Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Preparat Trittico należy do grupy leków przeciwdepresyjnych, które w Polsce wydawane są tylko na receptę. W swoim składzie zawiera substancję czynną chlorowodorek trazodonu. Lek charakteryzuje się przedłużonym uwalnianiem i dostępnym jest w dwóch formach w polskich aptekach. Warto zastanowić się nad tym, jak działa, jakie są składniki preparatu, jakie są wskazania i przeciwwskazania do jego stosowania, a także ewentualne działania niepożądane. Sprawdźmy.

 

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu Trittico - czym są?

Preparat Trittico to medykament stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Rekomendowany jest m.in. w przypadku depresji, której towarzyszą zaburzenia snu, a także stany lękowe. Substancją czynną preparatu jest chlorowodorek trazodonu, którego zadaniem jest blokowanie wychwytu zwrotnego serotoniny, który prowadzi w normalnych warunkach komórka nerwowa zlokalizowana przed synapsą. W związku z tym lek Trittico klasyfikowany jest jako antagonista receptorów serotoninowych. Preparat jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Co warto wiedzieć o leku Trittico?

W kategorii leków przeciwdepresyjnych dużym atutem preparatu Trittico jest to, że nie działa on negatywnie na leki stosowane w zaburzeniach układu moczowego. Dzięki temu można go brać równolegle z tymi preparatami, a także z lekami stosowanymi przy jaskrze. Ponadto działanie leku nie ma niekorzystnego wpływu na mięsień sercowy, co także nie jest oczywistością w przypadku preparatów przeciwdepresyjnych.

Za co odpowiada pobudzenie receptorów serotoninowych?

Pobudzenie receptorów serotoninowych daje charakterystyczne objawy. Przede wszystkim zauważa się: bezsenność, lęk, zaburzenia strefy seksualnej, czy też nadmierne pobudzenie psychoruchowe. Przyjmowanie Trittico ma na celu minimalizowanie tych objawów, poprzez blokowanie nadmiernego pobudzenia receptorów serotoninowych.

Skład tabletek o przedłużonym uwalnianiu Trittico

Preparat Trittico należy do grupy leków przeciwdepresyjnych, które w Polsce wydawane są tylko na receptę. W swoim składzie zawiera substancję czynną chlorowodorek trazodonu. Lek charakteryzuje się przedłużonym uwalnianiem i dostępnym jest w dwóch formach w polskich aptekach. Warto zastanowić się nad tym, jak działa, jakie są składniki preparatu, jakie są wskazania i przeciwwskazania do jego stosowania, a także ewentualne działania niepożądane. Sprawdźmy.

 

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu Trittico - czym są?

Preparat Trittico to medykament stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Rekomendowany jest m.in. w przypadku depresji, której towarzyszą zaburzenia snu, a także stany lękowe. Substancją czynną preparatu jest chlorowodorek trazodonu, którego zadaniem jest blokowanie wychwytu zwrotnego serotoniny, który prowadzi w normalnych warunkach komórka nerwowa zlokalizowana przed synapsą. W związku z tym lek Trittico klasyfikowany jest jako antagonista receptorów serotoninowych. Preparat jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Co warto wiedzieć o leku Trittico?

W kategorii leków przeciwdepresyjnych dużym atutem preparatu Trittico jest to, że nie działa on negatywnie na leki stosowane w zaburzeniach układu moczowego. Dzięki temu można go brać równolegle z tymi preparatami, a także z lekami stosowanymi przy jaskrze. Ponadto działanie leku nie ma niekorzystnego wpływu na mięsień sercowy, co także nie jest oczywistością w przypadku preparatów przeciwdepresyjnych.

Za co odpowiada pobudzenie receptorów serotoninowych?

Pobudzenie receptorów serotoninowych daje charakterystyczne objawy. Przede wszystkim zauważa się: bezsenność, lęk, zaburzenia strefy seksualnej, czy też nadmierne pobudzenie psychoruchowe. Przyjmowanie Trittico ma na celu minimalizowanie tych objawów, poprzez blokowanie nadmiernego pobudzenia receptorów serotoninowych.

Skład tabletek o przedłużonym uwalnianiu Trittico

Tak jak już wspomniano, głównym składnikiem preparatu jest chlorowodorek trazodonu, który jest jego substancją czynną. Inne składniki preparatu to: wosk Carnauba, sacharoza, stearynian magnezu i powidon.

Dawkowanie leku

Każdorazowo dawkę leku przepisuje lekarz, a pacjent powinien stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego. Tylko w ten sposób można zadbać u skuteczne działanie preparatu, a także zachowanie bezpieczeństwa pacjenta. Dokładne dawkowanie powinieneś mieć rozpisane na recepcie lekarskiej i dołączonych do niej wskazaniach. Co ciekawa, w kontynuacji terapii lek można otrzymać w trakcie zdalnej konsultacji medycznej w ramach recepty online. Wówczas zostanie wystawiona e-recepta.

Nie stosuje się preparatu u osób poniżej 18. roku życia

Leku nie powinno się stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia. Wszystko dlatego, że obecne badania kliniczne nie pozwalają na stuprocentowe potwierdzenie bezpieczeństwa Trittico w tej grupie wiekowej.

Osoby dorosła i pacjenci w podeszłym wieku

Osoby dorosłe powinny przyjmować preparat w dawce 75-150 mg substancji czynnej raz na dobę przed snem. W niektórych przypadkach lekarz może zdecydować się na zwiększenie dawki do 300 mg na dobę. Wówczas preparat przyjmuje się w dawkach podzielonych. Dwukrotnie wyższe dawki mogą być przyjmowane przez pacjentów hospitalizowanych.

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku należy zachować ostrożność i rozpocząć terapię od dawki nieprzekraczającej 100 mg na dobę tuż przed snem. Jeżeli organizm zareaguje pozytywnie na lek, to wówczas dawka może być zwiększana na wyraźne wskazanie lekarskie. Tylko specjalista może też rekomendować zmniejszenie dawki trazodonu.

Każda tabletka posiada trzy nacięcia, co ułatwia dokładne dawkowanie leku w przypadku osób w podeszłym wieku.

Ponadto do grupy pacjentów, u których należy zachować ostrożność, znajdują się osoby cierpiące na niewydolność nerek i zaburzenia wątroby.

Dokładne wytyczne w zakresie podawania preparatu oraz jego dawkowania określane są przez lekarza prowadzącego. Należy się do tego stosować i we własnym zakresie nie zmieniać dawkowania. Pierwsze wymierne efekty widoczne są dopiero po systematycznym przyjmowaniu preparatu przez minimum miesiąc.

Kiedy nie stosować tabletki o przedłużonym uwalnianiu Trittico?

Lek przeciwdepresyjny Trittico nie może być przyjmowany przez każdą osobę. Tak jak w przypadku innych preparatów, istnieją określone przeciwwskazania do jego stosowania. Podstawowym przeciwwskazaniem są reakcje alergiczne na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu.

Ponadto lek nie może być przyjmowany u pacjentów, którzy aktualnie są pod wpływem alkoholu lub zażyciu leków nasennych. Kolejnym przeciwwskazaniem do przyjmowania leku jest ostry zawał mięśnia sercowego.

Zaburzenia oddawania moczu, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i inne skutki uboczne

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu Trittico mogą powodować występowanie działań niepożądanych. Niektóre z nich mogą być groźne dla zdrowia lub życia pacjenta, dlatego nie wolno ich bagatelizować. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych, nalezy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Lek może powodować takie skutki uboczne jak:

 • nieprawidłowe wyniki badań krwi;

 • myśli i zachowania samobójcze;

 • zachowanie agresywne;

 • zaburzenia oddawania moczu (z zaburzeniami układu moczowego);

 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;

 • zaburzenia równowagi;

 • zaburzenia wątroby (np. uszkodzenia komórek wątroby, nieprawidłowa czynność wątroby);

 • nadciśnienie tętnicze;

 • zwiększone łaknienie;

 • suchość błony śluzowej jamy ustnej;

 • zaburzenia żołądka i jelit (m.in. zapalenie żołądka, porażenna niedrożność jelita, biegunki, zaparcia lub w postaci nudności)

 • zaburzenia czynności serca (np. pary pobudzeń komorowych, przedwczesne skurcze komorowe, nieprawidłowe EKG, tachykardia komorowa);

 • zaburzenia ze strony układu krążenia;

 • może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne;

 • objawy grypopodobne;

 • zawroty głowy;

 • zaburzenia pamięci;

 • zmniejszenie libido;

 • nadmierna potliwość;

 • ból kończyn;

 • uczucie zapchanego nosa;

 • nieostre widzenie;

 • utrata masy ciała;

 • wysypka skórna;

 • osłabienie czujności.

Lista potencjalnych skutków ubocznych jest długa, jednak ich występowanie zależy przede wszystkim od stanu zdrowia pacjenta, a także indywidualnych predyspozycji jego organizmu. Stosowanie leków przeciwdepresyjnych wymaga kontrolowania ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Rekomenduje się także okresowe kontrolowanie czynności wątroby podczas stosowania leku Trittico, ponieważ może on powodować groźne skutki uboczne związane z tym narządem.

Wystąpienie objawów odstawienia trazodonu

W trakcie odstawienia trazodonu po jego długotrwałym przyjmowaniu może pojawić się reakcja odstawienia. W związku z tym rekomenduje się stopniowe i powolne zmniejszanie przyjmowanej dawki, aż do całkowitego odstawienia leku. W ten sposób można zminimalizować wystąpienie objawów odstawienia. Stężenie trazodonu w organizmie ludzkim będzie stopniowo spadało.

Interakcje z innymi lekami

Koniecznie poinformuj lekarza o przyjmowanych lekach, ponieważ preparat Trittico może wchodzić z nimi w interakcje. Między innymi zażywanie tego leku może nasilać działanie innych leków przeciwpsychotycznych, uspokajających, czy nasennych. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na przyjmowanie takich środków leczniczych jak: inhibitory CYP3A4, karbamazepina, fluoksetyna, pochodne fenotiazyny, inhibitory monoaminooksydazy, lewodopy, środków znieczulających oraz alkoholu.

Należy unikać także przyjmowania trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Równoległe przyjmowanie środków antykoncepcyjnych zwiększa metabolizm leków przeciwdepresyjnych.

Przyjmowanie leku w ciąży i w okresie karmienia piersią

W trakcie ciąży należy zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania tabletek o przedłużonym uwalnianiu Trittico. Obecne badania nie potwierdziły negatywnego wpływu preparatu na zdrowie kobiety w ciąży oraz na prawidłowy rozwój płodu. Mimo wszystko pacjentka powinna pozostać pod stałą kontrolą lekarską, ponieważ przyjmowanie jakichkolwiek leków w okresie ciąży może powodować zagrożenie. Decyzję o wdrożeniu terapii u ciężarnej kobiety podejmuje lekarz.

Niewielkie ilości tradozonu mogą przenikać do mleka matki, dlatego rekomenduje się uwagę w trakcie karmienia piersią. Obecne dane nie pozwalają na stuprocentowe potwierdzenie lub wykluczenie negatywnego wpływu substancji czynnej na prawidłowy rozwój karmionego mlekiem matki dziecka. Decyzje w tym zakresie również podejmuje lekarz, który musi wziąć pod uwagę dobro matki i dziecka, a także korzyści związane z przyjmowaniem przez pacjentkę leku.

Czy lek ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów przez pacjenta?

Badania dowodzą, że przyjmowanie tabletek Trittico może mieć niewielki wpływ na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Zagrażać prowadzeniu auta mogą takie objawy jak: senność, obniżona koncentracja, zawroty głowy i nieostre widzenie. Jeżeli pacjent czuje się dobrze i nie cierpi na żaden z tych objawów, to z powodzeniem może prowadzić auto lub obsługiwać maszyny.

Recepta online na lek Trittico

Na naszym portalu możesz skorzystać ze zdalnej konsultacji medycznej w formie recepty online. To dobry wybór w przypadku kontynuacji leczenia różnych schorzeń, do których zalicza się również depresja przebiegająca ze stanami lękowymi i zaburzeniami snu. Receptę online mogą wybrać osoby, które długotrwale przyjmują preparat Trittico i chcą zachować ciągłość kuracji. Wystarczy w formularzu medycznym podać niezbędne informacje, a także historię leczenia i przyjmowanych leków. Następnie należy opłacić usługę recepty online.

W odpowiedzi nasz specjalista zbada Twój indywidualny przypadek, a następnie podejmie decyzję o wystawieniu e recepty na zakup leku. W przypadku kontynuacji leczenia e-recepta na Trittico powinna być formalnością i możesz uzyskać ją nawet w 15 minut. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie.

Dlaczego warto wybrać receptę online?

Przede wszystkim możesz zapewnić sobie ciągłość przyjmowania leku bez konieczności udawania się do stacjonarnej poradni. Pozwoli Ci to na zaoszczędzenie cennego czasu i nerwów. Komfort z tym związany jest nie do przecenienia zwłaszcza w sytuacji, gdy cierpimy na ograniczoną dostępność do specjalistów. E-receptę otrzymasz, nie wychodząc z domu, a dokument możesz zrealizować w dowolnie wybranej aptece. Zrobią to za Ciebie również bliscy, co jest dodatkowym ułatwieniem.

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi i zapewnienia sobie kontynuacji przyjmowania leku przeciwdepresyjnego Trittico. O Twoje zdrowie i bezpieczeństwo w naszym portalu zadbają renomowani specjaliści.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację