Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację
Milurit to lek zaliczany do grupy inhibitorów enzymów. Jego substancją czynną jest allopurynol. Preparat ten wykorzystuje się w kontrolowaniu wybranych procesów i zmian w organizmie człowieka. Podstawowym wskazaniem do jego stosowania jest leczenie stanów nadmiaru kwasu moczowego w organizmie.

Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką medyczną leku Milurit, wskazaniami i przeciwwskazaniami do jego stosowania, składem, mechanizmem działania oraz ewentualnymi skutkami ubocznymi.

Milurit - co to za lek, jak działa, w jakim celu się go stosuje?

Zgodnie z klasyfikacją medyczną Milurit to inhibitor enzymów. Ma postać tabletek i dostępny jest w stężeniu substancji czynnej 100 mg oraz 300 mg. Jego działanie polega na hamowaniu wytwarzania kwasu moczowego w organizmie człowieka zarówno w osoczu, jak i w moczu. Za działanie preparatu odpowiada substancja czynna allopurynol. To analog hipoksantyny. Po dostaniu się do organizmu hamuje działanie oksydazy ksantynowej, która bierze udział w powstawaniu kwasu moczowego. Dzięki temu organizm wytwarza go mniej, dzięki czemu redukuje się powstawanie kryształów kwasu moczowego w tkankach oraz wspiera ich rozpad.

Lek Milurit stosuje się w stanach zdrowotnych, które wiążą się z nadmiarem kwasu moczowego w organizmie człowieka. Dzieje się tak m.in. z powodu: zaburzeń enzymatycznych, kamieni nerkowych, innych chorób nerek czy też w trakcie leczenia z powodu nowotworu. Ponadto lek przyjmuje się w celu:

 • rozpuszczenia złogów i kamieni moczanowych;
 • leczenia nawracającej kamicy nerkowej;
 • leczenia u pacjentów z kamieniami nerkowymi o mieszanym składzie wapniowo-szczawiowym z towarzyszącą hiperurykemią;
 • zapobiegania powstawaniu złogów i kamieni moczanowych.

Ze względu na skład i działanie, lek dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Decyzję o jego stosowaniu podejmuje lekarz prowadzący.

Milurit - cena, refundacja

Cena leku Milurit zależy od stopnia jego refundacji oraz marży narzuconej przez daną aptekę. Obecnie lek dostępny jest w dwóch opakowaniach. Uśrednione pełne ceny preparatu to:

 • Milurit 100 mg (50 tabletek) - 9 PLN;
 • Milurit 300 mg (30 tabletek) - 15,55 PLN.

Zgodnie z przepisami refundacyjnymi obowiązującymi od 1 stycznia 2024 roku lek ten podlega całościowej lub częściowej refundacji w dostępnych opakowaniach. Preparat bezpłatnie otrzymują pacjenci poniżej 18. oraz powyżej 65. roku życia we wszystkich wskazaniach wymienionych w decyzji. Pozostałe osoby mogą skorzystać z częściowej refundacji w ramach tych wskazań i wówczas cena leku to:

 • Milurit 100 mg (50 tabletek) - 3,20 PLN;
 • Milurit 300 mg (30 tabletek) - 3,20 PLN.

Historycznie dostępne były jeszcze tabletki Milurit 200 mg (30 tabletek), jednak obecnie nie są dostępne w sprzedaży.

Milurit - zamienniki lub podobne leki

Na rynku dostępne są zamienniki oraz podobne leki do Milurit. Wśród preparatów, które zawierają taką samą substancję czynną w tej samej postaci, są m.in.: Zyloric, Allopurino Aurovitas, Argadopin i Allupol. Inne podobne środki farmakologiczne to m.in.: Biofenac i Colchicum Dispert. O możliwości zastosowania dowolnego z nich decyduje lekarz prowadzący, który ma na względzie bezpieczeństwo pacjenta.

Milurit - pełny skład leku

Podstawowym składnikiem leku Milurit jest substancja czynna allopurynol. Ponadto tabletki Milurit 100 mg zawierają takie substancje pomocnicze jak: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, stearynian magnezu, powidon K-25 i karboksymetyloskrobia sodowa (typ A). W tabletkach Milurit 300 mg są takie składniki dodatkowe jak: karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu, krzemionka koloidalna bezwodna i żelatyna.

Milurit - dawkowanie, stosowanie leku

Dawkowanie leku ustalane jest indywidualnie na podstawie przeprowadzonych badań. Decyzję o tym podejmuje lekarz prowadzący. Pacjent powinien stosować się do jego zaleceń. Lek Milurit powinno się przyjmować raz na dobę po posiłku. W trakcie leczenia należy pić dużą ilość płynów (optymalnie 2-3 litry na dobę).

W przypadku osób dorosłych zalecana dawka w początkowym okresie leczenia wynosi 100 mg na dobę. Następnie zwiększa się ją do dawki podtrzymującej, która wynosi:

 • 100-200 mg na dobę w stanach lekkich;
 • 300-600 mg na dobę w stanach umiarkowanie ciężkich;
 • 700-900 mg na dobę w stanach ciężkich.

U wybranych pacjentów dawka ustalana jest według ich masy ciała. Wówczas stosuje się 2-10 mg/kg masy ciała na dobę.

Stosowanie leku u dzieci jest wskazane tylko w przypadku niektórych zaburzeń enzymatycznych oraz w przypadku niektórych nowotworów (m.in. białaczki). Wówczas maksymalna dawka dobowa to 400 mg w trzech dawkach podzielonych. Ustala się ją wg przelicznika 10-20 mg/kg masy ciała.

Pacjenci w podeszłym wieku oraz ciężką chorobą nerek lub wątroby mogą wymagać modyfikowania standardowego dawkowania i podawania mniejszej dawki leku.

Milurit - stosowanie w ciąży i okresie karmienia

Stosowanie leku Milurit w okresie ciąży i karmienia piersią nie jest wskazane. Wówczas warto unikać wszystkich środków farmakologicznych. Na ten moment brak wiarygodnych danych o poziomie bezpieczeństwa stosowania leku Milurit u kobiet w ciąży. Lekarz może jednak podjąć taką decyzję wtedy, gdy nie ma innej bezpieczniejszej alternatywy, a korzyści związane z terapią znacznie przewyższają ewentualne ryzyko. Substancja czynna allopurynol przenika do mleka matki, dlatego nie wolno stosować leku w okresie laktacji. Jeżeli jest to konieczne, to należy przerwać karmienie dziecka mlekiem matki w trosce o jego bezpieczeństwo.

Milurit - możliwe działania niepożądane

Podczas stosowania leku Milurit mogą pojawić się działania niepożądane. Nie występują one u każdego pacjenta. Ich rodzaj oraz skala nasilenia zależą od indywidualnych predyspozycji organizmu. Stosowanie preparatu należy przerwać, jeżeli wystąpią objawy nietolerancji leku, w tym:

 • reakcje alergiczne (np.: obrzęk naczynioruchowy, wysypka, trudności w oddychaniu i połykaniu, obrzęk rąk, ust, twarzy, języka lub gardła);
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną, gorączką i bólami stawów;
 • zmiany skórne;
 • jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

U pacjenta mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości. W ich przypadku lub w przypadku wystąpienia postępujących zmian skórnych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i odstawić lek. Stany te mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta.

Inne działania niepożądane odnotowane podczas terapii z lekiem Milurit to m.in.:

 • nudności;
 • wymioty;
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby;
 • biegunki tłuszczowe;
 • wysypka;
 • zwiększone stężenie TSH we krwi;
 • objawy ze strony przewodu pokarmowego;
 • zaburzenia czynności nerek;
 • zaburzenia widzenia;
 • zwiększone stężenie moczanów;
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;
 • zaburzenia erekcji;
 • zapalenie wątroby;
 • zaburzenia smaku;
 • nadciśnienie tętnicze;
 • zmniejszenie częstotliwości rytmu serca;
 • odczyny tkankowe;
 • odbarwienie włosów;
 • zmiana częstości wypróżnień;
 • powstawanie kamieni w drogach moczowych;
 • żółtaczka;
 • bóle stawów;
 • wymioty krwią;
 • wysoka temperatura;
 • ból w klatce piersiowej;
 • osłabienie;
 • czyraki;
 • bóle brzucha;
 • i inne.

Wszystkie odnotowane działania niepożądane wraz z częstotliwością ich występowania wymieniono na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta.

Milurit - przeciwwskazania, środki ostrożności

Nie należy przyjmować leku Milurit w przypadku uczulenia na jego substancję czynną lub inny składnik leku. To podstawowe przeciwwskazanie. Ponadto w określonych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność. Dotyczy to pacjentów, u których stwierdzono takie stany jak:

 • wysokie ciśnienie krwi;
 • choroba serca;
 • choroba nerek;
 • choroba wątroby;
 • aktualny napad dny moczanowej;
 • choroba tarczycy;
 • hemochromatoza u pacjenta lub kogoś z jego bliskich krewnych;
 • leczenie takimi preparatami jak: leki moczopędne, leki obniżające ciśnienie krwi, merkaptopuryna lub azatiopryna.

Szczególną uwagę zachowuje się również w przypadku pacjentów należących do grupy etnicznej Han z Chin lub pochodzących z Tajlandii, Korei Południowej oraz Korei Północnej.

Milurit - interakcje z innymi lekami

Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub w niedalekiej przeszłości lekach. Jest to związane z tym, że Milurit może wchodzić z nimi w interakcję i wzajemnie zmieniać swoje działanie oraz zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie środki farmakologiczne jak:

 • leki stosowane w leczeniu drgawek (np. fenytoina);
 • teofilina (lek stosowany w przypadku problemów z oddychaniem);
 • salicylany (stosowane w leczeniu gorączki, zapalenia i zmniejszenia bólu);
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (np.: ampicylina lub amoksycylina);
 • widarabina (stosowana w leczeniu zakażeń wirusowych);
 • didanozyna (stosowana w leczeniu zakażenia HIV);
 • leki stosowane w przebiegu chorób nowotworowych;
 • leki stosowane w celu osłabienia odpowiedzi immunologicznej;
 • leki przeciwzakrzepowe;
 • leki stosowane w leczeniu cukrzycy;
 • merkaptopuryna (stosowana w leczeniu białaczki);
 • leki stosowane w leczeniu chorób serca lub wysokiego ciśnienia tętniczego;
 • inne leki stosowane w leczeniu dny moczanowej.

Wykaz wszystkich tych substancji znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania przez producenta. Pacjent powinien dokładnie się z nią zapoznać i skonsultować swoją sytuację zdrowotną z lekarzem prowadzącym.

FAQ - pytania o lek Milurit

Ze względu na skład i działanie lek Milurit dostępny jest tylko na receptę po wcześniejszej konsultacji medycznej. Oznacza to, że nie jest dostępny w sprzedaży wysyłkowej.
Wśród działań niepożądanych leku Milurit znajdują się m.in. bóle stawów czy też ostry atak dnawego zapalenia stawów, który może wystąpić na początku terapii. Objaw ten nie występuje o każdego z pacjentów.
Lek można przyjmować o dowolnej porze dnia, raz na dobę bezpośrednio po posiłku, popijając dużą ilością płynu. Codziennie lek należy stosować o tej samej porze.
Pierwsze efekty terapeutyczne terapii obserwuje się w okolicach czwartego dnia leczenia. Maksymalne działanie leku Milurit występuje po dwóch tygodniach. Szybkość działania leku zależy od predyspozycji organizmu pacjenta.
Podczas terapii z lekiem Milurit warto unikać spożywania alkoholu. Wpływa on negatywnie na metabolizm i może osłabiać działanie leku. Na ten moment nie ma szczegółowych informacji na temat łączenia preparatu z alkoholem.

Potrzebujesz recepty?
Zamów konsultację