Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Cukrzyca jest jedną z bardziej powszechnych chorób na świecie, a w samej Polsce cierpi na nią aż 3 mln osób.

Trulicity - skuteczny w leczeniu osób z cukrzycą typu 2

Cukrzyca jest jedną z bardziej powszechnych chorób na świecie, a w samej Polsce cierpi na nią aż 3 mln osób. U większości populacji diagnozuje się cukrzycę typu 2, która jest nieodłącznie związana z insulinoopornością. W leceniu cukrzycy zaleca się stosowanie odpowiedniej diety, utrzymywanie prawidłowej masy ciała, wykonywanie regularnej aktywności fizycznej, a także przyjmowanie leków przeciwcukrzycowych. Na rynku istnieje wiele leków, które skutecznie obniżają poziom glukozy, jednocześnie minimalizując ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje Trulicity. W niniejszym artykule przedstawimy kila najważniejszych informacji dotyczących leku Trulicity.

Lek Trulicity - czym jest?

Produkt leczniczy Trulicity stosowany u osób z cukrzycą typu 2, w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi, jak również w zapobiegania chorobom serca. Trulicity zawiera substancję czynną o nazwie dulaglutyd, którego skuteczność oraz bezpieczeństwo jako leku hipoglikemizującego została potwierdzona badaniami.

W jakim celu stosuje się Trulicity?

Stosowanie leku Trulicity zalecane jest w monoterapii, czyli samodzielnie wówczas, gdy dieta oraz wysiłek fizyczny nie przynoszą spadku poziomu glukozy w krwi, a stosowanie metforminy jest niemożliwe. Lek Trulicity może być także łączony także z innymi lekami przeciwcukrzycowymi w celu optymalnego zmniejszenia stężenia cukru.

Należy podkreślić, iż przyjmowanie leku Trulicity z lekami zawierającymi metforminę powoduje lepszą kontrolę poziomu cukru we krwi. Natomiast rozpoczęcie stosowania leku Trulicity nie zwalnia z zaleceń dotyczących diety oraz wysiłku fizycznego wskazanych przez lekarza czy farmaceutę.

Środki ostrożności odnośnie stosowania Trulicity

W przypadku przyjmowania leku Trulicity, dokładnie tak jak w przypadku stosowania innych leków należy zachować ostrożność. Należy powiedzieć lekarzowi o rodzaju leków przyjmowanych, takich jak np. leki zmniejszające stężenie glukozy czy wszystkie leki przyjmowane doustnie zawierające pochodną sulfonylomocznika.

Bezwzględnie nie należy stosować leku Trulicity, kiedy u pacjenta zdiagnozowano uczulenie na dulaglutyd lub którykolwiek z pozostałych składników preparatu. Stosowania leku nie zaleca się także w przypadku pacjentów poddanych dializie jak również, kiedy wykryta została cukrzyca typu 1.

Należy zasięgnąć konsultacji u lekarza, w przypadku chęci włączenia leku Trulicity w leczeniu cukrzycowej kwasicy ketonowej a także wtedy, gdy występują poważne zaburzenia trawienia pokarmu.

Pacjenci, którzy w przeszłości przeszli zapalenie pęcherzyka żółciowego czy też ostre zapalenie trzustki również powinni przyjmowanie leku Trulicity skonsultować z wykwalifikowaną osobą. Konsultacja wymagana jest także w przypadku osób przyjmujących pochodne sulfonylomocznika. Lek zawierający pochodną sulfonylomocznika w połączeniu z Trulicity mógłby bowiem doprowadzić do hipoglikemii.

Należy podkreślić, że lek Trulicity nie jest insuliną i nie może być stosowany jako jej zamiennik. Stosowanie leku razem z insuliną należy zalecić pacjentom, którzy ją przyjmują. Przy czym rekomendowane jest stopniowe zmniejszanie dawki insuliny.

Jak stosować lek Trulicity

Lek Trulicity należy stosować zgodnie z zalecaniami lekarza czy farmaceuty. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przebytych chorobach lub chorobach współistniejących. Specjalista po indywidualnym wywiadzie z pacjentem oraz odpowiednich badaniach będzie w stanie dobrać odpowiednie dawki leku Trulicity oraz termin przyjęcia leku, a także poruszy temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Zalecana dawki leku Trulicity wynosząca 0,75 mg raz w tygodniu stosowana jest najczęściej w monoterapii. W przypadku korzystania z leku Trulicity z innymi lekami przeciwcukrzycowymi lekarz może zalecić dawkę 1,5 mg raz w tygodniu.

Lek Trulicity należy podawać dożylnie. Występuje on w strzykawce, w której zawarta jest jedna tygodniowa zalecana dawka - w zależności od zaleceń 0,75 mg lub 1,5 mg raz w tygodniu. Wstrzykiwanie leku Trulicity następuje w powłoki brzuszne lub w górną część kończyny dolnej. Można dokonywać wstrzyknięć za każdym razem w tej samej okolicy, jednak w innym miejscu wstrzyknięcia.

W przypadku stosowania leku Trulicity wraz pochodną sulfonylomocznika lub insuliną zaleca się samodzielne kontrolowanie stężenia glukozy we krwi.

Trulicity - przyjęcie większej dawki, pominięcie oraz przerwanie stosowania leku

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Moze to skutkować nadmiernym zmniejszeniem poziomu cukru we krwi, czyli hipoglikemią lub spowodować nudności czy wymioty.

Pominięcie zastosowania leku Trulicity nie może zostać zbagatelizowane. Jeżeli do terminu wstrzyknięcia kolejnej dawki pozostało co najmniej 3 dni, lek należy podać jak najszybciej. W przypadku, gdy termin następnego wstrzyknięcia wypada za mniej niż 3 dni, pominiętą dawkę należy opuścić.

Przerwanie stosowania leku Trulicity nie powinno mieć miejsca bez konsultacji ze specjalistą. Lek Trulicity pomaga w regulacji stężenia glukozy, stąd rezygnacja ze stosowania preparatu może skutkować jej wzrostem.

Działania niepożądane leku Trulicity

Każdy lek może powodować działania niepożądane. Nie inaczej jest w przypadku Trulicity. Do najczęstszych niemile widzianych objawów zaliczyć możemy: mdłości, wymioty, biegunka, ból brzucha. Występują one u 1 na 100 osób, jednakże nie są zwykle ciężkie i ustępują samoistnie po kilku dniach.

Do ciężkich działań niepożądanych zaliczamy natomiast ciężkie reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne i obrzęk naczyniowy. Ciężkie działania niepożądane występują niezwykle rzadko, bo u 1 na 1000 osób, jednakże należy koniecznie zgłosić się do lekarza w przypadku zaobserwowania wysypki, świądu, obrzęk tkanek szyi, twarzy, jamy ustnej lub gardła, pokrzywki czy też trudności z oddychaniem. Do ciężkich działań niepożądanych możemy zaliczyć także zapalenie trzustki, objawiające się silnym, uporczywym bólem brzucha promieniującym do pleców.

Działania niepożądane występujące często, lecz nie więcej niż u 1 na 10 osób to:

 • hipoglikemi
 • zmniejszenie apetytu
 • niestrawność
 • zaparcie
 • gazy
 • wzdęcie brzucha
 • zgaga
 • odbijanie się
 • uczucie zmęczenia
 • wzrost częstości akcji serca
 • zwolnienie tempa przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu

Niezbyt często - nie więcej niż u 1 na 100 osób może wystąpić:

 • odczyny w miejscu wstrzyknięcia (np. wysypka lub zaczerwienienie)
 • reakcja alergiczna (np. obrzęk, swędząca wysypka skórna (pokrzywka))
 • odwodnienie - skutek nudności, wymiotów lub biegunki
 • kamienie żółciowe

Rzadko - nie więcej niż u 1 na 1000 osób może wystąpić - opóźnione opróżnianie żołądka.

Trulicity a dzieci i młodzież

W przypadku dzieci i młodzieży nie zaleca się stosowania leku Trulicity ze względu na to, iż w tej grupie pacjentów nie przeprowadzano żadnych badań.

Trulicity a ciąża i karmienie piersią

Nie prowadzono badań na grupie kobiet w ciąży i wpływie dulaglutydu na rozwój płodu. Z tego względu zaleca się stosowanie antykoncepcji przez kobiety zażywające preparaty z tym składnikiem. Natomiast w przypadku kobiet karmiących piersią, rekomenduje się konsultacje ze specjalistą, ponieważ jak dotąd nie przeprowadzono badań odnośnie przenikania preparatu do kobiecego pokarmu.

Trulicity a prowadzenie podjazdów

Badania zajmujące się leczeniem pacjentów, którzy przyjmują Trulicity i jednocześnie prowadzą pojazdy, nie stwierdziły wpływu leku na zdolność ich prowadzenia czy też obsługi maszyn. Jednakże przyjmowanie leku wraz z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną może doprowadzić do hipoglikemii, a w konsekwencji osłabienie zdolności koncentracji. W tej sytuacji prowadzenie pojazdów czy obsługa maszyn są kategorycznie zabronione.

Co zawiera lek Trulicity

Każdy wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony jest substancją czynną, którą jest dulaglutyd. W zależności od wariantu opakowania, zawiera on 0,75 mg, 1,5 mg, 4,5 mg dulaglutydu w 0,5 ml roztworu.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację