxin ER - możliwe działania niepożądane

Lek Velaxin ER może powodować działania niepożądane. Nie występują one u każdego pacjenta. Ich rodzaj oraz skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji. Jeżeli wystąpią poważne objawy wymienione poniżej, to należy natychmiast odstawić lek i skonsultować się z lekarzem:

 • ciężka skórna wysypka, pokrzywka, świąd;
 • ucisk w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu lub przełykaniu;
 • obrzęk twarzy, języka, warg, gardła, stóp lub rąk;
 • objawy zespołu serotoninowego;
 • objawy złośliwego zespołu neuroleptycznego;
 • ból mięśni o nieznanym pochodzeniu;
 • objawy zakażenia, w tym gorączka, drżenie, ból głowy, dreszcze;
 • objawy kardiomiopatii stresowej.

Inne możliwe skutki uboczne, to m.in.:

 • zaburzenia widzenia;
 • zaburzenia seksualne (w tym m.in. zaburzenia erekcji, zaburzenia orgazmu);
 • czarne stolce lub krew w stolcu;
 • kaszel, duszność, sapanie, podwyższona temperatura;
 • zaburzenia psychiczne;
 • zaburzenia układu nerwowego: uczucie mrowienia, zawroty głowy, napady padaczkowe, zaburzenia koordynacji ruchów;
 • zmniejszenie masy ciała;
 • uczucie nadmiernego pobudzenia;
 • zachowania samobójcze;
 • zaburzenia pracy serca;
 • wydłużony czas krwawienia;
 • bezsenność;
 • suchość w jamie ustnej;
 • zmniejszenie łaknienia;
 • zaburzenia smaku;
 • zatrzymanie moczu;
 • zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi;
 • zwiększone stężenie enzymów w mięśniach;
 • nietrzymanie moczu;
 • kaszel;
 • i inne.

Wszystkie odnotowane dotychczas działania niepożądane zostały wymienione w ulotce dołączonej do opakowania. W celu zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia należy stosować się przepisanej dawki przez lekarza. Ponadto dawkę należy zwiększać stopniowo. Zbyt szybkie jej zwiększenie może powodować działania niepożądane.

Velaxin ER - przeciwwskazania, środki ostrożności przed zastosowaniem leku Velaxin ER

Ze względu na skład i działanie leku Velaxin ER, nie może on być przyjmowany przez każdego pacjenta. Podstawowe przeciwwskazania do stosowania kapsułek o przedłużonym uwalnianiu Velaxin to:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub jakikolwiek inny składnik leku;
 • przyjmowanie leków z grupy nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich 14 dni.

Terapię z lekiem Velaxin ER można rozpocząć najszybciej po upływie 7 dni od zakończenia przyjmowania preparatów z grupy IMAO.

Ponadto w określonych sytuacjach należy zachować szczególne środki ostrożności. Obejmuje to pacjentów, u których występują lub występowały takie stany jak:

 • choroby serca;
 • wysokie ciśnienie krwi;
 • choroby oczu (w tym m.in. podwyższone ciśnienie w gałce oczne);
 • zmniejszone stężenie sodu we krwi (hiponatremia);
 • napady drgawek (padaczka);
 • zaburzenia rytmu serca;
 • skłonność do powstawania siniaków i krwawień (zaburzenia krwawienia);
 • przyjmowanie leków zwiększających ryzyko krwawień;
 • ciąża;
 • zachowania agresywne;
 • zaburzenia dwubiegunowe lub mania (u pacjenta lub kogoś z jego bliskich);
 • jednoczesne przyjmowanie leków zwiększających ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.

O możliwości zastosowania leku w danym przypadku decyduje lekarz prowadzący. To on podejmuje również decyzję o konieczności modyfikowania dawki leku czy też jego odstawieniu.

Velaxin ER - interakcje z innymi lekami

Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza o wszystkich stosowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości lekach. Jest to związane z tym, że preparat Velaxin ER może wchodzić w interakcje z innymi środkami farmakologicznymi i wzajemnie zmieniać swoje działanie. Przeciwwskazane jest przyjmowanie w tym samym czasie leku Velaxin ER oraz dowolnego preparatu z grupy nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO).

Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na takie środki jak:

 • inne leki stosowane w leczeniu depresji (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny SNRI, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny SSRI, leki zawierające lit);
 • pochodne amfetaminy (stosowane w leczeniu ADHD, otyłości i narkolepsji);
 • tramadol, petydyna, tapentadol, fentanyl, pentazocyna (stosowane w leczeniu silnego bólu);
 • linezolid (antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń);
 • sybutramina (stosowana w odchudzaniu);
 • maklobemid (stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych);
 • ziele dziurawca zwyczajnego;
 • buprenorfina, metadon (leczenie silnego bólu lub uzależnienia od leków opioidowych);
 • dekstrometorfan (stosowany w leczeniu kaszlu);
 • tryptofan (stosowany w problemach ze spaniem i w depresji);
 • leki przeciwpsychotyczne.

Łączenie tych preparatów z Velaxin ER zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Lekarz powinien dokonywać oceny leczenia, podchodząc do pacjenta w sposób indywidualny. Obejmuje to również reakcję organizmu na łączenie wskazanych środków farmakologicznych. Wszystkie te substancje zostały wymienione na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta.

FAQ - pytania o lek

Na pierwsze efekty terapeutyczne leku Velaxin ER trzeba poczekać minimum dwa tygodnie. U niektórych pacjentów poprawa samopoczucia i złagodzenie objawów występuje później.
Substancja czynna wenlafaksyna to środek przeciwdepresyjny. W ramach jego działania odnotowuje się osłabienie objawów depresji, w tym poprawienie nastroju pacjenta.
Obecne badania wskazują na to, że lek Velaxin ER nie uzależnia.
Lek Velaxin ER należy przyjmować tak długo, jak zaleci to lekarz prowadzący. Terapia ma charakter długotrwały. Zazwyczaj kapsułki przyjmuje się przez minimum sześć miesięcy od momentu złagodzenia objawów depresji.
Tak. Lek Velaxin ER ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. W jednym opakowaniu jest 28 kapsułek, które mogą różnić się stężeniem substancji czynnej.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację