Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Środek medyczny Unidox solutab to lek o działaniu bakteriobójczym, który przeznaczony jest do stosowania ogólnego. Należy do antybiotyków z grupy tetracyklin i dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji lekarskiej. Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką medyczną leku Unidox solutab, jego składem, mechanizmem działania oraz wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania.

Unidox solutab - chrakterystyka leku

Preparat Unidox solutab opiera swoje działanie na substancji czynnej doksycyklinie. To ona po dostaniu się do organizmu odpowiada za zahamowanie wzrostu bakterii oraz wspiera walkę organizmu z zakażeniem. Preparat wykazuje skuteczne działanie na bakterie, które są wrażliwe na działanie doksycykliny. Lek rekomendowany jest w przypadku zakażeń wywołanych przez bakterie.

W aptece preparat dostępny jest w postaci tabletek, które można połykać lub wykorzystać do przygotowania zawiesiny doustnej. Jedno opakowanie Unidox solutab 100 mg zawiera 10 tabletek.

Skład produktu leczniczego

Podstawowym składnikiem leku jest substancja czynna doksycyklina. W każdej tabletce znajduje się jej 100 mg pod postacią doksycykliny jednowodnej. Pozostałe składniki pomocnicze leku to: sacharyna, celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, stearynian magnezu, krzemionka koloidalna i laktoza.

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zapoznać się z jego składem. Preparat nie może być przyjmowany przez osoby, które wykazują reakcje nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek inny składnik leku.

Wskazania do stosowania leku Unidox solutab

Podstawowym wskazaniem do stosowania leku Unidox solutab jest leczenie zakażeń wywoływanych przez bakterie wrażliwe na działanie doksycykliny. W związku z tym środek farmakologiczny stosuje się m.in. na:

 • zakażenia układu pokarmowego;
 • zakażenia układu moczowo-płciowego (choroby przenoszone drogą płciową, np. niepowikłane zakażenia cewki moczowej, szyjki macicy oraz odbytu, nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej, w leczeniu wrzodu miękkiego, ziarnicy wenerycznej, ziarniniaka pachwinowego);
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli;
 • zakażenia układu oddechowego;
 • łagodne zapalenie płuc wywołane przez wybrane patogeny;
 • boreliozę;
 • leczenie wspomagające w zakażeniach pełzakiem;
 • biegunka podróżnych;
 • zakażenia skóry;
 • zakażenia narządu wzroku (zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia trachomatis);
 • riketsjozy;
 • gorączkę Q;
 • pasterelozę;
 • leptospirozę;
 • dżumę;
 • cholerę;
 • dur powrotny;
 • wąglik;
 • brucelozę;
 • ornitozę;
 • malarię;
 • i inne zakażenia wywołane przez bakterie wrażliwe na doksycyklinę.

O tym, czy istnieje konieczność zastosowania antybiotyku, każdorazowo decyduje lekarz prowadzący na podstawie przeprowadzonych badań. Wszelkie antybiotyki powinny być przyjmowane rozważnie i tylko w uzasadnionych przypadkach.

Mechanizm działania preparatu Unidox solutab

Zadaniem doksycykliny jest hamowanie wzrostu bakterii. Dochodzi do tego w wyniku zahamowania syntezy białek bakteryjnych. W ten sposób lek wykazuje działanie bakteriostatyczne. Dzięki temu bakterie nie infekują kolejnych komórek w organizmie pacjenta. Wówczas osobie chorej jest dużo łatwiej poradzić sobie z niebezpiecznym zakażeniem bakteryjnym.

Jak przyjmować lek?

Tabletki Unidox solutab przeznaczone są do bezpośredniego połykania lub do przygotowywania z nich zawiesiny doustnej. Sposób podawania leku zależy od wieku pacjenta, a także od jego ewentualnych trudności z przełykaniem. W obu postaciach preparat wykazuje taką samą skuteczność działania.

Dawkowanie leku

Dawkowanie leku ustalane jest przez lekarza prowadzącego. Decyzję podejmuje na podstawie indywidualnych predyspozycji organizmu pacjenta, rodzaju zakażenia, a także stanu zdrowotnego. Pacjent we własnym zakresie nie może modyfikować harmonogramu przyjmowania leku, a także wskazanej dawki.

Dawkowanie u dzieci 8-12 lat

W przypadku dzieci w przedziale 8-12 lat lek stosuje się tylko wtedy, gdy nie ma innej skutecznej alternatywy. Jeżeli dziecko ma mniej niż 45 kilogramów, to pierwszego dnia terapii podaje się 4,4 mg/kg masy ciała (jednorazowo lub dwa razy na dobę), a w kolejnych dniach dawkę o połowę mniejszą. Ciężkie zakażenia bakteryjne mogą wymagać stosowania dawki dziennej 4,4 mg/kg masy ciała przez całą terapię. U dzieci o wadze powyżej 45 kilogramów podaje się takie same dawki, jak u osób dorosłych.

Dawkowanie u osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia

Standardowa dawka leku u osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia wynosi pierwszego dnia terapii 200 mg (2 tabletki), a każdego kolejnego dnia 100 mg. Przy ciężkich zakażeniach można stosować dawkę 200 mg przez cały okres leczenia, które zazwyczaj trwa 5-10 dni. Lekarz prowadzący może zdecydować o wydłużeniu czasu leczenia powyżej 10 dni.

Pominięcie dawki

Jeżeli dojdzie do pominięcia dawki, to należy ją nadrobić tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli jednak zbliża się termin przyjęcia kolejnej tabletki, to nie należy przyjmować dawki podwójnej. Leczenie kontynuuje się zgodnie z harmonogramem.

Ryzyko przedawkowania

Należy bezwzględnie stosować się do dawek wskazanych przez lekarza i nie zwiększać ich we własnym zakresie. Przyjęcie większej ilości substancji czynnej nie wpływa na wzrost skuteczności leczenia, a grozi przedawkowaniem. W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Przedawkowanie może powodować uszkodzenie nerek, wątroby, owrzodzenie przełyku, a także inne poważne konsekwencje zdrowotne.

Przeciwwskazania do stosowania leku Unidox solutab

Ze względu na skład i mechanizm działania leku, istnieją określone przeciwwskazania do jego stosowania. Oczywiście stosowanie leku Unidox solutab jest przeciwwskazane w sytuacji, gdy pacjent jest uczulony na jakikolwiek jego składnik lub na inne tetracykliny. Ponadto wśród przeciwwskazań do prowadzenia terapii z preparatem Unidox solutab znajdują się:

 • 2 i 3 trymestr ciąży;
 • wiek poniżej 8. roku życia;
 • okres karmienia piersią.

Tetracykliny, w tym doksycyklina, nie mogą być stosowane przy zakażeniach Salmonella spp. Wówczas nie wykazują skuteczności, a u pacjenta wzrasta ryzyko wystąpienia niepokojących objawów niepożądanych.

Kiedy zachować szczególną ostrożność?

Określone stany zdrowotne pacjenta wymagają zachowania szczególnej ostrożności podczas stosowania leku. Dotyczy to m.in. pacjentów, u których wykryto wcześniej drobnoustroje oporne na działanie tetracyklin, z zaburzeniami czynności nerek, czy też narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Inne wskazania do zachowania podwyższonej ostrożności to m.in.:

 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby;
 • zaburzenia krzepliwości krwi;
 • ciężka reakcja skórna;
 • uporczywa biegunka;
 • cukrzyca (lek zawiera laktozę);
 • stosowanie innych leków.

Jeżeli w trakcie terapii wystąpią niepokojące i silne skutki uboczne, w tym m.in.: zaburzenia widzenia, bóle głowy, czy też nudności i wymioty, to należy zwiększyć czujność oraz poinformować o tym lekarza.

Działania niepożądane

Preparat Unidox solutab, jak każdy inny lek, może powodować występowanie u pacjentów skutków ubocznych. Działania niepożądane mogą być różne i mają różne nasilenie. Nie dotyczą każdego z pacjentów. Ryzyko wystąpienia niepokojących skutków ubocznych zależne jest od indywidualnych predyspozycji pacjenta. Przykładowe działania niepożądane związane z leczeniem doksycykliną to m.in.:

 • zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy;
 • reakcja polekowa z eozynofilią i objawami układowymi;
 • zapalenie jamy ustnej;
 • pęcherzowy rumień wielopostaciowy;
 • złuszczające zapalenie skóry;
 • zapalenie osierdzia;
 • obrzęk naczynioruchowy;
 • reakcje alergiczne;
 • zaostrzenie układowego tocznia rumieniowatego;
 • zapalenie przełyku;
 • niedokrwistość hemolityczna;
 • gronkowcowe zapalenie jelita;
 • zahamowanie wzrostu bakterii wytwarzających witaminę B;
 • świąd odbytu;
 • zapalenie wątroby;
 • zapalenie pochwy;
 • i inne.

Szczegółowy wykaz potencjalnych działań niepożądanych wraz z częstotliwością ich występowania znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Należy się z nią zapoznać. Jeżeli w Twoim przypadku wystąpią niepokojące objawy niepożądane, to niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem prowadzącym.

Unidox solutab a inne leki

Pacjent ma obowiązek poinformowania lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie i w niedalekiej przeszłości lekach, a także tych, które planuje się niebawem wdrożyć. Wszystko po to, aby zadbać o wysoki poziom bezpieczeństwa terapii z lekiem Unidox solutab. Doksycyklina może wchodzić w interakcje z innymi substancjami czynnymi, a także zmieniać ich działanie. Z drugiej strony inne leki mogą negatywnie wpływać na wchłanianie tetracyklin i skuteczność terapii.

Wśród leków, na które należy zwrócić szczególną uwagę, znajdują się m.in.:

 • węgiel aktywny;
 • leki zobojętniające sok żołądkowy;
 • leki przeciwzakrzepowe;
 • związki podwyższające pH w żołądku;
 • wymienniki jonowe;
 • Chinapryl (stosowany na nadciśnienie);
 • inne leki bakteriobójcze;
 • metoksyfluran;
 • substancje aktywujące enzymy wątrobowe;
 • retinoidy;
 • pochodne sulfonylomocznika;
 • cyklopsoryna;
 • i inne.

Szczegółowy wykaz środków farmakologicznych znajduje się na ulotce dołączonej przez producenta do opakowania leku Unidox solutab. Jednocześnie warto unikać stosowania w trakcie terapii leków zawierających: wapń, magnez, aluminium, sole bizmutu i żelazo.

Unidox solutab a ciąża i karmienie piersią

Lek nie powinien być przyjmowany przez kobiety w ciąży, zwłaszcza w 2 i 3 trymestrze. Jest to związane z tym, że doksycyklina może powodować zaburzenia w rozwoju zębów, a także ich przebarwienia oraz opóźniony wzrost kości. W związku z tym nie należy stosować Unidox solutab także w okresie karmienia piersią ani u dzieci poniżej 8. roku życia. O konieczności zastosowania leku zawsze decyduje lekarz prowadzący, a ewentualne korzyści muszą wyraźnie przewyższać zagrożenie.

Unidox solutab a zdolność do prowadzenia pojazdów

Przyjmowanie antybiotyku Unidox solutab może zaburzać zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdu oraz do obsługi maszyn. Dzieje się tak wtedy, gdy w trakcie terapii występują niepokojące działania niepożądane, w tym m.in.: zawroty głowy, zaburzenia widzenia i pogorszone samopoczucie. Jeżeli zaobserwujesz u siebie takie objawy lub nie czujesz się najlepiej, to zrezygnuj z podróży autem w roli kierowcy. Wszystko po to, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację